Diagnoza skupiny M95-M99
Skupiny diagnoz
Jiná onemocnění svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
M95 Jiné získané deformity svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 428
M950 Získaná deformita nosu 388
M951 Květákovité ucho 380
M952 Jiná získaná deformita hlavy 387
M953 Získaná deformita krku 402
M954 Získaná deformita hrudníku a žebra 385
M955 Získaná deformita pánve 395
M958 Jiné určené získané deformity svalové a kosterní soustavy 443
M959 Získaná deformita svalové a kosterní soustavy, NS 437
M96 Onemocnění svalové a kosterní soustavy po výkonech, nezařazená jinde 446
M960 Pseudoartróza po spojení nebo artrodéze 476
M961 Postlaminektomický syndrom, nezařazený jinde 993
M962 Poradiační kyfóza 454
M963 Kyfóza po laminektomii 412
M964 Pooperační lordóza 392
M965 Poradiační skolióza 382
M966 Fraktura kosti následující po vložení ortoped.implantátu,kloub.protézy nebo kost.destičky 378
M968 Jiná onemocnění svalové a kosterní soustavy po výkonech 439
M969 Onemocnění svalové a kosterní soustavy po výkonu, NS 443
M99 Biomechanická poškození, nezařazená jinde 456
M990 Segmentální nebo somatická dysfunkce 444
M991 Subluxační komplex (vertebrální) 407
M992 Subluxační stenóza nervového průchodu 380
M993 Kostní stenóza nervového průchodu 420
M994 Stenóza nervového průchodu pojivovou tkání 445
M995 Stenóza nervového průchodu meziobratlovou ploténkou 402
M996 Stenóza intervertebrálních otvorů kostní a subluxační 394
M997 Stenóza intervertebrálních otvorů pojivovou tkání a meziobratlovou ploténkou 377
M998 Jiná biomechanická poškození 349
M999 Biomechanické poškození, NS 317