Diagnoza skupiny O00-O08
Skupiny diagnoz
Těhotenství končící potratem
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
O00 Mimoděložní těhotenství 275
O000 Břišní těhotenství - graviditas abdominalis 255
O001 Tubární těhotenství 254
O002 Ovariální těhotenství 221
O008 Jiné mimoděložní těhotenství 248
O009 Mimoděložní těhotenství, NS 197
O01 Mola hydatidosa - zásněť hroznová 246
O010 Klasická mola hydatidosa 302
O011 Neúplná nebo částečná mola hydatidosa 247
O019 Mola hydatidosa, NS 213
O02 Jiné anomálie plodového vejce 251
O020 Zaniklé vejce a nehydatidózní mola 418
O021 Zamlklý (nevypuzený) potrat 326
O028 Jiné určené anomálie plodového vejce 223
O029 Jiné amomálie plodového vejce, NS 282
O03 Samovolný potrat - abortus spontaneus 309
O030 Neúplný potrat, komplikovaný zánětem rodidel a pánevní pobřišnice 247
O031 Neúplný potrat komplikovaný prodlouženým nebo nadměrným krvácením 232
O032 Neúplný potrat komplikovaný embolizací 233
O033 Neúplný potrat s jinými nebo neurčenými komplikacemi 268
O034 Neúplný potrat bez komplikací 271
O035 Úplný nebo neurčený potrat, komplikovaný infekcí pohlavní soustavy a pánve 215
O036 Úplný nebo neurčený potrat, komplikovaný prodlouženým nebo nadměrným krvácením 256
O037 Úplný nebo neurčený potrat, komplikovaný embolizací 209
O038 Úplný nebo neurčený potrat s jinými a neurčenými komplikacemi 244
O039 Úplný nebo neurčený potrat bez komplikací 368
O04 Lékařský potrat 273
O040 Neúplný potrat, komplikovaný zánětem rodidel a pánevní pobřišnice 220
O041 Neúplný potrat, komplikovaný prodlouženým nebo nadměrným krvácením 200
O042 Neúplný potrat, komplikovaný embolizací 220
O043 Neúplný potrat s jinými nebo neurčenými komplikacemi 190
O044 Neúplný potrat bez komplikací 242
O045 Úplný nebo neurčený potrat, komplikovaný infekcí pohlavní soustavy a pánve 212
O046 Úplný nebo neurčený potrat, komplikovaný prodlouženým nebo nadměrným krvácením 235
O047 Úplný nebo neurčený potrat, komplikovaný embolizací 240
O048 Úplný nebo neurčený potrat, s jinými nebo neurčenými komplikacemi 278
O049 Úplný nebo neurčený potrat bez komplikací 345
O05 Jiný potrat 256
O050 Neúplný potrat, komplikovaný zánětem rodidel a pánevní pobřišnice 195
O051 Neúplný potrat, komplikovaný prodlouženým nebo nadměrným krvácením 243
O052 Neúplný potrat, komplikovaný embolizací 220
O053 Neúplný potrat s jinými nebo neurčenými komplikacemi 221
O054 Neúplný potrat bez komplikací 238
O055 Úplný nebo neurčený potrat, komplikovaný infekcí pohlavní soustavy a pánve 223
O056 Úplný nebo neurčený potrat, komplikovaný prodlouženým nebo nadměrným krvácením 199
O057 Úplný nebo neurčený potrat, komplikovaný embolizací 209
O058 Úplný nebo neurčený potrat, s jinými nebo neurčenými komplikacemi 224
O059 Úplný nebo neurčený potrat bez komplikací 207
O06 Potrat NS 222
O060 Neúplný potrat, komplikovaný zánětem rodidel a pánevní pobřišnice 219
O061 Neúplný potrat, komplikovaný prodlouženým nebo nadměrným krvácením 283
O062 Neúplný potrat, komplikovaný embolizací 242
O063 Neúplný potrat s jinými nebo neurčenými komplikacemi 224
O064 Neúplný potrat bez komplikací 214
O065 Úplný nebo neurčený potrat, komplikovaný infekcí pohlavní soustavy a pánve 222
O066 Úplný nebo neurčený potrat, komplikovaný prodlouženým nebo nadměrným krvácením 221
O067 Úplný nebo neurčený potrat, komplikovaný embolizací 237
O068 Úplný nebo neurčený potrat, s jinými nebo neurčenými komplikacemi 217
O069 Úplný nebo neurčený potrat bez komplikací 221
O07 Nezdařený pokus o potrat 230
O070 Nezdařený lékařský potrat, komplikovaný infekcí pohlavního ústrojí a pánve 244
O071 Nezdařený lékařský potrat, komplikovaný prodlouženým nebo nadměrným krvácením 230
O072 Nezdařený lékařský potrat, komplikovaný embolizací 225
O073 Nezdařený lékařský potrat s jinými a NS komplikacemi 207
O074 Nezdařený lékařský potrat bez komplikací 220
O075 Jiný a NS nezdařený pokus o potrat, komplikovaný infekcí pohlavního ústrojí a pánve 211
O076 Jiný a NS nezdařený pokus o potrat, komplikovaný prodlouženým nebo nadměrným krvácením 203
O077 Jiný a NS nezdařený pokus o potrat, komplikovaný embolií 233
O078 Jiný a NS nezdařený pokus o potrat s jinými a NS komplikacemi 231
O079 Jiný a neurčený nezdařený pokus o potrat bez komplikací 219
O08 Komplikace po potratu, mimoděložním těhotenství a mola hydatidosa 251
O080 Infekce pohlavního ústrojí a pánve po potratu, mimoděložním těhotenství a mola hydatidosa 264
O081 Prodloužené a nadměrné krvácení po potratu, mimoděložním těhotenství a mola hydatidosa 281
O082 Embolie po potratu, mimoděložním těhotenství a mola hydatidosa 256
O083 Šok po potratu, mimoděložním těhotenství a mola hydatidosa 226
O084 Selhání ledvin po potratu, mimoděložním těhotenství a mola hydatidosa 221
O085 Poruchy výměny látek po potratu, mimoděložním těhotenství a mola hydatidosa 244
O086 Poškození pánevních orgánů a tkání po potratu, mimoděložním těhotenství a mola hydatidosa 221
O087 Jiné žilní komplikace po potratu, mimoděložním těhotenství a mola hydatidosa 234
O088 Jiné komplikace po potratu, mimoděložním těhotenství a mola hydatidosa 222
O089 Komplikace po potratu, mimoděložním těhotenství a mola hydatidosa, NS 238