Diagnoza skupiny M80-M85
Skupiny diagnoz
Poruchy hustoty a struktury kosti
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
M80 Osteoporóza s patologickou - frakturou - zlomeninou 400
M800 Postmenopauzální osteoporóza s patologickou frakturou 456
M801 Postovarektomická osteoporóza s patologickou frakturou 433
M802 Osteoporóza z nečinnosti s patologickou frakturou 421
M803 Pooperační malabsorbční osteoporóza s patologickou frakturou 395
M804 Osteoporóza způsobená léčivy s patologickou frakturou 536
M805 Idiopatická osteoporóza s patologickou frakturou 430
M808 Jiná osteoporóza s patologickou frakturou 373
M809 Neurčená osteoporóza s patologickou frakturou 425
M81 Osteoporóza bez patologické fraktury 607
M810 Postmenopauzální osteoporóza 736
M811 Postovarektomická osteoporóza 497
M812 Osteoporóza z nečinnosti 395
M813 Pooperační malabsorbční osteoporóza 390
M814 Osteoporóza způsobená léčivy 380
M815 Idiopatická osteoporóza 429
M816 Lokalizovaná osteoporóza [Lequesneova] 410
M818 Jiná osteoporóza 436
M819 Osteoporóza, NS 572
M82 Osteoporóza při nemocech zařazených jinde 431
M820 Osteoporóza při mnohočetné myelomatóze (C90.0+) 351
M821 Osteoporóza při endokrinních poruchách (E00-E34+) 353
M828 Osteoporóza při jiných nemocech zařazených jinde 413
M83 Osteomalacie dospělých 404
M830 Osteomalacie v šestinedělí 387
M831 Stařecká osteomalacie 367
M832 Osteomalacie dospělých způsobená malabsorbcí 351
M833 Osteomalacie dospělých způsobená podvýživou 384
M834 Hliníková kostní nemoc 449
M835 Jiná osteomalacie u dospělých způsobená léčivy 413
M838 Jiná osteomalacie dospělých 403
M839 Osteomalacie dospělých, NS 377
M84 Poruchy - kontinuity - soudržnosti kosti 433
M840 Špatné spojení (kostí) po fraktuře 408
M841 Nespojení (kostí) po fraktuře [pseudoarthrosis - pakloub] 392
M842 Prodloužené spojování (kostí) po fraktuře 377
M843 Fraktura z námahy, nezařazená jinde 440
M844 Patologická fraktura, nezařazená jinde 397
M848 Jiné poruchy kontinuity kosti 459
M849 Poruchy kontinuity kosti, NS 440
M85 Jiné poruchy hustoty a struktury kosti 602
M850 Fibrózní dysplazie (jedné kosti) 462
M851 Kostní fluoróza 437
M852 Hyperostóza lebky 477
M853 Osteitis condensans 392
M854 Solitární kostní cysta 467
M855 Aneurysmatická kostní cysta 479
M856 Jiná cysta kosti 397
M858 Jiné určené poruchy hustoty a struktury kosti 498
M859 Porucha hustoty a struktury kosti, NS 484