Diagnoza skupiny R80-R82
Skupiny diagnoz
Abnormální nálezy při vyšetření moči bez diagnózy
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
R80 Izolovaná proteinurie 378
R81 Glykosurie 313
R82 Jiné abnormální nálezy v moči 402
R820 Chylurie 311
R821 Myoglobinurie 315
R822 Biliurie 342
R823 Hemoglobinurie 452
R824 Acetonurie 369
R825 Zvýšení hladiny léků, léčiv, návykových a biologických látek v moči 338
R826 Abnormální hladiny látek, původem především neléčivých, v moči 347
R827 Abnormální nálezy při mikrobiologickém vyšetření moči 329
R828 Abnormální nálezy při cytologickém a histologickém vyšetření moči 322
R829 Jiné a neurčené abnormální nálezy v moči 324