Diagnoza skupiny R90-R94
Skupiny diagnoz
Abnormální nálezy při diagnostických zobrazovacích a při funkčních vyšetřeních bez diagnózy
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
R90 Abnormální nálezy při diagnostickém zobrazení centrální nervové soustavy 315
R900 Léze naplňující nitrolební prostor 351
R908 Jiné abnormální nálezy při diagnostickém zobrazení centrální nervové soustavy 383
R91 Abnormální nálezy při diagnostickém zobrazení plic 947
R92 Abnormální nálezy při diagnostickém zobrazení prsu 761
R93 Abnormální nálezy při diagnostickém zobrazení jiných tělních struktur 356
R930 Abnormální nálezy při diagnostickém zobrazení lebky a hlavy, nezařazené jinde 365
R931 Abnormální nálezy při diagnostickém zobrazení srdce a koronárního oběhu 335
R932 Abnormální nálezy při diagnostickém zobrazení jater a žlučových cest 346
R933 Abnormální nálezy při diagnostickém zobrazení jiných částí trávicí soustavy 317
R934 Abnormální nálezy při diagnostickém zobrazení močových orgánů 293
R935 Abnormální nálezy při diagnostickém zobrazení jiných břišních krajin včetně retroperitonea 311
R936 Abnormální nálezy při diagnostickém zobrazení končetin 309
R937 Abnormální nálezy při diagnostickém zobrazení jiných částí svalové a kosterní soustavy 328
R938 Abnormální nálezy při diagnostickém zobrazení jiných určených tělních struktur 322
R94 Abnormální výsledky funkčního vyšetření 360
R940 Abnormální výsledky funkčních vyšetření centrální nervové soustavy 332
R941 Abnormální výsledky funkčních vyšetření periferní nervové soustavy a smyslů 321
R942 Abnormální výsledky funkčních vyšetření plic 317
R943 Abnormální výsledky kardiovaskulárních funkčních vyšetření 348
R944 Abnormální výsledky funkčních vyšetření ledvin 296
R945 Abnormální výsledky funkčního vyšetření jater 318
R946 Abnormální výsledky funkčního vyšetření štítné žlázy 301
R947 Abnormální výsledky jiných endokrinních funkčních vyšetření 292
R948 Abnormální výsledky funkčních vyšetření jiných orgánů a soustav 290