Diagnoza skupiny Q20-Q28
Skupiny diagnoz
Vrozené vady oběhové soustavy
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
Q20 Vrozené vady srdečních komor a spojení 232
Q200 Společný arteriální truncus 249
Q201 Dvojvýtoková pravá komora 276
Q202 Dvojvýtoková levá komora 218
Q203 Ventrikuloarteriální diskordance 342
Q204 Dvojvtoková komora 201
Q205 Atrioventrikulární diskordance 212
Q206 Izomerismus srdečních oušek 225
Q208 Jiné vrozené vady srdečních komor a spojení 210
Q209 Vrozené vady srdečních komor a spojení, NS 242
Q21 Vrozené vady srdeční přepážky 262
Q210 Defekt komorového septa 363
Q211 Defekt síňového septa 432
Q212 Defekt atrioventrikulárního septa 251
Q213 Fallotova tetralogie 264
Q214 Defekt aortopulmonálního septa 210
Q218 Jiné vrozené vady srdeční přepážky 253
Q219 Vrozená vada srdeční přepážky, NS 230
Q22 Vrozené vady pulmonální a trojcípé chlopně 216
Q220 Atrézie pulmonální chlopně 220
Q221 Vrozená stenóza pulmonální chlopně 515
Q222 Vrozená insuficience pulmonální chlopně 262
Q223 Jiné vrozené vady pulmonální chlopně 260
Q224 Vrozená trikuspidální stenóza 202
Q225 Ebsteinova anomalie (trikuspidální chlopně) 217
Q226 Syndrom hypoplastického pravého srdce 191
Q228 Jiné vrozené vady trikuspidální chlopně 288
Q229 Vrozená vada trikuspidální chlopně, NS 180
Q23 Vrozené vady aortální a mitrální chlopně 238
Q230 Vrozená stenóza aortální chlopně 281
Q231 Vrozená insuficience aortální chlopně 265
Q232 Vrozená mitrální stenóza 228
Q233 Vrozená mitrální insuficience 282
Q234 Syndrom hypoplastického levého srdce 222
Q238 Jiné vrozené vady aortální a mitrální chlopně 232
Q239 Vrozená vada aortální a mitrální chlopně, NS 219
Q24 Jiné vrozené vady srdce 230
Q240 Dextrokardie 188
Q241 Levokardie 194
Q242 Cor triatriatum 206
Q243 Pulmonální stenóza infundibulární 200
Q244 Vrozená subaortální stenóza 176
Q245 Malformace koronárních cév 219
Q246 Vrozená blokáda převodu vzruchů 222
Q248 Jiné určené vrozené vady srdce 371
Q249 Vrozená vada srdce, NS 328
Q25 Vrozené vady velkých arterií 232
Q250 Otevřený ductus arteriosus (Botalli) 285
Q251 Koarktace aorty 248
Q252 Atrézie aorty 202
Q253 Stenóza aorty 232
Q254 Jiné vrozené vady aorty 223
Q255 Atrézie pulmonální arterie 222
Q256 Stenóza pulmonální arterie 213
Q257 Jiné vrozené vady plicnice 235
Q258 Jiné vrozené vady velkých arterií 211
Q259 Vrozená vada velkých arterií, NS 218
Q26 Vrozené vady velkých žil 233
Q260 Vrozená stenóza duté žíly 229
Q261 Persistující levostranná horní dutá žíla 252
Q262 Totálně anomální napojení plicních žil 225
Q263 Částečně anomální napojení plicních žil 242
Q264 Anomální napojení plicních žil, NS 201
Q265 Anomální napojení portálních žil 192
Q266 Píštěl mezi portální žilou a hepatickou arterií 227
Q268 Jiné vrozené vady velkých žil 234
Q269 Vrozená vada velké žíly, NS 203
Q27 Jiné vrozené vady periferní cévní soustavy 226
Q270 Vrozené chybění a hypoplazie pupeční arterie 296
Q271 Vrozená stenóza renální arterie 216
Q272 Jiné vrozené vady renální arterie 191
Q273 Arteriovenózní vady periferních cév 223
Q274 Vrozená flebektázie 236
Q278 Jiné určené vrozené vady periferní cévní soustavy 247
Q279 Vrozená vada periferní cévní soustavy, NS 286
Q28 Jiné vrozené vady oběhové soustavy 216
Q280 Arteriovenózní malformace přívodných cév mozku 244
Q281 Jiné malformace přívodných cév mozku 202
Q282 Arteriovenózní malformace mozkových cév 247
Q283 Jiné malformace mozkových cév 199
Q288 Jiné určené vrozené vady oběhové soustavy 233
Q289 Vrozená vada oběhové soustavy, NS 221