Diagnoza skupiny J80-J84
Skupiny diagnoz
Jiné nemoci dýchací soustavy postihující hlavně intersticium
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
J80 Syndrom respirační tísně dospělých 453
J81 Plicní edém 526
J82 Plicní eozinofilie, nezařazená jinde 515
J84 Jiné intersticiální plicní nemoci 554
J840 Alveolární a parietoalveolární stavy 500
J841 Jiné intersticiální plicní nemoci s fibrózou 714
J848 Jiné určené intersticiální plicní nemoci 648
J849 Intersticiální plicní nemoc, NS 1034