Diagnoza skupiny N10-N16
Skupiny diagnoz
Tubulo-intersticiální nemoci ledvin
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
N10 Akutní tubulo-intersticiální nefritida 1663
N11 Chronická tubulo-intersticiální nefritida 503
N110 Neobstrukční chronická pyelonefritida spojená s refluxem 380
N111 Chronická obstruktivní pyelonefritida 355
N118 Jiná chronická tubulo-intersticiální nefritida 625
N119 Chronická tubulo-intersticiální nefritida, NS 590
N12 Tubulo-intersticiální nefritida, neurčená jako akutní nebo chronická 511
N13 Obstruktivní a refluxní uropatie 350
N130 Hydronefróza s obstrukcí pelviureterického spojení 336
N131 Hydronefróza se strikturou ureteru, nezařazená jinde 382
N132 Hydronefróza s obstrukcí kamenem v ledvině a močovodu 479
N133 Jiná a neurčená hydronefróza 537
N134 Hydroureter 327
N135 Klička a striktura ureteru bez hydronefrózy 289
N136 Pyonefróza 286
N137 Uropatie spojená s vesikouretrálním refluxem 363
N138 Jiná obstruktivní a refluxní uropatie 303
N139 Obstruktivní a refluxní uropatie, NS 398
N14 Tubulo-intersticiální a tubulární onemocnění způsobené léčivy a těžkými kovy 304
N140 Nefropatie po analgézii 303
N141 Nefropatie způsobená jinými léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami 302
N142 Nefropatie způsobená neurčeným lékem, léčivem, návykovou nebo biologickou látkou 289
N143 Nefropatie způsobená těžkými kovy 332
N144 Toxická nefropatie, nezařazená jinde 299
N15 Jiná tubulo-intersticiální onemocnění ledvin 280
N150 Balkánská nefropatie 304
N151 Ledvinný a perinefrický absces 307
N158 Jiná určená tubulo-intersticiální onemocnění ledvin 303
N159 Tubulo-intersticiální onemocnění ledvin, NS 339
N16 Tubulo-intersticiální poruchy ledvin při nemocech zařazených jinde 307
N160 Tubulo-intersticiální poruchy ledvin při infekčních a parazitárních nemocech ZJ 318
N161 Tubulo-intersticiální poruchy ledvin při novotvarech 290
N162 Tubulo-intersticiální poruchy ledvin při krev.onemocněních a poruchách postih.mech.imunity 309
N163 Tubulo-intersticiální poruchy ledvin při poruchách přeměny látek 412
N164 Tubulo-intersticiální poruchy ledvin při systémových onemocněních pojivové tkáně 314
N165 Tubulo-intersticiální poruchy ledvin při rejekci transplantátu (T86.-+) 316
N168 Tubulo-intersticiální poruchy ledvin při jiných nemocech zařazených jinde 287