Diagnoza skupiny P10-P15
Skupiny diagnoz
Poranění za porodu
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
P10 Nitrolební poranění a krvácení způsobené za porodu 291
P100 Subdurální krvácení způsobené poraněním za porodu 275
P101 Mozkové krvácení způsobené poraněním za porodu 305
P102 Nitrokomorové krvácení způsobené poraněním za porodu 285
P103 Subarachnoidální krvácení způsobené poraněním za porodu 261
P104 Ruptura tentoria způsobená poraněním za porodu 262
P108 Jiná nitrolební poranění a krvácení způsobená za porodu 263
P109 Neurčené nitrolební poranění (lacerace) a krvácení způsobené za porodu 285
P11 Jiná poranění centrální nervové soustavy za porodu 293
P110 Edém mozku způsobený poraněním za porodu 281
P111 Jiné určené poškození mozku způsobené poraněním za porodu 270
P112 Nespecifikované poškození mozku, způsobené poraněním za porodu 273
P113 Poranění lícního nervu za porodu 243
P114 Poranění jiných mozkových nervů za porodu 275
P115 Poranění páteře a míchy za porodu 256
P119 Poranění centrální nervové soustavy za porodu, NS 272
P12 Poranění vlasové části hlavy za porodu 297
P120 Kefalhematom způsobený poraněním za porodu 342
P121 Porodní nádor způsobený za porodu (caput succedaneum) 424
P122 Subaponeurotické krvácení způsobené poraněním za porodu 288
P123 Podlitina vlasové části hlavy způsobená poraněním za porodu 286
P124 Poranění vlasové části hlavy novorozence způsobené monitorováním za porodu 263
P128 Jiné poranění vlasové části hlavy za porodu 286
P129 Poranění vlasové části hlavy za porodu, NS 273
P13 Poranění kostry za porodu 271
P130 Zlomenina lebky způsobená poraněním za porodu 279
P131 Jiná poranění lebky za porodu 277
P132 Poranění stehenní kosti za porodu 270
P133 Poranění jiných dlouhých kostí za porodu 278
P134 Zlomenina klíční kosti způsobená poraněním za porodu 301
P138 Poranění jiných částí kostry za porodu 284
P139 Poranění kostry za porodu, NS 274
P14 Poranění periferní nervové soustavy za porodu 282
P140 Obrna pažní pleteně Erbův typ způsobená poraněním za porodu 333
P141 Obrna pažní pleteně Klumpkeové typ způsobená poraněním 291
P142 Obrna bráničního nervu způsobená poraněním za porodu 326
P143 Jiná poranění pažní pleteně za porodu 294
P148 Poranění jiných částí periferní nervové soustavy za porodu 295
P149 Poranění periferní nervové soustavy za porodu, NS 339
P15 Jiné poranění za porodu 289
P150 Poranění jater za porodu 296
P151 Poranění sleziny za porodu 298
P152 Poranění m. sternokleidomastoideus způsobené poraněním za porodu 293
P153 Poranění oka za porodu 306
P154 Poranění obličeje způsobené za porodu 309
P155 Poranění zevních pohlavních orgánů za porodu 316
P156 Podkožní tuková nekróza způsobená poraněním za porodu 286
P158 Jiná určená poranění za porodu 292
P159 Poranění za porodu, NS 268