Diagnoza skupiny S00-S09
Skupiny diagnoz
Poranění hlavy
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
S00 Povrchní poranění hlavy 266
S000 Povrchní poranění vlasové části hlavy 573
S001 Zhmoždění - kontuze - očního víčka a periokulární krajiny 356
S002 Jiná povrchní poranění očního víčka a periokulární krajiny 261
S003 Povrchní poranění nosu 429
S004 Povrchní poranění ucha 240
S005 Povrchní poranění rtu a dutiny ústní 240
S007 Mnohočetná povrchní poranění hlavy 412
S008 Povrchní poranění jiných částí hlavy 428
S009 Povrchní poranění hlavy, část NS 412
S01 Otevřená rána hlavy 261
S010 Otevřená rána vlasové části hlavy 303
S011 Otevřená rána očního víčka a periokulární krajiny 336
S012 Otevřená rána nosu 322
S013 Otevřená rána ucha 292
S014 Otevřená rána tváře a temporomandibulární krajiny 556
S015 Otevřená rána rtu a dutiny ústní 312
S017 Mnohočetné otevřené rány hlavy 281
S018 Otevřená rána jiných částí hlavy 288
S019 Otevřená rána hlavy, část NS 313
S02 Zlomenina kostí lebky a obličeje 233
S020 Zlomenina lebeční klenby - fractura calvae 257
S021 Zlomenina lebeční spodiny - fractura baseos cranii 292
S022 Zlomenina nosních kostí 261
S023 Zlomenina - spodiny očnice - fractura baseos orbitae 264
S024 Zlomenina lícní (jařmové) kosti - fractura ossis zygomatici - a horní čelisti - maxillae 406
S025 Zlomenina zubu 380
S026 Zlomenina dolní čelisti - fractura mandibulae 269
S027 Mnohočetné zlomeniny postihující kosti lebky a obličeje 241
S028 Zlomeniny jiných kostí lebky a obličeje 257
S029 Zlomenina kostí lebky nebo obličeje, část NS 316
S03 Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubů a vazů hlavy 243
S030 Vymknutí čelisti 249
S031 Vymknutí chrupavky přepážky nosní 239
S032 Dislokace zubu 233
S033 Vymknutí jiných a neurčených částí hlavy 196
S034 Podvrtnutí a namožení čelisti 248
S035 Podvrtnutí a natažení kloubů a vazů jiných a neurčených částí hlavy 217
S04 Poranění mozkových nervů 213
S040 Poranění nervu a drah zrakového nervu 250
S041 Poranění okohybného nervu 198
S042 Poranění kladkového nervu 215
S043 Poranění trojklaného nervu 204
S044 Poranění odvádějícího nervu 183
S045 Poranění lícního nervu 191
S046 Poranění sluchového nervu 181
S047 Poranění přídatného nervu 192
S048 Poranění jiných mozkových nervů 227
S049 Poranění neurčeného mozkového nervu 211
S05 Poranění oka a očnice 218
S050 Poranění spojivky a abraze rohovky bez zmínky o cizím tělese 480
S051 Kontuze - zhmoždění - očního bulbu a tkání očnice 389
S052 Roztržení a ruptura oka s výhřezem nebo ztrátou nitrooční tkáně 261
S053 Roztržení oka bez výhřezu nebo ztráty nitrooční tkáně 273
S054 Pronikající - penetrující - rána očnice s nebo bez cizího tělesa 257
S055 Pronikající - penetrující - rána očního bulbu s cizím tělesem 288
S056 Pronikající - penetrující - rána očního bulbu bez cizího tělesa 227
S057 Avulze - vytržení - oka 236
S058 Jiná poranění oka a očnice 239
S059 Poranění oka a očnice, část NS 265
S06 Nitrolební poranění 315
S060 Otřes mozku 583
S061 Traumatický edém mozku 248
S062 Difúzní poranění mozku 287
S063 Ložiskové - fokální - poranění mozku 278
S064 Epidurální krvácení 245
S065 Úrazové subdurální krvácení 374
S066 Úrazové subarachnoidální krvácení 269
S067 Nitrolební poranění s prodlouženým bezvědomím 250
S068 Jiná nitrolební poranění 237
S069 Nitrolební poranění, NS 233
S07 Drtivé poranění (rozdrcení) hlavy 206
S070 Drtivé poranění (rozdrcení) obličeje 241
S071 Drtivé poranění (rozdrcení) lebky 221
S078 Drtivé poranění (rozdrcení) jiných částí hlavy 257
S079 Drtivé poranění (rozdrcení) hlavy, část NS 237
S08 Traumatická amputace části hlavy 222
S080 Odtržení vlasové části (skalpování) 240
S081 Traumatická amputace ucha 190
S088 Traumatická amputace jiných částí hlavy 197
S089 Traumatická amputace neurčené části hlavy 206
S09 Jiná a neurčená poranění hlavy 207
S090 Poranění krevních cév hlavy, nezařazené jinde 223
S091 Poranění svalu a šlachy hlavy 210
S092 Traumatická ruptura - protržení - ušního bubínku 258
S097 Mnohočetná poranění hlavy 220
S098 Jiná určená poranění hlavy 284
S099 Neurčené poranění hlavy 268