Diagnoza skupiny L50-L54
Skupiny diagnoz
Kopřivka – urticaria – a erytém
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
L50 Kopřivka - urticaria 594
L500 Alergická kopřivka 677
L501 Idiopatická kopřivka 546
L502 Kopřivka vyvolaná chladem nebo horkem 438
L503 Dermatografická kopřivka 445
L504 Vibrační kopřivka 399
L505 Cholinergická kopřivka 428
L506 Kontaktní kopřivka 455
L508 Jiná kopřivka 522
L509 Kopřivka, NS 639
L51 Erythema multiforme 453
L510 Nebulózní erythema multiforme 487
L511 Bulózní erythema multiforme 382
L512 Toxická epidermální nekrolýza [Lyellova] 383
L518 Jiný multiformní erytém 387
L519 Erythema multiforme, NS 405
L52 Erythema nodosum 671
L53 Jiné erytémové stavy 432
L530 Toxický erytém 348
L531 Erythema annulare centrifugum 343
L532 Erythema marginatum 372
L533 Jiný chronický obrazcový erytém 430
L538 Jiné určené erytémové stavy 400
L539 Erytémový stav, NS 374
L54 Erytém při nemocech zařazených jinde 352
L540 Erythema marginatum při akutní revmatické horečce (I00+) 320
L548 Erytém při jiných nemocech zařazených jinde 322