Diagnoza skupiny R90-R94
Skupiny diagnoz
Abnormální nálezy při diagnostických zobrazovacích a při funkčních vyšetřeních bez diagnózy
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
R90 Abnormální nálezy při diagnostickém zobrazení centrální nervové soustavy 348
R900 Léze naplňující nitrolební prostor 385
R908 Jiné abnormální nálezy při diagnostickém zobrazení centrální nervové soustavy 417
R91 Abnormální nálezy při diagnostickém zobrazení plic 1004
R92 Abnormální nálezy při diagnostickém zobrazení prsu 798
R93 Abnormální nálezy při diagnostickém zobrazení jiných tělních struktur 378
R930 Abnormální nálezy při diagnostickém zobrazení lebky a hlavy, nezařazené jinde 395
R931 Abnormální nálezy při diagnostickém zobrazení srdce a koronárního oběhu 365
R932 Abnormální nálezy při diagnostickém zobrazení jater a žlučových cest 368
R933 Abnormální nálezy při diagnostickém zobrazení jiných částí trávicí soustavy 323
R934 Abnormální nálezy při diagnostickém zobrazení močových orgánů 306
R935 Abnormální nálezy při diagnostickém zobrazení jiných břišních krajin včetně retroperitonea 318
R936 Abnormální nálezy při diagnostickém zobrazení končetin 337
R937 Abnormální nálezy při diagnostickém zobrazení jiných částí svalové a kosterní soustavy 356
R938 Abnormální nálezy při diagnostickém zobrazení jiných určených tělních struktur 331
R94 Abnormální výsledky funkčního vyšetření 384
R940 Abnormální výsledky funkčních vyšetření centrální nervové soustavy 354
R941 Abnormální výsledky funkčních vyšetření periferní nervové soustavy a smyslů 330
R942 Abnormální výsledky funkčních vyšetření plic 339
R943 Abnormální výsledky kardiovaskulárních funkčních vyšetření 360
R944 Abnormální výsledky funkčních vyšetření ledvin 326
R945 Abnormální výsledky funkčního vyšetření jater 329
R946 Abnormální výsledky funkčního vyšetření štítné žlázy 318
R947 Abnormální výsledky jiných endokrinních funkčních vyšetření 301
R948 Abnormální výsledky funkčních vyšetření jiných orgánů a soustav 307