Diagnoza skupiny O20-O29
Skupiny diagnoz
Jiná onemocnění matky převážně v souvislosti s těhotenstvím
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
O20 Krvácení v časném těhotenství 257
O200 Hrozící potrat 364
O208 Jiné krvácení v časném těhotenství 292
O209 Krvácení v časném těhotenství, NS 242
O21 Nadměrné zvracení v těhotenství - hyperemesis gravidarum 269
O210 Mírná hyperemesis gravidarum 307
O211 Hyperemesis gravidarum s poruchou metabolismu 258
O212 Pozdní zvracení v těhotenství 257
O218 Jiné zvracení komplikující těhotenství 293
O219 Zvracení v těhotenství, NS 280
O22 Žilní komplikace v těhotenství 262
O220 Varikosní žíly na dolních končetinách v těhotenství 284
O221 Varixy v oblasti genitálu v těhotenství 267
O222 Podkožní tromboflebitis dolních končetin v těhotenství 254
O223 Hluboká flebotrombóza v těhotenství 280
O224 Hemoroidy v těhotenství 290
O225 Mozková venózní trombóza v těhotenství 258
O228 Jiné žilní komplikace v těhotenství 277
O229 Žilní komplikace v těhotenství, NS 249
O23 Infekce močové a pohlavní soustavy v těhotenství 289
O230 Infekce ledvin (pánvičky ledvinné) v těhotenství 261
O231 Infekce močového měchýře v těhotenství 236
O232 Infekce močové trubice v těhotenství 228
O233 Infekce jiných částí močové soustavy v těhotenství 256
O234 Neurčené infekce močové soustavy v těhotenství 256
O235 Infekce pohlavní soustavy v těhotenství 254
O239 Jiné a NS infekce močové a pohlavní soustavy v těhotenství 255
O24 Diabetes mellitus v těhotenství 230
O240 Dříve existující diabetes mellitus, závislý na podávání insulinu 248
O241 Dříve existující diabetes mellitus, nezávislý na podávání insulinu 240
O242 Dříve existující malnutricí vyvolaný diabetes mellitus 221
O243 Dříve existující diabetes mellitus, NS 250
O244 Diabetes mellitus vzniklý v těhotenství 285
O249 Diabetes mellitus v těhotenství, NS 242
O25 Malnutrice v těhotenství 231
O26 Péče o matku pro jiné stavy s převážným vlivem na těhotenství 312
O260 Nadměrná váha získaná v těhotenství 278
O261 Nízká váha získaná v těhotenství 328
O262 Péče v těhotenství pro habituální potrácení 307
O263 Zadržená nitroděložní antikoncepční pomůcka v těhotenství 244
O264 Herpes gestationis 230
O265 Hypotenzní syndrom matky 267
O266 Poruchy jater v těhotenství, při porodu a v šestinedělí 276
O267 Subluxace symfýzy v těhotenství, při porodu a v šestinedělí 258
O268 Jiné určené stavy spojené s těhotenstvím 456
O269 Stavy spojené s těhotenstvím NS 504
O28 Abnormální nálezy při prenatálním screeningu u matky 249
O280 Abnormální hematologický nález při prenatálním screeningu u matky 285
O281 Abnormální biochemický nález při prenatálním screeningu u matky 310
O282 Abnormální cytologický nález při prenatálním screeningu u matky 260
O283 Abnormální ultrazvukový nález při prenatálním screeningu u matky 272
O284 Abnormální radiologický nález při prenatálním screeningu u matky 241
O285 Abnormální chromosomální a genetický nález při prenatálním screeningu u matky 231
O288 Jiné abnormální nálezy při prenatálním screeningu u matky 246
O289 Abnormální nález při prenatálním screeningu u matky, NS 245
O29 Komplikace anestézie v průběhu těhotenství 242
O290 Plicní komplikace anestézie v průběhu těhotenství 235
O291 Srdeční komplikace anestézie v průběhu těhotenství 245
O292 Komplikace centrální nervové soustavy způsobené anestézií v průběhu těhotenství 218
O293 Toxická reakce na lokální anestézii v průběhu těhotenství 230
O294 Bolest hlavy vyvolaná spinální nebo epidurální anestézií v průběhu těhotenství 269
O295 Jiné komplikace spinální nebo epidurální anestézie v průběhu těhotenství 284
O296 Selhání nebo obtíže intubace v průběhu těhotenství 249
O298 Jiné komplikace anestézie v průběhu těhotenství 250
O299 Komplikace anestézie v průběhu těhotenství, NS 241