Diagnoza skupiny Q80-Q89
Skupiny diagnoz
Jiné vrozené vady
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
Q80 Vrozená ichtyóza 352
Q800 Obecná ichtyóza 277
Q801 Ichtyóza vázaná na X chromozom 295
Q802 Lamelární ichtyóza 326
Q803 Vrozená erytroderma bulózně ichtyoziformní 256
Q804 Plod harlekýn 353
Q808 Jiná vrozená ichtyóza 264
Q809 Vrozená ichtyóza, NS 275
Q81 Epidermolysis bullosa 305
Q810 Prostá bulózní epidermolýza 280
Q811 Letální epidermolysis bullosa 242
Q812 Epidermolysis bullosa dystrophica 349
Q818 Jiná epidermolysis bullosa 266
Q819 Epidermolysis bullosa, NS 302
Q82 Jiné vrozené vady kůže 331
Q820 Dědičný lymfedém 299
Q821 Xeroderma pigmentosum 259
Q822 Mastocytóza 356
Q823 Incontinentia pigmenti 238
Q824 Ektodermová dysplazie (anhydrotická) 276
Q825 Vrozený nenádorový névus 343
Q828 Jiné určené vrozené vady kůže 296
Q829 Vrozená vada kůže, NS 257
Q83 Vrozené vady prsu 274
Q830 Vrozené chybění prsu s chyběním bradavky 272
Q831 Přídatný prs 282
Q832 Chybění bradavky 257
Q833 Přídatná bradavka 273
Q838 Jiné vrozené vady prsu 282
Q839 Vrozená vada prsu, NS 255
Q84 Jiné vrozené vady kožního krytu 258
Q840 Vrozená alopecie 255
Q841 Vrozené morfologické poruchy vlasů, nezařazené jinde 254
Q842 Jiné vrozené vady vlasů 278
Q843 Anonychie 280
Q844 Vrozená leukonychie 289
Q845 Zvětšené a hypertrofické nehty 289
Q846 Jiné vrozené vady nehtů 261
Q848 Jiné určené vrozené vady kožního krytu 280
Q849 Vrozené vady kožního krytu, NS 266
Q85 Fakomatózy, nezařazené jinde 302
Q850 Neurofibromatóza (nezhoubná) 366
Q851 Tuberózní skleróza 298
Q858 Jiné fakomatózy, nezařazené jinde 307
Q859 Fakomatóza, NS 381
Q86 Vrozené malformační syndromy způsobené známými zevními příčinami, nezařazené jinde 314
Q860 Alkoholový syndrom plodu (dysmorfní) 270
Q861 Hydantoinátový syndrom plodu 258
Q862 Vady tvaru způsobené Warfarinem 270
Q868 Jiné vrozené malformační syndromy způsobené známými 263
Q87 Jiné určené vrozené malformační syndromy postihující více systémů 287
Q870 Vrozené malformační syndromy postihující převážně vzhled obličeje 313
Q871 Vrozené malformační syndromy spojené převážně s malým vzrůstem 329
Q872 Vrozené malformační syndromy postihující převážně končetiny 296
Q873 Vrozené malformační syndromy s časným nadměrným vzrůstem 296
Q874 Marfanův syndrom 308
Q875 Jiné vrozené malformační syndromy s jinými změnami kostry 266
Q878 Jiné určené vrozené malformační syndromy, nezařazené jinde 257
Q89 Jiné vrozené vady, nezařazené jinde 304
Q890 Vrozené vady sleziny 253
Q891 Vrozené vady nadledviny 266
Q892 Vrozené vady jiných žláz s vnitřní sekrecí 276
Q893 Situs inversus - obrácená poloha (útrob) 264
Q894 Spojená (srostlá) dvojčata 285
Q897 Mnohočetné vrozené vady, nezařazené jinde 265
Q898 Jiné určené vrozené vady 302
Q899 Vrozená vada, NS 323