Diagnoza skupiny J60-J70
Skupiny diagnoz
Nemoci plic způsobené zevními činiteli
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
J60 Pneumokonióza uhlokopů 449
J61 Pneumokonióza způsobená azbestem a jinými minerálními vlákny 410
J62 Pneumokonióza způsobená prachem obsahujícím křemík 356
J620 Pneumokonióza způsobená prachem mastku (talku) 346
J628 Pneumokonióza způsobená jiným prachem obsahujícím křemík 336
J63 Pneumokonióza způsobená jinými anorganickými prachy 335
J630 Aluminóza (plic) 294
J631 Bauxitová fibróza (plic) 378
J632 Berylióza 302
J633 Grafitová fibróza (plic) 303
J634 Sideróza 278
J635 Stanóza 301
J638 Pneumokonióza způsobená jinými určenými anorganickými prachy 314
J64 Neurčená pneumokonióza 314
J65 Pneumokonióza spojená s tuberkulózou 280
J66 Onemocnění dýchacích cest způsobené určenými organickými prachy 331
J660 Bysinóza 320
J661 Onemocnění zpracovatelů lnu 299
J662 Kanabinóza 295
J668 Onemocnění dýchacích cest způsobené jinými určenými organickými prachy 316
J67 Hypersensitivní pneumonitis způsobená organickými prachy 321
J670 Farmářské plíce 358
J671 Bagasóza 309
J672 Plíce chovatelů ptáků 330
J673 Suberóza 296
J674 Sladovnické plíce 328
J675 Plíce pracovníků s houbami 253
J676 Plíce loupačů javorové kůry 335
J677 Plíce pracovníků úpraven vzduchu, zvlhčovacích (klimatizačních) zařízení 316
J678 Hypersensitivní pneumonitis způsobená jinými organickými prachy 299
J679 Hypersensitivní pneumonitis způsobená neurčeným organickým prachem 302
J68 Stavy dýchací soustavy způsobené inhalací chemikálií, plynů, dýmů a par 358
J680 Bronchitis a pneumonitis způsobená chemikáliemi, plyny, dýmy a parami 309
J681 Akutní edém plic způsobený chemikáliemi, plyny, dýmy a parami 323
J682 Zánět horních cest dýchacích způsobený chemikáliemi, plyny, dýmy a parami, NJ 343
J683 Jiné akutní a subakutní stavy dýchací soustavy způsobené chemikáliemi, plyny,dýmy a parami 311
J684 Chronické stavy dýchací soustavy způsobené chemikáliemi, plyny, dýmy a parami 318
J688 Jiné stavy dýchací soustavy způsobené chemikáliemi, plyny, dýmy a parami 314
J689 Neurčené stavy dýchací soustavy způsobené chemikáliemi, plyny, dýmy a parami 319
J69 Pneumonie způsobená pevnými a tekutými látkami 401
J690 Pneumonie způsobená potravou a zvratky 333
J691 Pneumonie způsobená oleji a esencemi 325
J698 Pneumonie způsobená jinými pevnými a tekutými látkami 304
J70 Stavy dýchací soustavy způsobené jinými zevními činiteli 350
J700 Akutní plicní projevy způsobené zářením 303
J701 Chronické a jiné plicní projevy způsobené zářením 327
J702 Akutní plicní intersticiální onemocnění způsobená léčivy 307
J703 Chronická plicní intersticiální onemocnění způsobená léčivy 312
J704 Plicní intersticiální onemocnění způsobené léčivy, NS 318
J708 Stavy dýchací soustavy způsobené jinými určenými zevními činiteli 307
J709 Stavy dýchací soustavy způsobené neurčeným zevním činitelem 308