Diagnoza skupiny L50-L54
Skupiny diagnoz
Kopřivka – urticaria – a erytém
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
L50 Kopřivka - urticaria 582
L500 Alergická kopřivka 664
L501 Idiopatická kopřivka 538
L502 Kopřivka vyvolaná chladem nebo horkem 431
L503 Dermatografická kopřivka 434
L504 Vibrační kopřivka 391
L505 Cholinergická kopřivka 417
L506 Kontaktní kopřivka 447
L508 Jiná kopřivka 517
L509 Kopřivka, NS 633
L51 Erythema multiforme 441
L510 Nebulózní erythema multiforme 477
L511 Bulózní erythema multiforme 374
L512 Toxická epidermální nekrolýza [Lyellova] 373
L518 Jiný multiformní erytém 379
L519 Erythema multiforme, NS 399
L52 Erythema nodosum 653
L53 Jiné erytémové stavy 424
L530 Toxický erytém 340
L531 Erythema annulare centrifugum 337
L532 Erythema marginatum 364
L533 Jiný chronický obrazcový erytém 422
L538 Jiné určené erytémové stavy 391
L539 Erytémový stav, NS 365
L54 Erytém při nemocech zařazených jinde 342
L540 Erythema marginatum při akutní revmatické horečce (I00+) 314
L548 Erytém při jiných nemocech zařazených jinde 317