Diagnoza skupiny O95-O99
Skupiny diagnoz
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
O95 Smrt (matky) z neznámé porodnické příčiny 306
O96 Smrt(mat.)z kterék.porod.příčiny,kt.nastala více než 42 dnů,ale méně než jeden rok po por. 325
O97 Smrt (matky) z následků přímých porodnických příčin 337
O98 Infekční a parazitární nemoci matky ZJ,ale komplikující těhotenství,porod a šestinedělí 321
O980 Tuberkulóza komplikující těhotenství, porod a šestinedělí 305
O981 Syfilis komplikující těhotenství, porod a šestinedělí 310
O982 Gonorrhoea komplikující těhotenství, porod a šestinedělí 304
O983 Jiné infekce s převážně sex.způsobem přenosu komplikující těhotenství porod a šestinedělí 316
O984 Virová hepatitis komplikující těhotenství, porod a šestinedělí 324
O985 Jiná virová onemocnění komplikující těhotenství, porod a šestinedělí 296
O986 Protozoární nemoci komplikující těhotenství, porod a šestinedělí 311
O988 Jiné infekční a parazitární nemoci matky komplikující těhotenství, porod a šestinedělí 318
O989 Neurčená infekční nebo parazitár.nemoc matky komplikující těhotenství, porod a šestinedělí 311
O99 Jiné nemoci matky zařaditelné jinam ale komplikující těhotenství, porod a šestinedělí 300
O990 Anémie komplikující těhotenství, porod a šestinedělí 335
O991 J.nem.krve a krvetv.org.a někt.poruchy postih.imunit.mechan.komplik.těhot.,porod a šestin. 296
O992 Endokrinní a metabolické nemoci komplikující těhotenství, porod a šestinedělí 323
O993 Duševní poruchy a nemoci nervové soustavy komplikující těhotenství, porod a šestinedělí 294
O994 Nemoci oběhové soustavy komplikující těhotenství, porod a šestinedělí 312
O995 Nemoci dýchací soustavy komplikující těhotenství, porod a šestinedělí 305
O996 Nemoci trávicí soustavy komplikující těhotenství, porod a šestinedělí 309
O997 Nemoci kůže a podkožního vaziva komplikující těhotenství, porod a šestinedělí 324
O998 Jiné určené nemoci a stavy komplikující těhotenství, porod a šestinedělí 328