Diagnoza skupiny P20-P29
Skupiny diagnoz
Respirační a kardiovaskulární poruchy specifické pro perinatální období
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
P20 Nitroděložní hypoxie 259
P200 Nitroděložní hypoxie zjištěná před počátkem porodní činnosti 269
P201 Nitroděložní hypoxie zjištěná v průběhu porodní činnosti a porodu 308
P209 Nitroděložní hypoxie, NS 290
P21 Porodní asfyxie 289
P210 Těžká porodní asfyxie 297
P211 Mírná nebo střední porodní asfyxie 537
P219 Porodní asfyxie, NS 331
P22 Respirační tíseň novorozence 278
P220 Syndrom dechové tísně novorozence (respiratory distress syndrome) 324
P221 Přechodná tachypnoe novorozence 293
P228 Jiná dechová tíseň novorozence 273
P229 Dechová tíseň novorozence, NS 255
P23 Vrozený zánět plic 256
P230 Vrozená pneumonie způsobená viry 258
P231 Vrozená pneumonie způsobená Chlamydiemi 257
P232 Vrozená pneumonie způsobená stafylokoky 257
P233 Vrozená pneumonie způsobená streptokoky skupiny B 262
P234 Vrozená pneumonie, původce: Escherichia coli 261
P235 Vrozená pneumonie, původce: Pseudomonas 244
P236 Vrozená pneumonie způsobená jinými bakteriálními agens 271
P238 Vrozená pneumonie způsobená jinými organismy 250
P239 Vrozená pneumonie, NS 283
P24 Novorozenecké aspirační syndromy 269
P240 Novorozenecká aspirace smolky 285
P241 Novorozenecká aspirace plodové vody a hlenu 277
P242 Novorozenecká aspirace krve 269
P243 Novorozenecká aspirace mléka a regurgitované potravy 307
P248 Jiné novorozenecké aspirační syndromy 276
P249 Novorozenecký aspirační syndrom, NS 256
P25 Intersticiální emfyzém a příbuzné stavy vzniklé v perinatálním období 369
P250 Intersticiální emfyzém vzniklý v perinatálním období 451
P251 Pneumotorax vzniklý v perinatálním období 271
P252 Pneumomediastinum vzniklé v perinatálním období 249
P253 Pneumoperikard vzniklý v perinatálním období 246
P258 Jiné stavy příbuzné intersticiálnímu emfyzému vzniklé v perinatálním období 246
P26 Plicní krvácení vzniklé v perinatálním období 255
P260 Tracheobronchiální krvácení vzniklé v perinatálním období 258
P261 Masívní plicní krvácení vzniklé v perinatálním období 245
P268 Jiné plicní krvácení vzniklé v perinatálním období 283
P269 Neurčené plicní krvácení vzniklé v perinatálním období 265
P27 Chronické respirační nemoci vzniklé v perinatálním období 295
P270 Wilsonův-Mikityho syndrom 277
P271 Bronchopulmonální dysplazie vzniklá v perinatálním období 313
P278 Jiné chronické respirační nemoci vzniklé v perinatálním období 248
P279 Neurčené chronické respirační nemoci vzniklé v perinatálním období 254
P28 Jiné poruchy respirace vzniklé v perinatálním období 267
P280 Primární atelektáza u novorozence 245
P281 Jiná a neurčená atelektáza u novorozence 233
P282 Cyanotické záchvaty u novorozence 283
P283 Primární spánková apnoe novorozence 263
P284 Jiná apnoe novorozence 255
P285 Respirační selhání novorozence 285
P288 Jiné určené respirační stavy u novorozence 278
P289 Poruchy respirace u novorozence, NS 253
P29 Kardiovaskulární poruchy vzniklé v perinatálním období 253
P290 Novorozenecké srdeční selhání 276
P291 Novorozenecká srdeční dysrytmie 300
P292 Novorozenecká hypertenze 262
P293 Persistence fetální cirkulace, PFC syndrom 263
P294 Přechodná ischemie myokardu novorozence 245
P298 Jiné kardiovaskulární poruchy vzniklé v perinatálním období 310
P299 Kardiovaskulární porucha vzniklá v perinatálním období, NS 268