Diagnoza skupiny P20-P29
Skupiny diagnoz
Respirační a kardiovaskulární poruchy specifické pro perinatální období
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
P20 Nitroděložní hypoxie 252
P200 Nitroděložní hypoxie zjištěná před počátkem porodní činnosti 266
P201 Nitroděložní hypoxie zjištěná v průběhu porodní činnosti a porodu 303
P209 Nitroděložní hypoxie, NS 286
P21 Porodní asfyxie 279
P210 Těžká porodní asfyxie 290
P211 Mírná nebo střední porodní asfyxie 515
P219 Porodní asfyxie, NS 324
P22 Respirační tíseň novorozence 276
P220 Syndrom dechové tísně novorozence (respiratory distress syndrome) 320
P221 Přechodná tachypnoe novorozence 288
P228 Jiná dechová tíseň novorozence 271
P229 Dechová tíseň novorozence, NS 249
P23 Vrozený zánět plic 255
P230 Vrozená pneumonie způsobená viry 256
P231 Vrozená pneumonie způsobená Chlamydiemi 254
P232 Vrozená pneumonie způsobená stafylokoky 254
P233 Vrozená pneumonie způsobená streptokoky skupiny B 256
P234 Vrozená pneumonie, původce: Escherichia coli 252
P235 Vrozená pneumonie, původce: Pseudomonas 242
P236 Vrozená pneumonie způsobená jinými bakteriálními agens 267
P238 Vrozená pneumonie způsobená jinými organismy 248
P239 Vrozená pneumonie, NS 278
P24 Novorozenecké aspirační syndromy 266
P240 Novorozenecká aspirace smolky 278
P241 Novorozenecká aspirace plodové vody a hlenu 272
P242 Novorozenecká aspirace krve 262
P243 Novorozenecká aspirace mléka a regurgitované potravy 302
P248 Jiné novorozenecké aspirační syndromy 271
P249 Novorozenecký aspirační syndrom, NS 249
P25 Intersticiální emfyzém a příbuzné stavy vzniklé v perinatálním období 363
P250 Intersticiální emfyzém vzniklý v perinatálním období 429
P251 Pneumotorax vzniklý v perinatálním období 269
P252 Pneumomediastinum vzniklé v perinatálním období 245
P253 Pneumoperikard vzniklý v perinatálním období 243
P258 Jiné stavy příbuzné intersticiálnímu emfyzému vzniklé v perinatálním období 241
P26 Plicní krvácení vzniklé v perinatálním období 253
P260 Tracheobronchiální krvácení vzniklé v perinatálním období 256
P261 Masívní plicní krvácení vzniklé v perinatálním období 242
P268 Jiné plicní krvácení vzniklé v perinatálním období 279
P269 Neurčené plicní krvácení vzniklé v perinatálním období 261
P27 Chronické respirační nemoci vzniklé v perinatálním období 289
P270 Wilsonův-Mikityho syndrom 272
P271 Bronchopulmonální dysplazie vzniklá v perinatálním období 309
P278 Jiné chronické respirační nemoci vzniklé v perinatálním období 246
P279 Neurčené chronické respirační nemoci vzniklé v perinatálním období 253
P28 Jiné poruchy respirace vzniklé v perinatálním období 259
P280 Primární atelektáza u novorozence 242
P281 Jiná a neurčená atelektáza u novorozence 231
P282 Cyanotické záchvaty u novorozence 280
P283 Primární spánková apnoe novorozence 260
P284 Jiná apnoe novorozence 253
P285 Respirační selhání novorozence 284
P288 Jiné určené respirační stavy u novorozence 275
P289 Poruchy respirace u novorozence, NS 250
P29 Kardiovaskulární poruchy vzniklé v perinatálním období 252
P290 Novorozenecké srdeční selhání 272
P291 Novorozenecká srdeční dysrytmie 293
P292 Novorozenecká hypertenze 258
P293 Persistence fetální cirkulace, PFC syndrom 259
P294 Přechodná ischemie myokardu novorozence 240
P298 Jiné kardiovaskulární poruchy vzniklé v perinatálním období 308
P299 Kardiovaskulární porucha vzniklá v perinatálním období, NS 264