Diagnoza skupiny R40-R46
Skupiny diagnoz
Příznaky a znaky týkající se vědomí‚ vnímání‚ emočního stavu a chování
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
R40 Spavost - somnolence, ztrnulost - stupor a bezvědomí - koma 281
R400 Spavost - somnolence 328
R401 Ztrnulost - stupor 333
R402 Bezvědomí - coma, NS 505
R41 Jiné příznaky a znaky týkající se funkcí vnímání a vědomí 321
R410 Desorientace, NS 315
R411 Anterográdní amnézie 322
R412 Retrográdní amnézie 309
R413 Jiná amnézie 366
R418 Jiné a neurčené příznaky a znaky týkající se funkcí vnímání a vědomí 397
R42 Závrať - vertigo 1312
R43 Poruchy čichu a chuti 274
R430 Anosmie 296
R431 Parosmie 310
R432 Parageusie 297
R438 Jiné a neurčené poruchy čichu a chuti 325
R44 Jiné příznaky a znaky týkající se celkového čití a vnímání 301
R440 Sluchové halucinace 278
R441 Zrakové halucinace 282
R442 Jiné halucinace 294
R443 Halucinace, NS 275
R448 Jiné a neurčené příznaky a znaky týkající se celkového čití a vnímání 247
R45 Příznaky a znaky týkající se emočního stavu 294
R450 Nervozita 286
R451 Neklid a nepokoj 312
R452 Pocit neštěstí 355
R453 Sklíčenost a apatie 265
R454 Popudlivost, vznětlivost a hněv 277
R455 Nepřátelství 292
R456 Fyzické násilí 299
R457 Stav emočního šoku a stresu, NS 302
R458 Jiné příznaky a znaky týkající se emočního stavu 324
R46 Příznaky a znaky týkající se vzezření a chování 289
R460 Velmi nízká úroveň osobní hygieny 307
R461 Bizarní osobní vzhled 323
R462 Podivné a nevysvětlitelné chování 302
R463 Přehnané, přepjaté chování 250
R464 Zpomalenost a chabé reagování 263
R465 Podezíravost a význačná vyhýbavost 295
R466 Nepřiměřená starostlivost a předsudky se stresovými následky 298
R467 Mnohomluvnost a nepodstatné podrobnosti, ztěžující kontakt 480
R468 Jiné příznaky a znaky týkající se vzezření a chování 290