Diagnoza skupiny Q10-Q18
Skupiny diagnoz
Vrozené vady oka‚ ucha‚ obličeje a krku
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
Q10 Vrozené vady očních víček, slzného ústrojí a očnice 227
Q100 Vrozená ptóza 278
Q101 Vrozené ektropium 229
Q102 Vrozené entropium 252
Q103 Jiné vrozené vady očního víčka 250
Q104 Chybění nebo agenese slzného ústrojí 224
Q105 Vrozená stenóza a striktura slzovodu 273
Q106 Jiné vrozené vady slzného ústrojí 192
Q107 Vrozené vady očnice 223
Q11 Anoftalmus, mikroftalmus a makroftalmus 288
Q110 Cystický bulbus oční 230
Q111 Jiný anoftalmus 203
Q112 Microphthalmus 210
Q113 Macrophthalmus 178
Q12 Vrozené vady čočky 231
Q120 Vrozený zákal 196
Q121 Vrozené přemístění čočky 204
Q122 Coloboma čočky 217
Q123 Vrozená afakie 224
Q124 Sférofakie 196
Q128 Jiné vrozené vady čočky 211
Q129 Vrozené vady čočky, NS 221
Q13 Vrozené vady předního segmentu oka 213
Q130 Coloboma duhovky 215
Q131 Chybění duhovky 216
Q132 Jiné vrozené vady duhovky 243
Q133 Vrozený zákal rohovky 252
Q134 Jiné vrozené vady rohovky 285
Q135 Modrá skléra 197
Q138 Jiné vrozené vady předního segmentu oka 217
Q139 Vrozené vady předního segmentu oka, NS 244
Q14 Vrozené vady zadního segmentu oka 218
Q140 Vrozené vady sklivce 201
Q141 Vrozené vady sítnice 220
Q142 Vrozená vada disku nervi optici 243
Q143 Vrozené vady cévnatky 217
Q148 Jiné vrozené vady zadního segmentu oka 233
Q149 Vrozená vada zadního segmentu oka, NS 246
Q15 Jiné vrozené vady oka 238
Q150 Vrozený glaukom 230
Q158 Jiné určené vrozené vady oka 257
Q159 Vrozené vady oka, NS 200
Q16 Vrozené vady ucha působící poruchu sluchu 229
Q160 Vrozené chybění (ušního) boltce 219
Q161 Vrozené chybění - atrézie - a zúžení (zevního) zvukovodu 199
Q162 Chybění Eustachovy trubice 215
Q163 Vrozené vady ušních kůstek 226
Q164 Jiné vrozené vady středního ucha 229
Q165 Vrozená vada vnitřního ucha 233
Q169 Vrozené vady ucha působící poruchu sluchu, NS 215
Q17 Jiné vrozené vady ucha 200
Q170 Nadpočetný boltec 206
Q171 Macrotia 229
Q172 Microtia 189
Q173 Jiné znetvořené ucho 205
Q174 Vadně umístěné ucho 204
Q175 Vyčnívající ucho 295
Q178 Jiné určené vrozené vady ucha 235
Q179 Vrozená malformace ucha, NS 233
Q18 Jiné vrozené vady obličeje a krku 257
Q180 Sinus, píštěl a cysta branchiální štěrbiny 596
Q181 Preaurikulární sinus a cysta 349
Q182 Jiné branchiální rozštěpové vady 271
Q183 Kožní řasy šíje 233
Q184 Macrostomia 211
Q185 Microstomia 212
Q186 Macrocheilia 208
Q187 Microcheilia 205
Q188 Jiné určené vrozené vady obličeje a krku 309
Q189 Vrozené vady obličeje a krku NS 240