Diagnoza skupiny R90-R94
Skupiny diagnoz
Abnormální nálezy při diagnostických zobrazovacích a při funkčních vyšetřeních bez diagnózy
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
R90 Abnormální nálezy při diagnostickém zobrazení centrální nervové soustavy 322
R900 Léze naplňující nitrolební prostor 360
R908 Jiné abnormální nálezy při diagnostickém zobrazení centrální nervové soustavy 391
R91 Abnormální nálezy při diagnostickém zobrazení plic 982
R92 Abnormální nálezy při diagnostickém zobrazení prsu 771
R93 Abnormální nálezy při diagnostickém zobrazení jiných tělních struktur 360
R930 Abnormální nálezy při diagnostickém zobrazení lebky a hlavy, nezařazené jinde 376
R931 Abnormální nálezy při diagnostickém zobrazení srdce a koronárního oběhu 342
R932 Abnormální nálezy při diagnostickém zobrazení jater a žlučových cest 353
R933 Abnormální nálezy při diagnostickém zobrazení jiných částí trávicí soustavy 319
R934 Abnormální nálezy při diagnostickém zobrazení močových orgánů 296
R935 Abnormální nálezy při diagnostickém zobrazení jiných břišních krajin včetně retroperitonea 314
R936 Abnormální nálezy při diagnostickém zobrazení končetin 314
R937 Abnormální nálezy při diagnostickém zobrazení jiných částí svalové a kosterní soustavy 334
R938 Abnormální nálezy při diagnostickém zobrazení jiných určených tělních struktur 325
R94 Abnormální výsledky funkčního vyšetření 363
R940 Abnormální výsledky funkčních vyšetření centrální nervové soustavy 336
R941 Abnormální výsledky funkčních vyšetření periferní nervové soustavy a smyslů 323
R942 Abnormální výsledky funkčních vyšetření plic 318
R943 Abnormální výsledky kardiovaskulárních funkčních vyšetření 351
R944 Abnormální výsledky funkčních vyšetření ledvin 300
R945 Abnormální výsledky funkčního vyšetření jater 321
R946 Abnormální výsledky funkčního vyšetření štítné žlázy 304
R947 Abnormální výsledky jiných endokrinních funkčních vyšetření 295
R948 Abnormální výsledky funkčních vyšetření jiných orgánů a soustav 291