Diagnoza skupiny J80-J84
Skupiny diagnoz
Jiné nemoci dýchací soustavy postihující hlavně intersticium
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
J80 Syndrom respirační tísně dospělých 468
J81 Plicní edém 537
J82 Plicní eozinofilie, nezařazená jinde 520
J84 Jiné intersticiální plicní nemoci 571
J840 Alveolární a parietoalveolární stavy 507
J841 Jiné intersticiální plicní nemoci s fibrózou 728
J848 Jiné určené intersticiální plicní nemoci 663
J849 Intersticiální plicní nemoc, NS 1051