Diagnoza skupiny Q80-Q89
Skupiny diagnoz
Jiné vrozené vady
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
Q80 Vrozená ichtyóza 321
Q800 Obecná ichtyóza 254
Q801 Ichtyóza vázaná na X chromozom 270
Q802 Lamelární ichtyóza 291
Q803 Vrozená erytroderma bulózně ichtyoziformní 237
Q804 Plod harlekýn 325
Q808 Jiná vrozená ichtyóza 245
Q809 Vrozená ichtyóza, NS 252
Q81 Epidermolysis bullosa 274
Q810 Prostá bulózní epidermolýza 258
Q811 Letální epidermolysis bullosa 224
Q812 Epidermolysis bullosa dystrophica 331
Q818 Jiná epidermolysis bullosa 250
Q819 Epidermolysis bullosa, NS 277
Q82 Jiné vrozené vady kůže 309
Q820 Dědičný lymfedém 270
Q821 Xeroderma pigmentosum 246
Q822 Mastocytóza 313
Q823 Incontinentia pigmenti 233
Q824 Ektodermová dysplazie (anhydrotická) 250
Q825 Vrozený nenádorový névus 317
Q828 Jiné určené vrozené vady kůže 275
Q829 Vrozená vada kůže, NS 237
Q83 Vrozené vady prsu 260
Q830 Vrozené chybění prsu s chyběním bradavky 252
Q831 Přídatný prs 257
Q832 Chybění bradavky 234
Q833 Přídatná bradavka 254
Q838 Jiné vrozené vady prsu 262
Q839 Vrozená vada prsu, NS 236
Q84 Jiné vrozené vady kožního krytu 238
Q840 Vrozená alopecie 234
Q841 Vrozené morfologické poruchy vlasů, nezařazené jinde 234
Q842 Jiné vrozené vady vlasů 264
Q843 Anonychie 252
Q844 Vrozená leukonychie 258
Q845 Zvětšené a hypertrofické nehty 263
Q846 Jiné vrozené vady nehtů 244
Q848 Jiné určené vrozené vady kožního krytu 261
Q849 Vrozené vady kožního krytu, NS 254
Q85 Fakomatózy, nezařazené jinde 282
Q850 Neurofibromatóza (nezhoubná) 343
Q851 Tuberózní skleróza 273
Q858 Jiné fakomatózy, nezařazené jinde 285
Q859 Fakomatóza, NS 338
Q86 Vrozené malformační syndromy způsobené známými zevními příčinami, nezařazené jinde 279
Q860 Alkoholový syndrom plodu (dysmorfní) 247
Q861 Hydantoinátový syndrom plodu 239
Q862 Vady tvaru způsobené Warfarinem 252
Q868 Jiné vrozené malformační syndromy způsobené známými 245
Q87 Jiné určené vrozené malformační syndromy postihující více systémů 265
Q870 Vrozené malformační syndromy postihující převážně vzhled obličeje 292
Q871 Vrozené malformační syndromy spojené převážně s malým vzrůstem 303
Q872 Vrozené malformační syndromy postihující převážně končetiny 268
Q873 Vrozené malformační syndromy s časným nadměrným vzrůstem 271
Q874 Marfanův syndrom 287
Q875 Jiné vrozené malformační syndromy s jinými změnami kostry 251
Q878 Jiné určené vrozené malformační syndromy, nezařazené jinde 237
Q89 Jiné vrozené vady, nezařazené jinde 286
Q890 Vrozené vady sleziny 232
Q891 Vrozené vady nadledviny 247
Q892 Vrozené vady jiných žláz s vnitřní sekrecí 257
Q893 Situs inversus - obrácená poloha (útrob) 247
Q894 Spojená (srostlá) dvojčata 265
Q897 Mnohočetné vrozené vady, nezařazené jinde 246
Q898 Jiné určené vrozené vady 279
Q899 Vrozená vada, NS 300