Diagnoza skupiny N80-N98
Skupiny diagnoz
Nezánětlivá onemocnění ženského pohlavního ústrojí
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
N80 Endometrióza 331
N800 Endometrióza dělohy 351
N801 Endometrióza vaječníku 582
N802 Endometrióza vejcovodu 267
N803 Endometrióza pánevní pobřišnice 415
N804 Endometrióza rektovaginální přepážky a pochvy 314
N805 Endometrióza střeva 267
N806 Endometrióza v jizvě kůže 288
N808 Jiná endometrióza 307
N809 Endometrióza, NS 438
N81 Výhřez - prolaps - ženských pohlavních orgánů 483
N810 Ženská uretrokéla 395
N811 Cystokéla 793
N812 Neúplný výhřez dělohy a pochvy 573
N813 Úplný výhřez dělohy a pochvy 362
N814 Výhřez dělohy a pochvy NS 368
N815 Poševní enterokéla 584
N816 Rektokéla 375
N818 Jiný výhřez ženských pohlavních orgánů 336
N819 Výhřez ženských pohlavních orgánů, NS 422
N82 Píštěle postihující ženské pohlavní ústrojí 528
N820 Píštěl vesikovaginální 338
N821 Jiné píštěle mezi močovým a pohlavním ústrojím u ženy 312
N822 Píštěl z pochvy do tenkého střeva 310
N823 Píštěl z pochvy do tlustého střeva 308
N824 Jiné píštěle mezi střevním traktem a ženskými pohlavními orgány 256
N825 Píštěle mezi ženským pohlavním ústrojím a kůží 314
N828 Jiné píštěle ženského pohlavního ústrojí 317
N829 Píštěle ženského pohlavního ústrojí, NS 288
N83 Nezánětlivá onemocnění vaječníku, vejcovodu a širokého vazu 444
N830 Follikulární cysta vaječníku 545
N831 Cysta žlutého tělíska 520
N832 Jiné a neurčené cysty vaječníku 1313
N833 Získaná atrofie vaječníku a vejcovodu 378
N834 Výhřez a kýla vaječníku a vejcovodu 318
N835 Torze vaječníku, stopky vaječníku a vejcovodu 426
N836 Hematosalpinx 334
N837 Hematom širokého vazu 305
N838 Jiná nezánětlivá onemocnění vaječníku, vejcovodu a širokého vazu 459
N839 Nezánětlivé onemocnění vaječníku, vejcovodu a širokého vazu, NS 384
N84 Polyp ženského pohlavního ústrojí 481
N840 Polyp těla děložního 1360
N841 Polyp hrdla děložního 540
N842 Polyp pochvy 391
N843 Polyp vulvy 313
N848 Polyp jiných částí ženského pohlavního ústrojí 308
N849 Polyp ženského pohlavního ústrojí, NS 361
N85 Jiné nezánětlivé poruchy dělohy s výjimkou cervixu 463
N850 Dysfunkční hyperplastické endometrium 1319
N851 Adenomatózní hyperplazie endometria 603
N852 Hypertrofie dělohy 297
N853 Subinvoluce dělohy 302
N854 Odchylná poloha dělohy 296
N855 Inverze dělohy 302
N856 Nitroděložní srůsty 286
N857 Hematometra 291
N858 Jiná určená nezánětlivá onemocnění dělohy 314
N859 Nezánětlivá onemocnění dělohy, NS 414
N86 Eroze a ektropium cervixu dělohy a ectopia cervicis uteri 1340
N87 Dysplazie cervixu dělohy 578
N870 Mírná cervikální dysplazie 1562
N871 Střední cervikální dysplazie 1987
N872 Těžká cervikální dysplazie nezařazená jinde 2683
N879 Dysplazie cervixu dělohy, NS 1695
N88 Jiná nezánětlivá onemocnění cervixu dělohy 506
N880 Leukoplakie cervixu dělohy 360
N881 Stará lacerace cervixu dělohy 328
N882 Striktura nebo stenóza cervixu dělohy 369
N883 Inkompetence hrdla děložního 310
N884 Hypertrofické prodloužení cervixu dělohy 359
N888 Jiná určená nezánětlivá onemocnění cervixu dělohy 606
N889 Nezánětlivé onemocnění cervixu dělohy, NS 717
N89 Jiná nezánětlivá onemocnění pochvy 466
N890 Mírná vaginální dysplazie 326
N891 Střední vaginální dysplazie 359
N892 Těžká vaginální dysplazie, nezařazená jinde 283
N893 Dysplázie pochvy, NS 339
N894 Leukoplakie pochvy 294
N895 Striktura a atrezie pochvy 361
N896 Těsný hymenální prstenec 430
N897 Hematokolpos 279
N898 Jiná určená nezánětlivá onemocnění pochvy 411
N899 Nezánětlivé onemocnění pochvy, NS 384
N90 Jiná nezánětlivá onemocnění vulvy a hráze - perinea 429
N900 Mírná vulvární dysplazie 379
N901 Střední vulvární dysplazie nezařazená jinde 318
N902 Těžká vulvární dysplazie 409
N903 Dysplazie vulvy, NS 363
N904 Leukoplakie vulvy 417
N905 Atrofie vulvy 314
N906 Hypertrofie vulvy 296
N907 Vulvární cysta 365
N908 Jiná určená nezánětlivá onemocnění vulvy a hráze 394
N909 Nezánětlivé onemocnění vulvy a hráze, NS 365
N91 Chybějící, slabá a málo častá menstruace 497
N910 Primární amenorea 432
N911 Sekundární amenorea 754
N912 Amenorea, NS 573
N913 Primární oligomenorea 321
N914 Sekundární oligomenorea 352
N915 Oligomenorea, NS 383
N92 Nadměrná, častá a nepravidelná menstruace 505
N920 Nadměrná a častá menstruace s pravidelným cyklem 474
N921 Nadměrná a častá menstruace s nepravidelným cyklem 619
N922 Nadměrná menstruace v pubertě 292
N923 Ovulační krvácení 347
N924 Nadměrné krvácení v období před menopausou 605
N925 Jiná určená nepravidelná menstruace 497
N926 Nepravidelná menstruace, NS 593
N93 Jiné abnormální děložní a poševní krvácení 358
N930 Kontaktní krvácení, postkoitální krvácení 387
N938 Jiné určené abnormální děložní a poševní krvácení 767
N939 Abnormální děložní a vaginální krvácení, NS 712
N94 Bolest a jiné stavy sdružené s ženskými pohlavními orgány s menstruačním cyklem 492
N940 Ovulační bolesti 322
N941 Dyspareunie 299
N942 Vaginismus 294
N943 Syndrom premenstruální tenze 300
N944 Primární dysmenorrhoea 326
N945 Sekundární dysmenorrhoea 509
N946 Dysmenorrhoea, NS 408
N948 Jiné určené stavy sdružené s ženskými pohlavními orgány a menstruačním cyklem 944
N949 Neurčené stavy sdružené s ženskými pohlavními orgány a menstruačním cyklem 882
N95 Menopauzální a jiné perimenopauzální poruchy 447
N950 Postmenopauzální krvácení 580
N951 Menopauzální a klimakterické stavy u žen 545
N952 Postmenopauzální atrofická vaginitida 284
N953 Stavy spojené s arteficiální menopauzou 304
N958 Jiné určené menopauzální a perimenopauzální poruchy 353
N959 Menopauzální a perimenopauzální porucha, NS 682
N96 Habituální potrácení 449
N97 Ženská neplodnost 433
N970 Ženská neplodnost spojená s anovulací 661
N971 Ženská neplodnost tubárního původu 658
N972 Ženská neplodnost děložního původu 335
N973 Ženská neplodnost cervikálního původu 328
N974 Ženská neplodnost spojená s mužskými faktory 512
N978 Ženská neplodnost jiného původu 1045
N979 Ženská neplodnost, NS 1342
N98 Komplikace spojené s umělým oplodněním 323
N980 Infekce spojená s umělým oplodněním 318
N981 Hyperstimulace vaječníků 267
N982 Komplikace pokusného zavedení oplodněného vajíčka po oplodnějí in vitro 269
N983 Komplikace pokusného zavedení embrya při přenosu embrya 295
N988 Jiné komplikace spojené s umělým oplodněním 299
N989 Komplikace spojená s umělým oplodněním, NS 290