Diagnoza skupiny Q30-Q34
Skupiny diagnoz
Vrozené vady dýchací soustavy
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
Q30 Vrozené vady nosu 271
Q300 Atrézie choan 271
Q301 Agenese a nevyvinutí nosu 266
Q302 Zářez, štěrbina a rozštěp nosu 272
Q303 Vrozená proděravěná nosní přepážka 265
Q308 Jiné vrozené vady nosu 303
Q309 Vrozená vada nosu, NS 271
Q31 Vrozené vady hrtanu 291
Q310 Diafragma hrtanu 310
Q311 Vrozená subglotická stenóza 268
Q312 Hypoplazie hrtanu 304
Q313 Laryngokela 299
Q314 Vrozený hrtanový stridor 289
Q315 Vrozená laryngomalacie 332
Q318 Jiné vrozené vady hrtanu 308
Q319 Vrozená vada hrtanu, NS 281
Q32 Vrozené vady průdušnice a průdušky 308
Q320 Vrozená tracheomalacie 343
Q321 Jiné vrozené vady průdušnice 280
Q322 Vrozená bronchomalacie 315
Q323 Vrozené zúžení bronchu 305
Q324 Jiné vrozené vady bronchu 266
Q33 Vrozené vady plic 256
Q330 Vrozená cystická plíce 306
Q331 Přídatný lalok plic 285
Q332 Sekvestrace plic 270
Q333 Nevyvinutí plic 312
Q334 Vrozené bronchiektazie 224
Q335 Ektopická tkáň v plicích 277
Q336 Hypoplazie a dysplazie plic 299
Q338 Jiné vrozené vady plic 275
Q339 Vrozená vada plic, NS 259
Q34 Jiné vrozené vady dýchací soustavy 299
Q340 Vada pohrudnice 299
Q341 Vrozená cysta - mezihrudí - mediastina 298
Q348 Jiné určené vrozené vady dýchací soustavy 296
Q349 Vrozená vada dýchací soustavy, NS 248