Diagnoza skupiny O00-O08
Skupiny diagnoz
Těhotenství končící potratem
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
O00 Mimoděložní těhotenství 259
O000 Břišní těhotenství - graviditas abdominalis 238
O001 Tubární těhotenství 243
O002 Ovariální těhotenství 217
O008 Jiné mimoděložní těhotenství 236
O009 Mimoděložní těhotenství, NS 193
O01 Mola hydatidosa - zásněť hroznová 240
O010 Klasická mola hydatidosa 285
O011 Neúplná nebo částečná mola hydatidosa 237
O019 Mola hydatidosa, NS 210
O02 Jiné anomálie plodového vejce 240
O020 Zaniklé vejce a nehydatidózní mola 400
O021 Zamlklý (nevypuzený) potrat 312
O028 Jiné určené anomálie plodového vejce 219
O029 Jiné amomálie plodového vejce, NS 277
O03 Samovolný potrat - abortus spontaneus 294
O030 Neúplný potrat, komplikovaný zánětem rodidel a pánevní pobřišnice 240
O031 Neúplný potrat komplikovaný prodlouženým nebo nadměrným krvácením 226
O032 Neúplný potrat komplikovaný embolizací 231
O033 Neúplný potrat s jinými nebo neurčenými komplikacemi 261
O034 Neúplný potrat bez komplikací 264
O035 Úplný nebo neurčený potrat, komplikovaný infekcí pohlavní soustavy a pánve 205
O036 Úplný nebo neurčený potrat, komplikovaný prodlouženým nebo nadměrným krvácením 243
O037 Úplný nebo neurčený potrat, komplikovaný embolizací 208
O038 Úplný nebo neurčený potrat s jinými a neurčenými komplikacemi 232
O039 Úplný nebo neurčený potrat bez komplikací 360
O04 Lékařský potrat 254
O040 Neúplný potrat, komplikovaný zánětem rodidel a pánevní pobřišnice 214
O041 Neúplný potrat, komplikovaný prodlouženým nebo nadměrným krvácením 196
O042 Neúplný potrat, komplikovaný embolizací 214
O043 Neúplný potrat s jinými nebo neurčenými komplikacemi 186
O044 Neúplný potrat bez komplikací 234
O045 Úplný nebo neurčený potrat, komplikovaný infekcí pohlavní soustavy a pánve 206
O046 Úplný nebo neurčený potrat, komplikovaný prodlouženým nebo nadměrným krvácením 226
O047 Úplný nebo neurčený potrat, komplikovaný embolizací 228
O048 Úplný nebo neurčený potrat, s jinými nebo neurčenými komplikacemi 265
O049 Úplný nebo neurčený potrat bez komplikací 333
O05 Jiný potrat 241
O050 Neúplný potrat, komplikovaný zánětem rodidel a pánevní pobřišnice 191
O051 Neúplný potrat, komplikovaný prodlouženým nebo nadměrným krvácením 237
O052 Neúplný potrat, komplikovaný embolizací 209
O053 Neúplný potrat s jinými nebo neurčenými komplikacemi 214
O054 Neúplný potrat bez komplikací 232
O055 Úplný nebo neurčený potrat, komplikovaný infekcí pohlavní soustavy a pánve 214
O056 Úplný nebo neurčený potrat, komplikovaný prodlouženým nebo nadměrným krvácením 199
O057 Úplný nebo neurčený potrat, komplikovaný embolizací 205
O058 Úplný nebo neurčený potrat, s jinými nebo neurčenými komplikacemi 218
O059 Úplný nebo neurčený potrat bez komplikací 199
O06 Potrat NS 212
O060 Neúplný potrat, komplikovaný zánětem rodidel a pánevní pobřišnice 213
O061 Neúplný potrat, komplikovaný prodlouženým nebo nadměrným krvácením 271
O062 Neúplný potrat, komplikovaný embolizací 238
O063 Neúplný potrat s jinými nebo neurčenými komplikacemi 220
O064 Neúplný potrat bez komplikací 202
O065 Úplný nebo neurčený potrat, komplikovaný infekcí pohlavní soustavy a pánve 216
O066 Úplný nebo neurčený potrat, komplikovaný prodlouženým nebo nadměrným krvácením 216
O067 Úplný nebo neurčený potrat, komplikovaný embolizací 230
O068 Úplný nebo neurčený potrat, s jinými nebo neurčenými komplikacemi 216
O069 Úplný nebo neurčený potrat bez komplikací 216
O07 Nezdařený pokus o potrat 224
O070 Nezdařený lékařský potrat, komplikovaný infekcí pohlavního ústrojí a pánve 236
O071 Nezdařený lékařský potrat, komplikovaný prodlouženým nebo nadměrným krvácením 221
O072 Nezdařený lékařský potrat, komplikovaný embolizací 224
O073 Nezdařený lékařský potrat s jinými a NS komplikacemi 204
O074 Nezdařený lékařský potrat bez komplikací 216
O075 Jiný a NS nezdařený pokus o potrat, komplikovaný infekcí pohlavního ústrojí a pánve 203
O076 Jiný a NS nezdařený pokus o potrat, komplikovaný prodlouženým nebo nadměrným krvácením 201
O077 Jiný a NS nezdařený pokus o potrat, komplikovaný embolií 227
O078 Jiný a NS nezdařený pokus o potrat s jinými a NS komplikacemi 225
O079 Jiný a neurčený nezdařený pokus o potrat bez komplikací 210
O08 Komplikace po potratu, mimoděložním těhotenství a mola hydatidosa 239
O080 Infekce pohlavního ústrojí a pánve po potratu, mimoděložním těhotenství a mola hydatidosa 254
O081 Prodloužené a nadměrné krvácení po potratu, mimoděložním těhotenství a mola hydatidosa 270
O082 Embolie po potratu, mimoděložním těhotenství a mola hydatidosa 248
O083 Šok po potratu, mimoděložním těhotenství a mola hydatidosa 218
O084 Selhání ledvin po potratu, mimoděložním těhotenství a mola hydatidosa 221
O085 Poruchy výměny látek po potratu, mimoděložním těhotenství a mola hydatidosa 237
O086 Poškození pánevních orgánů a tkání po potratu, mimoděložním těhotenství a mola hydatidosa 214
O087 Jiné žilní komplikace po potratu, mimoděložním těhotenství a mola hydatidosa 233
O088 Jiné komplikace po potratu, mimoděložním těhotenství a mola hydatidosa 215
O089 Komplikace po potratu, mimoděložním těhotenství a mola hydatidosa, NS 226