Diagnoza skupiny Q20-Q28
Skupiny diagnoz
Vrozené vady oběhové soustavy
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
Q20 Vrozené vady srdečních komor a spojení 219
Q200 Společný arteriální truncus 239
Q201 Dvojvýtoková pravá komora 254
Q202 Dvojvýtoková levá komora 204
Q203 Ventrikuloarteriální diskordance 324
Q204 Dvojvtoková komora 186
Q205 Atrioventrikulární diskordance 201
Q206 Izomerismus srdečních oušek 206
Q208 Jiné vrozené vady srdečních komor a spojení 199
Q209 Vrozené vady srdečních komor a spojení, NS 227
Q21 Vrozené vady srdeční přepážky 251
Q210 Defekt komorového septa 346
Q211 Defekt síňového septa 406
Q212 Defekt atrioventrikulárního septa 237
Q213 Fallotova tetralogie 251
Q214 Defekt aortopulmonálního septa 206
Q218 Jiné vrozené vady srdeční přepážky 243
Q219 Vrozená vada srdeční přepážky, NS 216
Q22 Vrozené vady pulmonální a trojcípé chlopně 201
Q220 Atrézie pulmonální chlopně 209
Q221 Vrozená stenóza pulmonální chlopně 462
Q222 Vrozená insuficience pulmonální chlopně 248
Q223 Jiné vrozené vady pulmonální chlopně 253
Q224 Vrozená trikuspidální stenóza 192
Q225 Ebsteinova anomalie (trikuspidální chlopně) 205
Q226 Syndrom hypoplastického pravého srdce 187
Q228 Jiné vrozené vady trikuspidální chlopně 276
Q229 Vrozená vada trikuspidální chlopně, NS 177
Q23 Vrozené vady aortální a mitrální chlopně 229
Q230 Vrozená stenóza aortální chlopně 273
Q231 Vrozená insuficience aortální chlopně 249
Q232 Vrozená mitrální stenóza 219
Q233 Vrozená mitrální insuficience 267
Q234 Syndrom hypoplastického levého srdce 211
Q238 Jiné vrozené vady aortální a mitrální chlopně 223
Q239 Vrozená vada aortální a mitrální chlopně, NS 210
Q24 Jiné vrozené vady srdce 215
Q240 Dextrokardie 178
Q241 Levokardie 184
Q242 Cor triatriatum 196
Q243 Pulmonální stenóza infundibulární 185
Q244 Vrozená subaortální stenóza 166
Q245 Malformace koronárních cév 211
Q246 Vrozená blokáda převodu vzruchů 214
Q248 Jiné určené vrozené vady srdce 354
Q249 Vrozená vada srdce, NS 317
Q25 Vrozené vady velkých arterií 218
Q250 Otevřený ductus arteriosus (Botalli) 272
Q251 Koarktace aorty 235
Q252 Atrézie aorty 186
Q253 Stenóza aorty 224
Q254 Jiné vrozené vady aorty 207
Q255 Atrézie pulmonální arterie 209
Q256 Stenóza pulmonální arterie 205
Q257 Jiné vrozené vady plicnice 211
Q258 Jiné vrozené vady velkých arterií 194
Q259 Vrozená vada velkých arterií, NS 205
Q26 Vrozené vady velkých žil 217
Q260 Vrozená stenóza duté žíly 217
Q261 Persistující levostranná horní dutá žíla 238
Q262 Totálně anomální napojení plicních žil 215
Q263 Částečně anomální napojení plicních žil 233
Q264 Anomální napojení plicních žil, NS 195
Q265 Anomální napojení portálních žil 180
Q266 Píštěl mezi portální žilou a hepatickou arterií 218
Q268 Jiné vrozené vady velkých žil 223
Q269 Vrozená vada velké žíly, NS 193
Q27 Jiné vrozené vady periferní cévní soustavy 205
Q270 Vrozené chybění a hypoplazie pupeční arterie 285
Q271 Vrozená stenóza renální arterie 205
Q272 Jiné vrozené vady renální arterie 188
Q273 Arteriovenózní vady periferních cév 216
Q274 Vrozená flebektázie 224
Q278 Jiné určené vrozené vady periferní cévní soustavy 232
Q279 Vrozená vada periferní cévní soustavy, NS 275
Q28 Jiné vrozené vady oběhové soustavy 203
Q280 Arteriovenózní malformace přívodných cév mozku 241
Q281 Jiné malformace přívodných cév mozku 194
Q282 Arteriovenózní malformace mozkových cév 230
Q283 Jiné malformace mozkových cév 190
Q288 Jiné určené vrozené vady oběhové soustavy 224
Q289 Vrozená vada oběhové soustavy, NS 206