Diagnoza skupiny P20-P29
Skupiny diagnoz
Respirační a kardiovaskulární poruchy specifické pro perinatální období
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
P20 Nitroděložní hypoxie 280
P200 Nitroděložní hypoxie zjištěná před počátkem porodní činnosti 280
P201 Nitroděložní hypoxie zjištěná v průběhu porodní činnosti a porodu 317
P209 Nitroděložní hypoxie, NS 291
P21 Porodní asfyxie 308
P210 Těžká porodní asfyxie 318
P211 Mírná nebo střední porodní asfyxie 595
P219 Porodní asfyxie, NS 348
P22 Respirační tíseň novorozence 283
P220 Syndrom dechové tísně novorozence (respiratory distress syndrome) 329
P221 Přechodná tachypnoe novorozence 315
P228 Jiná dechová tíseň novorozence 289
P229 Dechová tíseň novorozence, NS 265
P23 Vrozený zánět plic 261
P230 Vrozená pneumonie způsobená viry 262
P231 Vrozená pneumonie způsobená Chlamydiemi 263
P232 Vrozená pneumonie způsobená stafylokoky 269
P233 Vrozená pneumonie způsobená streptokoky skupiny B 284
P234 Vrozená pneumonie, původce: Escherichia coli 275
P235 Vrozená pneumonie, původce: Pseudomonas 256
P236 Vrozená pneumonie způsobená jinými bakteriálními agens 283
P238 Vrozená pneumonie způsobená jinými organismy 260
P239 Vrozená pneumonie, NS 297
P24 Novorozenecké aspirační syndromy 277
P240 Novorozenecká aspirace smolky 308
P241 Novorozenecká aspirace plodové vody a hlenu 293
P242 Novorozenecká aspirace krve 288
P243 Novorozenecká aspirace mléka a regurgitované potravy 322
P248 Jiné novorozenecké aspirační syndromy 285
P249 Novorozenecký aspirační syndrom, NS 267
P25 Intersticiální emfyzém a příbuzné stavy vzniklé v perinatálním období 390
P250 Intersticiální emfyzém vzniklý v perinatálním období 499
P251 Pneumotorax vzniklý v perinatálním období 284
P252 Pneumomediastinum vzniklé v perinatálním období 254
P253 Pneumoperikard vzniklý v perinatálním období 249
P258 Jiné stavy příbuzné intersticiálnímu emfyzému vzniklé v perinatálním období 261
P26 Plicní krvácení vzniklé v perinatálním období 268
P260 Tracheobronchiální krvácení vzniklé v perinatálním období 278
P261 Masívní plicní krvácení vzniklé v perinatálním období 261
P268 Jiné plicní krvácení vzniklé v perinatálním období 291
P269 Neurčené plicní krvácení vzniklé v perinatálním období 267
P27 Chronické respirační nemoci vzniklé v perinatálním období 306
P270 Wilsonův-Mikityho syndrom 290
P271 Bronchopulmonální dysplazie vzniklá v perinatálním období 335
P278 Jiné chronické respirační nemoci vzniklé v perinatálním období 269
P279 Neurčené chronické respirační nemoci vzniklé v perinatálním období 276
P28 Jiné poruchy respirace vzniklé v perinatálním období 270
P280 Primární atelektáza u novorozence 253
P281 Jiná a neurčená atelektáza u novorozence 243
P282 Cyanotické záchvaty u novorozence 292
P283 Primární spánková apnoe novorozence 266
P284 Jiná apnoe novorozence 276
P285 Respirační selhání novorozence 306
P288 Jiné určené respirační stavy u novorozence 293
P289 Poruchy respirace u novorozence, NS 264
P29 Kardiovaskulární poruchy vzniklé v perinatálním období 257
P290 Novorozenecké srdeční selhání 281
P291 Novorozenecká srdeční dysrytmie 314
P292 Novorozenecká hypertenze 265
P293 Persistence fetální cirkulace, PFC syndrom 275
P294 Přechodná ischemie myokardu novorozence 249
P298 Jiné kardiovaskulární poruchy vzniklé v perinatálním období 330
P299 Kardiovaskulární porucha vzniklá v perinatálním období, NS 279