Diagnoza skupiny R70-R79
Skupiny diagnoz
Abnormální nálezy při vyšetření krve bez diagnózy
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
R70 Zvýšená rychlost sedimentace červených krvinek a abnormality viskozity plazmy 351
R700 Zvýšená rychlost sedimentace červených krvinek 418
R701 Abnormální vazkost plazmy 274
R71 Abnormality červených krvinek 353
R72 Abnormality bílých krvinek, nezařazené jinde 384
R73 Zvýšená hladina krevní glukózy 290
R730 Abnormální test glukosové tolerance 459
R739 Hyperglykémie, NS 905
R74 Abnormální hladiny enzymů v séru 371
R740 Zvýšení hladin transaminázy nebo dehydrogenázy kyseliny mléčné [LDH] 444
R748 Abnormální hladiny jiných sérových enzymů 419
R749 Abnormální hladina neurčeného sérového enzymu, NS 333
R75 Laboratorní průkaz viru lidské imunodeficience [HIV] 295
R76 Jiné abnormální imunologické nálezy v séru 324
R760 Zvýšený titr protilátek 319
R761 Abnormální reakce na tuberkulinový test 256
R762 Falešně pozitivní serologický test na syfilis 272
R768 Jiné určené abnormální imunologické nálezy v séru 327
R769 Abnormální imunologické nálezy v séru, NS 298
R77 Jiné abnormality plazmatických bílkovin 282
R770 Abnormalita albuminu 251
R771 Abnormalita globulinu 266
R772 Abnormalita alfafetoproteinu 241
R778 Jiné určené abnormality plazmatických bílkovin 309
R779 Abnormalita plazmatické bílkoviny, NS 347
R78 Nálezy léčiv (drog) a jiných látek normálně v krvi nepřítomných 278
R780 Nález alkoholu v krvi 302
R781 Nález opiátových drog v krvi 277
R782 Nález kokainu v krvi 245
R783 Nález halucinogenů v krvi 239
R784 Nález jiných drog s možným návykem v krvi 252
R785 Nález psychotroponích látek v krvi 295
R786 Nález steroidních činitelů v krvi 261
R787 Nález abnormální hladiny těžkých kovů v krvi 293
R788 Nález jiných určených látek normálně v krvi nepřítomných 261
R789 Nález neurčené látky normálně v krvi nepřítomné 283
R79 Jiné abnormální nálezy chemismu krve 287
R790 Abnormální hladina krevních minerálů 326
R798 Jiné určené abnormální nálezy chemismu krve 313
R799 Abnormální nález chemismu krve, NS 323