Diagnoza skupiny O00-O08
Skupiny diagnoz
Těhotenství končící potratem
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
O00 Mimoděložní těhotenství 285
O000 Břišní těhotenství - graviditas abdominalis 273
O001 Tubární těhotenství 272
O002 Ovariální těhotenství 228
O008 Jiné mimoděložní těhotenství 262
O009 Mimoděložní těhotenství, NS 199
O01 Mola hydatidosa - zásněť hroznová 267
O010 Klasická mola hydatidosa 314
O011 Neúplná nebo částečná mola hydatidosa 267
O019 Mola hydatidosa, NS 220
O02 Jiné anomálie plodového vejce 264
O020 Zaniklé vejce a nehydatidózní mola 432
O021 Zamlklý (nevypuzený) potrat 340
O028 Jiné určené anomálie plodového vejce 244
O029 Jiné amomálie plodového vejce, NS 285
O03 Samovolný potrat - abortus spontaneus 320
O030 Neúplný potrat, komplikovaný zánětem rodidel a pánevní pobřišnice 255
O031 Neúplný potrat komplikovaný prodlouženým nebo nadměrným krvácením 244
O032 Neúplný potrat komplikovaný embolizací 235
O033 Neúplný potrat s jinými nebo neurčenými komplikacemi 279
O034 Neúplný potrat bez komplikací 283
O035 Úplný nebo neurčený potrat, komplikovaný infekcí pohlavní soustavy a pánve 227
O036 Úplný nebo neurčený potrat, komplikovaný prodlouženým nebo nadměrným krvácením 267
O037 Úplný nebo neurčený potrat, komplikovaný embolizací 213
O038 Úplný nebo neurčený potrat s jinými a neurčenými komplikacemi 256
O039 Úplný nebo neurčený potrat bez komplikací 375
O04 Lékařský potrat 286
O040 Neúplný potrat, komplikovaný zánětem rodidel a pánevní pobřišnice 223
O041 Neúplný potrat, komplikovaný prodlouženým nebo nadměrným krvácením 204
O042 Neúplný potrat, komplikovaný embolizací 221
O043 Neúplný potrat s jinými nebo neurčenými komplikacemi 206
O044 Neúplný potrat bez komplikací 252
O045 Úplný nebo neurčený potrat, komplikovaný infekcí pohlavní soustavy a pánve 226
O046 Úplný nebo neurčený potrat, komplikovaný prodlouženým nebo nadměrným krvácením 246
O047 Úplný nebo neurčený potrat, komplikovaný embolizací 257
O048 Úplný nebo neurčený potrat, s jinými nebo neurčenými komplikacemi 287
O049 Úplný nebo neurčený potrat bez komplikací 355
O05 Jiný potrat 271
O050 Neúplný potrat, komplikovaný zánětem rodidel a pánevní pobřišnice 198
O051 Neúplný potrat, komplikovaný prodlouženým nebo nadměrným krvácením 259
O052 Neúplný potrat, komplikovaný embolizací 238
O053 Neúplný potrat s jinými nebo neurčenými komplikacemi 231
O054 Neúplný potrat bez komplikací 244
O055 Úplný nebo neurčený potrat, komplikovaný infekcí pohlavní soustavy a pánve 229
O056 Úplný nebo neurčený potrat, komplikovaný prodlouženým nebo nadměrným krvácením 206
O057 Úplný nebo neurčený potrat, komplikovaný embolizací 219
O058 Úplný nebo neurčený potrat, s jinými nebo neurčenými komplikacemi 230
O059 Úplný nebo neurčený potrat bez komplikací 213
O06 Potrat NS 229
O060 Neúplný potrat, komplikovaný zánětem rodidel a pánevní pobřišnice 227
O061 Neúplný potrat, komplikovaný prodlouženým nebo nadměrným krvácením 293
O062 Neúplný potrat, komplikovaný embolizací 243
O063 Neúplný potrat s jinými nebo neurčenými komplikacemi 238
O064 Neúplný potrat bez komplikací 230
O065 Úplný nebo neurčený potrat, komplikovaný infekcí pohlavní soustavy a pánve 233
O066 Úplný nebo neurčený potrat, komplikovaný prodlouženým nebo nadměrným krvácením 223
O067 Úplný nebo neurčený potrat, komplikovaný embolizací 245
O068 Úplný nebo neurčený potrat, s jinými nebo neurčenými komplikacemi 227
O069 Úplný nebo neurčený potrat bez komplikací 223
O07 Nezdařený pokus o potrat 240
O070 Nezdařený lékařský potrat, komplikovaný infekcí pohlavního ústrojí a pánve 253
O071 Nezdařený lékařský potrat, komplikovaný prodlouženým nebo nadměrným krvácením 243
O072 Nezdařený lékařský potrat, komplikovaný embolizací 227
O073 Nezdařený lékařský potrat s jinými a NS komplikacemi 209
O074 Nezdařený lékařský potrat bez komplikací 220
O075 Jiný a NS nezdařený pokus o potrat, komplikovaný infekcí pohlavního ústrojí a pánve 220
O076 Jiný a NS nezdařený pokus o potrat, komplikovaný prodlouženým nebo nadměrným krvácením 203
O077 Jiný a NS nezdařený pokus o potrat, komplikovaný embolií 247
O078 Jiný a NS nezdařený pokus o potrat s jinými a NS komplikacemi 241
O079 Jiný a neurčený nezdařený pokus o potrat bez komplikací 227
O08 Komplikace po potratu, mimoděložním těhotenství a mola hydatidosa 261
O080 Infekce pohlavního ústrojí a pánve po potratu, mimoděložním těhotenství a mola hydatidosa 276
O081 Prodloužené a nadměrné krvácení po potratu, mimoděložním těhotenství a mola hydatidosa 293
O082 Embolie po potratu, mimoděložním těhotenství a mola hydatidosa 273
O083 Šok po potratu, mimoděložním těhotenství a mola hydatidosa 238
O084 Selhání ledvin po potratu, mimoděložním těhotenství a mola hydatidosa 224
O085 Poruchy výměny látek po potratu, mimoděložním těhotenství a mola hydatidosa 249
O086 Poškození pánevních orgánů a tkání po potratu, mimoděložním těhotenství a mola hydatidosa 228
O087 Jiné žilní komplikace po potratu, mimoděložním těhotenství a mola hydatidosa 240
O088 Jiné komplikace po potratu, mimoděložním těhotenství a mola hydatidosa 230
O089 Komplikace po potratu, mimoděložním těhotenství a mola hydatidosa, NS 249