Diagnoza skupiny Q10-Q18
Skupiny diagnoz
Vrozené vady oka‚ ucha‚ obličeje a krku
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
Q10 Vrozené vady očních víček, slzného ústrojí a očnice 223
Q100 Vrozená ptóza 259
Q101 Vrozené ektropium 215
Q102 Vrozené entropium 232
Q103 Jiné vrozené vady očního víčka 233
Q104 Chybění nebo agenese slzného ústrojí 220
Q105 Vrozená stenóza a striktura slzovodu 267
Q106 Jiné vrozené vady slzného ústrojí 187
Q107 Vrozené vady očnice 210
Q11 Anoftalmus, mikroftalmus a makroftalmus 278
Q110 Cystický bulbus oční 218
Q111 Jiný anoftalmus 200
Q112 Microphthalmus 206
Q113 Macrophthalmus 176
Q12 Vrozené vady čočky 230
Q120 Vrozený zákal 194
Q121 Vrozené přemístění čočky 204
Q122 Coloboma čočky 215
Q123 Vrozená afakie 223
Q124 Sférofakie 193
Q128 Jiné vrozené vady čočky 209
Q129 Vrozené vady čočky, NS 218
Q13 Vrozené vady předního segmentu oka 210
Q130 Coloboma duhovky 211
Q131 Chybění duhovky 214
Q132 Jiné vrozené vady duhovky 242
Q133 Vrozený zákal rohovky 234
Q134 Jiné vrozené vady rohovky 259
Q135 Modrá skléra 193
Q138 Jiné vrozené vady předního segmentu oka 199
Q139 Vrozené vady předního segmentu oka, NS 228
Q14 Vrozené vady zadního segmentu oka 213
Q140 Vrozené vady sklivce 200
Q141 Vrozené vady sítnice 215
Q142 Vrozená vada disku nervi optici 241
Q143 Vrozené vady cévnatky 204
Q148 Jiné vrozené vady zadního segmentu oka 230
Q149 Vrozená vada zadního segmentu oka, NS 241
Q15 Jiné vrozené vady oka 224
Q150 Vrozený glaukom 214
Q158 Jiné určené vrozené vady oka 241
Q159 Vrozené vady oka, NS 196
Q16 Vrozené vady ucha působící poruchu sluchu 227
Q160 Vrozené chybění (ušního) boltce 217
Q161 Vrozené chybění - atrézie - a zúžení (zevního) zvukovodu 198
Q162 Chybění Eustachovy trubice 213
Q163 Vrozené vady ušních kůstek 210
Q164 Jiné vrozené vady středního ucha 225
Q165 Vrozená vada vnitřního ucha 230
Q169 Vrozené vady ucha působící poruchu sluchu, NS 212
Q17 Jiné vrozené vady ucha 199
Q170 Nadpočetný boltec 205
Q171 Macrotia 213
Q172 Microtia 189
Q173 Jiné znetvořené ucho 203
Q174 Vadně umístěné ucho 197
Q175 Vyčnívající ucho 275
Q178 Jiné určené vrozené vady ucha 231
Q179 Vrozená malformace ucha, NS 220
Q18 Jiné vrozené vady obličeje a krku 254
Q180 Sinus, píštěl a cysta branchiální štěrbiny 570
Q181 Preaurikulární sinus a cysta 336
Q182 Jiné branchiální rozštěpové vady 257
Q183 Kožní řasy šíje 232
Q184 Macrostomia 207
Q185 Microstomia 212
Q186 Macrocheilia 202
Q187 Microcheilia 201
Q188 Jiné určené vrozené vady obličeje a krku 293
Q189 Vrozené vady obličeje a krku NS 236