Diagnoza skupiny O30-O48
Skupiny diagnoz
Péče o matku ve vztahu k plodu‚ amniové dutině a možným porodním problémům
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
O30 Mnohočetné těhotenství 185
O300 Těhotenství dvojčetné 191
O301 Těhotenství trojčetné 197
O302 Těhotenství čtyřčetné 202
O308 Jiné mnohočetné těhotenství 210
O309 Mnohočetné těhotenství, NS 237
O31 Komplikace mnohočetného těhotenství 190
O310 Fetus papyraceus 230
O311 Přetrvávající těhotenství po potratu jednoho nebo více plodů 232
O312 Přetrvávající těhotenství po nitroděložním odumření jednoho nebo více plodů 187
O318 Jiné komplikace mnohočetného těhotenství 181
O32 Péče o matku pro zjištěnou nebo suspektní rizikovou či patologickou polohu plodu 240
O320 Péče o matku pro nestálou polohu plodu 216
O321 Péče o matku pro polohu plodu koncem pánevním 244
O322 Péče o matku pro příčnou a šikmou polohu plodu 253
O323 Péče o matku pro polohu plodu předhlavím, čelní nebo obličejovou 234
O324 Péče o matku pro vysoký přímý stav v termínu 211
O325 Péče o matku při vícečet.těhotenství s nepříz.nebo patolog.polohou jednoho nebo více plodů 268
O326 Péče o matku po úpravě polohy 196
O328 Péče o matku pro jinou rizikovou či patologickou polohu plodu 199
O329 Péče o matku pro rizikovou či patologickou polohu plodu NS 198
O33 Péče o matku pro známý nebo suspektní nepoměr mezi plodem a pánví 212
O330 Péče o matku pro nepoměr způsobený deformací pánevních kostí matky 220
O331 Péče o matku pro nepoměr způsobený všeobecně stejnoměrně zúženou pánví 191
O332 Péče o matku pro nepoměr způsobený zúžením roviny pánevního vchodu 225
O333 Péče o matku pro nepoměr způsobený zúžením roviny pánevního východu 214
O334 Péče o matku pro nepoměr mezi plodem a pánví sdruženého původu mezi matkou a plodem 234
O335 Péče o matku pro nepoměr způsobený velkým plodem 269
O336 Péče o matku pro nepoměr způsobený hydrocefalickým plodem 225
O337 Péče o matku pro nepoměr způsobený jinými deformitami, malformacemi plodu 196
O338 Péče o matku pro nepoměr mezi plodem a pánví jiného původu 231
O339 Péče o matku pro nepoměr mezi plodem a pánví NS 198
O34 Péče o matku pro (známou nebo suspektní) abnormalitu mateřských pánevních orgánů 261
O340 Péče o matku pro vrozené vady dělohy 226
O341 Péče o matku pro nádor těla děložního 234
O342 Péče o matku pro jizvu dělohy po předcházející operaci 275
O343 Péče o matku pro inkompetenci hrdla děložního 424
O344 Péče o matku pro jiné abnormality hrdla děložního 215
O345 Péče o matku pro jiné abnormality těhotné dělohy 294
O346 Péče o matku pro abnormality pochvy 207
O347 Péče o matku pro abnormality vulvy a hráze 191
O348 Péče o matku při jiných abnormalitách pánevních orgánů 245
O349 Péče o matku pro abnormality pánevních orgánů, NS 231
O35 Péče o matku pro (známé či suspektní) abnormality a poškození plodu 199
O350 Péče o matku pro (podezření) z malformace centrální nervové soustavy plodu 252
O351 Péče o matku pro (podezření) chromosomální aberace plodu 223
O352 Péče o matku pro (podezření) vrozené nemoci plodu 297
O353 Péče o matku pro (podezření) poškození plodu virovou nemocí matky 239
O354 Péče o matku pro (podezření) z poškození plodu alkoholem 235
O355 Péče o matku pro (podezření) poškození plodu drogami (léčivy) 215
O356 Péče o matku pro (podezření) poškození plodu (radiačním) zářením 257
O357 Péče o matku pro (podezření) poškození plodu jinými lékařskými výkony 186
O358 Péče o matku pro jiné (suspektní) abnormality a poškození plodu 236
O359 Péče o matku pro (suspektní) abnormalitu a poškození plodu, NS 305
O36 Péče o matku pro jiné známé nebo suspektní nemoci a stavy plodu 211
O360 Péče o matku pro izoimunizaci Rh 227
O361 Péče o matku pro jinou izoimunizaci 242
O362 Péče o matku pro hydrops plodu 238
O363 Péče o matku pro známky hypoxie plodu 221
O364 Péče o matku pro intrauterinní smrt (plodu) 215
O365 Péče o matku pro nízkou hmotnost plodu 255
O366 Péče o matku pro nadměrnou hmotnost plodu 256
O367 Péče o matku pro živý plod při abdominálním těhotenství 225
O368 Péče o matku pro jiné určené nemoci a stavy plodu 248
O369 Péče o matku pro nemoc a stav plodu, NS 227
O40 Polyhydramnion 244
O41 Jiné poruchy plodové vody a plodových obalů (blan) 195
O410 Oligohydramnion 227
O411 Infekce plodového vaku nebo plodových blan 208
O418 Jiné určené poruchy plodové vody a plodových obalů 245
O419 Poruchy plodové vody a plodových obalů, NS 212
O42 Předčasné porušení plodových blan 246
O420 Předčasné porušení plodových blan se začátkem porodu do 24 hodin 249
O421 Předčasné porušení plodových blan se začátkem porodu po 24 hodinách 205
O422 Předčasné porušení plodových blan, porod oddálený terapií 220
O429 Předčasné porušení plodových blan, NS 266
O43 Placentární poruchy 247
O430 Syndromy placentární transfúze 208
O431 Malformace placenty 190
O438 Jiné placentární poruchy 193
O439 Placentární porucha NS 194
O44 Vcestné lůžko - placenta praevia 206
O440 Placenta praevia bez krvácení 196
O441 Placenta praevia s krvácením 206
O45 Předčasné odlučování placenty [abruptio placentae praecox] 261
O450 Předčasné odloučení placenty s defektem srážlivosti 208
O458 Jiné předčasné odloučení lůžka 196
O459 Předčasné odloučení lůžka, NS 216
O46 Předporodní krvácení jinde neuvedené 170
O460 Předporodní krvácení s poruchou srážlivosti 167
O468 Jiné předporodní krvácení 192
O469 Předporodní krvácení, NS 220
O47 Falešná porodní činnost (partus spurius), dolores praesagientes 203
O470 Falešná porodní činnost před 37 dokončenými týdny těhotenství 306
O471 Falešná porodní činnost při nebo po 37 dokončenými týdny těhotenství 298
O479 Falešná porodní činnost, NS 258
O48 Prodloužené těhotenství 193