Diagnoza skupiny Q10-Q18
Skupiny diagnoz
Vrozené vady oka‚ ucha‚ obličeje a krku
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
Q10 Vrozené vady očních víček, slzného ústrojí a očnice 221
Q100 Vrozená ptóza 251
Q101 Vrozené ektropium 207
Q102 Vrozené entropium 228
Q103 Jiné vrozené vady očního víčka 226
Q104 Chybění nebo agenese slzného ústrojí 215
Q105 Vrozená stenóza a striktura slzovodu 265
Q106 Jiné vrozené vady slzného ústrojí 184
Q107 Vrozené vady očnice 207
Q11 Anoftalmus, mikroftalmus a makroftalmus 276
Q110 Cystický bulbus oční 214
Q111 Jiný anoftalmus 198
Q112 Microphthalmus 205
Q113 Macrophthalmus 173
Q12 Vrozené vady čočky 229
Q120 Vrozený zákal 193
Q121 Vrozené přemístění čočky 203
Q122 Coloboma čočky 214
Q123 Vrozená afakie 219
Q124 Sférofakie 191
Q128 Jiné vrozené vady čočky 205
Q129 Vrozené vady čočky, NS 217
Q13 Vrozené vady předního segmentu oka 207
Q130 Coloboma duhovky 209
Q131 Chybění duhovky 213
Q132 Jiné vrozené vady duhovky 238
Q133 Vrozený zákal rohovky 229
Q134 Jiné vrozené vady rohovky 253
Q135 Modrá skléra 191
Q138 Jiné vrozené vady předního segmentu oka 197
Q139 Vrozené vady předního segmentu oka, NS 226
Q14 Vrozené vady zadního segmentu oka 212
Q140 Vrozené vady sklivce 198
Q141 Vrozené vady sítnice 212
Q142 Vrozená vada disku nervi optici 234
Q143 Vrozené vady cévnatky 201
Q148 Jiné vrozené vady zadního segmentu oka 227
Q149 Vrozená vada zadního segmentu oka, NS 240
Q15 Jiné vrozené vady oka 221
Q150 Vrozený glaukom 210
Q158 Jiné určené vrozené vady oka 236
Q159 Vrozené vady oka, NS 195
Q16 Vrozené vady ucha působící poruchu sluchu 224
Q160 Vrozené chybění (ušního) boltce 215
Q161 Vrozené chybění - atrézie - a zúžení (zevního) zvukovodu 197
Q162 Chybění Eustachovy trubice 213
Q163 Vrozené vady ušních kůstek 209
Q164 Jiné vrozené vady středního ucha 221
Q165 Vrozená vada vnitřního ucha 229
Q169 Vrozené vady ucha působící poruchu sluchu, NS 210
Q17 Jiné vrozené vady ucha 198
Q170 Nadpočetný boltec 201
Q171 Macrotia 209
Q172 Microtia 188
Q173 Jiné znetvořené ucho 202
Q174 Vadně umístěné ucho 195
Q175 Vyčnívající ucho 270
Q178 Jiné určené vrozené vady ucha 230
Q179 Vrozená malformace ucha, NS 215
Q18 Jiné vrozené vady obličeje a krku 253
Q180 Sinus, píštěl a cysta branchiální štěrbiny 558
Q181 Preaurikulární sinus a cysta 329
Q182 Jiné branchiální rozštěpové vady 250
Q183 Kožní řasy šíje 230
Q184 Macrostomia 207
Q185 Microstomia 210
Q186 Macrocheilia 201
Q187 Microcheilia 199
Q188 Jiné určené vrozené vady obličeje a krku 286
Q189 Vrozené vady obličeje a krku NS 233