Diagnoza skupiny R70-R79
Skupiny diagnoz
Abnormální nálezy při vyšetření krve bez diagnózy
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
R70 Zvýšená rychlost sedimentace červených krvinek a abnormality viskozity plazmy 368
R700 Zvýšená rychlost sedimentace červených krvinek 442
R701 Abnormální vazkost plazmy 286
R71 Abnormality červených krvinek 366
R72 Abnormality bílých krvinek, nezařazené jinde 399
R73 Zvýšená hladina krevní glukózy 295
R730 Abnormální test glukosové tolerance 478
R739 Hyperglykémie, NS 931
R74 Abnormální hladiny enzymů v séru 385
R740 Zvýšení hladin transaminázy nebo dehydrogenázy kyseliny mléčné [LDH] 467
R748 Abnormální hladiny jiných sérových enzymů 440
R749 Abnormální hladina neurčeného sérového enzymu, NS 348
R75 Laboratorní průkaz viru lidské imunodeficience [HIV] 308
R76 Jiné abnormální imunologické nálezy v séru 339
R760 Zvýšený titr protilátek 331
R761 Abnormální reakce na tuberkulinový test 258
R762 Falešně pozitivní serologický test na syfilis 275
R768 Jiné určené abnormální imunologické nálezy v séru 333
R769 Abnormální imunologické nálezy v séru, NS 303
R77 Jiné abnormality plazmatických bílkovin 288
R770 Abnormalita albuminu 254
R771 Abnormalita globulinu 270
R772 Abnormalita alfafetoproteinu 247
R778 Jiné určené abnormality plazmatických bílkovin 324
R779 Abnormalita plazmatické bílkoviny, NS 360
R78 Nálezy léčiv (drog) a jiných látek normálně v krvi nepřítomných 296
R780 Nález alkoholu v krvi 315
R781 Nález opiátových drog v krvi 281
R782 Nález kokainu v krvi 249
R783 Nález halucinogenů v krvi 241
R784 Nález jiných drog s možným návykem v krvi 254
R785 Nález psychotroponích látek v krvi 307
R786 Nález steroidních činitelů v krvi 265
R787 Nález abnormální hladiny těžkých kovů v krvi 295
R788 Nález jiných určených látek normálně v krvi nepřítomných 263
R789 Nález neurčené látky normálně v krvi nepřítomné 290
R79 Jiné abnormální nálezy chemismu krve 289
R790 Abnormální hladina krevních minerálů 341
R798 Jiné určené abnormální nálezy chemismu krve 316
R799 Abnormální nález chemismu krve, NS 340