Diagnoza skupiny O30-O48
Skupiny diagnoz
Péče o matku ve vztahu k plodu‚ amniové dutině a možným porodním problémům
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
O30 Mnohočetné těhotenství 172
O300 Těhotenství dvojčetné 188
O301 Těhotenství trojčetné 196
O302 Těhotenství čtyřčetné 197
O308 Jiné mnohočetné těhotenství 209
O309 Mnohočetné těhotenství, NS 231
O31 Komplikace mnohočetného těhotenství 188
O310 Fetus papyraceus 218
O311 Přetrvávající těhotenství po potratu jednoho nebo více plodů 222
O312 Přetrvávající těhotenství po nitroděložním odumření jednoho nebo více plodů 187
O318 Jiné komplikace mnohočetného těhotenství 178
O32 Péče o matku pro zjištěnou nebo suspektní rizikovou či patologickou polohu plodu 230
O320 Péče o matku pro nestálou polohu plodu 215
O321 Péče o matku pro polohu plodu koncem pánevním 237
O322 Péče o matku pro příčnou a šikmou polohu plodu 251
O323 Péče o matku pro polohu plodu předhlavím, čelní nebo obličejovou 222
O324 Péče o matku pro vysoký přímý stav v termínu 210
O325 Péče o matku při vícečet.těhotenství s nepříz.nebo patolog.polohou jednoho nebo více plodů 258
O326 Péče o matku po úpravě polohy 195
O328 Péče o matku pro jinou rizikovou či patologickou polohu plodu 197
O329 Péče o matku pro rizikovou či patologickou polohu plodu NS 197
O33 Péče o matku pro známý nebo suspektní nepoměr mezi plodem a pánví 210
O330 Péče o matku pro nepoměr způsobený deformací pánevních kostí matky 218
O331 Péče o matku pro nepoměr způsobený všeobecně stejnoměrně zúženou pánví 190
O332 Péče o matku pro nepoměr způsobený zúžením roviny pánevního vchodu 221
O333 Péče o matku pro nepoměr způsobený zúžením roviny pánevního východu 212
O334 Péče o matku pro nepoměr mezi plodem a pánví sdruženého původu mezi matkou a plodem 231
O335 Péče o matku pro nepoměr způsobený velkým plodem 262
O336 Péče o matku pro nepoměr způsobený hydrocefalickým plodem 216
O337 Péče o matku pro nepoměr způsobený jinými deformitami, malformacemi plodu 195
O338 Péče o matku pro nepoměr mezi plodem a pánví jiného původu 217
O339 Péče o matku pro nepoměr mezi plodem a pánví NS 197
O34 Péče o matku pro (známou nebo suspektní) abnormalitu mateřských pánevních orgánů 248
O340 Péče o matku pro vrozené vady dělohy 214
O341 Péče o matku pro nádor těla děložního 223
O342 Péče o matku pro jizvu dělohy po předcházející operaci 260
O343 Péče o matku pro inkompetenci hrdla děložního 408
O344 Péče o matku pro jiné abnormality hrdla děložního 204
O345 Péče o matku pro jiné abnormality těhotné dělohy 281
O346 Péče o matku pro abnormality pochvy 206
O347 Péče o matku pro abnormality vulvy a hráze 189
O348 Péče o matku při jiných abnormalitách pánevních orgánů 235
O349 Péče o matku pro abnormality pánevních orgánů, NS 221
O35 Péče o matku pro (známé či suspektní) abnormality a poškození plodu 193
O350 Péče o matku pro (podezření) z malformace centrální nervové soustavy plodu 239
O351 Péče o matku pro (podezření) chromosomální aberace plodu 220
O352 Péče o matku pro (podezření) vrozené nemoci plodu 296
O353 Péče o matku pro (podezření) poškození plodu virovou nemocí matky 229
O354 Péče o matku pro (podezření) z poškození plodu alkoholem 220
O355 Péče o matku pro (podezření) poškození plodu drogami (léčivy) 211
O356 Péče o matku pro (podezření) poškození plodu (radiačním) zářením 245
O357 Péče o matku pro (podezření) poškození plodu jinými lékařskými výkony 185
O358 Péče o matku pro jiné (suspektní) abnormality a poškození plodu 224
O359 Péče o matku pro (suspektní) abnormalitu a poškození plodu, NS 290
O36 Péče o matku pro jiné známé nebo suspektní nemoci a stavy plodu 210
O360 Péče o matku pro izoimunizaci Rh 226
O361 Péče o matku pro jinou izoimunizaci 241
O362 Péče o matku pro hydrops plodu 228
O363 Péče o matku pro známky hypoxie plodu 215
O364 Péče o matku pro intrauterinní smrt (plodu) 213
O365 Péče o matku pro nízkou hmotnost plodu 254
O366 Péče o matku pro nadměrnou hmotnost plodu 241
O367 Péče o matku pro živý plod při abdominálním těhotenství 210
O368 Péče o matku pro jiné určené nemoci a stavy plodu 236
O369 Péče o matku pro nemoc a stav plodu, NS 224
O40 Polyhydramnion 241
O41 Jiné poruchy plodové vody a plodových obalů (blan) 194
O410 Oligohydramnion 219
O411 Infekce plodového vaku nebo plodových blan 205
O418 Jiné určené poruchy plodové vody a plodových obalů 233
O419 Poruchy plodové vody a plodových obalů, NS 203
O42 Předčasné porušení plodových blan 235
O420 Předčasné porušení plodových blan se začátkem porodu do 24 hodin 243
O421 Předčasné porušení plodových blan se začátkem porodu po 24 hodinách 204
O422 Předčasné porušení plodových blan, porod oddálený terapií 219
O429 Předčasné porušení plodových blan, NS 255
O43 Placentární poruchy 235
O430 Syndromy placentární transfúze 196
O431 Malformace placenty 189
O438 Jiné placentární poruchy 190
O439 Placentární porucha NS 191
O44 Vcestné lůžko - placenta praevia 201
O440 Placenta praevia bez krvácení 194
O441 Placenta praevia s krvácením 198
O45 Předčasné odlučování placenty [abruptio placentae praecox] 257
O450 Předčasné odloučení placenty s defektem srážlivosti 204
O458 Jiné předčasné odloučení lůžka 194
O459 Předčasné odloučení lůžka, NS 205
O46 Předporodní krvácení jinde neuvedené 167
O460 Předporodní krvácení s poruchou srážlivosti 165
O468 Jiné předporodní krvácení 191
O469 Předporodní krvácení, NS 209
O47 Falešná porodní činnost (partus spurius), dolores praesagientes 202
O470 Falešná porodní činnost před 37 dokončenými týdny těhotenství 304
O471 Falešná porodní činnost při nebo po 37 dokončenými týdny těhotenství 287
O479 Falešná porodní činnost, NS 245
O48 Prodloužené těhotenství 191