Diagnoza skupiny J80-J84
Skupiny diagnoz
Jiné nemoci dýchací soustavy postihující hlavně intersticium
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
J80 Syndrom respirační tísně dospělých 461
J81 Plicní edém 531
J82 Plicní eozinofilie, nezařazená jinde 519
J84 Jiné intersticiální plicní nemoci 565
J840 Alveolární a parietoalveolární stavy 506
J841 Jiné intersticiální plicní nemoci s fibrózou 721
J848 Jiné určené intersticiální plicní nemoci 657
J849 Intersticiální plicní nemoc, NS 1041