Diagnoza skupiny M95-M99
Skupiny diagnoz
Jiná onemocnění svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
M95 Jiné získané deformity svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 446
M950 Získaná deformita nosu 403
M951 Květákovité ucho 388
M952 Jiná získaná deformita hlavy 400
M953 Získaná deformita krku 417
M954 Získaná deformita hrudníku a žebra 408
M955 Získaná deformita pánve 402
M958 Jiné určené získané deformity svalové a kosterní soustavy 461
M959 Získaná deformita svalové a kosterní soustavy, NS 457
M96 Onemocnění svalové a kosterní soustavy po výkonech, nezařazená jinde 463
M960 Pseudoartróza po spojení nebo artrodéze 507
M961 Postlaminektomický syndrom, nezařazený jinde 1055
M962 Poradiační kyfóza 476
M963 Kyfóza po laminektomii 428
M964 Pooperační lordóza 414
M965 Poradiační skolióza 389
M966 Fraktura kosti následující po vložení ortoped.implantátu,kloub.protézy nebo kost.destičky 392
M968 Jiná onemocnění svalové a kosterní soustavy po výkonech 458
M969 Onemocnění svalové a kosterní soustavy po výkonu, NS 466
M99 Biomechanická poškození, nezařazená jinde 463
M990 Segmentální nebo somatická dysfunkce 463
M991 Subluxační komplex (vertebrální) 421
M992 Subluxační stenóza nervového průchodu 399
M993 Kostní stenóza nervového průchodu 438
M994 Stenóza nervového průchodu pojivovou tkání 468
M995 Stenóza nervového průchodu meziobratlovou ploténkou 419
M996 Stenóza intervertebrálních otvorů kostní a subluxační 419
M997 Stenóza intervertebrálních otvorů pojivovou tkání a meziobratlovou ploténkou 404
M998 Jiná biomechanická poškození 364
M999 Biomechanické poškození, NS 328