Diagnoza skupiny M60-M63
Skupiny diagnoz
Onemocnění svalů
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
M60 Myositis - zánět svalu 522
M600 Infekční myositida 549
M601 Intersticiální myositis 385
M602 Granulom z cizího tělesa měkké tkáně, nezařazený jinde 380
M608 Jiná myositida 509
M609 Myositis, NS 427
M61 Kalcifikace a osifikace svalu 435
M610 Myositis ossificans traumatica 380
M611 Myositis ossificans progressiva 450
M612 Paralytická kalcifikace a osifikace svalu 398
M613 Kalcifikace a osifikace svalů spojená s popáleninami 346
M614 Jiná kalcifikace svalu 341
M615 Jiná osifikace svalu 336
M619 Kalcifikace a osifikace svalu, NS 314
M62 Jiná onemocnění svalu 368
M620 Rozštěp svalu 338
M621 Jiná ruptura (roztržení) svalu (neúrazové) 335
M622 Ischemický infarkt svalu 343
M623 Syndrom nehybnosti (paraplegický) 367
M624 Kontraktura svalu 393
M625 Ochablost a atrofie svalu, nezařazená jinde 428
M626 Svalová křeč 334
M628 Jiná určená onemocnění svalu 366
M629 Onemocnění svalu, NS 341
M63 Onemocnění svalů při nemocech zařazených jinde 398
M630 Myositis při bakteriálních nemocech zařazených jinde 364
M631 Myositis při protozoárních a parazitárních infekcích zařazených jinde 353
M632 Myositis při jiných infekčních nemocech zařazených jinde 406
M633 Myositis při sarkoidóze (D86.8+) 373
M638 Jiná onemocnění svalů při nemocech zařazených jinde 336