Diagnoza skupiny R90-R94
Skupiny diagnoz
Abnormální nálezy při diagnostických zobrazovacích a při funkčních vyšetřeních bez diagnózy
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
R90 Abnormální nálezy při diagnostickém zobrazení centrální nervové soustavy 328
R900 Léze naplňující nitrolební prostor 370
R908 Jiné abnormální nálezy při diagnostickém zobrazení centrální nervové soustavy 399
R91 Abnormální nálezy při diagnostickém zobrazení plic 992
R92 Abnormální nálezy při diagnostickém zobrazení prsu 780
R93 Abnormální nálezy při diagnostickém zobrazení jiných tělních struktur 363
R930 Abnormální nálezy při diagnostickém zobrazení lebky a hlavy, nezařazené jinde 385
R931 Abnormální nálezy při diagnostickém zobrazení srdce a koronárního oběhu 348
R932 Abnormální nálezy při diagnostickém zobrazení jater a žlučových cest 359
R933 Abnormální nálezy při diagnostickém zobrazení jiných částí trávicí soustavy 321
R934 Abnormální nálezy při diagnostickém zobrazení močových orgánů 298
R935 Abnormální nálezy při diagnostickém zobrazení jiných břišních krajin včetně retroperitonea 316
R936 Abnormální nálezy při diagnostickém zobrazení končetin 318
R937 Abnormální nálezy při diagnostickém zobrazení jiných částí svalové a kosterní soustavy 342
R938 Abnormální nálezy při diagnostickém zobrazení jiných určených tělních struktur 326
R94 Abnormální výsledky funkčního vyšetření 370
R940 Abnormální výsledky funkčních vyšetření centrální nervové soustavy 342
R941 Abnormální výsledky funkčních vyšetření periferní nervové soustavy a smyslů 326
R942 Abnormální výsledky funkčních vyšetření plic 320
R943 Abnormální výsledky kardiovaskulárních funkčních vyšetření 354
R944 Abnormální výsledky funkčních vyšetření ledvin 306
R945 Abnormální výsledky funkčního vyšetření jater 322
R946 Abnormální výsledky funkčního vyšetření štítné žlázy 308
R947 Abnormální výsledky jiných endokrinních funkčních vyšetření 298
R948 Abnormální výsledky funkčních vyšetření jiných orgánů a soustav 296