Diagnoza skupiny N10-N16
Skupiny diagnoz
Tubulo-intersticiální nemoci ledvin
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
N10 Akutní tubulo-intersticiální nefritida 1621
N11 Chronická tubulo-intersticiální nefritida 497
N110 Neobstrukční chronická pyelonefritida spojená s refluxem 372
N111 Chronická obstruktivní pyelonefritida 349
N118 Jiná chronická tubulo-intersticiální nefritida 592
N119 Chronická tubulo-intersticiální nefritida, NS 572
N12 Tubulo-intersticiální nefritida, neurčená jako akutní nebo chronická 502
N13 Obstruktivní a refluxní uropatie 339
N130 Hydronefróza s obstrukcí pelviureterického spojení 324
N131 Hydronefróza se strikturou ureteru, nezařazená jinde 372
N132 Hydronefróza s obstrukcí kamenem v ledvině a močovodu 464
N133 Jiná a neurčená hydronefróza 523
N134 Hydroureter 316
N135 Klička a striktura ureteru bez hydronefrózy 286
N136 Pyonefróza 284
N137 Uropatie spojená s vesikouretrálním refluxem 357
N138 Jiná obstruktivní a refluxní uropatie 300
N139 Obstruktivní a refluxní uropatie, NS 392
N14 Tubulo-intersticiální a tubulární onemocnění způsobené léčivy a těžkými kovy 301
N140 Nefropatie po analgézii 295
N141 Nefropatie způsobená jinými léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami 300
N142 Nefropatie způsobená neurčeným lékem, léčivem, návykovou nebo biologickou látkou 285
N143 Nefropatie způsobená těžkými kovy 331
N144 Toxická nefropatie, nezařazená jinde 295
N15 Jiná tubulo-intersticiální onemocnění ledvin 277
N150 Balkánská nefropatie 295
N151 Ledvinný a perinefrický absces 300
N158 Jiná určená tubulo-intersticiální onemocnění ledvin 300
N159 Tubulo-intersticiální onemocnění ledvin, NS 335
N16 Tubulo-intersticiální poruchy ledvin při nemocech zařazených jinde 303
N160 Tubulo-intersticiální poruchy ledvin při infekčních a parazitárních nemocech ZJ 313
N161 Tubulo-intersticiální poruchy ledvin při novotvarech 287
N162 Tubulo-intersticiální poruchy ledvin při krev.onemocněních a poruchách postih.mech.imunity 300
N163 Tubulo-intersticiální poruchy ledvin při poruchách přeměny látek 406
N164 Tubulo-intersticiální poruchy ledvin při systémových onemocněních pojivové tkáně 308
N165 Tubulo-intersticiální poruchy ledvin při rejekci transplantátu (T86.-+) 306
N168 Tubulo-intersticiální poruchy ledvin při jiných nemocech zařazených jinde 285