Diagnoza skupiny K00-K14
Skupiny diagnoz
Nemoci ústní dutiny‚ slinných žláz a čelistí
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
K00 Poruchy vývoje a erupce zubů 409
K000 Anodoncie 386
K001 Přespočetné zuby 453
K002 Abnormality velikosti a tvaru zubů 391
K003 Skvrnité zuby 368
K004 Poruchy tvorby zubů 400
K005 Dědičné poruchy ve struktuře zubů nezařazené jinde 407
K006 Poruchy erupce zubů 582
K007 Syndrom prořezávání zubů 735
K008 Jiné poruchy vývoje zubů 438
K009 Poruchy vývoje zubů, NS 409
K01 Zaklíněné a zadržené zuby 404
K010 Zaklíněné zuby 516
K011 Zadržené - retinované - zuby 700
K02 Zubní kaz - caries dentis 511
K020 Kaz omezený na zubní sklovinu 443
K021 Kaz zuboviny - dentinu 993
K022 Kaz zubního cementu 559
K023 Zastavený zubní kaz 401
K024 Odontoklazie 412
K028 Jiné zubní kazy 531
K029 Zubní kaz, NS 433
K03 Jiné nemoci tvrdých zubních tkání 403
K030 Nadměrné ožvýkání - attritio excessiva - zubů 378
K031 Abraze zubů 361
K032 Eroze zubů 386
K033 Patologická resorpce zubů 353
K034 Hypercementóza 377
K035 Ankylóza zubů 407
K036 Depozita [povlaky] na zubech 539
K037 Barevné změny tvrdých zubních tkání po prořezání 385
K038 Jiné určené nemoci tvrdých zubních tkání 448
K039 Nemoci tvrdých zubních tkání, NS 520
K04 Nemoci zubní dřeně a periapikálních tkání 977
K040 Pulpitis - zánět zubní dřeně 923
K041 Nekróza zubní dřeně 669
K042 Degenerace zubní dřeně 454
K043 Abnormální tvorba tvrdé tkáně v zubní dřeni 434
K044 Akutní apikální periodontitis dřeňového původu 920
K045 Chronická apikální periodontitis 948
K046 Periapikální absces s dutinou 551
K047 Periapikální absces bez dutiny 503
K048 Kořenová cysta - cystis radicularis 629
K049 Jiné a NS nemoci zubní dřeně a periapikálních tkání 535
K05 Zánět dásně - gingivitis - a periodontální nemoci 399
K050 Akutní zánět dásně - gingivitis acuta 432
K051 Chronický zánět dásně - gingivitis chronica 582
K052 Akutní periodontitis 468
K053 Chronická periodontitis 557
K054 Periodontóza 644
K055 Jiné periodontální nemoci 466
K056 Periodontální nemoc, NS 522
K06 Jiná onemocnění dásně a bezzubého alveolárního hřebene 396
K060 Ústup dásně - recese gingivy 461
K061 Zbytnění dásně 410
K062 Poškození dásně a bezzubého alveolárního hřebene spojené s úrazem 368
K068 Jiná určená onemocnění dásně a bezzubého alveolárního hřebene 488
K069 Onemocnění dásně a bezzubého alveolárního hřebene, NS 364
K07 Dentofaciální anomalie, včetně vad skusu 349
K070 Větší anomalie rozměrů čelistí 389
K071 Anomalie polohy čelistí vůči lebeční spodině 433
K072 Anomalie vzájemné polohy zubních oblouků 439
K073 Anomalie polohy zubů 461
K074 Vadný skus - malokluze, NS 383
K075 Funkční dentofaciální abnormality 352
K076 Onemocnění temporomandibulárního kloubu 482
K078 Jiné dentofaciální anomalie 326
K079 Dentofaciální anomalie, NS 373
K08 Jiná onemocnění zubů a podpůrných tkání 404
K080 Exfoliace zubů způsobená celkovými příčinami 410
K081 Ztráta zubů způsobená úrazem, extrakcí nebo místními periodontálními nemocemi 541
K082 Atrofie bezzubého alveolárního hřebene 376
K083 Zadržený zubní kořen 620
K088 Jiná určená onemocnění zubů a podpůrných tkání 400
K089 Onemocnění zubů a podpůrných tkání, NS 378
K09 Cysty krajiny ústní nezařazené jinde 363
K090 Vývojové odontogenní cysty 425
K091 Vývojové (neodontogenní) cysty krajiny ústní 356
K092 Jiné cysty čelistí 420
K098 Jiné určené cysty krajiny ústní 382
K099 Cysta krajiny ústní, NS 395
K10 Jiné nemoci čelistí 395
K100 Vývojové poruchy čelistí 328
K101 Centrální granulom z obrovských buněk 360
K102 Zánětlivá onemocnění čelistí 556
K103 Alveolitis čelistí 603
K108 Jiné určené nemoci čelistí 341
K109 Nemoc čelistí, NS 396
K11 Nemoci slinných žláz 404
K110 Atrofie slinné žlázy 434
K111 Hypertrofie slinné žlázy 406
K112 Sialoadenitis - zánět slinné žlázy 888
K113 Absces slinné žlázy 379
K114 Píštěl slinné žlázy 437
K115 Sialolithiasis 387
K116 Mukokela slinné žlázy 447
K117 Poruchy sekrece slin 344
K118 Jiné nemoci slinných žláz 496
K119 Nemoc slinné žlázy, NS 584
K12 Stomatitis - zánět ústní sliznice - a příbuzná onemocnění 466
K120 Recidivující afty 448
K121 Jiné formy stomatitidy 585
K122 Celulitis a absces úst 733
K13 Jiné nemoci rtů a sliznice ústní 463
K130 Nemoci rtů 471
K131 Kousání tváří a rtů 467
K132 Leukoplakie a jiné poruchy ústního epitelu, včetně jazyka 831
K133 Vlasatá leukoplakie 470
K134 Granulom a jemu podobná poškození sliznice ústní 461
K135 Ústní podslizniční fibróza 523
K136 Hyperplazie ústní sliznice z dráždění 452
K137 Jiná a neurčená poškození ústní sliznice 435
K14 Nemoci jazyka 413
K140 Glossitis - zánět jazyka 406
K141 Mapovitý jazyk 388
K142 Glossitis rhombica mediana 410
K143 Hypertrofie jazykových papil 404
K144 Atrofie jazykových papil 426
K145 Lingua plicata 483
K146 Glossodynie 534
K148 Jiné nemoci jazyka 562
K149 Nemoc jazyka, NS 424