Diagnoza skupiny R40-R46
Skupiny diagnoz
Příznaky a znaky týkající se vědomí‚ vnímání‚ emočního stavu a chování
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
R40 Spavost - somnolence, ztrnulost - stupor a bezvědomí - koma 268
R400 Spavost - somnolence 312
R401 Ztrnulost - stupor 314
R402 Bezvědomí - coma, NS 469
R41 Jiné příznaky a znaky týkající se funkcí vnímání a vědomí 304
R410 Desorientace, NS 287
R411 Anterográdní amnézie 285
R412 Retrográdní amnézie 290
R413 Jiná amnézie 346
R418 Jiné a neurčené příznaky a znaky týkající se funkcí vnímání a vědomí 382
R42 Závrať - vertigo 1258
R43 Poruchy čichu a chuti 266
R430 Anosmie 283
R431 Parosmie 285
R432 Parageusie 283
R438 Jiné a neurčené poruchy čichu a chuti 305
R44 Jiné příznaky a znaky týkající se celkového čití a vnímání 289
R440 Sluchové halucinace 267
R441 Zrakové halucinace 266
R442 Jiné halucinace 269
R443 Halucinace, NS 270
R448 Jiné a neurčené příznaky a znaky týkající se celkového čití a vnímání 243
R45 Příznaky a znaky týkající se emočního stavu 286
R450 Nervozita 269
R451 Neklid a nepokoj 300
R452 Pocit neštěstí 324
R453 Sklíčenost a apatie 253
R454 Popudlivost, vznětlivost a hněv 262
R455 Nepřátelství 270
R456 Fyzické násilí 279
R457 Stav emočního šoku a stresu, NS 278
R458 Jiné příznaky a znaky týkající se emočního stavu 320
R46 Příznaky a znaky týkající se vzezření a chování 275
R460 Velmi nízká úroveň osobní hygieny 301
R461 Bizarní osobní vzhled 318
R462 Podivné a nevysvětlitelné chování 292
R463 Přehnané, přepjaté chování 246
R464 Zpomalenost a chabé reagování 250
R465 Podezíravost a význačná vyhýbavost 278
R466 Nepřiměřená starostlivost a předsudky se stresovými následky 274
R467 Mnohomluvnost a nepodstatné podrobnosti, ztěžující kontakt 431
R468 Jiné příznaky a znaky týkající se vzezření a chování 267