Diagnoza skupiny Q60-Q64
Skupiny diagnoz
Vrozené vady močové soustavy
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
Q60 Renální ageneze a hypoplazie 263
Q600 Jednostranná ageneze ledviny 308
Q601 Oboustranná ageneze ledvin 247
Q602 Ageneze ledviny, NS 268
Q603 Jednostranná hypoplazie ledviny 321
Q604 Oboustranná hypoplazie ledvin 262
Q605 Hypoplazie ledviny, NS 256
Q606 Potterův syndrom 269
Q61 Cystická nemoc ledvin 339
Q610 Jediná vrozená cysta ledviny 369
Q611 Polycystická ledvina, infantilního typu 252
Q612 Polycystická ledvina, typu dospělých 310
Q613 Polycystická ledvina, NS 312
Q614 Dysplazie ledviny 288
Q615 Cystická dřeň ledviny 305
Q618 Jiné cystické nemoci ledvin 367
Q619 Cystická nemoc ledvin, NS 313
Q62 Vrozené obstrukční defekty ledvinové pánvičky a vrozené vady močovodu 310
Q620 Vrozená hydronefróza 384
Q621 Atrézie a stenóza močovodu 264
Q622 Vrozený megaloureter 348
Q623 Jiné obstrukční defekty ledvinové pánvičky a močovodu 367
Q624 Ageneze močovodu 291
Q625 Zdvojení močovodu 241
Q626 Špatné umístění močovodu 255
Q627 Vrozený vesiko-uretero-renální reflux 292
Q628 Jiné vrozené vady močovodu 318
Q63 Jiné vrozené vady ledvin 301
Q630 Přídatná ledvina 271
Q631 Laločnatá, spojená a podkovovitá ledvina 303
Q632 Ektopická ledvina 276
Q633 Hyperplastická a obrovská ledvina 278
Q638 Jiné určené vrozené vady ledvin 328
Q639 Vrozená vada ledvin, NS 333
Q64 Jiné vrozené vady močové soustavy 306
Q640 Epispadie 221
Q641 Extrofie močového měchýře 374
Q642 Vrozená zadní uretrální chlopeň 306
Q643 Jiná atrézie a stenóza močové trubice a hrdla močového měchýře 325
Q644 Vady urachu 329
Q645 Vrozené chybění močového měchýře a močové trubice 289
Q646 Vrozený divertikl močového měchýře 289
Q647 Jiné vrozené vady močového měchýře a močové trubice 282
Q648 Jiné určené vrozené vady močové soustavy 276
Q649 Vrozená vada močové soustavy, NS 299