Diagnoza skupiny R70-R79
Skupiny diagnoz
Abnormální nálezy při vyšetření krve bez diagnózy
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
R70 Zvýšená rychlost sedimentace červených krvinek a abnormality viskozity plazmy 382
R700 Zvýšená rychlost sedimentace červených krvinek 464
R701 Abnormální vazkost plazmy 294
R71 Abnormality červených krvinek 376
R72 Abnormality bílých krvinek, nezařazené jinde 414
R73 Zvýšená hladina krevní glukózy 298
R730 Abnormální test glukosové tolerance 489
R739 Hyperglykémie, NS 953
R74 Abnormální hladiny enzymů v séru 395
R740 Zvýšení hladin transaminázy nebo dehydrogenázy kyseliny mléčné [LDH] 490
R748 Abnormální hladiny jiných sérových enzymů 450
R749 Abnormální hladina neurčeného sérového enzymu, NS 360
R75 Laboratorní průkaz viru lidské imunodeficience [HIV] 317
R76 Jiné abnormální imunologické nálezy v séru 350
R760 Zvýšený titr protilátek 346
R761 Abnormální reakce na tuberkulinový test 264
R762 Falešně pozitivní serologický test na syfilis 276
R768 Jiné určené abnormální imunologické nálezy v séru 335
R769 Abnormální imunologické nálezy v séru, NS 311
R77 Jiné abnormality plazmatických bílkovin 291
R770 Abnormalita albuminu 260
R771 Abnormalita globulinu 276
R772 Abnormalita alfafetoproteinu 252
R778 Jiné určené abnormality plazmatických bílkovin 338
R779 Abnormalita plazmatické bílkoviny, NS 376
R78 Nálezy léčiv (drog) a jiných látek normálně v krvi nepřítomných 309
R780 Nález alkoholu v krvi 330
R781 Nález opiátových drog v krvi 283
R782 Nález kokainu v krvi 256
R783 Nález halucinogenů v krvi 245
R784 Nález jiných drog s možným návykem v krvi 261
R785 Nález psychotroponích látek v krvi 320
R786 Nález steroidních činitelů v krvi 272
R787 Nález abnormální hladiny těžkých kovů v krvi 297
R788 Nález jiných určených látek normálně v krvi nepřítomných 266
R789 Nález neurčené látky normálně v krvi nepřítomné 292
R79 Jiné abnormální nálezy chemismu krve 295
R790 Abnormální hladina krevních minerálů 357
R798 Jiné určené abnormální nálezy chemismu krve 321
R799 Abnormální nález chemismu krve, NS 357