J157

Popis: Pneumonie způsobená Mycoplasma pneumoniae
Klíčová slova: Pneumonie způsobená Mycoplasma pneumoniae, J157
Hits: 487
Skupina: J10-J18
Kod diagnozy J157
Popis J157 Pneumonie způsobená Mycoplasma pneumoniae
skupina MKN 10 J10-J18
Google search výsledky o "Pneumonie způsobená Mycoplasma pneumoniae "
Google images obrázky "Pneumonie způsobená Mycoplasma pneumoniae "