Diagnoza skupiny O80-O84
Skupiny diagnoz
Porod
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
O80 Spontánní porod jediného dítěte 294
O800 Spontánní porod záhlavím 392
O801 Spontánní porod koncem pánevním 305
O808 Jiný spontánní porod jediného dítěte 289
O809 Spontánní porod jediného dítěte, NS 314
O81 Porod jediného plodu kleštěmi nebo vakuumextrakcí 279
O810 Porod kleštěmi východovými 285
O811 Porod středními kleštěmi 302
O812 Porod středními kleštemi s rotací 285
O813 Jiný a NS porod kleštěmi 283
O814 Porod vakuumextrakcí 281
O815 Porod kombinací kleští a vakuumextrakce 326
O82 Porod jediného plodu císařským řezem 294
O820 Plánovaný císařský řez 373
O821 Neodkladný (krizový) císařský řez 353
O822 Porod císařským řezem s hysterektomií 296
O828 Jiný porod jediného plodu císařským řezem 289
O829 Porod císařským řezem, NS 347
O83 Jiný operativní porod jediného plodu 282
O830 Úplná nebo partiální extrakce konce pánevního 303
O831 Jiný operativní porod konce pánevního 305
O832 Jiný operat.porod jako obrat zev.hmaty na hlavič.nebo vnitř.hmaty na konec pán.s extrakcí 298
O833 Porod živého plodu při abdominálním těhotenství 299
O834 Zmenšovací operace k usnadnění porodu 273
O838 Jiný určený operativní porod jediného plodu 268
O839 Operativní porod jediného plodu, NS 288
O84 Porod při vícečetném těhotenství 297
O840 Spontánní porod všech plodů při vícečetném těhotenství 270
O841 Porod všech plodů kleštěmi nebo vakuumextrakcí při vícečetném těhotenství 291
O842 Porod všech plodů císařským řezem při vícečetném těhotenství 277
O848 Jiný porod plodů, kombinací metod při vícečetném těhotenství 281
O849 Porod při vícečetném těhotenství, NS 255