Diagnoza skupiny R80-R82
Skupiny diagnoz
Abnormální nálezy při vyšetření moči bez diagnózy
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
R80 Izolovaná proteinurie 350
R81 Glykosurie 300
R82 Jiné abnormální nálezy v moči 383
R820 Chylurie 290
R821 Myoglobinurie 309
R822 Biliurie 321
R823 Hemoglobinurie 439
R824 Acetonurie 360
R825 Zvýšení hladiny léků, léčiv, návykových a biologických látek v moči 327
R826 Abnormální hladiny látek, původem především neléčivých, v moči 331
R827 Abnormální nálezy při mikrobiologickém vyšetření moči 324
R828 Abnormální nálezy při cytologickém a histologickém vyšetření moči 312
R829 Jiné a neurčené abnormální nálezy v moči 310