Diagnoza skupiny P10-P15
Skupiny diagnoz
Poranění za porodu
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
P10 Nitrolební poranění a krvácení způsobené za porodu 265
P100 Subdurální krvácení způsobené poraněním za porodu 258
P101 Mozkové krvácení způsobené poraněním za porodu 281
P102 Nitrokomorové krvácení způsobené poraněním za porodu 263
P103 Subarachnoidální krvácení způsobené poraněním za porodu 243
P104 Ruptura tentoria způsobená poraněním za porodu 244
P108 Jiná nitrolební poranění a krvácení způsobená za porodu 231
P109 Neurčené nitrolební poranění (lacerace) a krvácení způsobené za porodu 259
P11 Jiná poranění centrální nervové soustavy za porodu 275
P110 Edém mozku způsobený poraněním za porodu 260
P111 Jiné určené poškození mozku způsobené poraněním za porodu 263
P112 Nespecifikované poškození mozku, způsobené poraněním za porodu 256
P113 Poranění lícního nervu za porodu 231
P114 Poranění jiných mozkových nervů za porodu 257
P115 Poranění páteře a míchy za porodu 241
P119 Poranění centrální nervové soustavy za porodu, NS 250
P12 Poranění vlasové části hlavy za porodu 275
P120 Kefalhematom způsobený poraněním za porodu 310
P121 Porodní nádor způsobený za porodu (caput succedaneum) 420
P122 Subaponeurotické krvácení způsobené poraněním za porodu 268
P123 Podlitina vlasové části hlavy způsobená poraněním za porodu 264
P124 Poranění vlasové části hlavy novorozence způsobené monitorováním za porodu 246
P128 Jiné poranění vlasové části hlavy za porodu 267
P129 Poranění vlasové části hlavy za porodu, NS 247
P13 Poranění kostry za porodu 252
P130 Zlomenina lebky způsobená poraněním za porodu 258
P131 Jiná poranění lebky za porodu 255
P132 Poranění stehenní kosti za porodu 251
P133 Poranění jiných dlouhých kostí za porodu 253
P134 Zlomenina klíční kosti způsobená poraněním za porodu 281
P138 Poranění jiných částí kostry za porodu 262
P139 Poranění kostry za porodu, NS 254
P14 Poranění periferní nervové soustavy za porodu 262
P140 Obrna pažní pleteně Erbův typ způsobená poraněním za porodu 308
P141 Obrna pažní pleteně Klumpkeové typ způsobená poraněním 269
P142 Obrna bráničního nervu způsobená poraněním za porodu 308
P143 Jiná poranění pažní pleteně za porodu 270
P148 Poranění jiných částí periferní nervové soustavy za porodu 268
P149 Poranění periferní nervové soustavy za porodu, NS 323
P15 Jiné poranění za porodu 262
P150 Poranění jater za porodu 279
P151 Poranění sleziny za porodu 273
P152 Poranění m. sternokleidomastoideus způsobené poraněním za porodu 278
P153 Poranění oka za porodu 292
P154 Poranění obličeje způsobené za porodu 282
P155 Poranění zevních pohlavních orgánů za porodu 287
P156 Podkožní tuková nekróza způsobená poraněním za porodu 280
P158 Jiná určená poranění za porodu 270
P159 Poranění za porodu, NS 255