Diagnoza skupiny P50-P61
Skupiny diagnoz
Krvácivé stavy a hematologické poruchy plodu a novorozence
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
P50 Fetální ztráta krve 242
P500 Fetální ztráta krve z vcestných cév 244
P501 Fetální ztráta krve z roztrženého pupečníku 268
P502 Fetální ztráta krve z placenty 271
P503 Ztráta krve fetofetální transfuzí 269
P504 Ztráta krve fetomaternální transfuzí 258
P505 Fetální ztráta krve z přerušeného pupečníku druhého dvojčete 250
P508 Jiná fetální ztráta krve 251
P509 Fetální ztráta krve, NS 261
P51 Krvácení z pupečníku novorozence 250
P510 Masivní krvácení z pupečníku novorozence 238
P518 Jiná krvácení z pupečníku novorozence 229
P519 Krvácení z pupečníku novorozence, NS 208
P52 Nitrolební neúrazové krvácení plodu a novorozence 263
P520 Nitrokomorové (neúrazové) krvácení prvního stupně u plodu a novorozence 276
P521 Nitrokomorové (neúrazové) krvácení druhého stupně u plodu a novorozence 265
P522 Nitrokomorové (neúrazové) krvácení třetího stupně u plodu a novorozence 248
P523 Neurčené nitrokomorové (neúrazové) krvácení u plodu a novorozence 246
P524 Nitromozkové (neúrazové) krvácení u plodu a novorozence 248
P525 Subarachnoidní (neúrazové) krvácení u plodu a novorozence 242
P526 Krvácení u plodu a novorozence (neúrazové) do mozečku a zadní jámy lební 267
P528 Jiná nitrolební (neúrazová) krvácení u plodu a novorozence 253
P529 Nitrolební (neúrazové) krvácení u plodu a novorozence, NS 259
P53 Hemoragická nemoc u plodu a novorozence 290
P54 Jiná krvácení u novorozence 246
P540 Novorozenecká hematemeza 253
P541 Novorozenecká meléna 247
P542 Novorozenecké krvácení z konečníku (konečníkové) 247
P543 Jiné novorozenecké gastrointestinální krvácení 275
P544 Novorozenecké krvácení do nadledvin 279
P545 Novorozenecké kožní krvácení 268
P546 Novorozenecké poševní krvácení 220
P548 Jiná určená krvácení u novorozence 228
P549 Krvácení u novorozence, NS 246
P55 Hemolytická nemoc plodu a novorozence 258
P550 Rh izoimunizace plodu a novorozence 276
P551 ABO izoimunizace plodu a novorozence 335
P558 Jiné hemolytické nemoci plodu a novorozence 237
P559 Hemolytická nemoc plodu a novorozence, NS 255
P56 Hydrops plodu způsobený hemolytickou nemocí 254
P560 Hydrops plodu způsobený izoimunizací 235
P569 Hydrops plodu způsobený jinou a neurčenou hemolytickou nemocí 288
P57 Jádrový ikterus 235
P570 Jádrový ikterus způsobený izoimunizací 222
P578 Jiný určený jádrový ikterus 251
P579 Jádrový ikterus, NS 265
P58 Novorozenecká žloutenka způsobená jinou nadměrnou hemolýzou 257
P580 Novorozenecká žloutenka způsobená podlitinami 264
P581 Novorozenecká žloutenka způsobená krvácením 234
P582 Novorozenecká žloutenka způsobená infekcí 246
P583 Novorozenecká žloutenka způsobená polycytémií 235
P584 Novoroz.žloutenka způsobená léčivy a toxiny přenesenými z matky nebo podanými novorozenci 253
P585 Novorozenecká žloutenka způsobená spolykanou mateřskou krví 247
P588 Novorozenecká žloutenka způsobená jinou určenou nadměrnou hemolýzou 249
P589 Novorozenecká žloutenka způsobená nadměrnou hemolýzou, NS 247
P59 Novorozenecká žloutenka z jiných a neurčených příčin 268
P590 Novorozenecká žloutenka sdružená s předčasným porodem 269
P591 Syndrom zahuštěné žluči 254
P592 Novorozenecká žloutenka z jiného nebo neurčeného hepatocelulárního poškození 250
P593 Novorozenecká žloutenka z inhibitorů v mateřském mléce 253
P598 Novorozenecká žloutenka z jiných určených příčin 265
P599 Novorozenecká žloutenka, NS 289
P60 Disseminovaná intravaskulární koagulace u plodu nebo novorozence (DIC) 297
P61 Jiné perinatální hematologické poruchy 272
P610 Přechodná trombocytopénie u novorozence 269
P611 Polycythaemia neonatorum 294
P612 Anémie z nezralosti 277
P613 Vrozená anémie z fetální ztráty krve 260
P614 Jiné vrozené anémie, nezařazené jinde 229
P615 Přechodná novorozenecká neutropénie 248
P616 Jiné přechodné poruchy koagulace u novorozence 239
P618 Jiné určené perinatální hematologické poruchy 242
P619 Perinatální hematologické poruchy, NS 204