Diagnoza skupiny P50-P61
Skupiny diagnoz
Krvácivé stavy a hematologické poruchy plodu a novorozence
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
P50 Fetální ztráta krve 245
P500 Fetální ztráta krve z vcestných cév 248
P501 Fetální ztráta krve z roztrženého pupečníku 270
P502 Fetální ztráta krve z placenty 272
P503 Ztráta krve fetofetální transfuzí 273
P504 Ztráta krve fetomaternální transfuzí 262
P505 Fetální ztráta krve z přerušeného pupečníku druhého dvojčete 251
P508 Jiná fetální ztráta krve 251
P509 Fetální ztráta krve, NS 269
P51 Krvácení z pupečníku novorozence 251
P510 Masivní krvácení z pupečníku novorozence 243
P518 Jiná krvácení z pupečníku novorozence 230
P519 Krvácení z pupečníku novorozence, NS 208
P52 Nitrolební neúrazové krvácení plodu a novorozence 266
P520 Nitrokomorové (neúrazové) krvácení prvního stupně u plodu a novorozence 277
P521 Nitrokomorové (neúrazové) krvácení druhého stupně u plodu a novorozence 267
P522 Nitrokomorové (neúrazové) krvácení třetího stupně u plodu a novorozence 251
P523 Neurčené nitrokomorové (neúrazové) krvácení u plodu a novorozence 247
P524 Nitromozkové (neúrazové) krvácení u plodu a novorozence 252
P525 Subarachnoidní (neúrazové) krvácení u plodu a novorozence 246
P526 Krvácení u plodu a novorozence (neúrazové) do mozečku a zadní jámy lební 272
P528 Jiná nitrolební (neúrazová) krvácení u plodu a novorozence 253
P529 Nitrolební (neúrazové) krvácení u plodu a novorozence, NS 260
P53 Hemoragická nemoc u plodu a novorozence 292
P54 Jiná krvácení u novorozence 251
P540 Novorozenecká hematemeza 260
P541 Novorozenecká meléna 249
P542 Novorozenecké krvácení z konečníku (konečníkové) 248
P543 Jiné novorozenecké gastrointestinální krvácení 278
P544 Novorozenecké krvácení do nadledvin 281
P545 Novorozenecké kožní krvácení 274
P546 Novorozenecké poševní krvácení 222
P548 Jiná určená krvácení u novorozence 234
P549 Krvácení u novorozence, NS 247
P55 Hemolytická nemoc plodu a novorozence 260
P550 Rh izoimunizace plodu a novorozence 277
P551 ABO izoimunizace plodu a novorozence 341
P558 Jiné hemolytické nemoci plodu a novorozence 244
P559 Hemolytická nemoc plodu a novorozence, NS 260
P56 Hydrops plodu způsobený hemolytickou nemocí 256
P560 Hydrops plodu způsobený izoimunizací 238
P569 Hydrops plodu způsobený jinou a neurčenou hemolytickou nemocí 289
P57 Jádrový ikterus 241
P570 Jádrový ikterus způsobený izoimunizací 224
P578 Jiný určený jádrový ikterus 252
P579 Jádrový ikterus, NS 266
P58 Novorozenecká žloutenka způsobená jinou nadměrnou hemolýzou 259
P580 Novorozenecká žloutenka způsobená podlitinami 269
P581 Novorozenecká žloutenka způsobená krvácením 238
P582 Novorozenecká žloutenka způsobená infekcí 249
P583 Novorozenecká žloutenka způsobená polycytémií 236
P584 Novoroz.žloutenka způsobená léčivy a toxiny přenesenými z matky nebo podanými novorozenci 253
P585 Novorozenecká žloutenka způsobená spolykanou mateřskou krví 249
P588 Novorozenecká žloutenka způsobená jinou určenou nadměrnou hemolýzou 255
P589 Novorozenecká žloutenka způsobená nadměrnou hemolýzou, NS 251
P59 Novorozenecká žloutenka z jiných a neurčených příčin 268
P590 Novorozenecká žloutenka sdružená s předčasným porodem 271
P591 Syndrom zahuštěné žluči 258
P592 Novorozenecká žloutenka z jiného nebo neurčeného hepatocelulárního poškození 251
P593 Novorozenecká žloutenka z inhibitorů v mateřském mléce 255
P598 Novorozenecká žloutenka z jiných určených příčin 268
P599 Novorozenecká žloutenka, NS 294
P60 Disseminovaná intravaskulární koagulace u plodu nebo novorozence (DIC) 299
P61 Jiné perinatální hematologické poruchy 277
P610 Přechodná trombocytopénie u novorozence 277
P611 Polycythaemia neonatorum 300
P612 Anémie z nezralosti 286
P613 Vrozená anémie z fetální ztráty krve 266
P614 Jiné vrozené anémie, nezařazené jinde 229
P615 Přechodná novorozenecká neutropénie 257
P616 Jiné přechodné poruchy koagulace u novorozence 240
P618 Jiné určené perinatální hematologické poruchy 243
P619 Perinatální hematologické poruchy, NS 206