Diagnoza skupiny R25-R29
Skupiny diagnoz
Příznaky a znaky týkající se nervové‚ svalové a kosterní soustavy
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
R25 Abnormální bezděčné pohyby 312
R250 Abnormální pohyby hlavy 314
R251 Třes - tremor - , NS 474
R252 Křeče a spasmy 392
R253 Fascikulace - záškuby svalových snopečků 312
R258 Jiné a neurčené abnormální bezděčné pohyby 351
R26 Poruchy chůze a pohyblivosti 377
R260 Ataktická chůze 298
R261 Paralytická chůze 294
R262 Obtížná chůze, nezařazená jinde 363
R263 Imobilita 430
R268 Jiné a neurčené abnormality chůze a pohyblivosti 419
R27 Jiný nedostatek koordinace 322
R270 Ataxie, NS 274
R278 Jiný a neurčený nedostatek koordinace 307
R29 Jiné příznaky a znaky týkající se nervové a svalové a kosterní soustavy 447
R290 Tetanie 684
R291 Meningismus 345
R292 Abnormální reflexy 311
R293 Abnormální postoj (držení těla) 429
R294 Lupavý kyčel 310
R296 Sklon k pádům, NJ 347
R298 Jiné a neurčené příznaky a znaky týkající se nervové a svalové a kosterní soustavy 705