Diagnoza skupiny K00-K14
Skupiny diagnoz
Nemoci ústní dutiny‚ slinných žláz a čelistí
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
K00 Poruchy vývoje a erupce zubů 391
K000 Anodoncie 367
K001 Přespočetné zuby 417
K002 Abnormality velikosti a tvaru zubů 367
K003 Skvrnité zuby 363
K004 Poruchy tvorby zubů 380
K005 Dědičné poruchy ve struktuře zubů nezařazené jinde 376
K006 Poruchy erupce zubů 551
K007 Syndrom prořezávání zubů 699
K008 Jiné poruchy vývoje zubů 413
K009 Poruchy vývoje zubů, NS 396
K01 Zaklíněné a zadržené zuby 385
K010 Zaklíněné zuby 494
K011 Zadržené - retinované - zuby 677
K02 Zubní kaz - caries dentis 487
K020 Kaz omezený na zubní sklovinu 428
K021 Kaz zuboviny - dentinu 955
K022 Kaz zubního cementu 532
K023 Zastavený zubní kaz 383
K024 Odontoklazie 397
K028 Jiné zubní kazy 511
K029 Zubní kaz, NS 412
K03 Jiné nemoci tvrdých zubních tkání 389
K030 Nadměrné ožvýkání - attritio excessiva - zubů 355
K031 Abraze zubů 346
K032 Eroze zubů 358
K033 Patologická resorpce zubů 332
K034 Hypercementóza 341
K035 Ankylóza zubů 360
K036 Depozita [povlaky] na zubech 491
K037 Barevné změny tvrdých zubních tkání po prořezání 365
K038 Jiné určené nemoci tvrdých zubních tkání 429
K039 Nemoci tvrdých zubních tkání, NS 492
K04 Nemoci zubní dřeně a periapikálních tkání 942
K040 Pulpitis - zánět zubní dřeně 869
K041 Nekróza zubní dřeně 638
K042 Degenerace zubní dřeně 437
K043 Abnormální tvorba tvrdé tkáně v zubní dřeni 408
K044 Akutní apikální periodontitis dřeňového původu 876
K045 Chronická apikální periodontitis 910
K046 Periapikální absces s dutinou 515
K047 Periapikální absces bez dutiny 496
K048 Kořenová cysta - cystis radicularis 609
K049 Jiné a NS nemoci zubní dřeně a periapikálních tkání 501
K05 Zánět dásně - gingivitis - a periodontální nemoci 381
K050 Akutní zánět dásně - gingivitis acuta 411
K051 Chronický zánět dásně - gingivitis chronica 566
K052 Akutní periodontitis 440
K053 Chronická periodontitis 537
K054 Periodontóza 607
K055 Jiné periodontální nemoci 444
K056 Periodontální nemoc, NS 500
K06 Jiná onemocnění dásně a bezzubého alveolárního hřebene 376
K060 Ústup dásně - recese gingivy 397
K061 Zbytnění dásně 360
K062 Poškození dásně a bezzubého alveolárního hřebene spojené s úrazem 344
K068 Jiná určená onemocnění dásně a bezzubého alveolárního hřebene 429
K069 Onemocnění dásně a bezzubého alveolárního hřebene, NS 337
K07 Dentofaciální anomalie, včetně vad skusu 341
K070 Větší anomalie rozměrů čelistí 371
K071 Anomalie polohy čelistí vůči lebeční spodině 403
K072 Anomalie vzájemné polohy zubních oblouků 416
K073 Anomalie polohy zubů 438
K074 Vadný skus - malokluze, NS 362
K075 Funkční dentofaciální abnormality 335
K076 Onemocnění temporomandibulárního kloubu 450
K078 Jiné dentofaciální anomalie 313
K079 Dentofaciální anomalie, NS 350
K08 Jiná onemocnění zubů a podpůrných tkání 397
K080 Exfoliace zubů způsobená celkovými příčinami 388
K081 Ztráta zubů způsobená úrazem, extrakcí nebo místními periodontálními nemocemi 524
K082 Atrofie bezzubého alveolárního hřebene 358
K083 Zadržený zubní kořen 582
K088 Jiná určená onemocnění zubů a podpůrných tkání 380
K089 Onemocnění zubů a podpůrných tkání, NS 356
K09 Cysty krajiny ústní nezařazené jinde 338
K090 Vývojové odontogenní cysty 400
K091 Vývojové (neodontogenní) cysty krajiny ústní 347
K092 Jiné cysty čelistí 385
K098 Jiné určené cysty krajiny ústní 357
K099 Cysta krajiny ústní, NS 364
K10 Jiné nemoci čelistí 366
K100 Vývojové poruchy čelistí 315
K101 Centrální granulom z obrovských buněk 349
K102 Zánětlivá onemocnění čelistí 513
K103 Alveolitis čelistí 574
K108 Jiné určené nemoci čelistí 318
K109 Nemoc čelistí, NS 377
K11 Nemoci slinných žláz 376
K110 Atrofie slinné žlázy 404
K111 Hypertrofie slinné žlázy 374
K112 Sialoadenitis - zánět slinné žlázy 861
K113 Absces slinné žlázy 344
K114 Píštěl slinné žlázy 407
K115 Sialolithiasis 376
K116 Mukokela slinné žlázy 415
K117 Poruchy sekrece slin 330
K118 Jiné nemoci slinných žláz 468
K119 Nemoc slinné žlázy, NS 560
K12 Stomatitis - zánět ústní sliznice - a příbuzná onemocnění 447
K120 Recidivující afty 403
K121 Jiné formy stomatitidy 528
K122 Celulitis a absces úst 675
K13 Jiné nemoci rtů a sliznice ústní 435
K130 Nemoci rtů 435
K131 Kousání tváří a rtů 429
K132 Leukoplakie a jiné poruchy ústního epitelu, včetně jazyka 753
K133 Vlasatá leukoplakie 444
K134 Granulom a jemu podobná poškození sliznice ústní 418
K135 Ústní podslizniční fibróza 502
K136 Hyperplazie ústní sliznice z dráždění 422
K137 Jiná a neurčená poškození ústní sliznice 399
K14 Nemoci jazyka 376
K140 Glossitis - zánět jazyka 377
K141 Mapovitý jazyk 360
K142 Glossitis rhombica mediana 374
K143 Hypertrofie jazykových papil 386
K144 Atrofie jazykových papil 402
K145 Lingua plicata 455
K146 Glossodynie 506
K148 Jiné nemoci jazyka 534
K149 Nemoc jazyka, NS 402