Diagnoza skupiny O95-O99
Skupiny diagnoz
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
O95 Smrt (matky) z neznámé porodnické příčiny 303
O96 Smrt(mat.)z kterék.porod.příčiny,kt.nastala více než 42 dnů,ale méně než jeden rok po por. 323
O97 Smrt (matky) z následků přímých porodnických příčin 330
O98 Infekční a parazitární nemoci matky ZJ,ale komplikující těhotenství,porod a šestinedělí 318
O980 Tuberkulóza komplikující těhotenství, porod a šestinedělí 303
O981 Syfilis komplikující těhotenství, porod a šestinedělí 308
O982 Gonorrhoea komplikující těhotenství, porod a šestinedělí 302
O983 Jiné infekce s převážně sex.způsobem přenosu komplikující těhotenství porod a šestinedělí 313
O984 Virová hepatitis komplikující těhotenství, porod a šestinedělí 322
O985 Jiná virová onemocnění komplikující těhotenství, porod a šestinedělí 293
O986 Protozoární nemoci komplikující těhotenství, porod a šestinedělí 304
O988 Jiné infekční a parazitární nemoci matky komplikující těhotenství, porod a šestinedělí 316
O989 Neurčená infekční nebo parazitár.nemoc matky komplikující těhotenství, porod a šestinedělí 308
O99 Jiné nemoci matky zařaditelné jinam ale komplikující těhotenství, porod a šestinedělí 293
O990 Anémie komplikující těhotenství, porod a šestinedělí 327
O991 J.nem.krve a krvetv.org.a někt.poruchy postih.imunit.mechan.komplik.těhot.,porod a šestin. 292
O992 Endokrinní a metabolické nemoci komplikující těhotenství, porod a šestinedělí 318
O993 Duševní poruchy a nemoci nervové soustavy komplikující těhotenství, porod a šestinedělí 292
O994 Nemoci oběhové soustavy komplikující těhotenství, porod a šestinedělí 310
O995 Nemoci dýchací soustavy komplikující těhotenství, porod a šestinedělí 303
O996 Nemoci trávicí soustavy komplikující těhotenství, porod a šestinedělí 307
O997 Nemoci kůže a podkožního vaziva komplikující těhotenství, porod a šestinedělí 314
O998 Jiné určené nemoci a stavy komplikující těhotenství, porod a šestinedělí 321