Diagnoza skupiny P90-P96
Skupiny diagnoz
Jiné poruchy vzniklé v perinatálním období
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
P90 Křeče u novorozence 314
P91 Jiné poruchy stavu mozku novorozence 302
P910 Novorozenecká mozková ischemie 261
P911 Získané periventrikulární cysty u novorozence 297
P912 Novorozenecká mozková leukomalacie 280
P913 Novorozenecká mozková dráždivost 297
P914 Novorozenecký mozkový útlum 268
P915 Novorozenecké koma 299
P916 Hypox.,isch.encefalopat.novor. 284
P918 Jiné určené poruchy stavu mozku novorozence 309
P919 Porucha stavu mozku novorozence, NS 276
P92 Problémy s krmením ze strany novorozence 309
P920 Zvracení u novorozence 264
P921 Regurgitace a ruminace u novorozence 268
P922 Pomalý příjem potravy u novorozence 306
P923 Nedostatečný příjem potravy u novorozence 317
P924 Přejídání u novorozence 284
P925 Obtíže novorozence při krmení (kojení) z prsu 317
P928 Jiné problémy s krmením u novorozence 287
P929 Problém s krmením u novorozence, NS 309
P93 Reakce a intoxikace způsobené léčivy podanými plodu a novorozenci 287
P94 Poruchy svalového tonu novorozence 312
P940 Přechodná myastenia gravis novorozence 382
P941 Svalová hypertonie 721
P942 Svalová hypotonie 414
P948 Jiné poruchy svalového tonu novorozence 345
P949 Poruchy svalového tonu novorozence, NS 320
P95 Smrt plodu z neurčené příčiny 319
P96 Jiné stavy vzniklé v perinatálním období 308
P960 Vrozené selhání ledvin 287
P961 Novorozenecké abstinenční syndromy u toxikománie matky 458
P962 Abstinenční syndrom při terapeutickém podávání léčiv novorozenci 315
P963 Široké lební švy u novorozence 295
P964 Ukončení těhotenství (plod a novorozenec) 286
P965 Komplikace nitroděložních výkonů, nezařazené jinde 292
P968 Jiné určené stavy vzniklé v perinatálním období 349
P969 Stavy vzniklé v perinatálním období, NS 393