Diagnoza skupiny Q60-Q64
Skupiny diagnoz
Vrozené vady močové soustavy
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
Q60 Renální ageneze a hypoplazie 252
Q600 Jednostranná ageneze ledviny 292
Q601 Oboustranná ageneze ledvin 244
Q602 Ageneze ledviny, NS 256
Q603 Jednostranná hypoplazie ledviny 304
Q604 Oboustranná hypoplazie ledvin 258
Q605 Hypoplazie ledviny, NS 253
Q606 Potterův syndrom 264
Q61 Cystická nemoc ledvin 333
Q610 Jediná vrozená cysta ledviny 363
Q611 Polycystická ledvina, infantilního typu 248
Q612 Polycystická ledvina, typu dospělých 306
Q613 Polycystická ledvina, NS 300
Q614 Dysplazie ledviny 264
Q615 Cystická dřeň ledviny 292
Q618 Jiné cystické nemoci ledvin 357
Q619 Cystická nemoc ledvin, NS 308
Q62 Vrozené obstrukční defekty ledvinové pánvičky a vrozené vady močovodu 306
Q620 Vrozená hydronefróza 373
Q621 Atrézie a stenóza močovodu 257
Q622 Vrozený megaloureter 340
Q623 Jiné obstrukční defekty ledvinové pánvičky a močovodu 354
Q624 Ageneze močovodu 270
Q625 Zdvojení močovodu 236
Q626 Špatné umístění močovodu 251
Q627 Vrozený vesiko-uretero-renální reflux 289
Q628 Jiné vrozené vady močovodu 308
Q63 Jiné vrozené vady ledvin 293
Q630 Přídatná ledvina 266
Q631 Laločnatá, spojená a podkovovitá ledvina 289
Q632 Ektopická ledvina 264
Q633 Hyperplastická a obrovská ledvina 265
Q638 Jiné určené vrozené vady ledvin 315
Q639 Vrozená vada ledvin, NS 320
Q64 Jiné vrozené vady močové soustavy 298
Q640 Epispadie 211
Q641 Extrofie močového měchýře 361
Q642 Vrozená zadní uretrální chlopeň 301
Q643 Jiná atrézie a stenóza močové trubice a hrdla močového měchýře 310
Q644 Vady urachu 312
Q645 Vrozené chybění močového měchýře a močové trubice 284
Q646 Vrozený divertikl močového měchýře 283
Q647 Jiné vrozené vady močového měchýře a močové trubice 280
Q648 Jiné určené vrozené vady močové soustavy 273
Q649 Vrozená vada močové soustavy, NS 294