Diagnoza skupiny J80-J84
Skupiny diagnoz
Jiné nemoci dýchací soustavy postihující hlavně intersticium
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
J80 Syndrom respirační tísně dospělých 480
J81 Plicní edém 547
J82 Plicní eozinofilie, nezařazená jinde 525
J84 Jiné intersticiální plicní nemoci 580
J840 Alveolární a parietoalveolární stavy 511
J841 Jiné intersticiální plicní nemoci s fibrózou 745
J848 Jiné určené intersticiální plicní nemoci 681
J849 Intersticiální plicní nemoc, NS 1080