Diagnoza skupiny M60-M63
Skupiny diagnoz
Onemocnění svalů
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
M60 Myositis - zánět svalu 509
M600 Infekční myositida 530
M601 Intersticiální myositis 366
M602 Granulom z cizího tělesa měkké tkáně, nezařazený jinde 363
M608 Jiná myositida 473
M609 Myositis, NS 415
M61 Kalcifikace a osifikace svalu 426
M610 Myositis ossificans traumatica 370
M611 Myositis ossificans progressiva 438
M612 Paralytická kalcifikace a osifikace svalu 392
M613 Kalcifikace a osifikace svalů spojená s popáleninami 343
M614 Jiná kalcifikace svalu 340
M615 Jiná osifikace svalu 332
M619 Kalcifikace a osifikace svalu, NS 310
M62 Jiná onemocnění svalu 362
M620 Rozštěp svalu 323
M621 Jiná ruptura (roztržení) svalu (neúrazové) 329
M622 Ischemický infarkt svalu 339
M623 Syndrom nehybnosti (paraplegický) 363
M624 Kontraktura svalu 375
M625 Ochablost a atrofie svalu, nezařazená jinde 413
M626 Svalová křeč 329
M628 Jiná určená onemocnění svalu 355
M629 Onemocnění svalu, NS 330
M63 Onemocnění svalů při nemocech zařazených jinde 384
M630 Myositis při bakteriálních nemocech zařazených jinde 350
M631 Myositis při protozoárních a parazitárních infekcích zařazených jinde 346
M632 Myositis při jiných infekčních nemocech zařazených jinde 388
M633 Myositis při sarkoidóze (D86.8+) 356
M638 Jiná onemocnění svalů při nemocech zařazených jinde 325