Diagnoza skupiny M86-M90
Skupiny diagnoz
Jiné osteopatie
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
M86 Osteomyelitis - zánět kostní dřeně 355
M860 Akutní hematogenní osteomyelitida 338
M861 Jiná akutní osteomyelitida 339
M862 Subakutní osteomyelitida 337
M863 Chronická multifokální osteomyelitida 384
M864 Chronická osteomyelitida s odtokovou píštělí 396
M865 Jiná chronická hematogenní osteomyelitida 337
M866 Jiná chronická osteomyelitida 328
M868 Jiná osteomyelitida 325
M869 Osteomyelitis, NS 383
M87 Osteonekróza 359
M870 Idiopatická aseptická nekróza kosti 499
M871 Osteonekróza způsobená léčivy 336
M872 Osteonekróza způsobená předcházejícím úrazem 370
M873 Jiná sekundární osteonekróza 336
M878 Jiná osteonekróza 303
M879 Osteonekróza, NS 361
M88 Pagetova nemoc kosti [osteitis deformans] 957
M880 Pagetova nemoc lebky 339
M888 Pagetova nemoc jiných kostí 363
M889 Pagetova nemoc kosti, NS 313
M89 Jiná onemocnění kosti 418
M890 Algoneurodystrofie 571
M891 Uzávěr epifýzy [zadržení epifyzeálního růstu] 330
M892 Jiné nemoci vývoje a růstu kostí 330
M893 Hypertrofie kosti 335
M894 Jiná hypertrofická osteoartropatie 347
M895 Osteolýza 366
M896 Osteopatie po poliomyelitidě 335
M898 Jiná určená onemocnění kosti 459
M899 Onemocnění kosti, NS 382
M90 Osteopatie při nemocech zařazených jinde 356
M900 Tuberkulóza kosti (A18.0+) 325
M901 Periostitis při jiných infekčních nemocech zařazených jinde 373
M902 Osteopatie při jiných infekčních nemocech zařazených jinde 314
M903 Osteonekróza při kesonové nemoci (T70.3+) 326
M904 Osteonekróza způsobená hemoglobinopatií (D50-D64+) 289
M905 Osteonekróza při jiných nemocech zařazených jinde 326
M906 Osteitis deformans při novotvaru (C00-D48+) 320
M907 Fraktura kosti při novotvaru (C00-D48+) 348
M908 Osteopatie při jiných nemocech zařazených jinde 328