Diagnoza skupiny M95-M99
Skupiny diagnoz
Jiná onemocnění svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
M95 Jiné získané deformity svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 423
M950 Získaná deformita nosu 384
M951 Květákovité ucho 378
M952 Jiná získaná deformita hlavy 382
M953 Získaná deformita krku 399
M954 Získaná deformita hrudníku a žebra 382
M955 Získaná deformita pánve 391
M958 Jiné určené získané deformity svalové a kosterní soustavy 442
M959 Získaná deformita svalové a kosterní soustavy, NS 433
M96 Onemocnění svalové a kosterní soustavy po výkonech, nezařazená jinde 440
M960 Pseudoartróza po spojení nebo artrodéze 464
M961 Postlaminektomický syndrom, nezařazený jinde 978
M962 Poradiační kyfóza 446
M963 Kyfóza po laminektomii 407
M964 Pooperační lordóza 391
M965 Poradiační skolióza 378
M966 Fraktura kosti následující po vložení ortoped.implantátu,kloub.protézy nebo kost.destičky 374
M968 Jiná onemocnění svalové a kosterní soustavy po výkonech 434
M969 Onemocnění svalové a kosterní soustavy po výkonu, NS 441
M99 Biomechanická poškození, nezařazená jinde 452
M990 Segmentální nebo somatická dysfunkce 441
M991 Subluxační komplex (vertebrální) 398
M992 Subluxační stenóza nervového průchodu 377
M993 Kostní stenóza nervového průchodu 417
M994 Stenóza nervového průchodu pojivovou tkání 441
M995 Stenóza nervového průchodu meziobratlovou ploténkou 396
M996 Stenóza intervertebrálních otvorů kostní a subluxační 386
M997 Stenóza intervertebrálních otvorů pojivovou tkání a meziobratlovou ploténkou 372
M998 Jiná biomechanická poškození 343
M999 Biomechanické poškození, NS 313