Diagnoza skupiny O20-O29
Skupiny diagnoz
Jiná onemocnění matky převážně v souvislosti s těhotenstvím
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
O20 Krvácení v časném těhotenství 261
O200 Hrozící potrat 372
O208 Jiné krvácení v časném těhotenství 298
O209 Krvácení v časném těhotenství, NS 248
O21 Nadměrné zvracení v těhotenství - hyperemesis gravidarum 271
O210 Mírná hyperemesis gravidarum 308
O211 Hyperemesis gravidarum s poruchou metabolismu 263
O212 Pozdní zvracení v těhotenství 260
O218 Jiné zvracení komplikující těhotenství 296
O219 Zvracení v těhotenství, NS 289
O22 Žilní komplikace v těhotenství 266
O220 Varikosní žíly na dolních končetinách v těhotenství 286
O221 Varixy v oblasti genitálu v těhotenství 268
O222 Podkožní tromboflebitis dolních končetin v těhotenství 256
O223 Hluboká flebotrombóza v těhotenství 287
O224 Hemoroidy v těhotenství 297
O225 Mozková venózní trombóza v těhotenství 259
O228 Jiné žilní komplikace v těhotenství 283
O229 Žilní komplikace v těhotenství, NS 249
O23 Infekce močové a pohlavní soustavy v těhotenství 290
O230 Infekce ledvin (pánvičky ledvinné) v těhotenství 261
O231 Infekce močového měchýře v těhotenství 237
O232 Infekce močové trubice v těhotenství 230
O233 Infekce jiných částí močové soustavy v těhotenství 258
O234 Neurčené infekce močové soustavy v těhotenství 257
O235 Infekce pohlavní soustavy v těhotenství 255
O239 Jiné a NS infekce močové a pohlavní soustavy v těhotenství 256
O24 Diabetes mellitus v těhotenství 231
O240 Dříve existující diabetes mellitus, závislý na podávání insulinu 252
O241 Dříve existující diabetes mellitus, nezávislý na podávání insulinu 244
O242 Dříve existující malnutricí vyvolaný diabetes mellitus 225
O243 Dříve existující diabetes mellitus, NS 255
O244 Diabetes mellitus vzniklý v těhotenství 292
O249 Diabetes mellitus v těhotenství, NS 246
O25 Malnutrice v těhotenství 238
O26 Péče o matku pro jiné stavy s převážným vlivem na těhotenství 317
O260 Nadměrná váha získaná v těhotenství 284
O261 Nízká váha získaná v těhotenství 336
O262 Péče v těhotenství pro habituální potrácení 314
O263 Zadržená nitroděložní antikoncepční pomůcka v těhotenství 248
O264 Herpes gestationis 232
O265 Hypotenzní syndrom matky 275
O266 Poruchy jater v těhotenství, při porodu a v šestinedělí 279
O267 Subluxace symfýzy v těhotenství, při porodu a v šestinedělí 260
O268 Jiné určené stavy spojené s těhotenstvím 466
O269 Stavy spojené s těhotenstvím NS 511
O28 Abnormální nálezy při prenatálním screeningu u matky 251
O280 Abnormální hematologický nález při prenatálním screeningu u matky 298
O281 Abnormální biochemický nález při prenatálním screeningu u matky 317
O282 Abnormální cytologický nález při prenatálním screeningu u matky 261
O283 Abnormální ultrazvukový nález při prenatálním screeningu u matky 278
O284 Abnormální radiologický nález při prenatálním screeningu u matky 247
O285 Abnormální chromosomální a genetický nález při prenatálním screeningu u matky 238
O288 Jiné abnormální nálezy při prenatálním screeningu u matky 249
O289 Abnormální nález při prenatálním screeningu u matky, NS 251
O29 Komplikace anestézie v průběhu těhotenství 243
O290 Plicní komplikace anestézie v průběhu těhotenství 236
O291 Srdeční komplikace anestézie v průběhu těhotenství 251
O292 Komplikace centrální nervové soustavy způsobené anestézií v průběhu těhotenství 219
O293 Toxická reakce na lokální anestézii v průběhu těhotenství 230
O294 Bolest hlavy vyvolaná spinální nebo epidurální anestézií v průběhu těhotenství 271
O295 Jiné komplikace spinální nebo epidurální anestézie v průběhu těhotenství 291
O296 Selhání nebo obtíže intubace v průběhu těhotenství 256
O298 Jiné komplikace anestézie v průběhu těhotenství 258
O299 Komplikace anestézie v průběhu těhotenství, NS 245