Diagnoza skupiny Q60-Q64
Skupiny diagnoz
Vrozené vady močové soustavy
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
Q60 Renální ageneze a hypoplazie 257
Q600 Jednostranná ageneze ledviny 296
Q601 Oboustranná ageneze ledvin 246
Q602 Ageneze ledviny, NS 263
Q603 Jednostranná hypoplazie ledviny 311
Q604 Oboustranná hypoplazie ledvin 261
Q605 Hypoplazie ledviny, NS 254
Q606 Potterův syndrom 268
Q61 Cystická nemoc ledvin 336
Q610 Jediná vrozená cysta ledviny 367
Q611 Polycystická ledvina, infantilního typu 251
Q612 Polycystická ledvina, typu dospělých 309
Q613 Polycystická ledvina, NS 306
Q614 Dysplazie ledviny 280
Q615 Cystická dřeň ledviny 301
Q618 Jiné cystické nemoci ledvin 362
Q619 Cystická nemoc ledvin, NS 311
Q62 Vrozené obstrukční defekty ledvinové pánvičky a vrozené vady močovodu 309
Q620 Vrozená hydronefróza 379
Q621 Atrézie a stenóza močovodu 261
Q622 Vrozený megaloureter 343
Q623 Jiné obstrukční defekty ledvinové pánvičky a močovodu 362
Q624 Ageneze močovodu 284
Q625 Zdvojení močovodu 241
Q626 Špatné umístění močovodu 254
Q627 Vrozený vesiko-uretero-renální reflux 290
Q628 Jiné vrozené vady močovodu 311
Q63 Jiné vrozené vady ledvin 300
Q630 Přídatná ledvina 270
Q631 Laločnatá, spojená a podkovovitá ledvina 295
Q632 Ektopická ledvina 270
Q633 Hyperplastická a obrovská ledvina 270
Q638 Jiné určené vrozené vady ledvin 322
Q639 Vrozená vada ledvin, NS 327
Q64 Jiné vrozené vady močové soustavy 301
Q640 Epispadie 217
Q641 Extrofie močového měchýře 367
Q642 Vrozená zadní uretrální chlopeň 306
Q643 Jiná atrézie a stenóza močové trubice a hrdla močového měchýře 319
Q644 Vady urachu 319
Q645 Vrozené chybění močového měchýře a močové trubice 287
Q646 Vrozený divertikl močového měchýře 287
Q647 Jiné vrozené vady močového měchýře a močové trubice 281
Q648 Jiné určené vrozené vady močové soustavy 274
Q649 Vrozená vada močové soustavy, NS 296