Diagnoza skupiny N80-N98
Skupiny diagnoz
Nezánětlivá onemocnění ženského pohlavního ústrojí
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
N80 Endometrióza 325
N800 Endometrióza dělohy 344
N801 Endometrióza vaječníku 573
N802 Endometrióza vejcovodu 265
N803 Endometrióza pánevní pobřišnice 408
N804 Endometrióza rektovaginální přepážky a pochvy 306
N805 Endometrióza střeva 261
N806 Endometrióza v jizvě kůže 285
N808 Jiná endometrióza 301
N809 Endometrióza, NS 430
N81 Výhřez - prolaps - ženských pohlavních orgánů 472
N810 Ženská uretrokéla 389
N811 Cystokéla 742
N812 Neúplný výhřez dělohy a pochvy 564
N813 Úplný výhřez dělohy a pochvy 353
N814 Výhřez dělohy a pochvy NS 357
N815 Poševní enterokéla 563
N816 Rektokéla 365
N818 Jiný výhřez ženských pohlavních orgánů 331
N819 Výhřez ženských pohlavních orgánů, NS 414
N82 Píštěle postihující ženské pohlavní ústrojí 520
N820 Píštěl vesikovaginální 332
N821 Jiné píštěle mezi močovým a pohlavním ústrojím u ženy 308
N822 Píštěl z pochvy do tenkého střeva 303
N823 Píštěl z pochvy do tlustého střeva 302
N824 Jiné píštěle mezi střevním traktem a ženskými pohlavními orgány 252
N825 Píštěle mezi ženským pohlavním ústrojím a kůží 310
N828 Jiné píštěle ženského pohlavního ústrojí 310
N829 Píštěle ženského pohlavního ústrojí, NS 282
N83 Nezánětlivá onemocnění vaječníku, vejcovodu a širokého vazu 438
N830 Follikulární cysta vaječníku 531
N831 Cysta žlutého tělíska 510
N832 Jiné a neurčené cysty vaječníku 1255
N833 Získaná atrofie vaječníku a vejcovodu 371
N834 Výhřez a kýla vaječníku a vejcovodu 311
N835 Torze vaječníku, stopky vaječníku a vejcovodu 422
N836 Hematosalpinx 328
N837 Hematom širokého vazu 299
N838 Jiná nezánětlivá onemocnění vaječníku, vejcovodu a širokého vazu 451
N839 Nezánětlivé onemocnění vaječníku, vejcovodu a širokého vazu, NS 377
N84 Polyp ženského pohlavního ústrojí 473
N840 Polyp těla děložního 1324
N841 Polyp hrdla děložního 524
N842 Polyp pochvy 386
N843 Polyp vulvy 307
N848 Polyp jiných částí ženského pohlavního ústrojí 301
N849 Polyp ženského pohlavního ústrojí, NS 356
N85 Jiné nezánětlivé poruchy dělohy s výjimkou cervixu 455
N850 Dysfunkční hyperplastické endometrium 1269
N851 Adenomatózní hyperplazie endometria 573
N852 Hypertrofie dělohy 293
N853 Subinvoluce dělohy 292
N854 Odchylná poloha dělohy 292
N855 Inverze dělohy 295
N856 Nitroděložní srůsty 279
N857 Hematometra 284
N858 Jiná určená nezánětlivá onemocnění dělohy 307
N859 Nezánětlivá onemocnění dělohy, NS 407
N86 Eroze a ektropium cervixu dělohy a ectopia cervicis uteri 1324
N87 Dysplazie cervixu dělohy 572
N870 Mírná cervikální dysplazie 1520
N871 Střední cervikální dysplazie 1966
N872 Těžká cervikální dysplazie nezařazená jinde 2618
N879 Dysplazie cervixu dělohy, NS 1665
N88 Jiná nezánětlivá onemocnění cervixu dělohy 497
N880 Leukoplakie cervixu dělohy 352
N881 Stará lacerace cervixu dělohy 321
N882 Striktura nebo stenóza cervixu dělohy 363
N883 Inkompetence hrdla děložního 305
N884 Hypertrofické prodloužení cervixu dělohy 352
N888 Jiná určená nezánětlivá onemocnění cervixu dělohy 588
N889 Nezánětlivé onemocnění cervixu dělohy, NS 701
N89 Jiná nezánětlivá onemocnění pochvy 460
N890 Mírná vaginální dysplazie 318
N891 Střední vaginální dysplazie 350
N892 Těžká vaginální dysplazie, nezařazená jinde 275
N893 Dysplázie pochvy, NS 332
N894 Leukoplakie pochvy 288
N895 Striktura a atrezie pochvy 355
N896 Těsný hymenální prstenec 419
N897 Hematokolpos 272
N898 Jiná určená nezánětlivá onemocnění pochvy 402
N899 Nezánětlivé onemocnění pochvy, NS 378
N90 Jiná nezánětlivá onemocnění vulvy a hráze - perinea 423
N900 Mírná vulvární dysplazie 370
N901 Střední vulvární dysplazie nezařazená jinde 311
N902 Těžká vulvární dysplazie 390
N903 Dysplazie vulvy, NS 350
N904 Leukoplakie vulvy 404
N905 Atrofie vulvy 309
N906 Hypertrofie vulvy 290
N907 Vulvární cysta 356
N908 Jiná určená nezánětlivá onemocnění vulvy a hráze 380
N909 Nezánětlivé onemocnění vulvy a hráze, NS 355
N91 Chybějící, slabá a málo častá menstruace 489
N910 Primární amenorea 422
N911 Sekundární amenorea 739
N912 Amenorea, NS 565
N913 Primární oligomenorea 312
N914 Sekundární oligomenorea 345
N915 Oligomenorea, NS 372
N92 Nadměrná, častá a nepravidelná menstruace 500
N920 Nadměrná a častá menstruace s pravidelným cyklem 464
N921 Nadměrná a častá menstruace s nepravidelným cyklem 596
N922 Nadměrná menstruace v pubertě 287
N923 Ovulační krvácení 336
N924 Nadměrné krvácení v období před menopausou 584
N925 Jiná určená nepravidelná menstruace 488
N926 Nepravidelná menstruace, NS 585
N93 Jiné abnormální děložní a poševní krvácení 350
N930 Kontaktní krvácení, postkoitální krvácení 380
N938 Jiné určené abnormální děložní a poševní krvácení 754
N939 Abnormální děložní a vaginální krvácení, NS 704
N94 Bolest a jiné stavy sdružené s ženskými pohlavními orgány s menstruačním cyklem 485
N940 Ovulační bolesti 315
N941 Dyspareunie 288
N942 Vaginismus 289
N943 Syndrom premenstruální tenze 291
N944 Primární dysmenorrhoea 318
N945 Sekundární dysmenorrhoea 496
N946 Dysmenorrhoea, NS 400
N948 Jiné určené stavy sdružené s ženskými pohlavními orgány a menstruačním cyklem 903
N949 Neurčené stavy sdružené s ženskými pohlavními orgány a menstruačním cyklem 869
N95 Menopauzální a jiné perimenopauzální poruchy 436
N950 Postmenopauzální krvácení 568
N951 Menopauzální a klimakterické stavy u žen 534
N952 Postmenopauzální atrofická vaginitida 277
N953 Stavy spojené s arteficiální menopauzou 299
N958 Jiné určené menopauzální a perimenopauzální poruchy 346
N959 Menopauzální a perimenopauzální porucha, NS 667
N96 Habituální potrácení 440
N97 Ženská neplodnost 426
N970 Ženská neplodnost spojená s anovulací 652
N971 Ženská neplodnost tubárního původu 650
N972 Ženská neplodnost děložního původu 326
N973 Ženská neplodnost cervikálního původu 322
N974 Ženská neplodnost spojená s mužskými faktory 498
N978 Ženská neplodnost jiného původu 1026
N979 Ženská neplodnost, NS 1281
N98 Komplikace spojené s umělým oplodněním 316
N980 Infekce spojená s umělým oplodněním 312
N981 Hyperstimulace vaječníků 258
N982 Komplikace pokusného zavedení oplodněného vajíčka po oplodnějí in vitro 264
N983 Komplikace pokusného zavedení embrya při přenosu embrya 288
N988 Jiné komplikace spojené s umělým oplodněním 292
N989 Komplikace spojená s umělým oplodněním, NS 282