Diagnoza skupiny R80-R82
Skupiny diagnoz
Abnormální nálezy při vyšetření moči bez diagnózy
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
R80 Izolovaná proteinurie 360
R81 Glykosurie 301
R82 Jiné abnormální nálezy v moči 390
R820 Chylurie 291
R821 Myoglobinurie 310
R822 Biliurie 325
R823 Hemoglobinurie 446
R824 Acetonurie 363
R825 Zvýšení hladiny léků, léčiv, návykových a biologických látek v moči 328
R826 Abnormální hladiny látek, původem především neléčivých, v moči 334
R827 Abnormální nálezy při mikrobiologickém vyšetření moči 325
R828 Abnormální nálezy při cytologickém a histologickém vyšetření moči 313
R829 Jiné a neurčené abnormální nálezy v moči 311