Diagnoza skupiny P90-P96
Skupiny diagnoz
Jiné poruchy vzniklé v perinatálním období
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
P90 Křeče u novorozence 305
P91 Jiné poruchy stavu mozku novorozence 291
P910 Novorozenecká mozková ischemie 255
P911 Získané periventrikulární cysty u novorozence 283
P912 Novorozenecká mozková leukomalacie 267
P913 Novorozenecká mozková dráždivost 292
P914 Novorozenecký mozkový útlum 259
P915 Novorozenecké koma 292
P916 Hypox.,isch.encefalopat.novor. 275
P918 Jiné určené poruchy stavu mozku novorozence 298
P919 Porucha stavu mozku novorozence, NS 266
P92 Problémy s krmením ze strany novorozence 297
P920 Zvracení u novorozence 250
P921 Regurgitace a ruminace u novorozence 259
P922 Pomalý příjem potravy u novorozence 292
P923 Nedostatečný příjem potravy u novorozence 303
P924 Přejídání u novorozence 276
P925 Obtíže novorozence při krmení (kojení) z prsu 308
P928 Jiné problémy s krmením u novorozence 278
P929 Problém s krmením u novorozence, NS 294
P93 Reakce a intoxikace způsobené léčivy podanými plodu a novorozenci 277
P94 Poruchy svalového tonu novorozence 308
P940 Přechodná myastenia gravis novorozence 361
P941 Svalová hypertonie 655
P942 Svalová hypotonie 400
P948 Jiné poruchy svalového tonu novorozence 336
P949 Poruchy svalového tonu novorozence, NS 316
P95 Smrt plodu z neurčené příčiny 307
P96 Jiné stavy vzniklé v perinatálním období 296
P960 Vrozené selhání ledvin 278
P961 Novorozenecké abstinenční syndromy u toxikománie matky 429
P962 Abstinenční syndrom při terapeutickém podávání léčiv novorozenci 306
P963 Široké lební švy u novorozence 284
P964 Ukončení těhotenství (plod a novorozenec) 271
P965 Komplikace nitroděložních výkonů, nezařazené jinde 279
P968 Jiné určené stavy vzniklé v perinatálním období 339
P969 Stavy vzniklé v perinatálním období, NS 379