Diagnoza skupiny P00-P04
Skupiny diagnoz
Postižení plodu a novorozence onemocněním matky a komplikacemi těhotenství a porodu
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
P00 Postižení plodu a novorozence onemoc.matky,které nemusí souviset s nynějším těhotenstvím 249
P000 Postižení plodu a novorozence hypertenzním onemocněním matky 230
P001 Postižení plodu a novorozence nemocemi ledvin a močového ústrojí matky 235
P002 Postižení plodu a novorozence infekčními a parazitárními nemocemi matky 262
P003 Postižení plodu a novorozence jinými oběhovými a respiračními nemocemi matky 236
P004 Postižení plodu a novorozence poruchami výživy matky 240
P005 Postižení plodu a novorozence poraněním matky 250
P006 Postižení plodu a novorozence chirurgickým výkonem u matky 232
P007 Postižení plodu a novorozence jinými lékařskými výkony u matky nezařazenými jinde 201
P008 Postižení plodu a novorozence jinými nemocemi matky 255
P009 Postižení plodu a novorozence při neurčeném onemocnění matky 251
P01 Postižení plodu a novorozence mateřskými komplikacemi těhotenství 230
P010 Postižení plodu a novorozence inkompetencí hrdla děložního 234
P011 Postižení plodu a novorozence předčasným protržením blan 255
P012 Postižení plodu a novorozence při oligohydramniu 239
P013 Postižení plodu a novorozence při polyhydramniu 238
P014 Postižení plodu a novorozence mimoděložním těhotenstvím 269
P015 Postižení plodu a novorozence související s mnohočetným těhotenstvím 244
P016 Postižení plodu a novorozence úmrtím matky 233
P017 Postižení plodu a novorozence nepravidelnou polohou před začátkem porodu 250
P018 Postižení plodu a novorozence jinými mateřskými komplikacemi těhotenství 225
P019 Postižení plodu a novorozence mateřskými komplikacemi těhotenství, NS 223
P02 Postižení plodu a novorozence komplikacemi lůžka, pupečníku a blan 269
P020 Postižení plodu a novorozence při placenta praevia 270
P021 Postižení plodu a novorozence při jiných formách odloučení lůžka a krvácení 257
P022 Postižení plodu a novorozence j.a neurčenými morfolog.a funkčními abnormalitami lůžka 278
P023 Postižení plodu a novorozence při syndromu placentární transfúze 274
P024 Postižení plodu a novorozence při výhřezu pupečníku 315
P025 Postižení plodu a novorozence jinou kompresí pupečníku 297
P026 Postižení plodu a novorozence jinými a neurčenými stavy pupečníku 278
P027 Postižení plodu a novorozence při chorioamnionitidě 300
P028 Postižení plodu a novorozence jinými abnormalitami blan 250
P029 Postižení plodu a novorozence abnormalitami blan, NS 252
P03 Postižení plodu a novorozence jinými komplikacemi porodní činnosti a porodu 263
P030 Postižení plodu a novorozence porodem koncem pánevním a extrakcí 336
P031 Postiž.plodu a novoroz.j.nepravidel.polohou,naléháním a nepoměrem během porod.čin.a porodu 255
P032 Postižení plodu a novorozence při porodu kleštěmi 269
P033 Postižení plodu a novorozence při porodu vakuumextraktorem [nebo v podtlaku] 260
P034 Postižení plodu a novorozence při porodu císařským řezem 448
P035 Postižení plodu a novorozence při překotném porodu 270
P036 Postižení plodu a novorozence nenormálními děložními kontrakcemi 238
P038 Postižení plodu a novorozence jinými určenými komplikacemi porodní činnosti a porodu 245
P039 Postižní plodu a novorozence komplikacemi porodní činnosti a porodu, NS 260
P04 Postižení plodu a novorozence škodl.vlivy přenesenými placentární cestou nebo mateř.mlékem 266
P040 Postižení plodu a novorozence při anestézii a analgézii matky v těhotenství, při porodu 244
P041 Postižení plodu a novorozence jiným léčením matky 262
P042 Postižení plodu a novorozence užíváním tabáku matkou 267
P043 Postižení plodu a novorozence užíváním alkoholu matkou 256
P044 Postižení plodu a novorozence při toxikománii matky 261
P045 Postižení plodu a novorozence chemickými látkami požitými matkou 246
P046 Postižení plodu a novorozence při vystavení matky chemickým látkám vnějšího prostředí 248
P048 Postižení plodu a novorozence jinými škodlivými mateřskými vlivy 270
P049 Postižení plodu a novorozence škodlivými mateřskými vlivy, NS 248