Diagnoza skupiny J60-J70
Skupiny diagnoz
Nemoci plic způsobené zevními činiteli
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
J60 Pneumokonióza uhlokopů 494
J61 Pneumokonióza způsobená azbestem a jinými minerálními vlákny 432
J62 Pneumokonióza způsobená prachem obsahujícím křemík 374
J620 Pneumokonióza způsobená prachem mastku (talku) 354
J628 Pneumokonióza způsobená jiným prachem obsahujícím křemík 345
J63 Pneumokonióza způsobená jinými anorganickými prachy 345
J630 Aluminóza (plic) 304
J631 Bauxitová fibróza (plic) 403
J632 Berylióza 313
J633 Grafitová fibróza (plic) 321
J634 Sideróza 291
J635 Stanóza 323
J638 Pneumokonióza způsobená jinými určenými anorganickými prachy 332
J64 Neurčená pneumokonióza 324
J65 Pneumokonióza spojená s tuberkulózou 293
J66 Onemocnění dýchacích cest způsobené určenými organickými prachy 344
J660 Bysinóza 342
J661 Onemocnění zpracovatelů lnu 318
J662 Kanabinóza 311
J668 Onemocnění dýchacích cest způsobené jinými určenými organickými prachy 324
J67 Hypersensitivní pneumonitis způsobená organickými prachy 335
J670 Farmářské plíce 368
J671 Bagasóza 321
J672 Plíce chovatelů ptáků 343
J673 Suberóza 311
J674 Sladovnické plíce 351
J675 Plíce pracovníků s houbami 273
J676 Plíce loupačů javorové kůry 364
J677 Plíce pracovníků úpraven vzduchu, zvlhčovacích (klimatizačních) zařízení 327
J678 Hypersensitivní pneumonitis způsobená jinými organickými prachy 316
J679 Hypersensitivní pneumonitis způsobená neurčeným organickým prachem 316
J68 Stavy dýchací soustavy způsobené inhalací chemikálií, plynů, dýmů a par 368
J680 Bronchitis a pneumonitis způsobená chemikáliemi, plyny, dýmy a parami 322
J681 Akutní edém plic způsobený chemikáliemi, plyny, dýmy a parami 333
J682 Zánět horních cest dýchacích způsobený chemikáliemi, plyny, dýmy a parami, NJ 368
J683 Jiné akutní a subakutní stavy dýchací soustavy způsobené chemikáliemi, plyny,dýmy a parami 322
J684 Chronické stavy dýchací soustavy způsobené chemikáliemi, plyny, dýmy a parami 332
J688 Jiné stavy dýchací soustavy způsobené chemikáliemi, plyny, dýmy a parami 331
J689 Neurčené stavy dýchací soustavy způsobené chemikáliemi, plyny, dýmy a parami 331
J69 Pneumonie způsobená pevnými a tekutými látkami 413
J690 Pneumonie způsobená potravou a zvratky 351
J691 Pneumonie způsobená oleji a esencemi 337
J698 Pneumonie způsobená jinými pevnými a tekutými látkami 332
J70 Stavy dýchací soustavy způsobené jinými zevními činiteli 364
J700 Akutní plicní projevy způsobené zářením 315
J701 Chronické a jiné plicní projevy způsobené zářením 342
J702 Akutní plicní intersticiální onemocnění způsobená léčivy 316
J703 Chronická plicní intersticiální onemocnění způsobená léčivy 344
J704 Plicní intersticiální onemocnění způsobené léčivy, NS 327
J708 Stavy dýchací soustavy způsobené jinými určenými zevními činiteli 323
J709 Stavy dýchací soustavy způsobené neurčeným zevním činitelem 320