Diagnoza skupiny Q30-Q34
Skupiny diagnoz
Vrozené vady dýchací soustavy
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
Q30 Vrozené vady nosu 268
Q300 Atrézie choan 258
Q301 Agenese a nevyvinutí nosu 258
Q302 Zářez, štěrbina a rozštěp nosu 268
Q303 Vrozená proděravěná nosní přepážka 262
Q308 Jiné vrozené vady nosu 295
Q309 Vrozená vada nosu, NS 256
Q31 Vrozené vady hrtanu 275
Q310 Diafragma hrtanu 292
Q311 Vrozená subglotická stenóza 255
Q312 Hypoplazie hrtanu 283
Q313 Laryngokela 295
Q314 Vrozený hrtanový stridor 284
Q315 Vrozená laryngomalacie 314
Q318 Jiné vrozené vady hrtanu 292
Q319 Vrozená vada hrtanu, NS 274
Q32 Vrozené vady průdušnice a průdušky 298
Q320 Vrozená tracheomalacie 324
Q321 Jiné vrozené vady průdušnice 275
Q322 Vrozená bronchomalacie 300
Q323 Vrozené zúžení bronchu 288
Q324 Jiné vrozené vady bronchu 261
Q33 Vrozené vady plic 252
Q330 Vrozená cystická plíce 298
Q331 Přídatný lalok plic 278
Q332 Sekvestrace plic 266
Q333 Nevyvinutí plic 303
Q334 Vrozené bronchiektazie 218
Q335 Ektopická tkáň v plicích 273
Q336 Hypoplazie a dysplazie plic 290
Q338 Jiné vrozené vady plic 271
Q339 Vrozená vada plic, NS 253
Q34 Jiné vrozené vady dýchací soustavy 284
Q340 Vada pohrudnice 291
Q341 Vrozená cysta - mezihrudí - mediastina 287
Q348 Jiné určené vrozené vady dýchací soustavy 278
Q349 Vrozená vada dýchací soustavy, NS 242