Diagnoza skupiny J60-J70
Skupiny diagnoz
Nemoci plic způsobené zevními činiteli
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
J60 Pneumokonióza uhlokopů 460
J61 Pneumokonióza způsobená azbestem a jinými minerálními vlákny 412
J62 Pneumokonióza způsobená prachem obsahujícím křemík 360
J620 Pneumokonióza způsobená prachem mastku (talku) 348
J628 Pneumokonióza způsobená jiným prachem obsahujícím křemík 338
J63 Pneumokonióza způsobená jinými anorganickými prachy 338
J630 Aluminóza (plic) 297
J631 Bauxitová fibróza (plic) 380
J632 Berylióza 303
J633 Grafitová fibróza (plic) 310
J634 Sideróza 283
J635 Stanóza 307
J638 Pneumokonióza způsobená jinými určenými anorganickými prachy 320
J64 Neurčená pneumokonióza 319
J65 Pneumokonióza spojená s tuberkulózou 284
J66 Onemocnění dýchacích cest způsobené určenými organickými prachy 335
J660 Bysinóza 327
J661 Onemocnění zpracovatelů lnu 306
J662 Kanabinóza 298
J668 Onemocnění dýchacích cest způsobené jinými určenými organickými prachy 318
J67 Hypersensitivní pneumonitis způsobená organickými prachy 325
J670 Farmářské plíce 363
J671 Bagasóza 312
J672 Plíce chovatelů ptáků 335
J673 Suberóza 304
J674 Sladovnické plíce 334
J675 Plíce pracovníků s houbami 258
J676 Plíce loupačů javorové kůry 341
J677 Plíce pracovníků úpraven vzduchu, zvlhčovacích (klimatizačních) zařízení 321
J678 Hypersensitivní pneumonitis způsobená jinými organickými prachy 303
J679 Hypersensitivní pneumonitis způsobená neurčeným organickým prachem 305
J68 Stavy dýchací soustavy způsobené inhalací chemikálií, plynů, dýmů a par 361
J680 Bronchitis a pneumonitis způsobená chemikáliemi, plyny, dýmy a parami 315
J681 Akutní edém plic způsobený chemikáliemi, plyny, dýmy a parami 324
J682 Zánět horních cest dýchacích způsobený chemikáliemi, plyny, dýmy a parami, NJ 348
J683 Jiné akutní a subakutní stavy dýchací soustavy způsobené chemikáliemi, plyny,dýmy a parami 315
J684 Chronické stavy dýchací soustavy způsobené chemikáliemi, plyny, dýmy a parami 326
J688 Jiné stavy dýchací soustavy způsobené chemikáliemi, plyny, dýmy a parami 321
J689 Neurčené stavy dýchací soustavy způsobené chemikáliemi, plyny, dýmy a parami 325
J69 Pneumonie způsobená pevnými a tekutými látkami 405
J690 Pneumonie způsobená potravou a zvratky 338
J691 Pneumonie způsobená oleji a esencemi 331
J698 Pneumonie způsobená jinými pevnými a tekutými látkami 313
J70 Stavy dýchací soustavy způsobené jinými zevními činiteli 356
J700 Akutní plicní projevy způsobené zářením 306
J701 Chronické a jiné plicní projevy způsobené zářením 332
J702 Akutní plicní intersticiální onemocnění způsobená léčivy 310
J703 Chronická plicní intersticiální onemocnění způsobená léčivy 318
J704 Plicní intersticiální onemocnění způsobené léčivy, NS 320
J708 Stavy dýchací soustavy způsobené jinými určenými zevními činiteli 310
J709 Stavy dýchací soustavy způsobené neurčeným zevním činitelem 313