Diagnoza skupiny Q30-Q34
Skupiny diagnoz
Vrozené vady dýchací soustavy
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
Q30 Vrozené vady nosu 269
Q300 Atrézie choan 260
Q301 Agenese a nevyvinutí nosu 258
Q302 Zářez, štěrbina a rozštěp nosu 269
Q303 Vrozená proděravěná nosní přepážka 263
Q308 Jiné vrozené vady nosu 298
Q309 Vrozená vada nosu, NS 259
Q31 Vrozené vady hrtanu 279
Q310 Diafragma hrtanu 300
Q311 Vrozená subglotická stenóza 258
Q312 Hypoplazie hrtanu 286
Q313 Laryngokela 295
Q314 Vrozený hrtanový stridor 286
Q315 Vrozená laryngomalacie 320
Q318 Jiné vrozené vady hrtanu 295
Q319 Vrozená vada hrtanu, NS 274
Q32 Vrozené vady průdušnice a průdušky 300
Q320 Vrozená tracheomalacie 329
Q321 Jiné vrozené vady průdušnice 276
Q322 Vrozená bronchomalacie 301
Q323 Vrozené zúžení bronchu 292
Q324 Jiné vrozené vady bronchu 263
Q33 Vrozené vady plic 253
Q330 Vrozená cystická plíce 301
Q331 Přídatný lalok plic 279
Q332 Sekvestrace plic 266
Q333 Nevyvinutí plic 303
Q334 Vrozené bronchiektazie 220
Q335 Ektopická tkáň v plicích 275
Q336 Hypoplazie a dysplazie plic 293
Q338 Jiné vrozené vady plic 272
Q339 Vrozená vada plic, NS 253
Q34 Jiné vrozené vady dýchací soustavy 287
Q340 Vada pohrudnice 291
Q341 Vrozená cysta - mezihrudí - mediastina 291
Q348 Jiné určené vrozené vady dýchací soustavy 282
Q349 Vrozená vada dýchací soustavy, NS 244