Diagnoza skupiny P20-P29
Skupiny diagnoz
Respirační a kardiovaskulární poruchy specifické pro perinatální období
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
P20 Nitroděložní hypoxie 271
P200 Nitroděložní hypoxie zjištěná před počátkem porodní činnosti 274
P201 Nitroděložní hypoxie zjištěná v průběhu porodní činnosti a porodu 312
P209 Nitroděložní hypoxie, NS 291
P21 Porodní asfyxie 296
P210 Těžká porodní asfyxie 302
P211 Mírná nebo střední porodní asfyxie 555
P219 Porodní asfyxie, NS 340
P22 Respirační tíseň novorozence 279
P220 Syndrom dechové tísně novorozence (respiratory distress syndrome) 326
P221 Přechodná tachypnoe novorozence 300
P228 Jiná dechová tíseň novorozence 281
P229 Dechová tíseň novorozence, NS 257
P23 Vrozený zánět plic 259
P230 Vrozená pneumonie způsobená viry 259
P231 Vrozená pneumonie způsobená Chlamydiemi 258
P232 Vrozená pneumonie způsobená stafylokoky 258
P233 Vrozená pneumonie způsobená streptokoky skupiny B 271
P234 Vrozená pneumonie, původce: Escherichia coli 264
P235 Vrozená pneumonie, původce: Pseudomonas 248
P236 Vrozená pneumonie způsobená jinými bakteriálními agens 276
P238 Vrozená pneumonie způsobená jinými organismy 252
P239 Vrozená pneumonie, NS 288
P24 Novorozenecké aspirační syndromy 271
P240 Novorozenecká aspirace smolky 298
P241 Novorozenecká aspirace plodové vody a hlenu 282
P242 Novorozenecká aspirace krve 275
P243 Novorozenecká aspirace mléka a regurgitované potravy 313
P248 Jiné novorozenecké aspirační syndromy 277
P249 Novorozenecký aspirační syndrom, NS 260
P25 Intersticiální emfyzém a příbuzné stavy vzniklé v perinatálním období 372
P250 Intersticiální emfyzém vzniklý v perinatálním období 465
P251 Pneumotorax vzniklý v perinatálním období 274
P252 Pneumomediastinum vzniklé v perinatálním období 249
P253 Pneumoperikard vzniklý v perinatálním období 247
P258 Jiné stavy příbuzné intersticiálnímu emfyzému vzniklé v perinatálním období 249
P26 Plicní krvácení vzniklé v perinatálním období 259
P260 Tracheobronchiální krvácení vzniklé v perinatálním období 264
P261 Masívní plicní krvácení vzniklé v perinatálním období 251
P268 Jiné plicní krvácení vzniklé v perinatálním období 285
P269 Neurčené plicní krvácení vzniklé v perinatálním období 265
P27 Chronické respirační nemoci vzniklé v perinatálním období 298
P270 Wilsonův-Mikityho syndrom 278
P271 Bronchopulmonální dysplazie vzniklá v perinatálním období 323
P278 Jiné chronické respirační nemoci vzniklé v perinatálním období 258
P279 Neurčené chronické respirační nemoci vzniklé v perinatálním období 262
P28 Jiné poruchy respirace vzniklé v perinatálním období 267
P280 Primární atelektáza u novorozence 249
P281 Jiná a neurčená atelektáza u novorozence 239
P282 Cyanotické záchvaty u novorozence 284
P283 Primární spánková apnoe novorozence 263
P284 Jiná apnoe novorozence 258
P285 Respirační selhání novorozence 292
P288 Jiné určené respirační stavy u novorozence 285
P289 Poruchy respirace u novorozence, NS 255
P29 Kardiovaskulární poruchy vzniklé v perinatálním období 254
P290 Novorozenecké srdeční selhání 279
P291 Novorozenecká srdeční dysrytmie 303
P292 Novorozenecká hypertenze 263
P293 Persistence fetální cirkulace, PFC syndrom 265
P294 Přechodná ischemie myokardu novorozence 247
P298 Jiné kardiovaskulární poruchy vzniklé v perinatálním období 316
P299 Kardiovaskulární porucha vzniklá v perinatálním období, NS 270