Diagnoza skupiny M30-M36
Skupiny diagnoz
Systémová onemocnění pojivové tkáně
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
M30 Polyarteritis nodosa a příbuzné stavy 405
M300 Polyarteritis nodosa 415
M301 Polyarteritis s postižením plic [Churgova-Straussova] 366
M302 Juvenilní polyarteritida 348
M303 Mukokutánní syndrom mízních uzlin [Kawasakiův] 345
M308 Jiné stavy příbuzné polyarteritis nodosa 331
M31 Jiné nekrotizující vaskulopatie 366
M310 Hypersensitivní angiitida 377
M311 Trombotická mikroangiopatie 348
M312 Letální granulom střední čáry 460
M313 Wegenerova granulomatóza 638
M314 Syndrom aortálního oblouku [Takayasův] 482
M315 Gigantocelulární arteritida s revmatickou polymyalgií 511
M316 Jiná gigantocelulární arteritida 376
M317 Mikroskopická polyangiitida 345
M318 Jiné určené nekrotizující vaskulopatie 374
M319 Nekrotizující vaskulopatie, NS 376
M32 Systémový lupus erytematosus 550
M320 Systémový lupus erytematosus způsobený léčivy 484
M321 Systémový lupus erytematosus s postižením orgánů a systémů 614
M328 Jiné formy systémového lupus erytematosus 806
M329 Systémový lupus erytematosus, NS 866
M33 Dermatopolymyositis 445
M330 Juvenilní dermatomyositida 583
M331 Jiná dermatomyositida 508
M332 Polymyositis 427
M339 Dermatopolymyositis, NS 500
M34 Systémová skleróza 421
M340 Progresivní systémová skleróza 412
M341 CR(E)ST syndrom 350
M342 Systémová skleróza způsobená léčivy a chemikáliemi 342
M348 Jiné formy systémové sklerózy 349
M349 Systémová skleróza, NS 417
M35 Jiné systémové postižení pojivové tkáně 440
M350 [Sjögrenův] suchý syndrom 819
M351 Jiné přesahující syndromy 401
M352 Behcetova nemoc 396
M353 Revmatická polymyalgie 844
M354 Difúzní (eosinofilní) fasciitida 447
M355 Multifokální fibroskleróza 341
M356 Recidivující panikulitida [Weberova-Christianova] 436
M357 Syndrom hypermobility 605
M358 Jiné specifické systémové postižení pojivové tkáně 720
M359 Systémová postižení pojivové tkáně, NS 774
M36 Systémová onemocnění pojivové tkáně při nemocech zařazených jinde 408
M360 Dermato(poly)myositis při novotvarech zařazených jinde (C00-D48+) 328
M361 Artropatie při novotvarech zařazených jinde (C00-D48+) 332
M362 Artropatie hemofilická (D66-D68+) 333
M363 Artropatie při jiných krevních onemocněních zařazených jinde (D50-D76+) 299
M364 Artropatie při hypersensitivních reakcích zařazených jinde 358
M368 Systémové postižení pojivové tkáně při jiných nemocech zařazených jinde 416