Diagnoza skupiny N80-N98
Skupiny diagnoz
Nezánětlivá onemocnění ženského pohlavního ústrojí
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
N80 Endometrióza 360
N800 Endometrióza dělohy 368
N801 Endometrióza vaječníku 606
N802 Endometrióza vejcovodu 282
N803 Endometrióza pánevní pobřišnice 434
N804 Endometrióza rektovaginální přepážky a pochvy 335
N805 Endometrióza střeva 279
N806 Endometrióza v jizvě kůže 307
N808 Jiná endometrióza 323
N809 Endometrióza, NS 462
N81 Výhřez - prolaps - ženských pohlavních orgánů 522
N810 Ženská uretrokéla 412
N811 Cystokéla 907
N812 Neúplný výhřez dělohy a pochvy 616
N813 Úplný výhřez dělohy a pochvy 387
N814 Výhřez dělohy a pochvy NS 387
N815 Poševní enterokéla 644
N816 Rektokéla 388
N818 Jiný výhřez ženských pohlavních orgánů 361
N819 Výhřez ženských pohlavních orgánů, NS 443
N82 Píštěle postihující ženské pohlavní ústrojí 545
N820 Píštěl vesikovaginální 373
N821 Jiné píštěle mezi močovým a pohlavním ústrojím u ženy 335
N822 Píštěl z pochvy do tenkého střeva 327
N823 Píštěl z pochvy do tlustého střeva 317
N824 Jiné píštěle mezi střevním traktem a ženskými pohlavními orgány 271
N825 Píštěle mezi ženským pohlavním ústrojím a kůží 317
N828 Jiné píštěle ženského pohlavního ústrojí 334
N829 Píštěle ženského pohlavního ústrojí, NS 308
N83 Nezánětlivá onemocnění vaječníku, vejcovodu a širokého vazu 455
N830 Follikulární cysta vaječníku 575
N831 Cysta žlutého tělíska 547
N832 Jiné a neurčené cysty vaječníku 1432
N833 Získaná atrofie vaječníku a vejcovodu 387
N834 Výhřez a kýla vaječníku a vejcovodu 330
N835 Torze vaječníku, stopky vaječníku a vejcovodu 442
N836 Hematosalpinx 358
N837 Hematom širokého vazu 323
N838 Jiná nezánětlivá onemocnění vaječníku, vejcovodu a širokého vazu 484
N839 Nezánětlivé onemocnění vaječníku, vejcovodu a širokého vazu, NS 400
N84 Polyp ženského pohlavního ústrojí 498
N840 Polyp těla děložního 1457
N841 Polyp hrdla děložního 571
N842 Polyp pochvy 406
N843 Polyp vulvy 335
N848 Polyp jiných částí ženského pohlavního ústrojí 323
N849 Polyp ženského pohlavního ústrojí, NS 380
N85 Jiné nezánětlivé poruchy dělohy s výjimkou cervixu 488
N850 Dysfunkční hyperplastické endometrium 1398
N851 Adenomatózní hyperplazie endometria 649
N852 Hypertrofie dělohy 316
N853 Subinvoluce dělohy 319
N854 Odchylná poloha dělohy 310
N855 Inverze dělohy 322
N856 Nitroděložní srůsty 304
N857 Hematometra 305
N858 Jiná určená nezánětlivá onemocnění dělohy 336
N859 Nezánětlivá onemocnění dělohy, NS 430
N86 Eroze a ektropium cervixu dělohy a ectopia cervicis uteri 1381
N87 Dysplazie cervixu dělohy 596
N870 Mírná cervikální dysplazie 1657
N871 Střední cervikální dysplazie 2035
N872 Těžká cervikální dysplazie nezařazená jinde 2797
N879 Dysplazie cervixu dělohy, NS 1755
N88 Jiná nezánětlivá onemocnění cervixu dělohy 522
N880 Leukoplakie cervixu dělohy 376
N881 Stará lacerace cervixu dělohy 339
N882 Striktura nebo stenóza cervixu dělohy 391
N883 Inkompetence hrdla děložního 325
N884 Hypertrofické prodloužení cervixu dělohy 373
N888 Jiná určená nezánětlivá onemocnění cervixu dělohy 640
N889 Nezánětlivé onemocnění cervixu dělohy, NS 747
N89 Jiná nezánětlivá onemocnění pochvy 488
N890 Mírná vaginální dysplazie 350
N891 Střední vaginální dysplazie 379
N892 Těžká vaginální dysplazie, nezařazená jinde 297
N893 Dysplázie pochvy, NS 363
N894 Leukoplakie pochvy 314
N895 Striktura a atrezie pochvy 378
N896 Těsný hymenální prstenec 453
N897 Hematokolpos 305
N898 Jiná určená nezánětlivá onemocnění pochvy 425
N899 Nezánětlivé onemocnění pochvy, NS 395
N90 Jiná nezánětlivá onemocnění vulvy a hráze - perinea 451
N900 Mírná vulvární dysplazie 405
N901 Střední vulvární dysplazie nezařazená jinde 341
N902 Těžká vulvární dysplazie 436
N903 Dysplazie vulvy, NS 383
N904 Leukoplakie vulvy 449
N905 Atrofie vulvy 334
N906 Hypertrofie vulvy 311
N907 Vulvární cysta 380
N908 Jiná určená nezánětlivá onemocnění vulvy a hráze 414
N909 Nezánětlivé onemocnění vulvy a hráze, NS 387
N91 Chybějící, slabá a málo častá menstruace 519
N910 Primární amenorea 446
N911 Sekundární amenorea 788
N912 Amenorea, NS 598
N913 Primární oligomenorea 336
N914 Sekundární oligomenorea 371
N915 Oligomenorea, NS 414
N92 Nadměrná, častá a nepravidelná menstruace 517
N920 Nadměrná a častá menstruace s pravidelným cyklem 492
N921 Nadměrná a častá menstruace s nepravidelným cyklem 657
N922 Nadměrná menstruace v pubertě 321
N923 Ovulační krvácení 365
N924 Nadměrné krvácení v období před menopausou 640
N925 Jiná určená nepravidelná menstruace 512
N926 Nepravidelná menstruace, NS 622
N93 Jiné abnormální děložní a poševní krvácení 374
N930 Kontaktní krvácení, postkoitální krvácení 399
N938 Jiné určené abnormální děložní a poševní krvácení 802
N939 Abnormální děložní a vaginální krvácení, NS 739
N94 Bolest a jiné stavy sdružené s ženskými pohlavními orgány s menstruačním cyklem 505
N940 Ovulační bolesti 339
N941 Dyspareunie 318
N942 Vaginismus 312
N943 Syndrom premenstruální tenze 318
N944 Primární dysmenorrhoea 336
N945 Sekundární dysmenorrhoea 542
N946 Dysmenorrhoea, NS 433
N948 Jiné určené stavy sdružené s ženskými pohlavními orgány a menstruačním cyklem 1022
N949 Neurčené stavy sdružené s ženskými pohlavními orgány a menstruačním cyklem 916
N95 Menopauzální a jiné perimenopauzální poruchy 465
N950 Postmenopauzální krvácení 606
N951 Menopauzální a klimakterické stavy u žen 576
N952 Postmenopauzální atrofická vaginitida 294
N953 Stavy spojené s arteficiální menopauzou 316
N958 Jiné určené menopauzální a perimenopauzální poruchy 376
N959 Menopauzální a perimenopauzální porucha, NS 721
N96 Habituální potrácení 475
N97 Ženská neplodnost 454
N970 Ženská neplodnost spojená s anovulací 680
N971 Ženská neplodnost tubárního původu 686
N972 Ženská neplodnost děložního původu 358
N973 Ženská neplodnost cervikálního původu 342
N974 Ženská neplodnost spojená s mužskými faktory 549
N978 Ženská neplodnost jiného původu 1119
N979 Ženská neplodnost, NS 1467
N98 Komplikace spojené s umělým oplodněním 337
N980 Infekce spojená s umělým oplodněním 331
N981 Hyperstimulace vaječníků 285
N982 Komplikace pokusného zavedení oplodněného vajíčka po oplodnějí in vitro 286
N983 Komplikace pokusného zavedení embrya při přenosu embrya 315
N988 Jiné komplikace spojené s umělým oplodněním 319
N989 Komplikace spojená s umělým oplodněním, NS 307