Diagnoza skupiny R70-R79
Skupiny diagnoz
Abnormální nálezy při vyšetření krve bez diagnózy
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
R70 Zvýšená rychlost sedimentace červených krvinek a abnormality viskozity plazmy 357
R700 Zvýšená rychlost sedimentace červených krvinek 431
R701 Abnormální vazkost plazmy 282
R71 Abnormality červených krvinek 356
R72 Abnormality bílých krvinek, nezařazené jinde 392
R73 Zvýšená hladina krevní glukózy 292
R730 Abnormální test glukosové tolerance 469
R739 Hyperglykémie, NS 917
R74 Abnormální hladiny enzymů v séru 378
R740 Zvýšení hladin transaminázy nebo dehydrogenázy kyseliny mléčné [LDH] 456
R748 Abnormální hladiny jiných sérových enzymů 425
R749 Abnormální hladina neurčeného sérového enzymu, NS 338
R75 Laboratorní průkaz viru lidské imunodeficience [HIV] 302
R76 Jiné abnormální imunologické nálezy v séru 333
R760 Zvýšený titr protilátek 325
R761 Abnormální reakce na tuberkulinový test 257
R762 Falešně pozitivní serologický test na syfilis 274
R768 Jiné určené abnormální imunologické nálezy v séru 330
R769 Abnormální imunologické nálezy v séru, NS 301
R77 Jiné abnormality plazmatických bílkovin 286
R770 Abnormalita albuminu 253
R771 Abnormalita globulinu 268
R772 Abnormalita alfafetoproteinu 245
R778 Jiné určené abnormality plazmatických bílkovin 314
R779 Abnormalita plazmatické bílkoviny, NS 353
R78 Nálezy léčiv (drog) a jiných látek normálně v krvi nepřítomných 286
R780 Nález alkoholu v krvi 306
R781 Nález opiátových drog v krvi 279
R782 Nález kokainu v krvi 249
R783 Nález halucinogenů v krvi 240
R784 Nález jiných drog s možným návykem v krvi 253
R785 Nález psychotroponích látek v krvi 303
R786 Nález steroidních činitelů v krvi 264
R787 Nález abnormální hladiny těžkých kovů v krvi 294
R788 Nález jiných určených látek normálně v krvi nepřítomných 263
R789 Nález neurčené látky normálně v krvi nepřítomné 287
R79 Jiné abnormální nálezy chemismu krve 288
R790 Abnormální hladina krevních minerálů 330
R798 Jiné určené abnormální nálezy chemismu krve 315
R799 Abnormální nález chemismu krve, NS 333