J168

Popis: Pneumonie způsobená jiným infekčním organismem
Klíčová slova: Pneumonie způsobená jiným infekčním organismem, J168
Hits: 541
Skupina: J10-J18
Kod diagnozy J168
Popis J168 Pneumonie způsobená jiným infekčním organismem
skupina MKN 10 J10-J18
Google search výsledky o "Pneumonie způsobená jiným infekčním organismem "
Google images obrázky "Pneumonie způsobená jiným infekčním organismem "