Diagnoza skupiny O60-O75
Skupiny diagnoz
Komplikace porodu
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
O60 Předčasný porod 227
O600 Předčas.porod.činn. bez porodu 319
O601 Před.spont.por.čin.s před.por. 192
O602 Před.spon.por.čin.s por.v ter. 202
O603 Před.porod bez spont.por.činn. 212
O61 Selhání indukce porodu 240
O610 Selhání běžné indukce porodu 230
O611 Selhání vyvolání porodu instrumentálně 209
O618 Jiné selhání indukce porodu 231
O619 Selhání indukce porodu, NS 214
O62 Poruchy porodních sil 226
O620 Primárně slabá děložní činnost 250
O621 Sekundárně slabá děložní činnost 277
O622 Jiná ochablost dělohy 211
O623 Překotný porod 214
O624 Hypertonické, nekoordinované a prodloužené děložní kontrakce 213
O628 Jiné poruchy porodních sil 205
O629 Porucha funkce porodních sil, NS 218
O63 Prodloužený porod 207
O630 Prodloužená první doba porodní 219
O631 Prodloužená druhá doba porodní 195
O632 Prodloužený porod druhého dvojčete, trojčete, atd. 200
O639 Prodloužený porod, NS 193
O64 Poruchy mechanismu porodu způsobené nesprávnou polohou a naléháním plodu 229
O640 Porucha mechanismu porodu způsobená neúplnou rotací hlavičky plodu 239
O641 Porucha mechanismu porodu způsobená polohou koncem pánevním 213
O642 Porucha mechanismu porodu způsobená polohou obličejovou 249
O643 Porucha mechanismu porodu způsobená čelní polohou 251
O644 Porucha mechanismu porodu způsobená naléháním ramínka 210
O645 Porucha mechanismu porodu způsobená kombinací poruch polohy plodu 249
O648 Porucha mechanismu porodu způsobená jinou nesprávnou polohou a naléháním 294
O649 Porucha mechanismu porodu způsobená nesprávnou polohou a naléháním, NS 239
O65 Poruchy mechanismu porodu způsobené nepravidelností pánve matky 214
O650 Porucha mechanismu porodu způsobená deformovanou pánví 222
O651 Porucha mechanismu porodu způsobená všeobecně zúženou pánví 219
O652 Porucha mechanismu porodu způsobená zúžením pánevního vchodu 194
O653 Porucha mechanismu porodu způsobená zúžením pánev.východu a kontrakcí střed.č.pánev.dutiny 222
O654 Porucha mechanismu porodu způsobená nepoměrem mezi plodem a pánví, NS 243
O655 Porucha mechanismu porodu způsobená abnormalitou mateřských pánevních orgánů 236
O658 Porucha mechanismu porodu způsobená jinými pánevními abnormalitami mateřské pánve 289
O659 Porucha mechanismu porodu způsobená abnormalitou mateřské pánve, NS 205
O66 Jiné poruchy mechanismu porodu 245
O660 Porucha mechanismu porodu způsobená zadržením raménka dystokií 232
O661 Porucha mechanismu porodu způsobená zaklesnutými dvojčaty 207
O662 Porucha mechanismu porodu způsobená neobyčejně velkým plodem 218
O663 Porucha mechanismu porodu způsobená jinými abnormalitami plodu 199
O664 Nezdařený pokus o porod, NS 205
O665 Neúspěšné použití kleští nebo vakuumextraktoru NS 178
O668 Jiná určená porodní porucha 203
O669 Porodní porucha NS 174
O67 Porod komplikovaný porodním krvácením nezařazeným jinde 197
O670 Krvácení při porodu s poruchou srážlivosti 180
O678 Jiné určené krvácení při porodu 211
O679 Krvácení při porodu NS 190
O68 Porod komplikovaný tísní plodu 259
O680 Porod komplikovaný nenormální srdeční frekvencí plodu (poslechem ozev) 285
O681 Porod komplikovaný mekoniem v plodové vodě 230
O682 Porod komplikovaný nenormální srdeční frekvencí plodu s mekoniem v plodové vodě 252
O683 Porod komplikovaný biochemickým důkazem tísně plodu 190
O688 Porod komplikovaný jinými důkazy tísně plodu 183
O689 Porod komplikovaný tísní plodu NS 184
O69 Porod komplikovaný poruchami pupečníku 183
O690 Porod komplikovaný naléháním a výhřezem pupečníku 222
O691 Porod komplikovaný pupečníkem kolem krku s kompresí 1663
O692 Porod komplikovaný zauzlením pupečníku 212
O693 Porod komplikovaný krátkým pupečníkem 230
O694 Porod komplikovaný vasa praevia 183
O695 Porod komplikovaný cévní poruchou pupečníku 195
O698 Porod komplikovaný jinými poruchami pupečníku 271
O699 Porod komplikovaný poruchou pupečníku, NS 200
O70 Trhlina hráze (perinea) při porodu 203
O700 Trhlina hráze prvního stupně při porodu 257
O701 Trhlina hráze druhého stupně při porodu 226
O702 Nekomplikovaná trhlina hráze třetího stupně při porodu 210
O703 Komplikovaná trhlina hráze třetího stupně při porodu 205
O709 Trhlina hráze při porodu NS 188
O71 Jiné porodní poranění 207
O710 Ruptura dělohy před začátkem porodu 220
O711 Ruptura dělohy při porodu 183
O712 Poporodní inverze dělohy 192
O713 Porodní lacerace hrdla 188
O714 Porodní samostatná vysoká trhlina pochvy 216
O715 Jiné porodní poranění pánevních orgánů 211
O716 Porodní poškození pánevních kloubů a vazů 204
O717 Porodní hematom pánve 209
O718 Jiné určené porodní poranění 219
O719 Porodní poranění, NS 164
O72 Poporodní krvácení 210
O720 Krvácení ve třetí době 203
O721 Jiné krvácení bezprostředně po porodu 204
O722 Opožděné a sekundární poporodní krvácení 237
O723 Poporodní vady koagulace 209
O73 Zadržené lůžko nebo blány plodové bez krvácení 197
O730 Zadržené lůžko bez krvácení 202
O731 Zadržené části lůžka nebo plodových blan bez krvácení 194
O74 Komplikace anestézie při porodu 213
O740 Aspirační pneumonie způsobená anestézií při porodu 222
O741 Jiné plicní komplikace způsobené anestézií při porodu 212
O742 Srdeční komplikace způsobené anestézií při porodu 203
O743 Komplikace centrální nervové soustavy způsobené anestézií při porodu 234
O744 Alergická reakce na místní anestetika při porodu 252
O745 Spinální a epidurální anestézie vyvolávající bolest hlavy při porodu 233
O746 Jiné komplikace spinální a epidurální anestezie při porodu 211
O747 Nezdařená nebo obtížná intubace při porodu 193
O748 Jiné komplikace anestézie při porodu 217
O749 Komplikace anestézie při porodu, NS 198
O75 Jiné komplikace porodu nezařazené jinde 222
O750 Tíseň matky při porodu 199
O751 Šok při nebo po porodu 196
O752 Horečka při porodu nezařazená jinde 200
O753 Jiná infekce při porodu 201
O754 Jiné komplikace porodnických operací a výkonů 228
O755 Prodloužený porod po arteficiálním protržení plodových blan 201
O756 Prodloužený porod po spontánním nebo neurčeném protržení plodových blan 234
O757 Vaginální porod následující po dřívějším císařském řezu 230
O758 Jiné určené komplikace při porodu 197
O759 Komplikace porodu NS 196