J182

Popis: Hypostatická pneumonie, NS
Klíčová slova: Hypostatická pneumonie, NS, J182
Hits: 589
Skupina: J10-J18
Kod diagnozy J182
Popis J182 Hypostatická pneumonie, NS
skupina MKN 10 J10-J18
Google search výsledky o "Hypostatická pneumonie, NS "
Google images obrázky "Hypostatická pneumonie, NS "