Diagnoza skupiny R25-R29
Skupiny diagnoz
Příznaky a znaky týkající se nervové‚ svalové a kosterní soustavy
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
R25 Abnormální bezděčné pohyby 329
R250 Abnormální pohyby hlavy 333
R251 Třes - tremor - , NS 499
R252 Křeče a spasmy 408
R253 Fascikulace - záškuby svalových snopečků 326
R258 Jiné a neurčené abnormální bezděčné pohyby 372
R26 Poruchy chůze a pohyblivosti 399
R260 Ataktická chůze 308
R261 Paralytická chůze 300
R262 Obtížná chůze, nezařazená jinde 387
R263 Imobilita 494
R268 Jiné a neurčené abnormality chůze a pohyblivosti 447
R27 Jiný nedostatek koordinace 333
R270 Ataxie, NS 279
R278 Jiný a neurčený nedostatek koordinace 311
R29 Jiné příznaky a znaky týkající se nervové a svalové a kosterní soustavy 468
R290 Tetanie 722
R291 Meningismus 364
R292 Abnormální reflexy 328
R293 Abnormální postoj (držení těla) 458
R294 Lupavý kyčel 314
R296 Sklon k pádům, NJ 361
R298 Jiné a neurčené příznaky a znaky týkající se nervové a svalové a kosterní soustavy 715