J155

Popis: Pneumonie způsobená Escherichia coli
Klíčová slova: Pneumonie způsobená Escherichia coli, J155
Hits: 460
Skupina: J10-J18
Kod diagnozy J155
Popis J155 Pneumonie způsobená Escherichia coli
skupina MKN 10 J10-J18
Google search výsledky o "Pneumonie způsobená Escherichia coli "
Google images obrázky "Pneumonie způsobená Escherichia coli "