Diagnoza skupiny Q80-Q89
Skupiny diagnoz
Jiné vrozené vady
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
Q80 Vrozená ichtyóza 339
Q800 Obecná ichtyóza 267
Q801 Ichtyóza vázaná na X chromozom 282
Q802 Lamelární ichtyóza 307
Q803 Vrozená erytroderma bulózně ichtyoziformní 247
Q804 Plod harlekýn 336
Q808 Jiná vrozená ichtyóza 251
Q809 Vrozená ichtyóza, NS 264
Q81 Epidermolysis bullosa 296
Q810 Prostá bulózní epidermolýza 268
Q811 Letální epidermolysis bullosa 233
Q812 Epidermolysis bullosa dystrophica 342
Q818 Jiná epidermolysis bullosa 258
Q819 Epidermolysis bullosa, NS 292
Q82 Jiné vrozené vady kůže 322
Q820 Dědičný lymfedém 287
Q821 Xeroderma pigmentosum 250
Q822 Mastocytóza 336
Q823 Incontinentia pigmenti 236
Q824 Ektodermová dysplazie (anhydrotická) 266
Q825 Vrozený nenádorový névus 331
Q828 Jiné určené vrozené vady kůže 288
Q829 Vrozená vada kůže, NS 249
Q83 Vrozené vady prsu 266
Q830 Vrozené chybění prsu s chyběním bradavky 263
Q831 Přídatný prs 268
Q832 Chybění bradavky 245
Q833 Přídatná bradavka 263
Q838 Jiné vrozené vady prsu 271
Q839 Vrozená vada prsu, NS 243
Q84 Jiné vrozené vady kožního krytu 246
Q840 Vrozená alopecie 242
Q841 Vrozené morfologické poruchy vlasů, nezařazené jinde 245
Q842 Jiné vrozené vady vlasů 270
Q843 Anonychie 268
Q844 Vrozená leukonychie 277
Q845 Zvětšené a hypertrofické nehty 277
Q846 Jiné vrozené vady nehtů 254
Q848 Jiné určené vrozené vady kožního krytu 271
Q849 Vrozené vady kožního krytu, NS 259
Q85 Fakomatózy, nezařazené jinde 290
Q850 Neurofibromatóza (nezhoubná) 355
Q851 Tuberózní skleróza 285
Q858 Jiné fakomatózy, nezařazené jinde 294
Q859 Fakomatóza, NS 364
Q86 Vrozené malformační syndromy způsobené známými zevními příčinami, nezařazené jinde 294
Q860 Alkoholový syndrom plodu (dysmorfní) 258
Q861 Hydantoinátový syndrom plodu 246
Q862 Vady tvaru způsobené Warfarinem 261
Q868 Jiné vrozené malformační syndromy způsobené známými 253
Q87 Jiné určené vrozené malformační syndromy postihující více systémů 273
Q870 Vrozené malformační syndromy postihující převážně vzhled obličeje 304
Q871 Vrozené malformační syndromy spojené převážně s malým vzrůstem 317
Q872 Vrozené malformační syndromy postihující převážně končetiny 286
Q873 Vrozené malformační syndromy s časným nadměrným vzrůstem 280
Q874 Marfanův syndrom 300
Q875 Jiné vrozené malformační syndromy s jinými změnami kostry 257
Q878 Jiné určené vrozené malformační syndromy, nezařazené jinde 246
Q89 Jiné vrozené vady, nezařazené jinde 294
Q890 Vrozené vady sleziny 244
Q891 Vrozené vady nadledviny 257
Q892 Vrozené vady jiných žláz s vnitřní sekrecí 268
Q893 Situs inversus - obrácená poloha (útrob) 256
Q894 Spojená (srostlá) dvojčata 276
Q897 Mnohočetné vrozené vady, nezařazené jinde 253
Q898 Jiné určené vrozené vady 289
Q899 Vrozená vada, NS 312