J129

Popis: Virová pneumonie, NS
Klíčová slova: Virová pneumonie, NS, J129
Hits: 489
Skupina: J10-J18
Kod diagnozy J129
Popis J129 Virová pneumonie, NS
skupina MKN 10 J10-J18
Google search výsledky o "Virová pneumonie, NS "
Google images obrázky "Virová pneumonie, NS "