Diagnoza skupiny M30-M36
Skupiny diagnoz
Systémová onemocnění pojivové tkáně
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
M30 Polyarteritis nodosa a příbuzné stavy 397
M300 Polyarteritis nodosa 413
M301 Polyarteritis s postižením plic [Churgova-Straussova] 363
M302 Juvenilní polyarteritida 342
M303 Mukokutánní syndrom mízních uzlin [Kawasakiův] 343
M308 Jiné stavy příbuzné polyarteritis nodosa 328
M31 Jiné nekrotizující vaskulopatie 364
M310 Hypersensitivní angiitida 373
M311 Trombotická mikroangiopatie 340
M312 Letální granulom střední čáry 455
M313 Wegenerova granulomatóza 612
M314 Syndrom aortálního oblouku [Takayasův] 473
M315 Gigantocelulární arteritida s revmatickou polymyalgií 501
M316 Jiná gigantocelulární arteritida 371
M317 Mikroskopická polyangiitida 343
M318 Jiné určené nekrotizující vaskulopatie 367
M319 Nekrotizující vaskulopatie, NS 370
M32 Systémový lupus erytematosus 545
M320 Systémový lupus erytematosus způsobený léčivy 477
M321 Systémový lupus erytematosus s postižením orgánů a systémů 594
M328 Jiné formy systémového lupus erytematosus 791
M329 Systémový lupus erytematosus, NS 853
M33 Dermatopolymyositis 440
M330 Juvenilní dermatomyositida 569
M331 Jiná dermatomyositida 498
M332 Polymyositis 422
M339 Dermatopolymyositis, NS 492
M34 Systémová skleróza 414
M340 Progresivní systémová skleróza 409
M341 CR(E)ST syndrom 350
M342 Systémová skleróza způsobená léčivy a chemikáliemi 339
M348 Jiné formy systémové sklerózy 347
M349 Systémová skleróza, NS 415
M35 Jiné systémové postižení pojivové tkáně 433
M350 [Sjögrenův] suchý syndrom 798
M351 Jiné přesahující syndromy 389
M352 Behcetova nemoc 390
M353 Revmatická polymyalgie 833
M354 Difúzní (eosinofilní) fasciitida 433
M355 Multifokální fibroskleróza 337
M356 Recidivující panikulitida [Weberova-Christianova] 432
M357 Syndrom hypermobility 594
M358 Jiné specifické systémové postižení pojivové tkáně 712
M359 Systémová postižení pojivové tkáně, NS 762
M36 Systémová onemocnění pojivové tkáně při nemocech zařazených jinde 402
M360 Dermato(poly)myositis při novotvarech zařazených jinde (C00-D48+) 323
M361 Artropatie při novotvarech zařazených jinde (C00-D48+) 330
M362 Artropatie hemofilická (D66-D68+) 326
M363 Artropatie při jiných krevních onemocněních zařazených jinde (D50-D76+) 296
M364 Artropatie při hypersensitivních reakcích zařazených jinde 351
M368 Systémové postižení pojivové tkáně při jiných nemocech zařazených jinde 407