Diagnoza skupiny K00-K14
Skupiny diagnoz
Nemoci ústní dutiny‚ slinných žláz a čelistí
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
K00 Poruchy vývoje a erupce zubů 396
K000 Anodoncie 369
K001 Přespočetné zuby 425
K002 Abnormality velikosti a tvaru zubů 375
K003 Skvrnité zuby 365
K004 Poruchy tvorby zubů 383
K005 Dědičné poruchy ve struktuře zubů nezařazené jinde 385
K006 Poruchy erupce zubů 561
K007 Syndrom prořezávání zubů 712
K008 Jiné poruchy vývoje zubů 422
K009 Poruchy vývoje zubů, NS 399
K01 Zaklíněné a zadržené zuby 386
K010 Zaklíněné zuby 500
K011 Zadržené - retinované - zuby 686
K02 Zubní kaz - caries dentis 493
K020 Kaz omezený na zubní sklovinu 431
K021 Kaz zuboviny - dentinu 964
K022 Kaz zubního cementu 539
K023 Zastavený zubní kaz 387
K024 Odontoklazie 402
K028 Jiné zubní kazy 520
K029 Zubní kaz, NS 417
K03 Jiné nemoci tvrdých zubních tkání 392
K030 Nadměrné ožvýkání - attritio excessiva - zubů 364
K031 Abraze zubů 351
K032 Eroze zubů 362
K033 Patologická resorpce zubů 336
K034 Hypercementóza 351
K035 Ankylóza zubů 370
K036 Depozita [povlaky] na zubech 502
K037 Barevné změny tvrdých zubních tkání po prořezání 366
K038 Jiné určené nemoci tvrdých zubních tkání 433
K039 Nemoci tvrdých zubních tkání, NS 496
K04 Nemoci zubní dřeně a periapikálních tkání 952
K040 Pulpitis - zánět zubní dřeně 891
K041 Nekróza zubní dřeně 643
K042 Degenerace zubní dřeně 439
K043 Abnormální tvorba tvrdé tkáně v zubní dřeni 412
K044 Akutní apikální periodontitis dřeňového původu 887
K045 Chronická apikální periodontitis 919
K046 Periapikální absces s dutinou 525
K047 Periapikální absces bez dutiny 498
K048 Kořenová cysta - cystis radicularis 617
K049 Jiné a NS nemoci zubní dřeně a periapikálních tkání 511
K05 Zánět dásně - gingivitis - a periodontální nemoci 383
K050 Akutní zánět dásně - gingivitis acuta 416
K051 Chronický zánět dásně - gingivitis chronica 570
K052 Akutní periodontitis 449
K053 Chronická periodontitis 546
K054 Periodontóza 619
K055 Jiné periodontální nemoci 449
K056 Periodontální nemoc, NS 509
K06 Jiná onemocnění dásně a bezzubého alveolárního hřebene 384
K060 Ústup dásně - recese gingivy 423
K061 Zbytnění dásně 379
K062 Poškození dásně a bezzubého alveolárního hřebene spojené s úrazem 349
K068 Jiná určená onemocnění dásně a bezzubého alveolárního hřebene 447
K069 Onemocnění dásně a bezzubého alveolárního hřebene, NS 342
K07 Dentofaciální anomalie, včetně vad skusu 344
K070 Větší anomalie rozměrů čelistí 376
K071 Anomalie polohy čelistí vůči lebeční spodině 411
K072 Anomalie vzájemné polohy zubních oblouků 423
K073 Anomalie polohy zubů 445
K074 Vadný skus - malokluze, NS 369
K075 Funkční dentofaciální abnormality 341
K076 Onemocnění temporomandibulárního kloubu 458
K078 Jiné dentofaciální anomalie 319
K079 Dentofaciální anomalie, NS 357
K08 Jiná onemocnění zubů a podpůrných tkání 401
K080 Exfoliace zubů způsobená celkovými příčinami 391
K081 Ztráta zubů způsobená úrazem, extrakcí nebo místními periodontálními nemocemi 528
K082 Atrofie bezzubého alveolárního hřebene 363
K083 Zadržený zubní kořen 594
K088 Jiná určená onemocnění zubů a podpůrných tkání 386
K089 Onemocnění zubů a podpůrných tkání, NS 361
K09 Cysty krajiny ústní nezařazené jinde 342
K090 Vývojové odontogenní cysty 406
K091 Vývojové (neodontogenní) cysty krajiny ústní 348
K092 Jiné cysty čelistí 396
K098 Jiné určené cysty krajiny ústní 363
K099 Cysta krajiny ústní, NS 371
K10 Jiné nemoci čelistí 374
K100 Vývojové poruchy čelistí 317
K101 Centrální granulom z obrovských buněk 354
K102 Zánětlivá onemocnění čelistí 528
K103 Alveolitis čelistí 584
K108 Jiné určené nemoci čelistí 325
K109 Nemoc čelistí, NS 382
K11 Nemoci slinných žláz 384
K110 Atrofie slinné žlázy 409
K111 Hypertrofie slinné žlázy 376
K112 Sialoadenitis - zánět slinné žlázy 868
K113 Absces slinné žlázy 348
K114 Píštěl slinné žlázy 412
K115 Sialolithiasis 379
K116 Mukokela slinné žlázy 424
K117 Poruchy sekrece slin 333
K118 Jiné nemoci slinných žláz 477
K119 Nemoc slinné žlázy, NS 565
K12 Stomatitis - zánět ústní sliznice - a příbuzná onemocnění 452
K120 Recidivující afty 415
K121 Jiné formy stomatitidy 540
K122 Celulitis a absces úst 693
K13 Jiné nemoci rtů a sliznice ústní 441
K130 Nemoci rtů 443
K131 Kousání tváří a rtů 440
K132 Leukoplakie a jiné poruchy ústního epitelu, včetně jazyka 778
K133 Vlasatá leukoplakie 449
K134 Granulom a jemu podobná poškození sliznice ústní 426
K135 Ústní podslizniční fibróza 509
K136 Hyperplazie ústní sliznice z dráždění 431
K137 Jiná a neurčená poškození ústní sliznice 405
K14 Nemoci jazyka 384
K140 Glossitis - zánět jazyka 379
K141 Mapovitý jazyk 369
K142 Glossitis rhombica mediana 380
K143 Hypertrofie jazykových papil 388
K144 Atrofie jazykových papil 408
K145 Lingua plicata 461
K146 Glossodynie 510
K148 Jiné nemoci jazyka 542
K149 Nemoc jazyka, NS 409