Diagnoza skupiny R80-R82
Skupiny diagnoz
Abnormální nálezy při vyšetření moči bez diagnózy
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
R80 Izolovaná proteinurie 342
R81 Glykosurie 297
R82 Jiné abnormální nálezy v moči 375
R820 Chylurie 288
R821 Myoglobinurie 303
R822 Biliurie 312
R823 Hemoglobinurie 435
R824 Acetonurie 356
R825 Zvýšení hladiny léků, léčiv, návykových a biologických látek v moči 323
R826 Abnormální hladiny látek, původem především neléčivých, v moči 328
R827 Abnormální nálezy při mikrobiologickém vyšetření moči 321
R828 Abnormální nálezy při cytologickém a histologickém vyšetření moči 309
R829 Jiné a neurčené abnormální nálezy v moči 307