Diagnoza skupiny K90-K93
Skupiny diagnoz
Jiné nemoci trávicí soustavy
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
K90 Střevní malabsorpce 452
K900 Céliakie 671
K901 Tropická sprue 484
K902 Syndrom slepé kličky, nezařazený jinde 447
K903 Pankreatická steatorea 462
K904 Malabsorpce způsobená intolerancí, nezařazená jinde 539
K908 Jiná střevní malabsorpce 520
K909 Střevní malabsorpce, NS 644
K91 Stavy po operacích na trávicím ústrojí, nezařazené jinde 518
K910 Zvracení po operacích žaludku a střev 446
K911 Syndromy po operacích žaludku 438
K912 Pooperační malabsorpce, nezařazená jinde 469
K913 Pooperační neprůchodnost střev 480
K914 Špatná funkce kolostomie a enterostomie 458
K915 Postcholecystektomický syndrom 484
K918 Jiné pooperační poruchy trávicího ústrojí, nezařazené jinde 495
K919 Pooperační porucha trávicího ústrojí, NS 553
K92 Jiné nemoci trávicí soustavy 801
K920 Hematemeza 1003
K921 Meléna 913
K922 Krvácení ze žaludku a střev, NS 1468
K928 Jiné určené nemoci trávicí soustavy 814
K929 Nemoci trávicí soustavy, NS 1874
K93 Onemocnění jiných orgánů trávicího ústrojí při nemocech zařazených jinde 566
K930 Tuberkulózní onemocnění střev, peritonea a mezenterických uzlin (A18.3+) 421
K931 Megakolon při Chagasově nemoci (B57.3+) 456
K938 Onemocnění jiných specifikovaných orgánů trávicího ústrojí při nemocech zařazených jinde 461