Diagnoza skupiny Q20-Q28
Skupiny diagnoz
Vrozené vady oběhové soustavy
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
Q20 Vrozené vady srdečních komor a spojení 210
Q200 Společný arteriální truncus 224
Q201 Dvojvýtoková pravá komora 234
Q202 Dvojvýtoková levá komora 195
Q203 Ventrikuloarteriální diskordance 298
Q204 Dvojvtoková komora 175
Q205 Atrioventrikulární diskordance 193
Q206 Izomerismus srdečních oušek 194
Q208 Jiné vrozené vady srdečních komor a spojení 181
Q209 Vrozené vady srdečních komor a spojení, NS 216
Q21 Vrozené vady srdeční přepážky 236
Q210 Defekt komorového septa 329
Q211 Defekt síňového septa 362
Q212 Defekt atrioventrikulárního septa 223
Q213 Fallotova tetralogie 240
Q214 Defekt aortopulmonálního septa 198
Q218 Jiné vrozené vady srdeční přepážky 228
Q219 Vrozená vada srdeční přepážky, NS 205
Q22 Vrozené vady pulmonální a trojcípé chlopně 187
Q220 Atrézie pulmonální chlopně 197
Q221 Vrozená stenóza pulmonální chlopně 401
Q222 Vrozená insuficience pulmonální chlopně 231
Q223 Jiné vrozené vady pulmonální chlopně 240
Q224 Vrozená trikuspidální stenóza 177
Q225 Ebsteinova anomalie (trikuspidální chlopně) 193
Q226 Syndrom hypoplastického pravého srdce 177
Q228 Jiné vrozené vady trikuspidální chlopně 264
Q229 Vrozená vada trikuspidální chlopně, NS 171
Q23 Vrozené vady aortální a mitrální chlopně 221
Q230 Vrozená stenóza aortální chlopně 265
Q231 Vrozená insuficience aortální chlopně 237
Q232 Vrozená mitrální stenóza 207
Q233 Vrozená mitrální insuficience 256
Q234 Syndrom hypoplastického levého srdce 203
Q238 Jiné vrozené vady aortální a mitrální chlopně 215
Q239 Vrozená vada aortální a mitrální chlopně, NS 201
Q24 Jiné vrozené vady srdce 204
Q240 Dextrokardie 172
Q241 Levokardie 180
Q242 Cor triatriatum 189
Q243 Pulmonální stenóza infundibulární 171
Q244 Vrozená subaortální stenóza 157
Q245 Malformace koronárních cév 200
Q246 Vrozená blokáda převodu vzruchů 202
Q248 Jiné určené vrozené vady srdce 334
Q249 Vrozená vada srdce, NS 302
Q25 Vrozené vady velkých arterií 200
Q250 Otevřený ductus arteriosus (Botalli) 257
Q251 Koarktace aorty 226
Q252 Atrézie aorty 178
Q253 Stenóza aorty 216
Q254 Jiné vrozené vady aorty 195
Q255 Atrézie pulmonální arterie 200
Q256 Stenóza pulmonální arterie 196
Q257 Jiné vrozené vady plicnice 199
Q258 Jiné vrozené vady velkých arterií 186
Q259 Vrozená vada velkých arterií, NS 197
Q26 Vrozené vady velkých žil 205
Q260 Vrozená stenóza duté žíly 204
Q261 Persistující levostranná horní dutá žíla 224
Q262 Totálně anomální napojení plicních žil 206
Q263 Částečně anomální napojení plicních žil 224
Q264 Anomální napojení plicních žil, NS 184
Q265 Anomální napojení portálních žil 169
Q266 Píštěl mezi portální žilou a hepatickou arterií 209
Q268 Jiné vrozené vady velkých žil 213
Q269 Vrozená vada velké žíly, NS 184
Q27 Jiné vrozené vady periferní cévní soustavy 194
Q270 Vrozené chybění a hypoplazie pupeční arterie 273
Q271 Vrozená stenóza renální arterie 197
Q272 Jiné vrozené vady renální arterie 185
Q273 Arteriovenózní vady periferních cév 200
Q274 Vrozená flebektázie 213
Q278 Jiné určené vrozené vady periferní cévní soustavy 219
Q279 Vrozená vada periferní cévní soustavy, NS 266
Q28 Jiné vrozené vady oběhové soustavy 191
Q280 Arteriovenózní malformace přívodných cév mozku 235
Q281 Jiné malformace přívodných cév mozku 185
Q282 Arteriovenózní malformace mozkových cév 218
Q283 Jiné malformace mozkových cév 179
Q288 Jiné určené vrozené vady oběhové soustavy 211
Q289 Vrozená vada oběhové soustavy, NS 198