Diagnoza skupiny S00-S09
Skupiny diagnoz
Poranění hlavy
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
S00 Povrchní poranění hlavy 254
S000 Povrchní poranění vlasové části hlavy 535
S001 Zhmoždění - kontuze - očního víčka a periokulární krajiny 338
S002 Jiná povrchní poranění očního víčka a periokulární krajiny 249
S003 Povrchní poranění nosu 415
S004 Povrchní poranění ucha 232
S005 Povrchní poranění rtu a dutiny ústní 223
S007 Mnohočetná povrchní poranění hlavy 384
S008 Povrchní poranění jiných částí hlavy 408
S009 Povrchní poranění hlavy, část NS 366
S01 Otevřená rána hlavy 243
S010 Otevřená rána vlasové části hlavy 292
S011 Otevřená rána očního víčka a periokulární krajiny 306
S012 Otevřená rána nosu 300
S013 Otevřená rána ucha 276
S014 Otevřená rána tváře a temporomandibulární krajiny 517
S015 Otevřená rána rtu a dutiny ústní 290
S017 Mnohočetné otevřené rány hlavy 277
S018 Otevřená rána jiných částí hlavy 276
S019 Otevřená rána hlavy, část NS 294
S02 Zlomenina kostí lebky a obličeje 220
S020 Zlomenina lebeční klenby - fractura calvae 241
S021 Zlomenina lebeční spodiny - fractura baseos cranii 280
S022 Zlomenina nosních kostí 248
S023 Zlomenina - spodiny očnice - fractura baseos orbitae 250
S024 Zlomenina lícní (jařmové) kosti - fractura ossis zygomatici - a horní čelisti - maxillae 386
S025 Zlomenina zubu 364
S026 Zlomenina dolní čelisti - fractura mandibulae 252
S027 Mnohočetné zlomeniny postihující kosti lebky a obličeje 229
S028 Zlomeniny jiných kostí lebky a obličeje 246
S029 Zlomenina kostí lebky nebo obličeje, část NS 301
S03 Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubů a vazů hlavy 234
S030 Vymknutí čelisti 239
S031 Vymknutí chrupavky přepážky nosní 234
S032 Dislokace zubu 231
S033 Vymknutí jiných a neurčených částí hlavy 193
S034 Podvrtnutí a namožení čelisti 238
S035 Podvrtnutí a natažení kloubů a vazů jiných a neurčených částí hlavy 213
S04 Poranění mozkových nervů 209
S040 Poranění nervu a drah zrakového nervu 242
S041 Poranění okohybného nervu 194
S042 Poranění kladkového nervu 211
S043 Poranění trojklaného nervu 200
S044 Poranění odvádějícího nervu 178
S045 Poranění lícního nervu 190
S046 Poranění sluchového nervu 175
S047 Poranění přídatného nervu 188
S048 Poranění jiných mozkových nervů 225
S049 Poranění neurčeného mozkového nervu 200
S05 Poranění oka a očnice 209
S050 Poranění spojivky a abraze rohovky bez zmínky o cizím tělese 453
S051 Kontuze - zhmoždění - očního bulbu a tkání očnice 382
S052 Roztržení a ruptura oka s výhřezem nebo ztrátou nitrooční tkáně 248
S053 Roztržení oka bez výhřezu nebo ztráty nitrooční tkáně 260
S054 Pronikající - penetrující - rána očnice s nebo bez cizího tělesa 240
S055 Pronikající - penetrující - rána očního bulbu s cizím tělesem 278
S056 Pronikající - penetrující - rána očního bulbu bez cizího tělesa 222
S057 Avulze - vytržení - oka 232
S058 Jiná poranění oka a očnice 233
S059 Poranění oka a očnice, část NS 260
S06 Nitrolební poranění 309
S060 Otřes mozku 564
S061 Traumatický edém mozku 235
S062 Difúzní poranění mozku 284
S063 Ložiskové - fokální - poranění mozku 269
S064 Epidurální krvácení 236
S065 Úrazové subdurální krvácení 362
S066 Úrazové subarachnoidální krvácení 264
S067 Nitrolební poranění s prodlouženým bezvědomím 241
S068 Jiná nitrolební poranění 228
S069 Nitrolební poranění, NS 227
S07 Drtivé poranění (rozdrcení) hlavy 203
S070 Drtivé poranění (rozdrcení) obličeje 222
S071 Drtivé poranění (rozdrcení) lebky 217
S078 Drtivé poranění (rozdrcení) jiných částí hlavy 250
S079 Drtivé poranění (rozdrcení) hlavy, část NS 219
S08 Traumatická amputace části hlavy 215
S080 Odtržení vlasové části (skalpování) 233
S081 Traumatická amputace ucha 188
S088 Traumatická amputace jiných částí hlavy 195
S089 Traumatická amputace neurčené části hlavy 199
S09 Jiná a neurčená poranění hlavy 200
S090 Poranění krevních cév hlavy, nezařazené jinde 221
S091 Poranění svalu a šlachy hlavy 202
S092 Traumatická ruptura - protržení - ušního bubínku 246
S097 Mnohočetná poranění hlavy 209
S098 Jiná určená poranění hlavy 269
S099 Neurčené poranění hlavy 261