Diagnoza skupiny O60-O75
Skupiny diagnoz
Komplikace porodu
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
O60 Předčasný porod 229
O600 Předčas.porod.činn. bez porodu 337
O601 Před.spont.por.čin.s před.por. 193
O602 Před.spon.por.čin.s por.v ter. 206
O603 Před.porod bez spont.por.činn. 212
O61 Selhání indukce porodu 249
O610 Selhání běžné indukce porodu 232
O611 Selhání vyvolání porodu instrumentálně 225
O618 Jiné selhání indukce porodu 242
O619 Selhání indukce porodu, NS 223
O62 Poruchy porodních sil 238
O620 Primárně slabá děložní činnost 271
O621 Sekundárně slabá děložní činnost 293
O622 Jiná ochablost dělohy 217
O623 Překotný porod 215
O624 Hypertonické, nekoordinované a prodloužené děložní kontrakce 220
O628 Jiné poruchy porodních sil 205
O629 Porucha funkce porodních sil, NS 219
O63 Prodloužený porod 208
O630 Prodloužená první doba porodní 221
O631 Prodloužená druhá doba porodní 196
O632 Prodloužený porod druhého dvojčete, trojčete, atd. 212
O639 Prodloužený porod, NS 210
O64 Poruchy mechanismu porodu způsobené nesprávnou polohou a naléháním plodu 242
O640 Porucha mechanismu porodu způsobená neúplnou rotací hlavičky plodu 252
O641 Porucha mechanismu porodu způsobená polohou koncem pánevním 216
O642 Porucha mechanismu porodu způsobená polohou obličejovou 266
O643 Porucha mechanismu porodu způsobená čelní polohou 269
O644 Porucha mechanismu porodu způsobená naléháním ramínka 211
O645 Porucha mechanismu porodu způsobená kombinací poruch polohy plodu 266
O648 Porucha mechanismu porodu způsobená jinou nesprávnou polohou a naléháním 317
O649 Porucha mechanismu porodu způsobená nesprávnou polohou a naléháním, NS 252
O65 Poruchy mechanismu porodu způsobené nepravidelností pánve matky 226
O650 Porucha mechanismu porodu způsobená deformovanou pánví 239
O651 Porucha mechanismu porodu způsobená všeobecně zúženou pánví 235
O652 Porucha mechanismu porodu způsobená zúžením pánevního vchodu 202
O653 Porucha mechanismu porodu způsobená zúžením pánev.východu a kontrakcí střed.č.pánev.dutiny 234
O654 Porucha mechanismu porodu způsobená nepoměrem mezi plodem a pánví, NS 255
O655 Porucha mechanismu porodu způsobená abnormalitou mateřských pánevních orgánů 247
O658 Porucha mechanismu porodu způsobená jinými pánevními abnormalitami mateřské pánve 324
O659 Porucha mechanismu porodu způsobená abnormalitou mateřské pánve, NS 207
O66 Jiné poruchy mechanismu porodu 269
O660 Porucha mechanismu porodu způsobená zadržením raménka dystokií 233
O661 Porucha mechanismu porodu způsobená zaklesnutými dvojčaty 207
O662 Porucha mechanismu porodu způsobená neobyčejně velkým plodem 221
O663 Porucha mechanismu porodu způsobená jinými abnormalitami plodu 200
O664 Nezdařený pokus o porod, NS 209
O665 Neúspěšné použití kleští nebo vakuumextraktoru NS 196
O668 Jiná určená porodní porucha 205
O669 Porodní porucha NS 174
O67 Porod komplikovaný porodním krvácením nezařazeným jinde 199
O670 Krvácení při porodu s poruchou srážlivosti 182
O678 Jiné určené krvácení při porodu 213
O679 Krvácení při porodu NS 208
O68 Porod komplikovaný tísní plodu 270
O680 Porod komplikovaný nenormální srdeční frekvencí plodu (poslechem ozev) 300
O681 Porod komplikovaný mekoniem v plodové vodě 232
O682 Porod komplikovaný nenormální srdeční frekvencí plodu s mekoniem v plodové vodě 260
O683 Porod komplikovaný biochemickým důkazem tísně plodu 193
O688 Porod komplikovaný jinými důkazy tísně plodu 183
O689 Porod komplikovaný tísní plodu NS 188
O69 Porod komplikovaný poruchami pupečníku 185
O690 Porod komplikovaný naléháním a výhřezem pupečníku 235
O691 Porod komplikovaný pupečníkem kolem krku s kompresí 1691
O692 Porod komplikovaný zauzlením pupečníku 216
O693 Porod komplikovaný krátkým pupečníkem 232
O694 Porod komplikovaný vasa praevia 185
O695 Porod komplikovaný cévní poruchou pupečníku 195
O698 Porod komplikovaný jinými poruchami pupečníku 291
O699 Porod komplikovaný poruchou pupečníku, NS 200
O70 Trhlina hráze (perinea) při porodu 216
O700 Trhlina hráze prvního stupně při porodu 281
O701 Trhlina hráze druhého stupně při porodu 226
O702 Nekomplikovaná trhlina hráze třetího stupně při porodu 210
O703 Komplikovaná trhlina hráze třetího stupně při porodu 216
O709 Trhlina hráze při porodu NS 192
O71 Jiné porodní poranění 208
O710 Ruptura dělohy před začátkem porodu 228
O711 Ruptura dělohy při porodu 185
O712 Poporodní inverze dělohy 193
O713 Porodní lacerace hrdla 189
O714 Porodní samostatná vysoká trhlina pochvy 231
O715 Jiné porodní poranění pánevních orgánů 216
O716 Porodní poškození pánevních kloubů a vazů 205
O717 Porodní hematom pánve 223
O718 Jiné určené porodní poranění 234
O719 Porodní poranění, NS 166
O72 Poporodní krvácení 223
O720 Krvácení ve třetí době 218
O721 Jiné krvácení bezprostředně po porodu 210
O722 Opožděné a sekundární poporodní krvácení 240
O723 Poporodní vady koagulace 212
O73 Zadržené lůžko nebo blány plodové bez krvácení 203
O730 Zadržené lůžko bez krvácení 213
O731 Zadržené části lůžka nebo plodových blan bez krvácení 207
O74 Komplikace anestézie při porodu 227
O740 Aspirační pneumonie způsobená anestézií při porodu 238
O741 Jiné plicní komplikace způsobené anestézií při porodu 229
O742 Srdeční komplikace způsobené anestézií při porodu 220
O743 Komplikace centrální nervové soustavy způsobené anestézií při porodu 254
O744 Alergická reakce na místní anestetika při porodu 265
O745 Spinální a epidurální anestézie vyvolávající bolest hlavy při porodu 246
O746 Jiné komplikace spinální a epidurální anestezie při porodu 211
O747 Nezdařená nebo obtížná intubace při porodu 208
O748 Jiné komplikace anestézie při porodu 227
O749 Komplikace anestézie při porodu, NS 200
O75 Jiné komplikace porodu nezařazené jinde 222
O750 Tíseň matky při porodu 209
O751 Šok při nebo po porodu 197
O752 Horečka při porodu nezařazená jinde 202
O753 Jiná infekce při porodu 202
O754 Jiné komplikace porodnických operací a výkonů 248
O755 Prodloužený porod po arteficiálním protržení plodových blan 204
O756 Prodloužený porod po spontánním nebo neurčeném protržení plodových blan 250
O757 Vaginální porod následující po dřívějším císařském řezu 256
O758 Jiné určené komplikace při porodu 198
O759 Komplikace porodu NS 198