Diagnoza skupiny L50-L54
Skupiny diagnoz
Kopřivka – urticaria – a erytém
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
L50 Kopřivka - urticaria 618
L500 Alergická kopřivka 695
L501 Idiopatická kopřivka 563
L502 Kopřivka vyvolaná chladem nebo horkem 454
L503 Dermatografická kopřivka 465
L504 Vibrační kopřivka 426
L505 Cholinergická kopřivka 445
L506 Kontaktní kopřivka 477
L508 Jiná kopřivka 544
L509 Kopřivka, NS 659
L51 Erythema multiforme 482
L510 Nebulózní erythema multiforme 511
L511 Bulózní erythema multiforme 404
L512 Toxická epidermální nekrolýza [Lyellova] 402
L518 Jiný multiformní erytém 410
L519 Erythema multiforme, NS 433
L52 Erythema nodosum 731
L53 Jiné erytémové stavy 455
L530 Toxický erytém 371
L531 Erythema annulare centrifugum 366
L532 Erythema marginatum 393
L533 Jiný chronický obrazcový erytém 448
L538 Jiné určené erytémové stavy 422
L539 Erytémový stav, NS 391
L54 Erytém při nemocech zařazených jinde 371
L540 Erythema marginatum při akutní revmatické horečce (I00+) 340
L548 Erytém při jiných nemocech zařazených jinde 341