Diagnoza skupiny K90-K93
Skupiny diagnoz
Jiné nemoci trávicí soustavy
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
K90 Střevní malabsorpce 430
K900 Céliakie 635
K901 Tropická sprue 460
K902 Syndrom slepé kličky, nezařazený jinde 429
K903 Pankreatická steatorea 437
K904 Malabsorpce způsobená intolerancí, nezařazená jinde 522
K908 Jiná střevní malabsorpce 514
K909 Střevní malabsorpce, NS 625
K91 Stavy po operacích na trávicím ústrojí, nezařazené jinde 507
K910 Zvracení po operacích žaludku a střev 439
K911 Syndromy po operacích žaludku 425
K912 Pooperační malabsorpce, nezařazená jinde 450
K913 Pooperační neprůchodnost střev 465
K914 Špatná funkce kolostomie a enterostomie 442
K915 Postcholecystektomický syndrom 468
K918 Jiné pooperační poruchy trávicího ústrojí, nezařazené jinde 482
K919 Pooperační porucha trávicího ústrojí, NS 537
K92 Jiné nemoci trávicí soustavy 772
K920 Hematemeza 966
K921 Meléna 890
K922 Krvácení ze žaludku a střev, NS 1418
K928 Jiné určené nemoci trávicí soustavy 789
K929 Nemoci trávicí soustavy, NS 1789
K93 Onemocnění jiných orgánů trávicího ústrojí při nemocech zařazených jinde 537
K930 Tuberkulózní onemocnění střev, peritonea a mezenterických uzlin (A18.3+) 411
K931 Megakolon při Chagasově nemoci (B57.3+) 439
K938 Onemocnění jiných specifikovaných orgánů trávicího ústrojí při nemocech zařazených jinde 438