Diagnoza skupiny O60-O75
Skupiny diagnoz
Komplikace porodu
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
O60 Předčasný porod 227
O600 Předčas.porod.činn. bez porodu 334
O601 Před.spont.por.čin.s před.por. 192
O602 Před.spon.por.čin.s por.v ter. 204
O603 Před.porod bez spont.por.činn. 212
O61 Selhání indukce porodu 248
O610 Selhání běžné indukce porodu 231
O611 Selhání vyvolání porodu instrumentálně 221
O618 Jiné selhání indukce porodu 239
O619 Selhání indukce porodu, NS 221
O62 Poruchy porodních sil 236
O620 Primárně slabá děložní činnost 266
O621 Sekundárně slabá děložní činnost 291
O622 Jiná ochablost dělohy 215
O623 Překotný porod 215
O624 Hypertonické, nekoordinované a prodloužené děložní kontrakce 218
O628 Jiné poruchy porodních sil 205
O629 Porucha funkce porodních sil, NS 219
O63 Prodloužený porod 208
O630 Prodloužená první doba porodní 220
O631 Prodloužená druhá doba porodní 195
O632 Prodloužený porod druhého dvojčete, trojčete, atd. 211
O639 Prodloužený porod, NS 207
O64 Poruchy mechanismu porodu způsobené nesprávnou polohou a naléháním plodu 241
O640 Porucha mechanismu porodu způsobená neúplnou rotací hlavičky plodu 251
O641 Porucha mechanismu porodu způsobená polohou koncem pánevním 215
O642 Porucha mechanismu porodu způsobená polohou obličejovou 263
O643 Porucha mechanismu porodu způsobená čelní polohou 264
O644 Porucha mechanismu porodu způsobená naléháním ramínka 210
O645 Porucha mechanismu porodu způsobená kombinací poruch polohy plodu 260
O648 Porucha mechanismu porodu způsobená jinou nesprávnou polohou a naléháním 310
O649 Porucha mechanismu porodu způsobená nesprávnou polohou a naléháním, NS 250
O65 Poruchy mechanismu porodu způsobené nepravidelností pánve matky 223
O650 Porucha mechanismu porodu způsobená deformovanou pánví 233
O651 Porucha mechanismu porodu způsobená všeobecně zúženou pánví 232
O652 Porucha mechanismu porodu způsobená zúžením pánevního vchodu 200
O653 Porucha mechanismu porodu způsobená zúžením pánev.východu a kontrakcí střed.č.pánev.dutiny 233
O654 Porucha mechanismu porodu způsobená nepoměrem mezi plodem a pánví, NS 252
O655 Porucha mechanismu porodu způsobená abnormalitou mateřských pánevních orgánů 245
O658 Porucha mechanismu porodu způsobená jinými pánevními abnormalitami mateřské pánve 317
O659 Porucha mechanismu porodu způsobená abnormalitou mateřské pánve, NS 206
O66 Jiné poruchy mechanismu porodu 265
O660 Porucha mechanismu porodu způsobená zadržením raménka dystokií 233
O661 Porucha mechanismu porodu způsobená zaklesnutými dvojčaty 207
O662 Porucha mechanismu porodu způsobená neobyčejně velkým plodem 220
O663 Porucha mechanismu porodu způsobená jinými abnormalitami plodu 200
O664 Nezdařený pokus o porod, NS 209
O665 Neúspěšné použití kleští nebo vakuumextraktoru NS 190
O668 Jiná určená porodní porucha 204
O669 Porodní porucha NS 174
O67 Porod komplikovaný porodním krvácením nezařazeným jinde 199
O670 Krvácení při porodu s poruchou srážlivosti 181
O678 Jiné určené krvácení při porodu 211
O679 Krvácení při porodu NS 205
O68 Porod komplikovaný tísní plodu 268
O680 Porod komplikovaný nenormální srdeční frekvencí plodu (poslechem ozev) 299
O681 Porod komplikovaný mekoniem v plodové vodě 231
O682 Porod komplikovaný nenormální srdeční frekvencí plodu s mekoniem v plodové vodě 258
O683 Porod komplikovaný biochemickým důkazem tísně plodu 192
O688 Porod komplikovaný jinými důkazy tísně plodu 183
O689 Porod komplikovaný tísní plodu NS 186
O69 Porod komplikovaný poruchami pupečníku 185
O690 Porod komplikovaný naléháním a výhřezem pupečníku 233
O691 Porod komplikovaný pupečníkem kolem krku s kompresí 1685
O692 Porod komplikovaný zauzlením pupečníku 214
O693 Porod komplikovaný krátkým pupečníkem 231
O694 Porod komplikovaný vasa praevia 185
O695 Porod komplikovaný cévní poruchou pupečníku 195
O698 Porod komplikovaný jinými poruchami pupečníku 287
O699 Porod komplikovaný poruchou pupečníku, NS 200
O70 Trhlina hráze (perinea) při porodu 213
O700 Trhlina hráze prvního stupně při porodu 275
O701 Trhlina hráze druhého stupně při porodu 226
O702 Nekomplikovaná trhlina hráze třetího stupně při porodu 210
O703 Komplikovaná trhlina hráze třetího stupně při porodu 213
O709 Trhlina hráze při porodu NS 190
O71 Jiné porodní poranění 207
O710 Ruptura dělohy před začátkem porodu 227
O711 Ruptura dělohy při porodu 185
O712 Poporodní inverze dělohy 192
O713 Porodní lacerace hrdla 189
O714 Porodní samostatná vysoká trhlina pochvy 229
O715 Jiné porodní poranění pánevních orgánů 213
O716 Porodní poškození pánevních kloubů a vazů 204
O717 Porodní hematom pánve 221
O718 Jiné určené porodní poranění 233
O719 Porodní poranění, NS 165
O72 Poporodní krvácení 220
O720 Krvácení ve třetí době 216
O721 Jiné krvácení bezprostředně po porodu 209
O722 Opožděné a sekundární poporodní krvácení 240
O723 Poporodní vady koagulace 210
O73 Zadržené lůžko nebo blány plodové bez krvácení 203
O730 Zadržené lůžko bez krvácení 211
O731 Zadržené části lůžka nebo plodových blan bez krvácení 207
O74 Komplikace anestézie při porodu 224
O740 Aspirační pneumonie způsobená anestézií při porodu 236
O741 Jiné plicní komplikace způsobené anestézií při porodu 224
O742 Srdeční komplikace způsobené anestézií při porodu 217
O743 Komplikace centrální nervové soustavy způsobené anestézií při porodu 250
O744 Alergická reakce na místní anestetika při porodu 262
O745 Spinální a epidurální anestézie vyvolávající bolest hlavy při porodu 244
O746 Jiné komplikace spinální a epidurální anestezie při porodu 211
O747 Nezdařená nebo obtížná intubace při porodu 207
O748 Jiné komplikace anestézie při porodu 226
O749 Komplikace anestézie při porodu, NS 200
O75 Jiné komplikace porodu nezařazené jinde 222
O750 Tíseň matky při porodu 206
O751 Šok při nebo po porodu 197
O752 Horečka při porodu nezařazená jinde 200
O753 Jiná infekce při porodu 201
O754 Jiné komplikace porodnických operací a výkonů 243
O755 Prodloužený porod po arteficiálním protržení plodových blan 203
O756 Prodloužený porod po spontánním nebo neurčeném protržení plodových blan 246
O757 Vaginální porod následující po dřívějším císařském řezu 250
O758 Jiné určené komplikace při porodu 198
O759 Komplikace porodu NS 197