Diagnoza skupiny O30-O48
Skupiny diagnoz
Péče o matku ve vztahu k plodu‚ amniové dutině a možným porodním problémům
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
O30 Mnohočetné těhotenství 180
O300 Těhotenství dvojčetné 190
O301 Těhotenství trojčetné 196
O302 Těhotenství čtyřčetné 199
O308 Jiné mnohočetné těhotenství 209
O309 Mnohočetné těhotenství, NS 235
O31 Komplikace mnohočetného těhotenství 188
O310 Fetus papyraceus 228
O311 Přetrvávající těhotenství po potratu jednoho nebo více plodů 228
O312 Přetrvávající těhotenství po nitroděložním odumření jednoho nebo více plodů 187
O318 Jiné komplikace mnohočetného těhotenství 180
O32 Péče o matku pro zjištěnou nebo suspektní rizikovou či patologickou polohu plodu 237
O320 Péče o matku pro nestálou polohu plodu 215
O321 Péče o matku pro polohu plodu koncem pánevním 241
O322 Péče o matku pro příčnou a šikmou polohu plodu 252
O323 Péče o matku pro polohu plodu předhlavím, čelní nebo obličejovou 229
O324 Péče o matku pro vysoký přímý stav v termínu 210
O325 Péče o matku při vícečet.těhotenství s nepříz.nebo patolog.polohou jednoho nebo více plodů 266
O326 Péče o matku po úpravě polohy 195
O328 Péče o matku pro jinou rizikovou či patologickou polohu plodu 197
O329 Péče o matku pro rizikovou či patologickou polohu plodu NS 197
O33 Péče o matku pro známý nebo suspektní nepoměr mezi plodem a pánví 210
O330 Péče o matku pro nepoměr způsobený deformací pánevních kostí matky 219
O331 Péče o matku pro nepoměr způsobený všeobecně stejnoměrně zúženou pánví 190
O332 Péče o matku pro nepoměr způsobený zúžením roviny pánevního vchodu 224
O333 Péče o matku pro nepoměr způsobený zúžením roviny pánevního východu 213
O334 Péče o matku pro nepoměr mezi plodem a pánví sdruženého původu mezi matkou a plodem 233
O335 Péče o matku pro nepoměr způsobený velkým plodem 267
O336 Péče o matku pro nepoměr způsobený hydrocefalickým plodem 222
O337 Péče o matku pro nepoměr způsobený jinými deformitami, malformacemi plodu 195
O338 Péče o matku pro nepoměr mezi plodem a pánví jiného původu 228
O339 Péče o matku pro nepoměr mezi plodem a pánví NS 197
O34 Péče o matku pro (známou nebo suspektní) abnormalitu mateřských pánevních orgánů 257
O340 Péče o matku pro vrozené vady dělohy 222
O341 Péče o matku pro nádor těla děložního 230
O342 Péče o matku pro jizvu dělohy po předcházející operaci 270
O343 Péče o matku pro inkompetenci hrdla děložního 416
O344 Péče o matku pro jiné abnormality hrdla děložního 210
O345 Péče o matku pro jiné abnormality těhotné dělohy 290
O346 Péče o matku pro abnormality pochvy 206
O347 Péče o matku pro abnormality vulvy a hráze 190
O348 Péče o matku při jiných abnormalitách pánevních orgánů 242
O349 Péče o matku pro abnormality pánevních orgánů, NS 228
O35 Péče o matku pro (známé či suspektní) abnormality a poškození plodu 198
O350 Péče o matku pro (podezření) z malformace centrální nervové soustavy plodu 248
O351 Péče o matku pro (podezření) chromosomální aberace plodu 222
O352 Péče o matku pro (podezření) vrozené nemoci plodu 296
O353 Péče o matku pro (podezření) poškození plodu virovou nemocí matky 235
O354 Péče o matku pro (podezření) z poškození plodu alkoholem 232
O355 Péče o matku pro (podezření) poškození plodu drogami (léčivy) 211
O356 Péče o matku pro (podezření) poškození plodu (radiačním) zářením 253
O357 Péče o matku pro (podezření) poškození plodu jinými lékařskými výkony 185
O358 Péče o matku pro jiné (suspektní) abnormality a poškození plodu 233
O359 Péče o matku pro (suspektní) abnormalitu a poškození plodu, NS 301
O36 Péče o matku pro jiné známé nebo suspektní nemoci a stavy plodu 210
O360 Péče o matku pro izoimunizaci Rh 227
O361 Péče o matku pro jinou izoimunizaci 241
O362 Péče o matku pro hydrops plodu 234
O363 Péče o matku pro známky hypoxie plodu 218
O364 Péče o matku pro intrauterinní smrt (plodu) 214
O365 Péče o matku pro nízkou hmotnost plodu 254
O366 Péče o matku pro nadměrnou hmotnost plodu 250
O367 Péče o matku pro živý plod při abdominálním těhotenství 221
O368 Péče o matku pro jiné určené nemoci a stavy plodu 244
O369 Péče o matku pro nemoc a stav plodu, NS 226
O40 Polyhydramnion 243
O41 Jiné poruchy plodové vody a plodových obalů (blan) 194
O410 Oligohydramnion 224
O411 Infekce plodového vaku nebo plodových blan 206
O418 Jiné určené poruchy plodové vody a plodových obalů 238
O419 Poruchy plodové vody a plodových obalů, NS 208
O42 Předčasné porušení plodových blan 245
O420 Předčasné porušení plodových blan se začátkem porodu do 24 hodin 245
O421 Předčasné porušení plodových blan se začátkem porodu po 24 hodinách 204
O422 Předčasné porušení plodových blan, porod oddálený terapií 219
O429 Předčasné porušení plodových blan, NS 262
O43 Placentární poruchy 243
O430 Syndromy placentární transfúze 204
O431 Malformace placenty 189
O438 Jiné placentární poruchy 191
O439 Placentární porucha NS 193
O44 Vcestné lůžko - placenta praevia 204
O440 Placenta praevia bez krvácení 195
O441 Placenta praevia s krvácením 203
O45 Předčasné odlučování placenty [abruptio placentae praecox] 259
O450 Předčasné odloučení placenty s defektem srážlivosti 207
O458 Jiné předčasné odloučení lůžka 194
O459 Předčasné odloučení lůžka, NS 214
O46 Předporodní krvácení jinde neuvedené 168
O460 Předporodní krvácení s poruchou srážlivosti 165
O468 Jiné předporodní krvácení 191
O469 Předporodní krvácení, NS 216
O47 Falešná porodní činnost (partus spurius), dolores praesagientes 202
O470 Falešná porodní činnost před 37 dokončenými týdny těhotenství 305
O471 Falešná porodní činnost při nebo po 37 dokončenými týdny těhotenství 296
O479 Falešná porodní činnost, NS 253
O48 Prodloužené těhotenství 192