Diagnoza skupiny P90-P96
Skupiny diagnoz
Jiné poruchy vzniklé v perinatálním období
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
P90 Křeče u novorozence 322
P91 Jiné poruchy stavu mozku novorozence 311
P910 Novorozenecká mozková ischemie 271
P911 Získané periventrikulární cysty u novorozence 305
P912 Novorozenecká mozková leukomalacie 290
P913 Novorozenecká mozková dráždivost 308
P914 Novorozenecký mozkový útlum 274
P915 Novorozenecké koma 309
P916 Hypox.,isch.encefalopat.novor. 296
P918 Jiné určené poruchy stavu mozku novorozence 316
P919 Porucha stavu mozku novorozence, NS 286
P92 Problémy s krmením ze strany novorozence 318
P920 Zvracení u novorozence 275
P921 Regurgitace a ruminace u novorozence 276
P922 Pomalý příjem potravy u novorozence 317
P923 Nedostatečný příjem potravy u novorozence 325
P924 Přejídání u novorozence 297
P925 Obtíže novorozence při krmení (kojení) z prsu 327
P928 Jiné problémy s krmením u novorozence 297
P929 Problém s krmením u novorozence, NS 319
P93 Reakce a intoxikace způsobené léčivy podanými plodu a novorozenci 297
P94 Poruchy svalového tonu novorozence 314
P940 Přechodná myastenia gravis novorozence 394
P941 Svalová hypertonie 769
P942 Svalová hypotonie 423
P948 Jiné poruchy svalového tonu novorozence 351
P949 Poruchy svalového tonu novorozence, NS 331
P95 Smrt plodu z neurčené příčiny 327
P96 Jiné stavy vzniklé v perinatálním období 318
P960 Vrozené selhání ledvin 300
P961 Novorozenecké abstinenční syndromy u toxikománie matky 485
P962 Abstinenční syndrom při terapeutickém podávání léčiv novorozenci 326
P963 Široké lební švy u novorozence 305
P964 Ukončení těhotenství (plod a novorozenec) 296
P965 Komplikace nitroděložních výkonů, nezařazené jinde 305
P968 Jiné určené stavy vzniklé v perinatálním období 359
P969 Stavy vzniklé v perinatálním období, NS 402