Diagnoza skupiny L50-L54
Skupiny diagnoz
Kopřivka – urticaria – a erytém
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
L50 Kopřivka - urticaria 603
L500 Alergická kopřivka 683
L501 Idiopatická kopřivka 551
L502 Kopřivka vyvolaná chladem nebo horkem 443
L503 Dermatografická kopřivka 452
L504 Vibrační kopřivka 411
L505 Cholinergická kopřivka 431
L506 Kontaktní kopřivka 461
L508 Jiná kopřivka 526
L509 Kopřivka, NS 648
L51 Erythema multiforme 464
L510 Nebulózní erythema multiforme 498
L511 Bulózní erythema multiforme 392
L512 Toxická epidermální nekrolýza [Lyellova] 390
L518 Jiný multiformní erytém 400
L519 Erythema multiforme, NS 421
L52 Erythema nodosum 683
L53 Jiné erytémové stavy 442
L530 Toxický erytém 356
L531 Erythema annulare centrifugum 351
L532 Erythema marginatum 383
L533 Jiný chronický obrazcový erytém 434
L538 Jiné určené erytémové stavy 407
L539 Erytémový stav, NS 379
L54 Erytém při nemocech zařazených jinde 362
L540 Erythema marginatum při akutní revmatické horečce (I00+) 327
L548 Erytém při jiných nemocech zařazených jinde 329