Diagnoza skupiny O80-O84
Skupiny diagnoz
Porod
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
O80 Spontánní porod jediného dítěte 310
O800 Spontánní porod záhlavím 402
O801 Spontánní porod koncem pánevním 316
O808 Jiný spontánní porod jediného dítěte 296
O809 Spontánní porod jediného dítěte, NS 330
O81 Porod jediného plodu kleštěmi nebo vakuumextrakcí 282
O810 Porod kleštěmi východovými 298
O811 Porod středními kleštěmi 305
O812 Porod středními kleštemi s rotací 296
O813 Jiný a NS porod kleštěmi 292
O814 Porod vakuumextrakcí 289
O815 Porod kombinací kleští a vakuumextrakce 333
O82 Porod jediného plodu císařským řezem 306
O820 Plánovaný císařský řez 382
O821 Neodkladný (krizový) císařský řez 370
O822 Porod císařským řezem s hysterektomií 306
O828 Jiný porod jediného plodu císařským řezem 295
O829 Porod císařským řezem, NS 359
O83 Jiný operativní porod jediného plodu 292
O830 Úplná nebo partiální extrakce konce pánevního 304
O831 Jiný operativní porod konce pánevního 320
O832 Jiný operat.porod jako obrat zev.hmaty na hlavič.nebo vnitř.hmaty na konec pán.s extrakcí 310
O833 Porod živého plodu při abdominálním těhotenství 309
O834 Zmenšovací operace k usnadnění porodu 276
O838 Jiný určený operativní porod jediného plodu 278
O839 Operativní porod jediného plodu, NS 302
O84 Porod při vícečetném těhotenství 298
O840 Spontánní porod všech plodů při vícečetném těhotenství 273
O841 Porod všech plodů kleštěmi nebo vakuumextrakcí při vícečetném těhotenství 304
O842 Porod všech plodů císařským řezem při vícečetném těhotenství 281
O848 Jiný porod plodů, kombinací metod při vícečetném těhotenství 284
O849 Porod při vícečetném těhotenství, NS 260