Diagnoza skupiny P50-P61
Skupiny diagnoz
Krvácivé stavy a hematologické poruchy plodu a novorozence
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
P50 Fetální ztráta krve 242
P500 Fetální ztráta krve z vcestných cév 237
P501 Fetální ztráta krve z roztrženého pupečníku 268
P502 Fetální ztráta krve z placenty 267
P503 Ztráta krve fetofetální transfuzí 264
P504 Ztráta krve fetomaternální transfuzí 254
P505 Fetální ztráta krve z přerušeného pupečníku druhého dvojčete 247
P508 Jiná fetální ztráta krve 248
P509 Fetální ztráta krve, NS 254
P51 Krvácení z pupečníku novorozence 249
P510 Masivní krvácení z pupečníku novorozence 235
P518 Jiná krvácení z pupečníku novorozence 229
P519 Krvácení z pupečníku novorozence, NS 206
P52 Nitrolební neúrazové krvácení plodu a novorozence 260
P520 Nitrokomorové (neúrazové) krvácení prvního stupně u plodu a novorozence 271
P521 Nitrokomorové (neúrazové) krvácení druhého stupně u plodu a novorozence 260
P522 Nitrokomorové (neúrazové) krvácení třetího stupně u plodu a novorozence 244
P523 Neurčené nitrokomorové (neúrazové) krvácení u plodu a novorozence 241
P524 Nitromozkové (neúrazové) krvácení u plodu a novorozence 243
P525 Subarachnoidní (neúrazové) krvácení u plodu a novorozence 237
P526 Krvácení u plodu a novorozence (neúrazové) do mozečku a zadní jámy lební 260
P528 Jiná nitrolební (neúrazová) krvácení u plodu a novorozence 249
P529 Nitrolební (neúrazové) krvácení u plodu a novorozence, NS 258
P53 Hemoragická nemoc u plodu a novorozence 288
P54 Jiná krvácení u novorozence 241
P540 Novorozenecká hematemeza 246
P541 Novorozenecká meléna 241
P542 Novorozenecké krvácení z konečníku (konečníkové) 244
P543 Jiné novorozenecké gastrointestinální krvácení 272
P544 Novorozenecké krvácení do nadledvin 275
P545 Novorozenecké kožní krvácení 263
P546 Novorozenecké poševní krvácení 219
P548 Jiná určená krvácení u novorozence 225
P549 Krvácení u novorozence, NS 240
P55 Hemolytická nemoc plodu a novorozence 254
P550 Rh izoimunizace plodu a novorozence 271
P551 ABO izoimunizace plodu a novorozence 330
P558 Jiné hemolytické nemoci plodu a novorozence 236
P559 Hemolytická nemoc plodu a novorozence, NS 246
P56 Hydrops plodu způsobený hemolytickou nemocí 251
P560 Hydrops plodu způsobený izoimunizací 230
P569 Hydrops plodu způsobený jinou a neurčenou hemolytickou nemocí 284
P57 Jádrový ikterus 231
P570 Jádrový ikterus způsobený izoimunizací 219
P578 Jiný určený jádrový ikterus 248
P579 Jádrový ikterus, NS 264
P58 Novorozenecká žloutenka způsobená jinou nadměrnou hemolýzou 255
P580 Novorozenecká žloutenka způsobená podlitinami 261
P581 Novorozenecká žloutenka způsobená krvácením 228
P582 Novorozenecká žloutenka způsobená infekcí 244
P583 Novorozenecká žloutenka způsobená polycytémií 234
P584 Novoroz.žloutenka způsobená léčivy a toxiny přenesenými z matky nebo podanými novorozenci 248
P585 Novorozenecká žloutenka způsobená spolykanou mateřskou krví 245
P588 Novorozenecká žloutenka způsobená jinou určenou nadměrnou hemolýzou 246
P589 Novorozenecká žloutenka způsobená nadměrnou hemolýzou, NS 245
P59 Novorozenecká žloutenka z jiných a neurčených příčin 266
P590 Novorozenecká žloutenka sdružená s předčasným porodem 265
P591 Syndrom zahuštěné žluči 250
P592 Novorozenecká žloutenka z jiného nebo neurčeného hepatocelulárního poškození 247
P593 Novorozenecká žloutenka z inhibitorů v mateřském mléce 251
P598 Novorozenecká žloutenka z jiných určených příčin 263
P599 Novorozenecká žloutenka, NS 282
P60 Disseminovaná intravaskulární koagulace u plodu nebo novorozence (DIC) 295
P61 Jiné perinatální hematologické poruchy 269
P610 Přechodná trombocytopénie u novorozence 263
P611 Polycythaemia neonatorum 287
P612 Anémie z nezralosti 268
P613 Vrozená anémie z fetální ztráty krve 255
P614 Jiné vrozené anémie, nezařazené jinde 225
P615 Přechodná novorozenecká neutropénie 243
P616 Jiné přechodné poruchy koagulace u novorozence 239
P618 Jiné určené perinatální hematologické poruchy 241
P619 Perinatální hematologické poruchy, NS 201