Diagnoza skupiny P00-P04
Skupiny diagnoz
Postižení plodu a novorozence onemocněním matky a komplikacemi těhotenství a porodu
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
P00 Postižení plodu a novorozence onemoc.matky,které nemusí souviset s nynějším těhotenstvím 254
P000 Postižení plodu a novorozence hypertenzním onemocněním matky 238
P001 Postižení plodu a novorozence nemocemi ledvin a močového ústrojí matky 238
P002 Postižení plodu a novorozence infekčními a parazitárními nemocemi matky 268
P003 Postižení plodu a novorozence jinými oběhovými a respiračními nemocemi matky 240
P004 Postižení plodu a novorozence poruchami výživy matky 244
P005 Postižení plodu a novorozence poraněním matky 257
P006 Postižení plodu a novorozence chirurgickým výkonem u matky 234
P007 Postižení plodu a novorozence jinými lékařskými výkony u matky nezařazenými jinde 204
P008 Postižení plodu a novorozence jinými nemocemi matky 259
P009 Postižení plodu a novorozence při neurčeném onemocnění matky 257
P01 Postižení plodu a novorozence mateřskými komplikacemi těhotenství 233
P010 Postižení plodu a novorozence inkompetencí hrdla děložního 238
P011 Postižení plodu a novorozence předčasným protržením blan 261
P012 Postižení plodu a novorozence při oligohydramniu 242
P013 Postižení plodu a novorozence při polyhydramniu 240
P014 Postižení plodu a novorozence mimoděložním těhotenstvím 275
P015 Postižení plodu a novorozence související s mnohočetným těhotenstvím 247
P016 Postižení plodu a novorozence úmrtím matky 236
P017 Postižení plodu a novorozence nepravidelnou polohou před začátkem porodu 251
P018 Postižení plodu a novorozence jinými mateřskými komplikacemi těhotenství 231
P019 Postižení plodu a novorozence mateřskými komplikacemi těhotenství, NS 225
P02 Postižení plodu a novorozence komplikacemi lůžka, pupečníku a blan 272
P020 Postižení plodu a novorozence při placenta praevia 274
P021 Postižení plodu a novorozence při jiných formách odloučení lůžka a krvácení 263
P022 Postižení plodu a novorozence j.a neurčenými morfolog.a funkčními abnormalitami lůžka 279
P023 Postižení plodu a novorozence při syndromu placentární transfúze 288
P024 Postižení plodu a novorozence při výhřezu pupečníku 330
P025 Postižení plodu a novorozence jinou kompresí pupečníku 306
P026 Postižení plodu a novorozence jinými a neurčenými stavy pupečníku 280
P027 Postižení plodu a novorozence při chorioamnionitidě 305
P028 Postižení plodu a novorozence jinými abnormalitami blan 254
P029 Postižení plodu a novorozence abnormalitami blan, NS 261
P03 Postižení plodu a novorozence jinými komplikacemi porodní činnosti a porodu 270
P030 Postižení plodu a novorozence porodem koncem pánevním a extrakcí 347
P031 Postiž.plodu a novoroz.j.nepravidel.polohou,naléháním a nepoměrem během porod.čin.a porodu 257
P032 Postižení plodu a novorozence při porodu kleštěmi 271
P033 Postižení plodu a novorozence při porodu vakuumextraktorem [nebo v podtlaku] 270
P034 Postižení plodu a novorozence při porodu císařským řezem 462
P035 Postižení plodu a novorozence při překotném porodu 278
P036 Postižení plodu a novorozence nenormálními děložními kontrakcemi 244
P038 Postižení plodu a novorozence jinými určenými komplikacemi porodní činnosti a porodu 253
P039 Postižní plodu a novorozence komplikacemi porodní činnosti a porodu, NS 265
P04 Postižení plodu a novorozence škodl.vlivy přenesenými placentární cestou nebo mateř.mlékem 267
P040 Postižení plodu a novorozence při anestézii a analgézii matky v těhotenství, při porodu 249
P041 Postižení plodu a novorozence jiným léčením matky 264
P042 Postižení plodu a novorozence užíváním tabáku matkou 271
P043 Postižení plodu a novorozence užíváním alkoholu matkou 259
P044 Postižení plodu a novorozence při toxikománii matky 265
P045 Postižení plodu a novorozence chemickými látkami požitými matkou 251
P046 Postižení plodu a novorozence při vystavení matky chemickým látkám vnějšího prostředí 255
P048 Postižení plodu a novorozence jinými škodlivými mateřskými vlivy 284
P049 Postižení plodu a novorozence škodlivými mateřskými vlivy, NS 253