Diagnoza skupiny O80-O84
Skupiny diagnoz
Porod
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
O80 Spontánní porod jediného dítěte 279
O800 Spontánní porod záhlavím 381
O801 Spontánní porod koncem pánevním 292
O808 Jiný spontánní porod jediného dítěte 281
O809 Spontánní porod jediného dítěte, NS 306
O81 Porod jediného plodu kleštěmi nebo vakuumextrakcí 275
O810 Porod kleštěmi východovými 281
O811 Porod středními kleštěmi 298
O812 Porod středními kleštemi s rotací 275
O813 Jiný a NS porod kleštěmi 270
O814 Porod vakuumextrakcí 269
O815 Porod kombinací kleští a vakuumextrakce 315
O82 Porod jediného plodu císařským řezem 287
O820 Plánovaný císařský řez 364
O821 Neodkladný (krizový) císařský řez 341
O822 Porod císařským řezem s hysterektomií 282
O828 Jiný porod jediného plodu císařským řezem 282
O829 Porod císařským řezem, NS 334
O83 Jiný operativní porod jediného plodu 273
O830 Úplná nebo partiální extrakce konce pánevního 298
O831 Jiný operativní porod konce pánevního 290
O832 Jiný operat.porod jako obrat zev.hmaty na hlavič.nebo vnitř.hmaty na konec pán.s extrakcí 285
O833 Porod živého plodu při abdominálním těhotenství 279
O834 Zmenšovací operace k usnadnění porodu 266
O838 Jiný určený operativní porod jediného plodu 261
O839 Operativní porod jediného plodu, NS 277
O84 Porod při vícečetném těhotenství 290
O840 Spontánní porod všech plodů při vícečetném těhotenství 268
O841 Porod všech plodů kleštěmi nebo vakuumextrakcí při vícečetném těhotenství 279
O842 Porod všech plodů císařským řezem při vícečetném těhotenství 269
O848 Jiný porod plodů, kombinací metod při vícečetném těhotenství 278
O849 Porod při vícečetném těhotenství, NS 252