Diagnoza skupiny R40-R46
Skupiny diagnoz
Příznaky a znaky týkající se vědomí‚ vnímání‚ emočního stavu a chování
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
R40 Spavost - somnolence, ztrnulost - stupor a bezvědomí - koma 272
R400 Spavost - somnolence 316
R401 Ztrnulost - stupor 325
R402 Bezvědomí - coma, NS 487
R41 Jiné příznaky a znaky týkající se funkcí vnímání a vědomí 311
R410 Desorientace, NS 297
R411 Anterográdní amnézie 313
R412 Retrográdní amnézie 297
R413 Jiná amnézie 356
R418 Jiné a neurčené příznaky a znaky týkající se funkcí vnímání a vědomí 391
R42 Závrať - vertigo 1286
R43 Poruchy čichu a chuti 271
R430 Anosmie 286
R431 Parosmie 300
R432 Parageusie 288
R438 Jiné a neurčené poruchy čichu a chuti 315
R44 Jiné příznaky a znaky týkající se celkového čití a vnímání 292
R440 Sluchové halucinace 270
R441 Zrakové halucinace 271
R442 Jiné halucinace 282
R443 Halucinace, NS 273
R448 Jiné a neurčené příznaky a znaky týkající se celkového čití a vnímání 244
R45 Příznaky a znaky týkající se emočního stavu 290
R450 Nervozita 274
R451 Neklid a nepokoj 306
R452 Pocit neštěstí 342
R453 Sklíčenost a apatie 262
R454 Popudlivost, vznětlivost a hněv 266
R455 Nepřátelství 280
R456 Fyzické násilí 286
R457 Stav emočního šoku a stresu, NS 292
R458 Jiné příznaky a znaky týkající se emočního stavu 322
R46 Příznaky a znaky týkající se vzezření a chování 278
R460 Velmi nízká úroveň osobní hygieny 303
R461 Bizarní osobní vzhled 321
R462 Podivné a nevysvětlitelné chování 294
R463 Přehnané, přepjaté chování 249
R464 Zpomalenost a chabé reagování 252
R465 Podezíravost a význačná vyhýbavost 287
R466 Nepřiměřená starostlivost a předsudky se stresovými následky 285
R467 Mnohomluvnost a nepodstatné podrobnosti, ztěžující kontakt 458
R468 Jiné příznaky a znaky týkající se vzezření a chování 282