Diagnoza skupiny P50-P61
Skupiny diagnoz
Krvácivé stavy a hematologické poruchy plodu a novorozence
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
P50 Fetální ztráta krve 250
P500 Fetální ztráta krve z vcestných cév 254
P501 Fetální ztráta krve z roztrženého pupečníku 271
P502 Fetální ztráta krve z placenty 276
P503 Ztráta krve fetofetální transfuzí 280
P504 Ztráta krve fetomaternální transfuzí 266
P505 Fetální ztráta krve z přerušeného pupečníku druhého dvojčete 252
P508 Jiná fetální ztráta krve 251
P509 Fetální ztráta krve, NS 276
P51 Krvácení z pupečníku novorozence 253
P510 Masivní krvácení z pupečníku novorozence 251
P518 Jiná krvácení z pupečníku novorozence 235
P519 Krvácení z pupečníku novorozence, NS 210
P52 Nitrolební neúrazové krvácení plodu a novorozence 268
P520 Nitrokomorové (neúrazové) krvácení prvního stupně u plodu a novorozence 286
P521 Nitrokomorové (neúrazové) krvácení druhého stupně u plodu a novorozence 269
P522 Nitrokomorové (neúrazové) krvácení třetího stupně u plodu a novorozence 258
P523 Neurčené nitrokomorové (neúrazové) krvácení u plodu a novorozence 253
P524 Nitromozkové (neúrazové) krvácení u plodu a novorozence 262
P525 Subarachnoidní (neúrazové) krvácení u plodu a novorozence 260
P526 Krvácení u plodu a novorozence (neúrazové) do mozečku a zadní jámy lební 280
P528 Jiná nitrolební (neúrazová) krvácení u plodu a novorozence 254
P529 Nitrolební (neúrazové) krvácení u plodu a novorozence, NS 261
P53 Hemoragická nemoc u plodu a novorozence 297
P54 Jiná krvácení u novorozence 259
P540 Novorozenecká hematemeza 271
P541 Novorozenecká meléna 256
P542 Novorozenecké krvácení z konečníku (konečníkové) 252
P543 Jiné novorozenecké gastrointestinální krvácení 294
P544 Novorozenecké krvácení do nadledvin 287
P545 Novorozenecké kožní krvácení 286
P546 Novorozenecké poševní krvácení 223
P548 Jiná určená krvácení u novorozence 242
P549 Krvácení u novorozence, NS 250
P55 Hemolytická nemoc plodu a novorozence 263
P550 Rh izoimunizace plodu a novorozence 278
P551 ABO izoimunizace plodu a novorozence 351
P558 Jiné hemolytické nemoci plodu a novorozence 252
P559 Hemolytická nemoc plodu a novorozence, NS 269
P56 Hydrops plodu způsobený hemolytickou nemocí 258
P560 Hydrops plodu způsobený izoimunizací 239
P569 Hydrops plodu způsobený jinou a neurčenou hemolytickou nemocí 291
P57 Jádrový ikterus 249
P570 Jádrový ikterus způsobený izoimunizací 227
P578 Jiný určený jádrový ikterus 257
P579 Jádrový ikterus, NS 269
P58 Novorozenecká žloutenka způsobená jinou nadměrnou hemolýzou 261
P580 Novorozenecká žloutenka způsobená podlitinami 280
P581 Novorozenecká žloutenka způsobená krvácením 248
P582 Novorozenecká žloutenka způsobená infekcí 254
P583 Novorozenecká žloutenka způsobená polycytémií 241
P584 Novoroz.žloutenka způsobená léčivy a toxiny přenesenými z matky nebo podanými novorozenci 261
P585 Novorozenecká žloutenka způsobená spolykanou mateřskou krví 254
P588 Novorozenecká žloutenka způsobená jinou určenou nadměrnou hemolýzou 268
P589 Novorozenecká žloutenka způsobená nadměrnou hemolýzou, NS 258
P59 Novorozenecká žloutenka z jiných a neurčených příčin 272
P590 Novorozenecká žloutenka sdružená s předčasným porodem 277
P591 Syndrom zahuštěné žluči 273
P592 Novorozenecká žloutenka z jiného nebo neurčeného hepatocelulárního poškození 254
P593 Novorozenecká žloutenka z inhibitorů v mateřském mléce 256
P598 Novorozenecká žloutenka z jiných určených příčin 271
P599 Novorozenecká žloutenka, NS 303
P60 Disseminovaná intravaskulární koagulace u plodu nebo novorozence (DIC) 302
P61 Jiné perinatální hematologické poruchy 292
P610 Přechodná trombocytopénie u novorozence 287
P611 Polycythaemia neonatorum 307
P612 Anémie z nezralosti 304
P613 Vrozená anémie z fetální ztráty krve 270
P614 Jiné vrozené anémie, nezařazené jinde 231
P615 Přechodná novorozenecká neutropénie 265
P616 Jiné přechodné poruchy koagulace u novorozence 245
P618 Jiné určené perinatální hematologické poruchy 245
P619 Perinatální hematologické poruchy, NS 213