Diagnoza skupiny P00-P04
Skupiny diagnoz
Postižení plodu a novorozence onemocněním matky a komplikacemi těhotenství a porodu
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
P00 Postižení plodu a novorozence onemoc.matky,které nemusí souviset s nynějším těhotenstvím 250
P000 Postižení plodu a novorozence hypertenzním onemocněním matky 234
P001 Postižení plodu a novorozence nemocemi ledvin a močového ústrojí matky 237
P002 Postižení plodu a novorozence infekčními a parazitárními nemocemi matky 266
P003 Postižení plodu a novorozence jinými oběhovými a respiračními nemocemi matky 239
P004 Postižení plodu a novorozence poruchami výživy matky 242
P005 Postižení plodu a novorozence poraněním matky 254
P006 Postižení plodu a novorozence chirurgickým výkonem u matky 233
P007 Postižení plodu a novorozence jinými lékařskými výkony u matky nezařazenými jinde 202
P008 Postižení plodu a novorozence jinými nemocemi matky 257
P009 Postižení plodu a novorozence při neurčeném onemocnění matky 254
P01 Postižení plodu a novorozence mateřskými komplikacemi těhotenství 232
P010 Postižení plodu a novorozence inkompetencí hrdla děložního 237
P011 Postižení plodu a novorozence předčasným protržením blan 260
P012 Postižení plodu a novorozence při oligohydramniu 242
P013 Postižení plodu a novorozence při polyhydramniu 238
P014 Postižení plodu a novorozence mimoděložním těhotenstvím 271
P015 Postižení plodu a novorozence související s mnohočetným těhotenstvím 246
P016 Postižení plodu a novorozence úmrtím matky 234
P017 Postižení plodu a novorozence nepravidelnou polohou před začátkem porodu 251
P018 Postižení plodu a novorozence jinými mateřskými komplikacemi těhotenství 229
P019 Postižení plodu a novorozence mateřskými komplikacemi těhotenství, NS 223
P02 Postižení plodu a novorozence komplikacemi lůžka, pupečníku a blan 270
P020 Postižení plodu a novorozence při placenta praevia 272
P021 Postižení plodu a novorozence při jiných formách odloučení lůžka a krvácení 262
P022 Postižení plodu a novorozence j.a neurčenými morfolog.a funkčními abnormalitami lůžka 279
P023 Postižení plodu a novorozence při syndromu placentární transfúze 282
P024 Postižení plodu a novorozence při výhřezu pupečníku 324
P025 Postižení plodu a novorozence jinou kompresí pupečníku 303
P026 Postižení plodu a novorozence jinými a neurčenými stavy pupečníku 278
P027 Postižení plodu a novorozence při chorioamnionitidě 303
P028 Postižení plodu a novorozence jinými abnormalitami blan 252
P029 Postižení plodu a novorozence abnormalitami blan, NS 258
P03 Postižení plodu a novorozence jinými komplikacemi porodní činnosti a porodu 268
P030 Postižení plodu a novorozence porodem koncem pánevním a extrakcí 341
P031 Postiž.plodu a novoroz.j.nepravidel.polohou,naléháním a nepoměrem během porod.čin.a porodu 256
P032 Postižení plodu a novorozence při porodu kleštěmi 270
P033 Postižení plodu a novorozence při porodu vakuumextraktorem [nebo v podtlaku] 263
P034 Postižení plodu a novorozence při porodu císařským řezem 452
P035 Postižení plodu a novorozence při překotném porodu 270
P036 Postižení plodu a novorozence nenormálními děložními kontrakcemi 242
P038 Postižení plodu a novorozence jinými určenými komplikacemi porodní činnosti a porodu 247
P039 Postižní plodu a novorozence komplikacemi porodní činnosti a porodu, NS 262
P04 Postižení plodu a novorozence škodl.vlivy přenesenými placentární cestou nebo mateř.mlékem 267
P040 Postižení plodu a novorozence při anestézii a analgézii matky v těhotenství, při porodu 247
P041 Postižení plodu a novorozence jiným léčením matky 263
P042 Postižení plodu a novorozence užíváním tabáku matkou 270
P043 Postižení plodu a novorozence užíváním alkoholu matkou 258
P044 Postižení plodu a novorozence při toxikománii matky 264
P045 Postižení plodu a novorozence chemickými látkami požitými matkou 251
P046 Postižení plodu a novorozence při vystavení matky chemickým látkám vnějšího prostředí 250
P048 Postižení plodu a novorozence jinými škodlivými mateřskými vlivy 277
P049 Postižení plodu a novorozence škodlivými mateřskými vlivy, NS 252