Diagnoza skupiny K00-K14
Skupiny diagnoz
Nemoci ústní dutiny‚ slinných žláz a čelistí
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
K00 Poruchy vývoje a erupce zubů 401
K000 Anodoncie 375
K001 Přespočetné zuby 434
K002 Abnormality velikosti a tvaru zubů 380
K003 Skvrnité zuby 366
K004 Poruchy tvorby zubů 385
K005 Dědičné poruchy ve struktuře zubů nezařazené jinde 396
K006 Poruchy erupce zubů 570
K007 Syndrom prořezávání zubů 721
K008 Jiné poruchy vývoje zubů 427
K009 Poruchy vývoje zubů, NS 399
K01 Zaklíněné a zadržené zuby 391
K010 Zaklíněné zuby 509
K011 Zadržené - retinované - zuby 688
K02 Zubní kaz - caries dentis 498
K020 Kaz omezený na zubní sklovinu 434
K021 Kaz zuboviny - dentinu 970
K022 Kaz zubního cementu 546
K023 Zastavený zubní kaz 388
K024 Odontoklazie 402
K028 Jiné zubní kazy 522
K029 Zubní kaz, NS 418
K03 Jiné nemoci tvrdých zubních tkání 397
K030 Nadměrné ožvýkání - attritio excessiva - zubů 368
K031 Abraze zubů 352
K032 Eroze zubů 366
K033 Patologická resorpce zubů 343
K034 Hypercementóza 359
K035 Ankylóza zubů 383
K036 Depozita [povlaky] na zubech 511
K037 Barevné změny tvrdých zubních tkání po prořezání 373
K038 Jiné určené nemoci tvrdých zubních tkání 435
K039 Nemoci tvrdých zubních tkání, NS 499
K04 Nemoci zubní dřeně a periapikálních tkání 961
K040 Pulpitis - zánět zubní dřeně 900
K041 Nekróza zubní dřeně 651
K042 Degenerace zubní dřeně 443
K043 Abnormální tvorba tvrdé tkáně v zubní dřeni 419
K044 Akutní apikální periodontitis dřeňového původu 901
K045 Chronická apikální periodontitis 930
K046 Periapikální absces s dutinou 533
K047 Periapikální absces bez dutiny 500
K048 Kořenová cysta - cystis radicularis 621
K049 Jiné a NS nemoci zubní dřeně a periapikálních tkání 514
K05 Zánět dásně - gingivitis - a periodontální nemoci 386
K050 Akutní zánět dásně - gingivitis acuta 418
K051 Chronický zánět dásně - gingivitis chronica 574
K052 Akutní periodontitis 451
K053 Chronická periodontitis 550
K054 Periodontóza 628
K055 Jiné periodontální nemoci 454
K056 Periodontální nemoc, NS 516
K06 Jiná onemocnění dásně a bezzubého alveolárního hřebene 389
K060 Ústup dásně - recese gingivy 435
K061 Zbytnění dásně 392
K062 Poškození dásně a bezzubého alveolárního hřebene spojené s úrazem 351
K068 Jiná určená onemocnění dásně a bezzubého alveolárního hřebene 459
K069 Onemocnění dásně a bezzubého alveolárního hřebene, NS 343
K07 Dentofaciální anomalie, včetně vad skusu 347
K070 Větší anomalie rozměrů čelistí 378
K071 Anomalie polohy čelistí vůči lebeční spodině 416
K072 Anomalie vzájemné polohy zubních oblouků 426
K073 Anomalie polohy zubů 453
K074 Vadný skus - malokluze, NS 373
K075 Funkční dentofaciální abnormality 344
K076 Onemocnění temporomandibulárního kloubu 464
K078 Jiné dentofaciální anomalie 320
K079 Dentofaciální anomalie, NS 358
K08 Jiná onemocnění zubů a podpůrných tkání 402
K080 Exfoliace zubů způsobená celkovými příčinami 392
K081 Ztráta zubů způsobená úrazem, extrakcí nebo místními periodontálními nemocemi 529
K082 Atrofie bezzubého alveolárního hřebene 364
K083 Zadržený zubní kořen 600
K088 Jiná určená onemocnění zubů a podpůrných tkání 390
K089 Onemocnění zubů a podpůrných tkání, NS 363
K09 Cysty krajiny ústní nezařazené jinde 345
K090 Vývojové odontogenní cysty 412
K091 Vývojové (neodontogenní) cysty krajiny ústní 348
K092 Jiné cysty čelistí 399
K098 Jiné určené cysty krajiny ústní 370
K099 Cysta krajiny ústní, NS 375
K10 Jiné nemoci čelistí 378
K100 Vývojové poruchy čelistí 318
K101 Centrální granulom z obrovských buněk 358
K102 Zánětlivá onemocnění čelistí 534
K103 Alveolitis čelistí 594
K108 Jiné určené nemoci čelistí 331
K109 Nemoc čelistí, NS 384
K11 Nemoci slinných žláz 392
K110 Atrofie slinné žlázy 413
K111 Hypertrofie slinné žlázy 384
K112 Sialoadenitis - zánět slinné žlázy 871
K113 Absces slinné žlázy 355
K114 Píštěl slinné žlázy 422
K115 Sialolithiasis 382
K116 Mukokela slinné žlázy 433
K117 Poruchy sekrece slin 336
K118 Jiné nemoci slinných žláz 483
K119 Nemoc slinné žlázy, NS 569
K12 Stomatitis - zánět ústní sliznice - a příbuzná onemocnění 455
K120 Recidivující afty 427
K121 Jiné formy stomatitidy 560
K122 Celulitis a absces úst 711
K13 Jiné nemoci rtů a sliznice ústní 445
K130 Nemoci rtů 450
K131 Kousání tváří a rtů 450
K132 Leukoplakie a jiné poruchy ústního epitelu, včetně jazyka 791
K133 Vlasatá leukoplakie 456
K134 Granulom a jemu podobná poškození sliznice ústní 444
K135 Ústní podslizniční fibróza 514
K136 Hyperplazie ústní sliznice z dráždění 435
K137 Jiná a neurčená poškození ústní sliznice 417
K14 Nemoci jazyka 388
K140 Glossitis - zánět jazyka 388
K141 Mapovitý jazyk 372
K142 Glossitis rhombica mediana 389
K143 Hypertrofie jazykových papil 389
K144 Atrofie jazykových papil 413
K145 Lingua plicata 471
K146 Glossodynie 514
K148 Jiné nemoci jazyka 546
K149 Nemoc jazyka, NS 415