Diagnoza skupiny Q10-Q18
Skupiny diagnoz
Vrozené vady oka‚ ucha‚ obličeje a krku
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
Q10 Vrozené vady očních víček, slzného ústrojí a očnice 224
Q100 Vrozená ptóza 266
Q101 Vrozené ektropium 222
Q102 Vrozené entropium 239
Q103 Jiné vrozené vady očního víčka 242
Q104 Chybění nebo agenese slzného ústrojí 223
Q105 Vrozená stenóza a striktura slzovodu 269
Q106 Jiné vrozené vady slzného ústrojí 190
Q107 Vrozené vady očnice 215
Q11 Anoftalmus, mikroftalmus a makroftalmus 284
Q110 Cystický bulbus oční 221
Q111 Jiný anoftalmus 201
Q112 Microphthalmus 208
Q113 Macrophthalmus 177
Q12 Vrozené vady čočky 231
Q120 Vrozený zákal 196
Q121 Vrozené přemístění čočky 204
Q122 Coloboma čočky 216
Q123 Vrozená afakie 223
Q124 Sférofakie 193
Q128 Jiné vrozené vady čočky 209
Q129 Vrozené vady čočky, NS 220
Q13 Vrozené vady předního segmentu oka 210
Q130 Coloboma duhovky 213
Q131 Chybění duhovky 215
Q132 Jiné vrozené vady duhovky 242
Q133 Vrozený zákal rohovky 242
Q134 Jiné vrozené vady rohovky 269
Q135 Modrá skléra 194
Q138 Jiné vrozené vady předního segmentu oka 207
Q139 Vrozené vady předního segmentu oka, NS 235
Q14 Vrozené vady zadního segmentu oka 215
Q140 Vrozené vady sklivce 200
Q141 Vrozené vady sítnice 220
Q142 Vrozená vada disku nervi optici 242
Q143 Vrozené vady cévnatky 210
Q148 Jiné vrozené vady zadního segmentu oka 230
Q149 Vrozená vada zadního segmentu oka, NS 244
Q15 Jiné vrozené vady oka 231
Q150 Vrozený glaukom 219
Q158 Jiné určené vrozené vady oka 247
Q159 Vrozené vady oka, NS 198
Q16 Vrozené vady ucha působící poruchu sluchu 229
Q160 Vrozené chybění (ušního) boltce 219
Q161 Vrozené chybění - atrézie - a zúžení (zevního) zvukovodu 199
Q162 Chybění Eustachovy trubice 214
Q163 Vrozené vady ušních kůstek 216
Q164 Jiné vrozené vady středního ucha 226
Q165 Vrozená vada vnitřního ucha 231
Q169 Vrozené vady ucha působící poruchu sluchu, NS 213
Q17 Jiné vrozené vady ucha 199
Q170 Nadpočetný boltec 205
Q171 Macrotia 222
Q172 Microtia 189
Q173 Jiné znetvořené ucho 204
Q174 Vadně umístěné ucho 199
Q175 Vyčnívající ucho 285
Q178 Jiné určené vrozené vady ucha 232
Q179 Vrozená malformace ucha, NS 225
Q18 Jiné vrozené vady obličeje a krku 256
Q180 Sinus, píštěl a cysta branchiální štěrbiny 583
Q181 Preaurikulární sinus a cysta 341
Q182 Jiné branchiální rozštěpové vady 263
Q183 Kožní řasy šíje 232
Q184 Macrostomia 208
Q185 Microstomia 212
Q186 Macrocheilia 206
Q187 Microcheilia 204
Q188 Jiné určené vrozené vady obličeje a krku 298
Q189 Vrozené vady obličeje a krku NS 237