Diagnoza skupiny S00-S09
Skupiny diagnoz
Poranění hlavy
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
S00 Povrchní poranění hlavy 264
S000 Povrchní poranění vlasové části hlavy 562
S001 Zhmoždění - kontuze - očního víčka a periokulární krajiny 350
S002 Jiná povrchní poranění očního víčka a periokulární krajiny 259
S003 Povrchní poranění nosu 425
S004 Povrchní poranění ucha 239
S005 Povrchní poranění rtu a dutiny ústní 237
S007 Mnohočetná povrchní poranění hlavy 402
S008 Povrchní poranění jiných částí hlavy 422
S009 Povrchní poranění hlavy, část NS 401
S01 Otevřená rána hlavy 259
S010 Otevřená rána vlasové části hlavy 300
S011 Otevřená rána očního víčka a periokulární krajiny 324
S012 Otevřená rána nosu 313
S013 Otevřená rána ucha 287
S014 Otevřená rána tváře a temporomandibulární krajiny 543
S015 Otevřená rána rtu a dutiny ústní 306
S017 Mnohočetné otevřené rány hlavy 279
S018 Otevřená rána jiných částí hlavy 286
S019 Otevřená rána hlavy, část NS 306
S02 Zlomenina kostí lebky a obličeje 229
S020 Zlomenina lebeční klenby - fractura calvae 255
S021 Zlomenina lebeční spodiny - fractura baseos cranii 289
S022 Zlomenina nosních kostí 256
S023 Zlomenina - spodiny očnice - fractura baseos orbitae 259
S024 Zlomenina lícní (jařmové) kosti - fractura ossis zygomatici - a horní čelisti - maxillae 402
S025 Zlomenina zubu 377
S026 Zlomenina dolní čelisti - fractura mandibulae 262
S027 Mnohočetné zlomeniny postihující kosti lebky a obličeje 237
S028 Zlomeniny jiných kostí lebky a obličeje 253
S029 Zlomenina kostí lebky nebo obličeje, část NS 311
S03 Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubů a vazů hlavy 240
S030 Vymknutí čelisti 249
S031 Vymknutí chrupavky přepážky nosní 238
S032 Dislokace zubu 232
S033 Vymknutí jiných a neurčených částí hlavy 195
S034 Podvrtnutí a namožení čelisti 244
S035 Podvrtnutí a natažení kloubů a vazů jiných a neurčených částí hlavy 216
S04 Poranění mozkových nervů 212
S040 Poranění nervu a drah zrakového nervu 250
S041 Poranění okohybného nervu 197
S042 Poranění kladkového nervu 214
S043 Poranění trojklaného nervu 203
S044 Poranění odvádějícího nervu 183
S045 Poranění lícního nervu 191
S046 Poranění sluchového nervu 181
S047 Poranění přídatného nervu 192
S048 Poranění jiných mozkových nervů 226
S049 Poranění neurčeného mozkového nervu 207
S05 Poranění oka a očnice 218
S050 Poranění spojivky a abraze rohovky bez zmínky o cizím tělese 471
S051 Kontuze - zhmoždění - očního bulbu a tkání očnice 387
S052 Roztržení a ruptura oka s výhřezem nebo ztrátou nitrooční tkáně 256
S053 Roztržení oka bez výhřezu nebo ztráty nitrooční tkáně 269
S054 Pronikající - penetrující - rána očnice s nebo bez cizího tělesa 254
S055 Pronikající - penetrující - rána očního bulbu s cizím tělesem 283
S056 Pronikající - penetrující - rána očního bulbu bez cizího tělesa 226
S057 Avulze - vytržení - oka 235
S058 Jiná poranění oka a očnice 237
S059 Poranění oka a očnice, část NS 264
S06 Nitrolební poranění 314
S060 Otřes mozku 580
S061 Traumatický edém mozku 244
S062 Difúzní poranění mozku 285
S063 Ložiskové - fokální - poranění mozku 277
S064 Epidurální krvácení 245
S065 Úrazové subdurální krvácení 372
S066 Úrazové subarachnoidální krvácení 267
S067 Nitrolební poranění s prodlouženým bezvědomím 248
S068 Jiná nitrolební poranění 237
S069 Nitrolební poranění, NS 232
S07 Drtivé poranění (rozdrcení) hlavy 205
S070 Drtivé poranění (rozdrcení) obličeje 238
S071 Drtivé poranění (rozdrcení) lebky 220
S078 Drtivé poranění (rozdrcení) jiných částí hlavy 254
S079 Drtivé poranění (rozdrcení) hlavy, část NS 233
S08 Traumatická amputace části hlavy 222
S080 Odtržení vlasové části (skalpování) 239
S081 Traumatická amputace ucha 189
S088 Traumatická amputace jiných částí hlavy 196
S089 Traumatická amputace neurčené části hlavy 206
S09 Jiná a neurčená poranění hlavy 207
S090 Poranění krevních cév hlavy, nezařazené jinde 222
S091 Poranění svalu a šlachy hlavy 210
S092 Traumatická ruptura - protržení - ušního bubínku 255
S097 Mnohočetná poranění hlavy 217
S098 Jiná určená poranění hlavy 279
S099 Neurčené poranění hlavy 265