Diagnoza skupiny O60-O75
Skupiny diagnoz
Komplikace porodu
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
O60 Předčasný porod 224
O600 Předčas.porod.činn. bez porodu 303
O601 Před.spont.por.čin.s před.por. 191
O602 Před.spon.por.čin.s por.v ter. 201
O603 Před.porod bez spont.por.činn. 208
O61 Selhání indukce porodu 236
O610 Selhání běžné indukce porodu 227
O611 Selhání vyvolání porodu instrumentálně 205
O618 Jiné selhání indukce porodu 223
O619 Selhání indukce porodu, NS 211
O62 Poruchy porodních sil 216
O620 Primárně slabá děložní činnost 240
O621 Sekundárně slabá děložní činnost 267
O622 Jiná ochablost dělohy 210
O623 Překotný porod 213
O624 Hypertonické, nekoordinované a prodloužené děložní kontrakce 210
O628 Jiné poruchy porodních sil 205
O629 Porucha funkce porodních sil, NS 217
O63 Prodloužený porod 205
O630 Prodloužená první doba porodní 218
O631 Prodloužená druhá doba porodní 192
O632 Prodloužený porod druhého dvojčete, trojčete, atd. 194
O639 Prodloužený porod, NS 186
O64 Poruchy mechanismu porodu způsobené nesprávnou polohou a naléháním plodu 224
O640 Porucha mechanismu porodu způsobená neúplnou rotací hlavičky plodu 234
O641 Porucha mechanismu porodu způsobená polohou koncem pánevním 208
O642 Porucha mechanismu porodu způsobená polohou obličejovou 239
O643 Porucha mechanismu porodu způsobená čelní polohou 241
O644 Porucha mechanismu porodu způsobená naléháním ramínka 206
O645 Porucha mechanismu porodu způsobená kombinací poruch polohy plodu 244
O648 Porucha mechanismu porodu způsobená jinou nesprávnou polohou a naléháním 284
O649 Porucha mechanismu porodu způsobená nesprávnou polohou a naléháním, NS 228
O65 Poruchy mechanismu porodu způsobené nepravidelností pánve matky 208
O650 Porucha mechanismu porodu způsobená deformovanou pánví 215
O651 Porucha mechanismu porodu způsobená všeobecně zúženou pánví 211
O652 Porucha mechanismu porodu způsobená zúžením pánevního vchodu 193
O653 Porucha mechanismu porodu způsobená zúžením pánev.východu a kontrakcí střed.č.pánev.dutiny 218
O654 Porucha mechanismu porodu způsobená nepoměrem mezi plodem a pánví, NS 234
O655 Porucha mechanismu porodu způsobená abnormalitou mateřských pánevních orgánů 233
O658 Porucha mechanismu porodu způsobená jinými pánevními abnormalitami mateřské pánve 273
O659 Porucha mechanismu porodu způsobená abnormalitou mateřské pánve, NS 203
O66 Jiné poruchy mechanismu porodu 239
O660 Porucha mechanismu porodu způsobená zadržením raménka dystokií 231
O661 Porucha mechanismu porodu způsobená zaklesnutými dvojčaty 205
O662 Porucha mechanismu porodu způsobená neobyčejně velkým plodem 216
O663 Porucha mechanismu porodu způsobená jinými abnormalitami plodu 197
O664 Nezdařený pokus o porod, NS 203
O665 Neúspěšné použití kleští nebo vakuumextraktoru NS 171
O668 Jiná určená porodní porucha 202
O669 Porodní porucha NS 173
O67 Porod komplikovaný porodním krvácením nezařazeným jinde 195
O670 Krvácení při porodu s poruchou srážlivosti 177
O678 Jiné určené krvácení při porodu 210
O679 Krvácení při porodu NS 185
O68 Porod komplikovaný tísní plodu 250
O680 Porod komplikovaný nenormální srdeční frekvencí plodu (poslechem ozev) 273
O681 Porod komplikovaný mekoniem v plodové vodě 229
O682 Porod komplikovaný nenormální srdeční frekvencí plodu s mekoniem v plodové vodě 247
O683 Porod komplikovaný biochemickým důkazem tísně plodu 188
O688 Porod komplikovaný jinými důkazy tísně plodu 180
O689 Porod komplikovaný tísní plodu NS 182
O69 Porod komplikovaný poruchami pupečníku 180
O690 Porod komplikovaný naléháním a výhřezem pupečníku 214
O691 Porod komplikovaný pupečníkem kolem krku s kompresí 1659
O692 Porod komplikovaný zauzlením pupečníku 211
O693 Porod komplikovaný krátkým pupečníkem 229
O694 Porod komplikovaný vasa praevia 182
O695 Porod komplikovaný cévní poruchou pupečníku 193
O698 Porod komplikovaný jinými poruchami pupečníku 263
O699 Porod komplikovaný poruchou pupečníku, NS 198
O70 Trhlina hráze (perinea) při porodu 194
O700 Trhlina hráze prvního stupně při porodu 248
O701 Trhlina hráze druhého stupně při porodu 223
O702 Nekomplikovaná trhlina hráze třetího stupně při porodu 208
O703 Komplikovaná trhlina hráze třetího stupně při porodu 197
O709 Trhlina hráze při porodu NS 186
O71 Jiné porodní poranění 205
O710 Ruptura dělohy před začátkem porodu 213
O711 Ruptura dělohy při porodu 181
O712 Poporodní inverze dělohy 191
O713 Porodní lacerace hrdla 185
O714 Porodní samostatná vysoká trhlina pochvy 214
O715 Jiné porodní poranění pánevních orgánů 210
O716 Porodní poškození pánevních kloubů a vazů 202
O717 Porodní hematom pánve 204
O718 Jiné určené porodní poranění 215
O719 Porodní poranění, NS 163
O72 Poporodní krvácení 205
O720 Krvácení ve třetí době 200
O721 Jiné krvácení bezprostředně po porodu 200
O722 Opožděné a sekundární poporodní krvácení 235
O723 Poporodní vady koagulace 205
O73 Zadržené lůžko nebo blány plodové bez krvácení 192
O730 Zadržené lůžko bez krvácení 196
O731 Zadržené části lůžka nebo plodových blan bez krvácení 188
O74 Komplikace anestézie při porodu 205
O740 Aspirační pneumonie způsobená anestézií při porodu 217
O741 Jiné plicní komplikace způsobené anestézií při porodu 204
O742 Srdeční komplikace způsobené anestézií při porodu 197
O743 Komplikace centrální nervové soustavy způsobené anestézií při porodu 229
O744 Alergická reakce na místní anestetika při porodu 246
O745 Spinální a epidurální anestézie vyvolávající bolest hlavy při porodu 221
O746 Jiné komplikace spinální a epidurální anestezie při porodu 210
O747 Nezdařená nebo obtížná intubace při porodu 187
O748 Jiné komplikace anestézie při porodu 212
O749 Komplikace anestézie při porodu, NS 197
O75 Jiné komplikace porodu nezařazené jinde 222
O750 Tíseň matky při porodu 198
O751 Šok při nebo po porodu 195
O752 Horečka při porodu nezařazená jinde 199
O753 Jiná infekce při porodu 200
O754 Jiné komplikace porodnických operací a výkonů 223
O755 Prodloužený porod po arteficiálním protržení plodových blan 200
O756 Prodloužený porod po spontánním nebo neurčeném protržení plodových blan 226
O757 Vaginální porod následující po dřívějším císařském řezu 225
O758 Jiné určené komplikace při porodu 196
O759 Komplikace porodu NS 196