Diagnoza skupiny M30-M36
Skupiny diagnoz
Systémová onemocnění pojivové tkáně
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
M30 Polyarteritis nodosa a příbuzné stavy 459
M300 Polyarteritis nodosa 431
M301 Polyarteritis s postižením plic [Churgova-Straussova] 392
M302 Juvenilní polyarteritida 374
M303 Mukokutánní syndrom mízních uzlin [Kawasakiův] 350
M308 Jiné stavy příbuzné polyarteritis nodosa 338
M31 Jiné nekrotizující vaskulopatie 374
M310 Hypersensitivní angiitida 399
M311 Trombotická mikroangiopatie 366
M312 Letální granulom střední čáry 501
M313 Wegenerova granulomatóza 692
M314 Syndrom aortálního oblouku [Takayasův] 513
M315 Gigantocelulární arteritida s revmatickou polymyalgií 558
M316 Jiná gigantocelulární arteritida 405
M317 Mikroskopická polyangiitida 359
M318 Jiné určené nekrotizující vaskulopatie 382
M319 Nekrotizující vaskulopatie, NS 400
M32 Systémový lupus erytematosus 568
M320 Systémový lupus erytematosus způsobený léčivy 502
M321 Systémový lupus erytematosus s postižením orgánů a systémů 643
M328 Jiné formy systémového lupus erytematosus 842
M329 Systémový lupus erytematosus, NS 919
M33 Dermatopolymyositis 458
M330 Juvenilní dermatomyositida 613
M331 Jiná dermatomyositida 547
M332 Polymyositis 458
M339 Dermatopolymyositis, NS 526
M34 Systémová skleróza 448
M340 Progresivní systémová skleróza 416
M341 CR(E)ST syndrom 356
M342 Systémová skleróza způsobená léčivy a chemikáliemi 372
M348 Jiné formy systémové sklerózy 360
M349 Systémová skleróza, NS 445
M35 Jiné systémové postižení pojivové tkáně 456
M350 [Sjögrenův] suchý syndrom 850
M351 Jiné přesahující syndromy 419
M352 Behcetova nemoc 415
M353 Revmatická polymyalgie 900
M354 Difúzní (eosinofilní) fasciitida 470
M355 Multifokální fibroskleróza 354
M356 Recidivující panikulitida [Weberova-Christianova] 446
M357 Syndrom hypermobility 626
M358 Jiné specifické systémové postižení pojivové tkáně 1168
M359 Systémová postižení pojivové tkáně, NS 797
M36 Systémová onemocnění pojivové tkáně při nemocech zařazených jinde 430
M360 Dermato(poly)myositis při novotvarech zařazených jinde (C00-D48+) 343
M361 Artropatie při novotvarech zařazených jinde (C00-D48+) 341
M362 Artropatie hemofilická (D66-D68+) 348
M363 Artropatie při jiných krevních onemocněních zařazených jinde (D50-D76+) 316
M364 Artropatie při hypersensitivních reakcích zařazených jinde 376
M368 Systémové postižení pojivové tkáně při jiných nemocech zařazených jinde 436