Diagnoza skupiny K90-K93
Skupiny diagnoz
Jiné nemoci trávicí soustavy
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
K90 Střevní malabsorpce 418
K900 Céliakie 621
K901 Tropická sprue 447
K902 Syndrom slepé kličky, nezařazený jinde 424
K903 Pankreatická steatorea 433
K904 Malabsorpce způsobená intolerancí, nezařazená jinde 519
K908 Jiná střevní malabsorpce 513
K909 Střevní malabsorpce, NS 618
K91 Stavy po operacích na trávicím ústrojí, nezařazené jinde 503
K910 Zvracení po operacích žaludku a střev 438
K911 Syndromy po operacích žaludku 420
K912 Pooperační malabsorpce, nezařazená jinde 443
K913 Pooperační neprůchodnost střev 463
K914 Špatná funkce kolostomie a enterostomie 439
K915 Postcholecystektomický syndrom 462
K918 Jiné pooperační poruchy trávicího ústrojí, nezařazené jinde 480
K919 Pooperační porucha trávicího ústrojí, NS 529
K92 Jiné nemoci trávicí soustavy 759
K920 Hematemeza 948
K921 Meléna 876
K922 Krvácení ze žaludku a střev, NS 1398
K928 Jiné určené nemoci trávicí soustavy 774
K929 Nemoci trávicí soustavy, NS 1740
K93 Onemocnění jiných orgánů trávicího ústrojí při nemocech zařazených jinde 530
K930 Tuberkulózní onemocnění střev, peritonea a mezenterických uzlin (A18.3+) 405
K931 Megakolon při Chagasově nemoci (B57.3+) 435
K938 Onemocnění jiných specifikovaných orgánů trávicího ústrojí při nemocech zařazených jinde 427