Diagnoza skupiny O30-O48
Skupiny diagnoz
Péče o matku ve vztahu k plodu‚ amniové dutině a možným porodním problémům
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
O30 Mnohočetné těhotenství 165
O300 Těhotenství dvojčetné 185
O301 Těhotenství trojčetné 193
O302 Těhotenství čtyřčetné 192
O308 Jiné mnohočetné těhotenství 206
O309 Mnohočetné těhotenství, NS 220
O31 Komplikace mnohočetného těhotenství 187
O310 Fetus papyraceus 205
O311 Přetrvávající těhotenství po potratu jednoho nebo více plodů 214
O312 Přetrvávající těhotenství po nitroděložním odumření jednoho nebo více plodů 177
O318 Jiné komplikace mnohočetného těhotenství 176
O32 Péče o matku pro zjištěnou nebo suspektní rizikovou či patologickou polohu plodu 220
O320 Péče o matku pro nestálou polohu plodu 213
O321 Péče o matku pro polohu plodu koncem pánevním 221
O322 Péče o matku pro příčnou a šikmou polohu plodu 249
O323 Péče o matku pro polohu plodu předhlavím, čelní nebo obličejovou 216
O324 Péče o matku pro vysoký přímý stav v termínu 208
O325 Péče o matku při vícečet.těhotenství s nepříz.nebo patolog.polohou jednoho nebo více plodů 250
O326 Péče o matku po úpravě polohy 193
O328 Péče o matku pro jinou rizikovou či patologickou polohu plodu 194
O329 Péče o matku pro rizikovou či patologickou polohu plodu NS 195
O33 Péče o matku pro známý nebo suspektní nepoměr mezi plodem a pánví 208
O330 Péče o matku pro nepoměr způsobený deformací pánevních kostí matky 216
O331 Péče o matku pro nepoměr způsobený všeobecně stejnoměrně zúženou pánví 189
O332 Péče o matku pro nepoměr způsobený zúžením roviny pánevního vchodu 215
O333 Péče o matku pro nepoměr způsobený zúžením roviny pánevního východu 205
O334 Péče o matku pro nepoměr mezi plodem a pánví sdruženého původu mezi matkou a plodem 224
O335 Péče o matku pro nepoměr způsobený velkým plodem 255
O336 Péče o matku pro nepoměr způsobený hydrocefalickým plodem 208
O337 Péče o matku pro nepoměr způsobený jinými deformitami, malformacemi plodu 192
O338 Péče o matku pro nepoměr mezi plodem a pánví jiného původu 211
O339 Péče o matku pro nepoměr mezi plodem a pánví NS 194
O34 Péče o matku pro (známou nebo suspektní) abnormalitu mateřských pánevních orgánů 231
O340 Péče o matku pro vrozené vady dělohy 206
O341 Péče o matku pro nádor těla děložního 216
O342 Péče o matku pro jizvu dělohy po předcházející operaci 247
O343 Péče o matku pro inkompetenci hrdla děložního 388
O344 Péče o matku pro jiné abnormality hrdla děložního 194
O345 Péče o matku pro jiné abnormality těhotné dělohy 266
O346 Péče o matku pro abnormality pochvy 205
O347 Péče o matku pro abnormality vulvy a hráze 188
O348 Péče o matku při jiných abnormalitách pánevních orgánů 223
O349 Péče o matku pro abnormality pánevních orgánů, NS 214
O35 Péče o matku pro (známé či suspektní) abnormality a poškození plodu 190
O350 Péče o matku pro (podezření) z malformace centrální nervové soustavy plodu 224
O351 Péče o matku pro (podezření) chromosomální aberace plodu 217
O352 Péče o matku pro (podezření) vrozené nemoci plodu 294
O353 Péče o matku pro (podezření) poškození plodu virovou nemocí matky 221
O354 Péče o matku pro (podezření) z poškození plodu alkoholem 207
O355 Péče o matku pro (podezření) poškození plodu drogami (léčivy) 205
O356 Péče o matku pro (podezření) poškození plodu (radiačním) zářením 233
O357 Péče o matku pro (podezření) poškození plodu jinými lékařskými výkony 183
O358 Péče o matku pro jiné (suspektní) abnormality a poškození plodu 214
O359 Péče o matku pro (suspektní) abnormalitu a poškození plodu, NS 280
O36 Péče o matku pro jiné známé nebo suspektní nemoci a stavy plodu 204
O360 Péče o matku pro izoimunizaci Rh 225
O361 Péče o matku pro jinou izoimunizaci 234
O362 Péče o matku pro hydrops plodu 218
O363 Péče o matku pro známky hypoxie plodu 210
O364 Péče o matku pro intrauterinní smrt (plodu) 209
O365 Péče o matku pro nízkou hmotnost plodu 251
O366 Péče o matku pro nadměrnou hmotnost plodu 229
O367 Péče o matku pro živý plod při abdominálním těhotenství 195
O368 Péče o matku pro jiné určené nemoci a stavy plodu 222
O369 Péče o matku pro nemoc a stav plodu, NS 220
O40 Polyhydramnion 233
O41 Jiné poruchy plodové vody a plodových obalů (blan) 191
O410 Oligohydramnion 206
O411 Infekce plodového vaku nebo plodových blan 201
O418 Jiné určené poruchy plodové vody a plodových obalů 217
O419 Poruchy plodové vody a plodových obalů, NS 196
O42 Předčasné porušení plodových blan 219
O420 Předčasné porušení plodových blan se začátkem porodu do 24 hodin 239
O421 Předčasné porušení plodových blan se začátkem porodu po 24 hodinách 203
O422 Předčasné porušení plodových blan, porod oddálený terapií 214
O429 Předčasné porušení plodových blan, NS 244
O43 Placentární poruchy 229
O430 Syndromy placentární transfúze 185
O431 Malformace placenty 187
O438 Jiné placentární poruchy 187
O439 Placentární porucha NS 187
O44 Vcestné lůžko - placenta praevia 199
O440 Placenta praevia bez krvácení 193
O441 Placenta praevia s krvácením 189
O45 Předčasné odlučování placenty [abruptio placentae praecox] 250
O450 Předčasné odloučení placenty s defektem srážlivosti 201
O458 Jiné předčasné odloučení lůžka 193
O459 Předčasné odloučení lůžka, NS 194
O46 Předporodní krvácení jinde neuvedené 166
O460 Předporodní krvácení s poruchou srážlivosti 163
O468 Jiné předporodní krvácení 188
O469 Předporodní krvácení, NS 197
O47 Falešná porodní činnost (partus spurius), dolores praesagientes 200
O470 Falešná porodní činnost před 37 dokončenými týdny těhotenství 301
O471 Falešná porodní činnost při nebo po 37 dokončenými týdny těhotenství 280
O479 Falešná porodní činnost, NS 236
O48 Prodloužené těhotenství 189