Diagnoza skupiny K90-K93
Skupiny diagnoz
Jiné nemoci trávicí soustavy
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
K90 Střevní malabsorpce 410
K900 Céliakie 601
K901 Tropická sprue 438
K902 Syndrom slepé kličky, nezařazený jinde 417
K903 Pankreatická steatorea 429
K904 Malabsorpce způsobená intolerancí, nezařazená jinde 514
K908 Jiná střevní malabsorpce 510
K909 Střevní malabsorpce, NS 609
K91 Stavy po operacích na trávicím ústrojí, nezařazené jinde 496
K910 Zvracení po operacích žaludku a střev 433
K911 Syndromy po operacích žaludku 410
K912 Pooperační malabsorpce, nezařazená jinde 436
K913 Pooperační neprůchodnost střev 454
K914 Špatná funkce kolostomie a enterostomie 432
K915 Postcholecystektomický syndrom 454
K918 Jiné pooperační poruchy trávicího ústrojí, nezařazené jinde 472
K919 Pooperační porucha trávicího ústrojí, NS 522
K92 Jiné nemoci trávicí soustavy 746
K920 Hematemeza 936
K921 Meléna 860
K922 Krvácení ze žaludku a střev, NS 1359
K928 Jiné určené nemoci trávicí soustavy 761
K929 Nemoci trávicí soustavy, NS 1672
K93 Onemocnění jiných orgánů trávicího ústrojí při nemocech zařazených jinde 516
K930 Tuberkulózní onemocnění střev, peritonea a mezenterických uzlin (A18.3+) 399
K931 Megakolon při Chagasově nemoci (B57.3+) 425
K938 Onemocnění jiných specifikovaných orgánů trávicího ústrojí při nemocech zařazených jinde 421