Diagnoza skupiny M60-M63
Skupiny diagnoz
Onemocnění svalů
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
M60 Myositis - zánět svalu 518
M600 Infekční myositida 543
M601 Intersticiální myositis 377
M602 Granulom z cizího tělesa měkké tkáně, nezařazený jinde 372
M608 Jiná myositida 491
M609 Myositis, NS 421
M61 Kalcifikace a osifikace svalu 432
M610 Myositis ossificans traumatica 374
M611 Myositis ossificans progressiva 445
M612 Paralytická kalcifikace a osifikace svalu 396
M613 Kalcifikace a osifikace svalů spojená s popáleninami 345
M614 Jiná kalcifikace svalu 340
M615 Jiná osifikace svalu 335
M619 Kalcifikace a osifikace svalu, NS 314
M62 Jiná onemocnění svalu 367
M620 Rozštěp svalu 335
M621 Jiná ruptura (roztržení) svalu (neúrazové) 334
M622 Ischemický infarkt svalu 342
M623 Syndrom nehybnosti (paraplegický) 366
M624 Kontraktura svalu 388
M625 Ochablost a atrofie svalu, nezařazená jinde 422
M626 Svalová křeč 333
M628 Jiná určená onemocnění svalu 363
M629 Onemocnění svalu, NS 339
M63 Onemocnění svalů při nemocech zařazených jinde 391
M630 Myositis při bakteriálních nemocech zařazených jinde 361
M631 Myositis při protozoárních a parazitárních infekcích zařazených jinde 352
M632 Myositis při jiných infekčních nemocech zařazených jinde 398
M633 Myositis při sarkoidóze (D86.8+) 366
M638 Jiná onemocnění svalů při nemocech zařazených jinde 334