Diagnoza skupiny R40-R46
Skupiny diagnoz
Příznaky a znaky týkající se vědomí‚ vnímání‚ emočního stavu a chování
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
R40 Spavost - somnolence, ztrnulost - stupor a bezvědomí - koma 270
R400 Spavost - somnolence 315
R401 Ztrnulost - stupor 321
R402 Bezvědomí - coma, NS 478
R41 Jiné příznaky a znaky týkající se funkcí vnímání a vědomí 307
R410 Desorientace, NS 292
R411 Anterográdní amnézie 306
R412 Retrográdní amnézie 295
R413 Jiná amnézie 350
R418 Jiné a neurčené příznaky a znaky týkající se funkcí vnímání a vědomí 388
R42 Závrať - vertigo 1271
R43 Poruchy čichu a chuti 270
R430 Anosmie 286
R431 Parosmie 295
R432 Parageusie 286
R438 Jiné a neurčené poruchy čichu a chuti 311
R44 Jiné příznaky a znaky týkající se celkového čití a vnímání 291
R440 Sluchové halucinace 268
R441 Zrakové halucinace 268
R442 Jiné halucinace 274
R443 Halucinace, NS 271
R448 Jiné a neurčené příznaky a znaky týkající se celkového čití a vnímání 243
R45 Příznaky a znaky týkající se emočního stavu 288
R450 Nervozita 272
R451 Neklid a nepokoj 305
R452 Pocit neštěstí 335
R453 Sklíčenost a apatie 258
R454 Popudlivost, vznětlivost a hněv 264
R455 Nepřátelství 272
R456 Fyzické násilí 282
R457 Stav emočního šoku a stresu, NS 287
R458 Jiné příznaky a znaky týkající se emočního stavu 320
R46 Příznaky a znaky týkající se vzezření a chování 277
R460 Velmi nízká úroveň osobní hygieny 302
R461 Bizarní osobní vzhled 318
R462 Podivné a nevysvětlitelné chování 292
R463 Přehnané, přepjaté chování 248
R464 Zpomalenost a chabé reagování 251
R465 Podezíravost a význačná vyhýbavost 283
R466 Nepřiměřená starostlivost a předsudky se stresovými následky 278
R467 Mnohomluvnost a nepodstatné podrobnosti, ztěžující kontakt 444
R468 Jiné příznaky a znaky týkající se vzezření a chování 273