Diagnoza skupiny P90-P96
Skupiny diagnoz
Jiné poruchy vzniklé v perinatálním období
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
P90 Křeče u novorozence 307
P91 Jiné poruchy stavu mozku novorozence 296
P910 Novorozenecká mozková ischemie 257
P911 Získané periventrikulární cysty u novorozence 288
P912 Novorozenecká mozková leukomalacie 270
P913 Novorozenecká mozková dráždivost 294
P914 Novorozenecký mozkový útlum 261
P915 Novorozenecké koma 293
P916 Hypox.,isch.encefalopat.novor. 278
P918 Jiné určené poruchy stavu mozku novorozence 301
P919 Porucha stavu mozku novorozence, NS 268
P92 Problémy s krmením ze strany novorozence 301
P920 Zvracení u novorozence 255
P921 Regurgitace a ruminace u novorozence 263
P922 Pomalý příjem potravy u novorozence 294
P923 Nedostatečný příjem potravy u novorozence 308
P924 Přejídání u novorozence 279
P925 Obtíže novorozence při krmení (kojení) z prsu 310
P928 Jiné problémy s krmením u novorozence 281
P929 Problém s krmením u novorozence, NS 298
P93 Reakce a intoxikace způsobené léčivy podanými plodu a novorozenci 280
P94 Poruchy svalového tonu novorozence 310
P940 Přechodná myastenia gravis novorozence 372
P941 Svalová hypertonie 692
P942 Svalová hypotonie 409
P948 Jiné poruchy svalového tonu novorozence 338
P949 Poruchy svalového tonu novorozence, NS 317
P95 Smrt plodu z neurčené příčiny 310
P96 Jiné stavy vzniklé v perinatálním období 299
P960 Vrozené selhání ledvin 281
P961 Novorozenecké abstinenční syndromy u toxikománie matky 443
P962 Abstinenční syndrom při terapeutickém podávání léčiv novorozenci 307
P963 Široké lební švy u novorozence 288
P964 Ukončení těhotenství (plod a novorozenec) 277
P965 Komplikace nitroděložních výkonů, nezařazené jinde 283
P968 Jiné určené stavy vzniklé v perinatálním období 342
P969 Stavy vzniklé v perinatálním období, NS 383