Diagnoza skupiny Q60-Q64
Skupiny diagnoz
Vrozené vady močové soustavy
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
Q60 Renální ageneze a hypoplazie 274
Q600 Jednostranná ageneze ledviny 320
Q601 Oboustranná ageneze ledvin 261
Q602 Ageneze ledviny, NS 279
Q603 Jednostranná hypoplazie ledviny 332
Q604 Oboustranná hypoplazie ledvin 268
Q605 Hypoplazie ledviny, NS 258
Q606 Potterův syndrom 271
Q61 Cystická nemoc ledvin 340
Q610 Jediná vrozená cysta ledviny 375
Q611 Polycystická ledvina, infantilního typu 263
Q612 Polycystická ledvina, typu dospělých 315
Q613 Polycystická ledvina, NS 318
Q614 Dysplazie ledviny 302
Q615 Cystická dřeň ledviny 314
Q618 Jiné cystické nemoci ledvin 385
Q619 Cystická nemoc ledvin, NS 317
Q62 Vrozené obstrukční defekty ledvinové pánvičky a vrozené vady močovodu 321
Q620 Vrozená hydronefróza 397
Q621 Atrézie a stenóza močovodu 277
Q622 Vrozený megaloureter 351
Q623 Jiné obstrukční defekty ledvinové pánvičky a močovodu 376
Q624 Ageneze močovodu 300
Q625 Zdvojení močovodu 254
Q626 Špatné umístění močovodu 260
Q627 Vrozený vesiko-uretero-renální reflux 299
Q628 Jiné vrozené vady močovodu 329
Q63 Jiné vrozené vady ledvin 311
Q630 Přídatná ledvina 275
Q631 Laločnatá, spojená a podkovovitá ledvina 313
Q632 Ektopická ledvina 288
Q633 Hyperplastická a obrovská ledvina 293
Q638 Jiné určené vrozené vady ledvin 343
Q639 Vrozená vada ledvin, NS 344
Q64 Jiné vrozené vady močové soustavy 319
Q640 Epispadie 223
Q641 Extrofie močového měchýře 385
Q642 Vrozená zadní uretrální chlopeň 310
Q643 Jiná atrézie a stenóza močové trubice a hrdla močového měchýře 337
Q644 Vady urachu 343
Q645 Vrozené chybění močového měchýře a močové trubice 300
Q646 Vrozený divertikl močového měchýře 291
Q647 Jiné vrozené vady močového měchýře a močové trubice 291
Q648 Jiné určené vrozené vady močové soustavy 279
Q649 Vrozená vada močové soustavy, NS 303