Diagnoza skupiny P00-P04
Skupiny diagnoz
Postižení plodu a novorozence onemocněním matky a komplikacemi těhotenství a porodu
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
P00 Postižení plodu a novorozence onemoc.matky,které nemusí souviset s nynějším těhotenstvím 258
P000 Postižení plodu a novorozence hypertenzním onemocněním matky 246
P001 Postižení plodu a novorozence nemocemi ledvin a močového ústrojí matky 243
P002 Postižení plodu a novorozence infekčními a parazitárními nemocemi matky 270
P003 Postižení plodu a novorozence jinými oběhovými a respiračními nemocemi matky 243
P004 Postižení plodu a novorozence poruchami výživy matky 254
P005 Postižení plodu a novorozence poraněním matky 261
P006 Postižení plodu a novorozence chirurgickým výkonem u matky 238
P007 Postižení plodu a novorozence jinými lékařskými výkony u matky nezařazenými jinde 208
P008 Postižení plodu a novorozence jinými nemocemi matky 268
P009 Postižení plodu a novorozence při neurčeném onemocnění matky 265
P01 Postižení plodu a novorozence mateřskými komplikacemi těhotenství 237
P010 Postižení plodu a novorozence inkompetencí hrdla děložního 243
P011 Postižení plodu a novorozence předčasným protržením blan 266
P012 Postižení plodu a novorozence při oligohydramniu 247
P013 Postižení plodu a novorozence při polyhydramniu 246
P014 Postižení plodu a novorozence mimoděložním těhotenstvím 282
P015 Postižení plodu a novorozence související s mnohočetným těhotenstvím 251
P016 Postižení plodu a novorozence úmrtím matky 241
P017 Postižení plodu a novorozence nepravidelnou polohou před začátkem porodu 256
P018 Postižení plodu a novorozence jinými mateřskými komplikacemi těhotenství 236
P019 Postižení plodu a novorozence mateřskými komplikacemi těhotenství, NS 230
P02 Postižení plodu a novorozence komplikacemi lůžka, pupečníku a blan 288
P020 Postižení plodu a novorozence při placenta praevia 277
P021 Postižení plodu a novorozence při jiných formách odloučení lůžka a krvácení 275
P022 Postižení plodu a novorozence j.a neurčenými morfolog.a funkčními abnormalitami lůžka 286
P023 Postižení plodu a novorozence při syndromu placentární transfúze 304
P024 Postižení plodu a novorozence při výhřezu pupečníku 357
P025 Postižení plodu a novorozence jinou kompresí pupečníku 315
P026 Postižení plodu a novorozence jinými a neurčenými stavy pupečníku 282
P027 Postižení plodu a novorozence při chorioamnionitidě 310
P028 Postižení plodu a novorozence jinými abnormalitami blan 260
P029 Postižení plodu a novorozence abnormalitami blan, NS 272
P03 Postižení plodu a novorozence jinými komplikacemi porodní činnosti a porodu 278
P030 Postižení plodu a novorozence porodem koncem pánevním a extrakcí 363
P031 Postiž.plodu a novoroz.j.nepravidel.polohou,naléháním a nepoměrem během porod.čin.a porodu 261
P032 Postižení plodu a novorozence při porodu kleštěmi 276
P033 Postižení plodu a novorozence při porodu vakuumextraktorem [nebo v podtlaku] 281
P034 Postižení plodu a novorozence při porodu císařským řezem 472
P035 Postižení plodu a novorozence při překotném porodu 289
P036 Postižení plodu a novorozence nenormálními děložními kontrakcemi 249
P038 Postižení plodu a novorozence jinými určenými komplikacemi porodní činnosti a porodu 258
P039 Postižní plodu a novorozence komplikacemi porodní činnosti a porodu, NS 278
P04 Postižení plodu a novorozence škodl.vlivy přenesenými placentární cestou nebo mateř.mlékem 272
P040 Postižení plodu a novorozence při anestézii a analgézii matky v těhotenství, při porodu 255
P041 Postižení plodu a novorozence jiným léčením matky 271
P042 Postižení plodu a novorozence užíváním tabáku matkou 281
P043 Postižení plodu a novorozence užíváním alkoholu matkou 267
P044 Postižení plodu a novorozence při toxikománii matky 271
P045 Postižení plodu a novorozence chemickými látkami požitými matkou 256
P046 Postižení plodu a novorozence při vystavení matky chemickým látkám vnějšího prostředí 276
P048 Postižení plodu a novorozence jinými škodlivými mateřskými vlivy 300
P049 Postižení plodu a novorozence škodlivými mateřskými vlivy, NS 257