Diagnoza skupiny Q20-Q28
Skupiny diagnoz
Vrozené vady oběhové soustavy
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
Q20 Vrozené vady srdečních komor a spojení 215
Q200 Společný arteriální truncus 231
Q201 Dvojvýtoková pravá komora 247
Q202 Dvojvýtoková levá komora 199
Q203 Ventrikuloarteriální diskordance 316
Q204 Dvojvtoková komora 180
Q205 Atrioventrikulární diskordance 198
Q206 Izomerismus srdečních oušek 202
Q208 Jiné vrozené vady srdečních komor a spojení 186
Q209 Vrozené vady srdečních komor a spojení, NS 224
Q21 Vrozené vady srdeční přepážky 244
Q210 Defekt komorového septa 339
Q211 Defekt síňového septa 382
Q212 Defekt atrioventrikulárního septa 230
Q213 Fallotova tetralogie 247
Q214 Defekt aortopulmonálního septa 202
Q218 Jiné vrozené vady srdeční přepážky 236
Q219 Vrozená vada srdeční přepážky, NS 212
Q22 Vrozené vady pulmonální a trojcípé chlopně 192
Q220 Atrézie pulmonální chlopně 204
Q221 Vrozená stenóza pulmonální chlopně 436
Q222 Vrozená insuficience pulmonální chlopně 240
Q223 Jiné vrozené vady pulmonální chlopně 245
Q224 Vrozená trikuspidální stenóza 183
Q225 Ebsteinova anomalie (trikuspidální chlopně) 199
Q226 Syndrom hypoplastického pravého srdce 181
Q228 Jiné vrozené vady trikuspidální chlopně 272
Q229 Vrozená vada trikuspidální chlopně, NS 175
Q23 Vrozené vady aortální a mitrální chlopně 224
Q230 Vrozená stenóza aortální chlopně 270
Q231 Vrozená insuficience aortální chlopně 244
Q232 Vrozená mitrální stenóza 212
Q233 Vrozená mitrální insuficience 263
Q234 Syndrom hypoplastického levého srdce 209
Q238 Jiné vrozené vady aortální a mitrální chlopně 219
Q239 Vrozená vada aortální a mitrální chlopně, NS 206
Q24 Jiné vrozené vady srdce 209
Q240 Dextrokardie 176
Q241 Levokardie 184
Q242 Cor triatriatum 192
Q243 Pulmonální stenóza infundibulární 180
Q244 Vrozená subaortální stenóza 162
Q245 Malformace koronárních cév 204
Q246 Vrozená blokáda převodu vzruchů 208
Q248 Jiné určené vrozené vady srdce 342
Q249 Vrozená vada srdce, NS 311
Q25 Vrozené vady velkých arterií 207
Q250 Otevřený ductus arteriosus (Botalli) 267
Q251 Koarktace aorty 230
Q252 Atrézie aorty 184
Q253 Stenóza aorty 220
Q254 Jiné vrozené vady aorty 201
Q255 Atrézie pulmonální arterie 205
Q256 Stenóza pulmonální arterie 202
Q257 Jiné vrozené vady plicnice 205
Q258 Jiné vrozené vady velkých arterií 191
Q259 Vrozená vada velkých arterií, NS 202
Q26 Vrozené vady velkých žil 214
Q260 Vrozená stenóza duté žíly 210
Q261 Persistující levostranná horní dutá žíla 231
Q262 Totálně anomální napojení plicních žil 213
Q263 Částečně anomální napojení plicních žil 230
Q264 Anomální napojení plicních žil, NS 192
Q265 Anomální napojení portálních žil 175
Q266 Píštěl mezi portální žilou a hepatickou arterií 212
Q268 Jiné vrozené vady velkých žil 218
Q269 Vrozená vada velké žíly, NS 190
Q27 Jiné vrozené vady periferní cévní soustavy 198
Q270 Vrozené chybění a hypoplazie pupeční arterie 279
Q271 Vrozená stenóza renální arterie 202
Q272 Jiné vrozené vady renální arterie 187
Q273 Arteriovenózní vady periferních cév 208
Q274 Vrozená flebektázie 218
Q278 Jiné určené vrozené vady periferní cévní soustavy 225
Q279 Vrozená vada periferní cévní soustavy, NS 270
Q28 Jiné vrozené vady oběhové soustavy 196
Q280 Arteriovenózní malformace přívodných cév mozku 241
Q281 Jiné malformace přívodných cév mozku 191
Q282 Arteriovenózní malformace mozkových cév 225
Q283 Jiné malformace mozkových cév 186
Q288 Jiné určené vrozené vady oběhové soustavy 217
Q289 Vrozená vada oběhové soustavy, NS 204