Diagnoza skupiny O00-O08
Skupiny diagnoz
Těhotenství končící potratem
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
O00 Mimoděložní těhotenství 266
O000 Břišní těhotenství - graviditas abdominalis 244
O001 Tubární těhotenství 250
O002 Ovariální těhotenství 220
O008 Jiné mimoděložní těhotenství 243
O009 Mimoděložní těhotenství, NS 197
O01 Mola hydatidosa - zásněť hroznová 245
O010 Klasická mola hydatidosa 293
O011 Neúplná nebo částečná mola hydatidosa 243
O019 Mola hydatidosa, NS 212
O02 Jiné anomálie plodového vejce 244
O020 Zaniklé vejce a nehydatidózní mola 407
O021 Zamlklý (nevypuzený) potrat 319
O028 Jiné určené anomálie plodového vejce 221
O029 Jiné amomálie plodového vejce, NS 280
O03 Samovolný potrat - abortus spontaneus 303
O030 Neúplný potrat, komplikovaný zánětem rodidel a pánevní pobřišnice 244
O031 Neúplný potrat komplikovaný prodlouženým nebo nadměrným krvácením 230
O032 Neúplný potrat komplikovaný embolizací 232
O033 Neúplný potrat s jinými nebo neurčenými komplikacemi 266
O034 Neúplný potrat bez komplikací 268
O035 Úplný nebo neurčený potrat, komplikovaný infekcí pohlavní soustavy a pánve 211
O036 Úplný nebo neurčený potrat, komplikovaný prodlouženým nebo nadměrným krvácením 250
O037 Úplný nebo neurčený potrat, komplikovaný embolizací 209
O038 Úplný nebo neurčený potrat s jinými a neurčenými komplikacemi 239
O039 Úplný nebo neurčený potrat bez komplikací 367
O04 Lékařský potrat 262
O040 Neúplný potrat, komplikovaný zánětem rodidel a pánevní pobřišnice 219
O041 Neúplný potrat, komplikovaný prodlouženým nebo nadměrným krvácením 200
O042 Neúplný potrat, komplikovaný embolizací 218
O043 Neúplný potrat s jinými nebo neurčenými komplikacemi 189
O044 Neúplný potrat bez komplikací 239
O045 Úplný nebo neurčený potrat, komplikovaný infekcí pohlavní soustavy a pánve 209
O046 Úplný nebo neurčený potrat, komplikovaný prodlouženým nebo nadměrným krvácením 231
O047 Úplný nebo neurčený potrat, komplikovaný embolizací 234
O048 Úplný nebo neurčený potrat, s jinými nebo neurčenými komplikacemi 272
O049 Úplný nebo neurčený potrat bez komplikací 341
O05 Jiný potrat 246
O050 Neúplný potrat, komplikovaný zánětem rodidel a pánevní pobřišnice 194
O051 Neúplný potrat, komplikovaný prodlouženým nebo nadměrným krvácením 241
O052 Neúplný potrat, komplikovaný embolizací 215
O053 Neúplný potrat s jinými nebo neurčenými komplikacemi 218
O054 Neúplný potrat bez komplikací 238
O055 Úplný nebo neurčený potrat, komplikovaný infekcí pohlavní soustavy a pánve 218
O056 Úplný nebo neurčený potrat, komplikovaný prodlouženým nebo nadměrným krvácením 199
O057 Úplný nebo neurčený potrat, komplikovaný embolizací 208
O058 Úplný nebo neurčený potrat, s jinými nebo neurčenými komplikacemi 221
O059 Úplný nebo neurčený potrat bez komplikací 205
O06 Potrat NS 217
O060 Neúplný potrat, komplikovaný zánětem rodidel a pánevní pobřišnice 219
O061 Neúplný potrat, komplikovaný prodlouženým nebo nadměrným krvácením 279
O062 Neúplný potrat, komplikovaný embolizací 241
O063 Neúplný potrat s jinými nebo neurčenými komplikacemi 222
O064 Neúplný potrat bez komplikací 209
O065 Úplný nebo neurčený potrat, komplikovaný infekcí pohlavní soustavy a pánve 221
O066 Úplný nebo neurčený potrat, komplikovaný prodlouženým nebo nadměrným krvácením 221
O067 Úplný nebo neurčený potrat, komplikovaný embolizací 234
O068 Úplný nebo neurčený potrat, s jinými nebo neurčenými komplikacemi 217
O069 Úplný nebo neurčený potrat bez komplikací 220
O07 Nezdařený pokus o potrat 228
O070 Nezdařený lékařský potrat, komplikovaný infekcí pohlavního ústrojí a pánve 241
O071 Nezdařený lékařský potrat, komplikovaný prodlouženým nebo nadměrným krvácením 227
O072 Nezdařený lékařský potrat, komplikovaný embolizací 224
O073 Nezdařený lékařský potrat s jinými a NS komplikacemi 205
O074 Nezdařený lékařský potrat bez komplikací 218
O075 Jiný a NS nezdařený pokus o potrat, komplikovaný infekcí pohlavního ústrojí a pánve 208
O076 Jiný a NS nezdařený pokus o potrat, komplikovaný prodlouženým nebo nadměrným krvácením 202
O077 Jiný a NS nezdařený pokus o potrat, komplikovaný embolií 233
O078 Jiný a NS nezdařený pokus o potrat s jinými a NS komplikacemi 229
O079 Jiný a neurčený nezdařený pokus o potrat bez komplikací 215
O08 Komplikace po potratu, mimoděložním těhotenství a mola hydatidosa 245
O080 Infekce pohlavního ústrojí a pánve po potratu, mimoděložním těhotenství a mola hydatidosa 261
O081 Prodloužené a nadměrné krvácení po potratu, mimoděložním těhotenství a mola hydatidosa 274
O082 Embolie po potratu, mimoděložním těhotenství a mola hydatidosa 251
O083 Šok po potratu, mimoděložním těhotenství a mola hydatidosa 223
O084 Selhání ledvin po potratu, mimoděložním těhotenství a mola hydatidosa 221
O085 Poruchy výměny látek po potratu, mimoděložním těhotenství a mola hydatidosa 241
O086 Poškození pánevních orgánů a tkání po potratu, mimoděložním těhotenství a mola hydatidosa 218
O087 Jiné žilní komplikace po potratu, mimoděložním těhotenství a mola hydatidosa 234
O088 Jiné komplikace po potratu, mimoděložním těhotenství a mola hydatidosa 219
O089 Komplikace po potratu, mimoděložním těhotenství a mola hydatidosa, NS 234