Diagnoza skupiny Q80-Q89
Skupiny diagnoz
Jiné vrozené vady
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
Q80 Vrozená ichtyóza 331
Q800 Obecná ichtyóza 262
Q801 Ichtyóza vázaná na X chromozom 276
Q802 Lamelární ichtyóza 300
Q803 Vrozená erytroderma bulózně ichtyoziformní 242
Q804 Plod harlekýn 329
Q808 Jiná vrozená ichtyóza 247
Q809 Vrozená ichtyóza, NS 257
Q81 Epidermolysis bullosa 286
Q810 Prostá bulózní epidermolýza 263
Q811 Letální epidermolysis bullosa 228
Q812 Epidermolysis bullosa dystrophica 336
Q818 Jiná epidermolysis bullosa 254
Q819 Epidermolysis bullosa, NS 283
Q82 Jiné vrozené vady kůže 316
Q820 Dědičný lymfedém 277
Q821 Xeroderma pigmentosum 249
Q822 Mastocytóza 326
Q823 Incontinentia pigmenti 235
Q824 Ektodermová dysplazie (anhydrotická) 257
Q825 Vrozený nenádorový névus 324
Q828 Jiné určené vrozené vady kůže 281
Q829 Vrozená vada kůže, NS 241
Q83 Vrozené vady prsu 262
Q830 Vrozené chybění prsu s chyběním bradavky 257
Q831 Přídatný prs 262
Q832 Chybění bradavky 239
Q833 Přídatná bradavka 258
Q838 Jiné vrozené vady prsu 265
Q839 Vrozená vada prsu, NS 239
Q84 Jiné vrozené vady kožního krytu 240
Q840 Vrozená alopecie 238
Q841 Vrozené morfologické poruchy vlasů, nezařazené jinde 238
Q842 Jiné vrozené vady vlasů 266
Q843 Anonychie 261
Q844 Vrozená leukonychie 266
Q845 Zvětšené a hypertrofické nehty 270
Q846 Jiné vrozené vady nehtů 249
Q848 Jiné určené vrozené vady kožního krytu 266
Q849 Vrozené vady kožního krytu, NS 255
Q85 Fakomatózy, nezařazené jinde 284
Q850 Neurofibromatóza (nezhoubná) 348
Q851 Tuberózní skleróza 276
Q858 Jiné fakomatózy, nezařazené jinde 289
Q859 Fakomatóza, NS 352
Q86 Vrozené malformační syndromy způsobené známými zevními příčinami, nezařazené jinde 288
Q860 Alkoholový syndrom plodu (dysmorfní) 253
Q861 Hydantoinátový syndrom plodu 242
Q862 Vady tvaru způsobené Warfarinem 254
Q868 Jiné vrozené malformační syndromy způsobené známými 249
Q87 Jiné určené vrozené malformační syndromy postihující více systémů 267
Q870 Vrozené malformační syndromy postihující převážně vzhled obličeje 297
Q871 Vrozené malformační syndromy spojené převážně s malým vzrůstem 309
Q872 Vrozené malformační syndromy postihující převážně končetiny 276
Q873 Vrozené malformační syndromy s časným nadměrným vzrůstem 274
Q874 Marfanův syndrom 294
Q875 Jiné vrozené malformační syndromy s jinými změnami kostry 253
Q878 Jiné určené vrozené malformační syndromy, nezařazené jinde 242
Q89 Jiné vrozené vady, nezařazené jinde 290
Q890 Vrozené vady sleziny 239
Q891 Vrozené vady nadledviny 250
Q892 Vrozené vady jiných žláz s vnitřní sekrecí 259
Q893 Situs inversus - obrácená poloha (útrob) 251
Q894 Spojená (srostlá) dvojčata 269
Q897 Mnohočetné vrozené vady, nezařazené jinde 247
Q898 Jiné určené vrozené vady 282
Q899 Vrozená vada, NS 304