Diagnoza skupiny M95-M99
Skupiny diagnoz
Jiná onemocnění svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
M95 Jiné získané deformity svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 436
M950 Získaná deformita nosu 393
M951 Květákovité ucho 382
M952 Jiná získaná deformita hlavy 392
M953 Získaná deformita krku 406
M954 Získaná deformita hrudníku a žebra 393
M955 Získaná deformita pánve 398
M958 Jiné určené získané deformity svalové a kosterní soustavy 451
M959 Získaná deformita svalové a kosterní soustavy, NS 444
M96 Onemocnění svalové a kosterní soustavy po výkonech, nezařazená jinde 453
M960 Pseudoartróza po spojení nebo artrodéze 492
M961 Postlaminektomický syndrom, nezařazený jinde 1015
M962 Poradiační kyfóza 459
M963 Kyfóza po laminektomii 416
M964 Pooperační lordóza 401
M965 Poradiační skolióza 384
M966 Fraktura kosti následující po vložení ortoped.implantátu,kloub.protézy nebo kost.destičky 383
M968 Jiná onemocnění svalové a kosterní soustavy po výkonech 445
M969 Onemocnění svalové a kosterní soustavy po výkonu, NS 453
M99 Biomechanická poškození, nezařazená jinde 459
M990 Segmentální nebo somatická dysfunkce 449
M991 Subluxační komplex (vertebrální) 411
M992 Subluxační stenóza nervového průchodu 385
M993 Kostní stenóza nervového průchodu 424
M994 Stenóza nervového průchodu pojivovou tkání 451
M995 Stenóza nervového průchodu meziobratlovou ploténkou 407
M996 Stenóza intervertebrálních otvorů kostní a subluxační 404
M997 Stenóza intervertebrálních otvorů pojivovou tkání a meziobratlovou ploténkou 385
M998 Jiná biomechanická poškození 352
M999 Biomechanické poškození, NS 323