Diagnoza skupiny N10-N16
Skupiny diagnoz
Tubulo-intersticiální nemoci ledvin
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
N10 Akutní tubulo-intersticiální nefritida 1695
N11 Chronická tubulo-intersticiální nefritida 507
N110 Neobstrukční chronická pyelonefritida spojená s refluxem 386
N111 Chronická obstruktivní pyelonefritida 364
N118 Jiná chronická tubulo-intersticiální nefritida 649
N119 Chronická tubulo-intersticiální nefritida, NS 607
N12 Tubulo-intersticiální nefritida, neurčená jako akutní nebo chronická 519
N13 Obstruktivní a refluxní uropatie 353
N130 Hydronefróza s obstrukcí pelviureterického spojení 347
N131 Hydronefróza se strikturou ureteru, nezařazená jinde 389
N132 Hydronefróza s obstrukcí kamenem v ledvině a močovodu 486
N133 Jiná a neurčená hydronefróza 546
N134 Hydroureter 334
N135 Klička a striktura ureteru bez hydronefrózy 290
N136 Pyonefróza 295
N137 Uropatie spojená s vesikouretrálním refluxem 372
N138 Jiná obstruktivní a refluxní uropatie 307
N139 Obstruktivní a refluxní uropatie, NS 400
N14 Tubulo-intersticiální a tubulární onemocnění způsobené léčivy a těžkými kovy 309
N140 Nefropatie po analgézii 306
N141 Nefropatie způsobená jinými léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami 308
N142 Nefropatie způsobená neurčeným lékem, léčivem, návykovou nebo biologickou látkou 296
N143 Nefropatie způsobená těžkými kovy 334
N144 Toxická nefropatie, nezařazená jinde 306
N15 Jiná tubulo-intersticiální onemocnění ledvin 282
N150 Balkánská nefropatie 308
N151 Ledvinný a perinefrický absces 313
N158 Jiná určená tubulo-intersticiální onemocnění ledvin 305
N159 Tubulo-intersticiální onemocnění ledvin, NS 341
N16 Tubulo-intersticiální poruchy ledvin při nemocech zařazených jinde 308
N160 Tubulo-intersticiální poruchy ledvin při infekčních a parazitárních nemocech ZJ 325
N161 Tubulo-intersticiální poruchy ledvin při novotvarech 291
N162 Tubulo-intersticiální poruchy ledvin při krev.onemocněních a poruchách postih.mech.imunity 317
N163 Tubulo-intersticiální poruchy ledvin při poruchách přeměny látek 418
N164 Tubulo-intersticiální poruchy ledvin při systémových onemocněních pojivové tkáně 322
N165 Tubulo-intersticiální poruchy ledvin při rejekci transplantátu (T86.-+) 322
N168 Tubulo-intersticiální poruchy ledvin při jiných nemocech zařazených jinde 288