Diagnoza skupiny O20-O29
Skupiny diagnoz
Jiná onemocnění matky převážně v souvislosti s těhotenstvím
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
O20 Krvácení v časném těhotenství 251
O200 Hrozící potrat 361
O208 Jiné krvácení v časném těhotenství 285
O209 Krvácení v časném těhotenství, NS 235
O21 Nadměrné zvracení v těhotenství - hyperemesis gravidarum 266
O210 Mírná hyperemesis gravidarum 305
O211 Hyperemesis gravidarum s poruchou metabolismu 257
O212 Pozdní zvracení v těhotenství 254
O218 Jiné zvracení komplikující těhotenství 292
O219 Zvracení v těhotenství, NS 273
O22 Žilní komplikace v těhotenství 258
O220 Varikosní žíly na dolních končetinách v těhotenství 281
O221 Varixy v oblasti genitálu v těhotenství 267
O222 Podkožní tromboflebitis dolních končetin v těhotenství 253
O223 Hluboká flebotrombóza v těhotenství 273
O224 Hemoroidy v těhotenství 284
O225 Mozková venózní trombóza v těhotenství 255
O228 Jiné žilní komplikace v těhotenství 268
O229 Žilní komplikace v těhotenství, NS 246
O23 Infekce močové a pohlavní soustavy v těhotenství 286
O230 Infekce ledvin (pánvičky ledvinné) v těhotenství 259
O231 Infekce močového měchýře v těhotenství 234
O232 Infekce močové trubice v těhotenství 227
O233 Infekce jiných částí močové soustavy v těhotenství 254
O234 Neurčené infekce močové soustavy v těhotenství 252
O235 Infekce pohlavní soustavy v těhotenství 252
O239 Jiné a NS infekce močové a pohlavní soustavy v těhotenství 250
O24 Diabetes mellitus v těhotenství 228
O240 Dříve existující diabetes mellitus, závislý na podávání insulinu 245
O241 Dříve existující diabetes mellitus, nezávislý na podávání insulinu 236
O242 Dříve existující malnutricí vyvolaný diabetes mellitus 216
O243 Dříve existující diabetes mellitus, NS 248
O244 Diabetes mellitus vzniklý v těhotenství 278
O249 Diabetes mellitus v těhotenství, NS 239
O25 Malnutrice v těhotenství 228
O26 Péče o matku pro jiné stavy s převážným vlivem na těhotenství 306
O260 Nadměrná váha získaná v těhotenství 272
O261 Nízká váha získaná v těhotenství 322
O262 Péče v těhotenství pro habituální potrácení 297
O263 Zadržená nitroděložní antikoncepční pomůcka v těhotenství 241
O264 Herpes gestationis 229
O265 Hypotenzní syndrom matky 260
O266 Poruchy jater v těhotenství, při porodu a v šestinedělí 274
O267 Subluxace symfýzy v těhotenství, při porodu a v šestinedělí 257
O268 Jiné určené stavy spojené s těhotenstvím 441
O269 Stavy spojené s těhotenstvím NS 495
O28 Abnormální nálezy při prenatálním screeningu u matky 246
O280 Abnormální hematologický nález při prenatálním screeningu u matky 279
O281 Abnormální biochemický nález při prenatálním screeningu u matky 306
O282 Abnormální cytologický nález při prenatálním screeningu u matky 258
O283 Abnormální ultrazvukový nález při prenatálním screeningu u matky 272
O284 Abnormální radiologický nález při prenatálním screeningu u matky 238
O285 Abnormální chromosomální a genetický nález při prenatálním screeningu u matky 231
O288 Jiné abnormální nálezy při prenatálním screeningu u matky 243
O289 Abnormální nález při prenatálním screeningu u matky, NS 241
O29 Komplikace anestézie v průběhu těhotenství 241
O290 Plicní komplikace anestézie v průběhu těhotenství 234
O291 Srdeční komplikace anestézie v průběhu těhotenství 242
O292 Komplikace centrální nervové soustavy způsobené anestézií v průběhu těhotenství 216
O293 Toxická reakce na lokální anestézii v průběhu těhotenství 226
O294 Bolest hlavy vyvolaná spinální nebo epidurální anestézií v průběhu těhotenství 267
O295 Jiné komplikace spinální nebo epidurální anestézie v průběhu těhotenství 281
O296 Selhání nebo obtíže intubace v průběhu těhotenství 244
O298 Jiné komplikace anestézie v průběhu těhotenství 245
O299 Komplikace anestézie v průběhu těhotenství, NS 237