Diagnoza skupiny O80-O84
Skupiny diagnoz
Porod
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
O80 Spontánní porod jediného dítěte 288
O800 Spontánní porod záhlavím 389
O801 Spontánní porod koncem pánevním 299
O808 Jiný spontánní porod jediného dítěte 283
O809 Spontánní porod jediného dítěte, NS 309
O81 Porod jediného plodu kleštěmi nebo vakuumextrakcí 276
O810 Porod kleštěmi východovými 284
O811 Porod středními kleštěmi 302
O812 Porod středními kleštemi s rotací 280
O813 Jiný a NS porod kleštěmi 276
O814 Porod vakuumextrakcí 274
O815 Porod kombinací kleští a vakuumextrakce 318
O82 Porod jediného plodu císařským řezem 290
O820 Plánovaný císařský řez 370
O821 Neodkladný (krizový) císařský řez 350
O822 Porod císařským řezem s hysterektomií 292
O828 Jiný porod jediného plodu císařským řezem 287
O829 Porod císařským řezem, NS 342
O83 Jiný operativní porod jediného plodu 276
O830 Úplná nebo partiální extrakce konce pánevního 302
O831 Jiný operativní porod konce pánevního 298
O832 Jiný operat.porod jako obrat zev.hmaty na hlavič.nebo vnitř.hmaty na konec pán.s extrakcí 292
O833 Porod živého plodu při abdominálním těhotenství 287
O834 Zmenšovací operace k usnadnění porodu 271
O838 Jiný určený operativní porod jediného plodu 268
O839 Operativní porod jediného plodu, NS 285
O84 Porod při vícečetném těhotenství 296
O840 Spontánní porod všech plodů při vícečetném těhotenství 269
O841 Porod všech plodů kleštěmi nebo vakuumextrakcí při vícečetném těhotenství 283
O842 Porod všech plodů císařským řezem při vícečetném těhotenství 274
O848 Jiný porod plodů, kombinací metod při vícečetném těhotenství 280
O849 Porod při vícečetném těhotenství, NS 253