Diagnoza skupiny R25-R29
Skupiny diagnoz
Příznaky a znaky týkající se nervové‚ svalové a kosterní soustavy
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
R25 Abnormální bezděčné pohyby 318
R250 Abnormální pohyby hlavy 318
R251 Třes - tremor - , NS 483
R252 Křeče a spasmy 397
R253 Fascikulace - záškuby svalových snopečků 316
R258 Jiné a neurčené abnormální bezděčné pohyby 365
R26 Poruchy chůze a pohyblivosti 384
R260 Ataktická chůze 300
R261 Paralytická chůze 295
R262 Obtížná chůze, nezařazená jinde 367
R263 Imobilita 459
R268 Jiné a neurčené abnormality chůze a pohyblivosti 430
R27 Jiný nedostatek koordinace 326
R270 Ataxie, NS 276
R278 Jiný a neurčený nedostatek koordinace 309
R29 Jiné příznaky a znaky týkající se nervové a svalové a kosterní soustavy 454
R290 Tetanie 700
R291 Meningismus 351
R292 Abnormální reflexy 319
R293 Abnormální postoj (držení těla) 440
R294 Lupavý kyčel 311
R296 Sklon k pádům, NJ 351
R298 Jiné a neurčené příznaky a znaky týkající se nervové a svalové a kosterní soustavy 708