Diagnoza skupiny M30-M36
Skupiny diagnoz
Systémová onemocnění pojivové tkáně
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
M30 Polyarteritis nodosa a příbuzné stavy 417
M300 Polyarteritis nodosa 416
M301 Polyarteritis s postižením plic [Churgova-Straussova] 375
M302 Juvenilní polyarteritida 351
M303 Mukokutánní syndrom mízních uzlin [Kawasakiův] 347
M308 Jiné stavy příbuzné polyarteritis nodosa 333
M31 Jiné nekrotizující vaskulopatie 369
M310 Hypersensitivní angiitida 380
M311 Trombotická mikroangiopatie 353
M312 Letální granulom střední čáry 477
M313 Wegenerova granulomatóza 668
M314 Syndrom aortálního oblouku [Takayasův] 490
M315 Gigantocelulární arteritida s revmatickou polymyalgií 530
M316 Jiná gigantocelulární arteritida 388
M317 Mikroskopická polyangiitida 347
M318 Jiné určené nekrotizující vaskulopatie 378
M319 Nekrotizující vaskulopatie, NS 381
M32 Systémový lupus erytematosus 554
M320 Systémový lupus erytematosus způsobený léčivy 493
M321 Systémový lupus erytematosus s postižením orgánů a systémů 623
M328 Jiné formy systémového lupus erytematosus 818
M329 Systémový lupus erytematosus, NS 883
M33 Dermatopolymyositis 447
M330 Juvenilní dermatomyositida 594
M331 Jiná dermatomyositida 518
M332 Polymyositis 437
M339 Dermatopolymyositis, NS 505
M34 Systémová skleróza 425
M340 Progresivní systémová skleróza 413
M341 CR(E)ST syndrom 352
M342 Systémová skleróza způsobená léčivy a chemikáliemi 354
M348 Jiné formy systémové sklerózy 352
M349 Systémová skleróza, NS 425
M35 Jiné systémové postižení pojivové tkáně 445
M350 [Sjögrenův] suchý syndrom 831
M351 Jiné přesahující syndromy 406
M352 Behcetova nemoc 399
M353 Revmatická polymyalgie 857
M354 Difúzní (eosinofilní) fasciitida 458
M355 Multifokální fibroskleróza 345
M356 Recidivující panikulitida [Weberova-Christianova] 439
M357 Syndrom hypermobility 613
M358 Jiné specifické systémové postižení pojivové tkáně 724
M359 Systémová postižení pojivové tkáně, NS 778
M36 Systémová onemocnění pojivové tkáně při nemocech zařazených jinde 417
M360 Dermato(poly)myositis při novotvarech zařazených jinde (C00-D48+) 332
M361 Artropatie při novotvarech zařazených jinde (C00-D48+) 333
M362 Artropatie hemofilická (D66-D68+) 339
M363 Artropatie při jiných krevních onemocněních zařazených jinde (D50-D76+) 303
M364 Artropatie při hypersensitivních reakcích zařazených jinde 366
M368 Systémové postižení pojivové tkáně při jiných nemocech zařazených jinde 422