Diagnoza skupiny J60-J70
Skupiny diagnoz
Nemoci plic způsobené zevními činiteli
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
J60 Pneumokonióza uhlokopů 473
J61 Pneumokonióza způsobená azbestem a jinými minerálními vlákny 418
J62 Pneumokonióza způsobená prachem obsahujícím křemík 362
J620 Pneumokonióza způsobená prachem mastku (talku) 351
J628 Pneumokonióza způsobená jiným prachem obsahujícím křemík 339
J63 Pneumokonióza způsobená jinými anorganickými prachy 340
J630 Aluminóza (plic) 300
J631 Bauxitová fibróza (plic) 386
J632 Berylióza 308
J633 Grafitová fibróza (plic) 317
J634 Sideróza 286
J635 Stanóza 311
J638 Pneumokonióza způsobená jinými určenými anorganickými prachy 323
J64 Neurčená pneumokonióza 321
J65 Pneumokonióza spojená s tuberkulózou 286
J66 Onemocnění dýchacích cest způsobené určenými organickými prachy 338
J660 Bysinóza 333
J661 Onemocnění zpracovatelů lnu 308
J662 Kanabinóza 303
J668 Onemocnění dýchacích cest způsobené jinými určenými organickými prachy 321
J67 Hypersensitivní pneumonitis způsobená organickými prachy 328
J670 Farmářské plíce 365
J671 Bagasóza 314
J672 Plíce chovatelů ptáků 338
J673 Suberóza 306
J674 Sladovnické plíce 339
J675 Plíce pracovníků s houbami 260
J676 Plíce loupačů javorové kůry 351
J677 Plíce pracovníků úpraven vzduchu, zvlhčovacích (klimatizačních) zařízení 322
J678 Hypersensitivní pneumonitis způsobená jinými organickými prachy 307
J679 Hypersensitivní pneumonitis způsobená neurčeným organickým prachem 308
J68 Stavy dýchací soustavy způsobené inhalací chemikálií, plynů, dýmů a par 364
J680 Bronchitis a pneumonitis způsobená chemikáliemi, plyny, dýmy a parami 317
J681 Akutní edém plic způsobený chemikáliemi, plyny, dýmy a parami 326
J682 Zánět horních cest dýchacích způsobený chemikáliemi, plyny, dýmy a parami, NJ 356
J683 Jiné akutní a subakutní stavy dýchací soustavy způsobené chemikáliemi, plyny,dýmy a parami 317
J684 Chronické stavy dýchací soustavy způsobené chemikáliemi, plyny, dýmy a parami 328
J688 Jiné stavy dýchací soustavy způsobené chemikáliemi, plyny, dýmy a parami 325
J689 Neurčené stavy dýchací soustavy způsobené chemikáliemi, plyny, dýmy a parami 328
J69 Pneumonie způsobená pevnými a tekutými látkami 408
J690 Pneumonie způsobená potravou a zvratky 341
J691 Pneumonie způsobená oleji a esencemi 332
J698 Pneumonie způsobená jinými pevnými a tekutými látkami 322
J70 Stavy dýchací soustavy způsobené jinými zevními činiteli 358
J700 Akutní plicní projevy způsobené zářením 310
J701 Chronické a jiné plicní projevy způsobené zářením 338
J702 Akutní plicní intersticiální onemocnění způsobená léčivy 311
J703 Chronická plicní intersticiální onemocnění způsobená léčivy 327
J704 Plicní intersticiální onemocnění způsobené léčivy, NS 322
J708 Stavy dýchací soustavy způsobené jinými určenými zevními činiteli 313
J709 Stavy dýchací soustavy způsobené neurčeným zevním činitelem 316