Diagnoza skupiny R25-R29
Skupiny diagnoz
Příznaky a znaky týkající se nervové‚ svalové a kosterní soustavy
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
R25 Abnormální bezděčné pohyby 308
R250 Abnormální pohyby hlavy 309
R251 Třes - tremor - , NS 465
R252 Křeče a spasmy 386
R253 Fascikulace - záškuby svalových snopečků 309
R258 Jiné a neurčené abnormální bezděčné pohyby 342
R26 Poruchy chůze a pohyblivosti 369
R260 Ataktická chůze 296
R261 Paralytická chůze 292
R262 Obtížná chůze, nezařazená jinde 361
R263 Imobilita 409
R268 Jiné a neurčené abnormality chůze a pohyblivosti 411
R27 Jiný nedostatek koordinace 318
R270 Ataxie, NS 270
R278 Jiný a neurčený nedostatek koordinace 302
R29 Jiné příznaky a znaky týkající se nervové a svalové a kosterní soustavy 439
R290 Tetanie 672
R291 Meningismus 333
R292 Abnormální reflexy 305
R293 Abnormální postoj (držení těla) 423
R294 Lupavý kyčel 307
R296 Sklon k pádům, NJ 341
R298 Jiné a neurčené příznaky a znaky týkající se nervové a svalové a kosterní soustavy 698