Diagnoza skupiny M60-M63
Skupiny diagnoz
Onemocnění svalů
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
M60 Myositis - zánět svalu 533
M600 Infekční myositida 568
M601 Intersticiální myositis 408
M602 Granulom z cizího tělesa měkké tkáně, nezařazený jinde 405
M608 Jiná myositida 541
M609 Myositis, NS 445
M61 Kalcifikace a osifikace svalu 439
M610 Myositis ossificans traumatica 389
M611 Myositis ossificans progressiva 458
M612 Paralytická kalcifikace a osifikace svalu 408
M613 Kalcifikace a osifikace svalů spojená s popáleninami 350
M614 Jiná kalcifikace svalu 349
M615 Jiná osifikace svalu 339
M619 Kalcifikace a osifikace svalu, NS 323
M62 Jiná onemocnění svalu 377
M620 Rozštěp svalu 346
M621 Jiná ruptura (roztržení) svalu (neúrazové) 337
M622 Ischemický infarkt svalu 353
M623 Syndrom nehybnosti (paraplegický) 370
M624 Kontraktura svalu 404
M625 Ochablost a atrofie svalu, nezařazená jinde 438
M626 Svalová křeč 343
M628 Jiná určená onemocnění svalu 376
M629 Onemocnění svalu, NS 350
M63 Onemocnění svalů při nemocech zařazených jinde 408
M630 Myositis při bakteriálních nemocech zařazených jinde 374
M631 Myositis při protozoárních a parazitárních infekcích zařazených jinde 357
M632 Myositis při jiných infekčních nemocech zařazených jinde 419
M633 Myositis při sarkoidóze (D86.8+) 388
M638 Jiná onemocnění svalů při nemocech zařazených jinde 351