Diagnoza skupiny N80-N98
Skupiny diagnoz
Nezánětlivá onemocnění ženského pohlavního ústrojí
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
N80 Endometrióza 337
N800 Endometrióza dělohy 353
N801 Endometrióza vaječníku 588
N802 Endometrióza vejcovodu 272
N803 Endometrióza pánevní pobřišnice 421
N804 Endometrióza rektovaginální přepážky a pochvy 319
N805 Endometrióza střeva 269
N806 Endometrióza v jizvě kůže 292
N808 Jiná endometrióza 311
N809 Endometrióza, NS 444
N81 Výhřez - prolaps - ženských pohlavních orgánů 495
N810 Ženská uretrokéla 401
N811 Cystokéla 836
N812 Neúplný výhřez dělohy a pochvy 587
N813 Úplný výhřez dělohy a pochvy 372
N814 Výhřez dělohy a pochvy NS 374
N815 Poševní enterokéla 601
N816 Rektokéla 379
N818 Jiný výhřez ženských pohlavních orgánů 340
N819 Výhřez ženských pohlavních orgánů, NS 427
N82 Píštěle postihující ženské pohlavní ústrojí 535
N820 Píštěl vesikovaginální 347
N821 Jiné píštěle mezi močovým a pohlavním ústrojím u ženy 318
N822 Píštěl z pochvy do tenkého střeva 313
N823 Píštěl z pochvy do tlustého střeva 308
N824 Jiné píštěle mezi střevním traktem a ženskými pohlavními orgány 260
N825 Píštěle mezi ženským pohlavním ústrojím a kůží 314
N828 Jiné píštěle ženského pohlavního ústrojí 324
N829 Píštěle ženského pohlavního ústrojí, NS 293
N83 Nezánětlivá onemocnění vaječníku, vejcovodu a širokého vazu 448
N830 Follikulární cysta vaječníku 556
N831 Cysta žlutého tělíska 527
N832 Jiné a neurčené cysty vaječníku 1353
N833 Získaná atrofie vaječníku a vejcovodu 380
N834 Výhřez a kýla vaječníku a vejcovodu 319
N835 Torze vaječníku, stopky vaječníku a vejcovodu 430
N836 Hematosalpinx 343
N837 Hematom širokého vazu 312
N838 Jiná nezánětlivá onemocnění vaječníku, vejcovodu a širokého vazu 471
N839 Nezánětlivé onemocnění vaječníku, vejcovodu a širokého vazu, NS 389
N84 Polyp ženského pohlavního ústrojí 488
N840 Polyp těla děložního 1397
N841 Polyp hrdla děložního 550
N842 Polyp pochvy 395
N843 Polyp vulvy 320
N848 Polyp jiných částí ženského pohlavního ústrojí 313
N849 Polyp ženského pohlavního ústrojí, NS 369
N85 Jiné nezánětlivé poruchy dělohy s výjimkou cervixu 472
N850 Dysfunkční hyperplastické endometrium 1340
N851 Adenomatózní hyperplazie endometria 625
N852 Hypertrofie dělohy 305
N853 Subinvoluce dělohy 309
N854 Odchylná poloha dělohy 298
N855 Inverze dělohy 313
N856 Nitroděložní srůsty 292
N857 Hematometra 294
N858 Jiná určená nezánětlivá onemocnění dělohy 319
N859 Nezánětlivá onemocnění dělohy, NS 419
N86 Eroze a ektropium cervixu dělohy a ectopia cervicis uteri 1357
N87 Dysplazie cervixu dělohy 583
N870 Mírná cervikální dysplazie 1598
N871 Střední cervikální dysplazie 2003
N872 Těžká cervikální dysplazie nezařazená jinde 2723
N879 Dysplazie cervixu dělohy, NS 1718
N88 Jiná nezánětlivá onemocnění cervixu dělohy 510
N880 Leukoplakie cervixu dělohy 364
N881 Stará lacerace cervixu dělohy 332
N882 Striktura nebo stenóza cervixu dělohy 372
N883 Inkompetence hrdla děložního 315
N884 Hypertrofické prodloužení cervixu dělohy 365
N888 Jiná určená nezánětlivá onemocnění cervixu dělohy 614
N889 Nezánětlivé onemocnění cervixu dělohy, NS 728
N89 Jiná nezánětlivá onemocnění pochvy 471
N890 Mírná vaginální dysplazie 331
N891 Střední vaginální dysplazie 365
N892 Těžká vaginální dysplazie, nezařazená jinde 286
N893 Dysplázie pochvy, NS 345
N894 Leukoplakie pochvy 299
N895 Striktura a atrezie pochvy 368
N896 Těsný hymenální prstenec 441
N897 Hematokolpos 288
N898 Jiná určená nezánětlivá onemocnění pochvy 416
N899 Nezánětlivé onemocnění pochvy, NS 387
N90 Jiná nezánětlivá onemocnění vulvy a hráze - perinea 433
N900 Mírná vulvární dysplazie 388
N901 Střední vulvární dysplazie nezařazená jinde 327
N902 Těžká vulvární dysplazie 417
N903 Dysplazie vulvy, NS 369
N904 Leukoplakie vulvy 428
N905 Atrofie vulvy 320
N906 Hypertrofie vulvy 299
N907 Vulvární cysta 376
N908 Jiná určená nezánětlivá onemocnění vulvy a hráze 401
N909 Nezánětlivé onemocnění vulvy a hráze, NS 374
N91 Chybějící, slabá a málo častá menstruace 506
N910 Primární amenorea 438
N911 Sekundární amenorea 770
N912 Amenorea, NS 583
N913 Primární oligomenorea 325
N914 Sekundární oligomenorea 357
N915 Oligomenorea, NS 393
N92 Nadměrná, častá a nepravidelná menstruace 508
N920 Nadměrná a častá menstruace s pravidelným cyklem 481
N921 Nadměrná a častá menstruace s nepravidelným cyklem 631
N922 Nadměrná menstruace v pubertě 299
N923 Ovulační krvácení 353
N924 Nadměrné krvácení v období před menopausou 623
N925 Jiná určená nepravidelná menstruace 503
N926 Nepravidelná menstruace, NS 600
N93 Jiné abnormální děložní a poševní krvácení 363
N930 Kontaktní krvácení, postkoitální krvácení 390
N938 Jiné určené abnormální děložní a poševní krvácení 780
N939 Abnormální děložní a vaginální krvácení, NS 722
N94 Bolest a jiné stavy sdružené s ženskými pohlavními orgány s menstruačním cyklem 496
N940 Ovulační bolesti 328
N941 Dyspareunie 305
N942 Vaginismus 303
N943 Syndrom premenstruální tenze 303
N944 Primární dysmenorrhoea 329
N945 Sekundární dysmenorrhoea 523
N946 Dysmenorrhoea, NS 414
N948 Jiné určené stavy sdružené s ženskými pohlavními orgány a menstruačním cyklem 978
N949 Neurčené stavy sdružené s ženskými pohlavními orgány a menstruačním cyklem 897
N95 Menopauzální a jiné perimenopauzální poruchy 451
N950 Postmenopauzální krvácení 589
N951 Menopauzální a klimakterické stavy u žen 556
N952 Postmenopauzální atrofická vaginitida 286
N953 Stavy spojené s arteficiální menopauzou 307
N958 Jiné určené menopauzální a perimenopauzální poruchy 361
N959 Menopauzální a perimenopauzální porucha, NS 687
N96 Habituální potrácení 460
N97 Ženská neplodnost 440
N970 Ženská neplodnost spojená s anovulací 665
N971 Ženská neplodnost tubárního původu 668
N972 Ženská neplodnost děložního původu 341
N973 Ženská neplodnost cervikálního původu 335
N974 Ženská neplodnost spojená s mužskými faktory 526
N978 Ženská neplodnost jiného původu 1066
N979 Ženská neplodnost, NS 1384
N98 Komplikace spojené s umělým oplodněním 327
N980 Infekce spojená s umělým oplodněním 321
N981 Hyperstimulace vaječníků 273
N982 Komplikace pokusného zavedení oplodněného vajíčka po oplodnějí in vitro 275
N983 Komplikace pokusného zavedení embrya při přenosu embrya 301
N988 Jiné komplikace spojené s umělým oplodněním 304
N989 Komplikace spojená s umělým oplodněním, NS 294