Diagnoza skupiny Q30-Q34
Skupiny diagnoz
Vrozené vady dýchací soustavy
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
Q30 Vrozené vady nosu 265
Q300 Atrézie choan 255
Q301 Agenese a nevyvinutí nosu 254
Q302 Zářez, štěrbina a rozštěp nosu 265
Q303 Vrozená proděravěná nosní přepážka 262
Q308 Jiné vrozené vady nosu 291
Q309 Vrozená vada nosu, NS 252
Q31 Vrozené vady hrtanu 270
Q310 Diafragma hrtanu 286
Q311 Vrozená subglotická stenóza 249
Q312 Hypoplazie hrtanu 276
Q313 Laryngokela 292
Q314 Vrozený hrtanový stridor 279
Q315 Vrozená laryngomalacie 307
Q318 Jiné vrozené vady hrtanu 289
Q319 Vrozená vada hrtanu, NS 270
Q32 Vrozené vady průdušnice a průdušky 292
Q320 Vrozená tracheomalacie 317
Q321 Jiné vrozené vady průdušnice 273
Q322 Vrozená bronchomalacie 293
Q323 Vrozené zúžení bronchu 282
Q324 Jiné vrozené vady bronchu 258
Q33 Vrozené vady plic 247
Q330 Vrozená cystická plíce 295
Q331 Přídatný lalok plic 274
Q332 Sekvestrace plic 258
Q333 Nevyvinutí plic 299
Q334 Vrozené bronchiektazie 215
Q335 Ektopická tkáň v plicích 271
Q336 Hypoplazie a dysplazie plic 283
Q338 Jiné vrozené vady plic 270
Q339 Vrozená vada plic, NS 252
Q34 Jiné vrozené vady dýchací soustavy 278
Q340 Vada pohrudnice 285
Q341 Vrozená cysta - mezihrudí - mediastina 287
Q348 Jiné určené vrozené vady dýchací soustavy 274
Q349 Vrozená vada dýchací soustavy, NS 241