Diagnoza skupiny N10-N16
Skupiny diagnoz
Tubulo-intersticiální nemoci ledvin
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
N10 Akutní tubulo-intersticiální nefritida 1750
N11 Chronická tubulo-intersticiální nefritida 518
N110 Neobstrukční chronická pyelonefritida spojená s refluxem 403
N111 Chronická obstruktivní pyelonefritida 375
N118 Jiná chronická tubulo-intersticiální nefritida 682
N119 Chronická tubulo-intersticiální nefritida, NS 628
N12 Tubulo-intersticiální nefritida, neurčená jako akutní nebo chronická 532
N13 Obstruktivní a refluxní uropatie 368
N130 Hydronefróza s obstrukcí pelviureterického spojení 359
N131 Hydronefróza se strikturou ureteru, nezařazená jinde 411
N132 Hydronefróza s obstrukcí kamenem v ledvině a močovodu 510
N133 Jiná a neurčená hydronefróza 566
N134 Hydroureter 351
N135 Klička a striktura ureteru bez hydronefrózy 294
N136 Pyonefróza 305
N137 Uropatie spojená s vesikouretrálním refluxem 386
N138 Jiná obstruktivní a refluxní uropatie 310
N139 Obstruktivní a refluxní uropatie, NS 408
N14 Tubulo-intersticiální a tubulární onemocnění způsobené léčivy a těžkými kovy 313
N140 Nefropatie po analgézii 317
N141 Nefropatie způsobená jinými léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami 323
N142 Nefropatie způsobená neurčeným lékem, léčivem, návykovou nebo biologickou látkou 308
N143 Nefropatie způsobená těžkými kovy 337
N144 Toxická nefropatie, nezařazená jinde 325
N15 Jiná tubulo-intersticiální onemocnění ledvin 285
N150 Balkánská nefropatie 326
N151 Ledvinný a perinefrický absces 330
N158 Jiná určená tubulo-intersticiální onemocnění ledvin 308
N159 Tubulo-intersticiální onemocnění ledvin, NS 348
N16 Tubulo-intersticiální poruchy ledvin při nemocech zařazených jinde 318
N160 Tubulo-intersticiální poruchy ledvin při infekčních a parazitárních nemocech ZJ 334
N161 Tubulo-intersticiální poruchy ledvin při novotvarech 294
N162 Tubulo-intersticiální poruchy ledvin při krev.onemocněních a poruchách postih.mech.imunity 330
N163 Tubulo-intersticiální poruchy ledvin při poruchách přeměny látek 428
N164 Tubulo-intersticiální poruchy ledvin při systémových onemocněních pojivové tkáně 330
N165 Tubulo-intersticiální poruchy ledvin při rejekci transplantátu (T86.-+) 331
N168 Tubulo-intersticiální poruchy ledvin při jiných nemocech zařazených jinde 292