Diagnoza skupiny S00-S09
Skupiny diagnoz
Poranění hlavy
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
S00 Povrchní poranění hlavy 243
S000 Povrchní poranění vlasové části hlavy 506
S001 Zhmoždění - kontuze - očního víčka a periokulární krajiny 324
S002 Jiná povrchní poranění očního víčka a periokulární krajiny 240
S003 Povrchní poranění nosu 394
S004 Povrchní poranění ucha 226
S005 Povrchní poranění rtu a dutiny ústní 217
S007 Mnohočetná povrchní poranění hlavy 354
S008 Povrchní poranění jiných částí hlavy 383
S009 Povrchní poranění hlavy, část NS 333
S01 Otevřená rána hlavy 230
S010 Otevřená rána vlasové části hlavy 281
S011 Otevřená rána očního víčka a periokulární krajiny 279
S012 Otevřená rána nosu 288
S013 Otevřená rána ucha 251
S014 Otevřená rána tváře a temporomandibulární krajiny 484
S015 Otevřená rána rtu a dutiny ústní 275
S017 Mnohočetné otevřené rány hlavy 270
S018 Otevřená rána jiných částí hlavy 268
S019 Otevřená rána hlavy, část NS 280
S02 Zlomenina kostí lebky a obličeje 210
S020 Zlomenina lebeční klenby - fractura calvae 232
S021 Zlomenina lebeční spodiny - fractura baseos cranii 269
S022 Zlomenina nosních kostí 240
S023 Zlomenina - spodiny očnice - fractura baseos orbitae 239
S024 Zlomenina lícní (jařmové) kosti - fractura ossis zygomatici - a horní čelisti - maxillae 369
S025 Zlomenina zubu 340
S026 Zlomenina dolní čelisti - fractura mandibulae 238
S027 Mnohočetné zlomeniny postihující kosti lebky a obličeje 227
S028 Zlomeniny jiných kostí lebky a obličeje 235
S029 Zlomenina kostí lebky nebo obličeje, část NS 286
S03 Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubů a vazů hlavy 224
S030 Vymknutí čelisti 237
S031 Vymknutí chrupavky přepážky nosní 232
S032 Dislokace zubu 229
S033 Vymknutí jiných a neurčených částí hlavy 186
S034 Podvrtnutí a namožení čelisti 230
S035 Podvrtnutí a natažení kloubů a vazů jiných a neurčených částí hlavy 206
S04 Poranění mozkových nervů 205
S040 Poranění nervu a drah zrakového nervu 239
S041 Poranění okohybného nervu 190
S042 Poranění kladkového nervu 208
S043 Poranění trojklaného nervu 193
S044 Poranění odvádějícího nervu 176
S045 Poranění lícního nervu 188
S046 Poranění sluchového nervu 174
S047 Poranění přídatného nervu 186
S048 Poranění jiných mozkových nervů 219
S049 Poranění neurčeného mozkového nervu 196
S05 Poranění oka a očnice 203
S050 Poranění spojivky a abraze rohovky bez zmínky o cizím tělese 429
S051 Kontuze - zhmoždění - očního bulbu a tkání očnice 369
S052 Roztržení a ruptura oka s výhřezem nebo ztrátou nitrooční tkáně 236
S053 Roztržení oka bez výhřezu nebo ztráty nitrooční tkáně 250
S054 Pronikající - penetrující - rána očnice s nebo bez cizího tělesa 229
S055 Pronikající - penetrující - rána očního bulbu s cizím tělesem 261
S056 Pronikající - penetrující - rána očního bulbu bez cizího tělesa 219
S057 Avulze - vytržení - oka 227
S058 Jiná poranění oka a očnice 228
S059 Poranění oka a očnice, část NS 254
S06 Nitrolební poranění 304
S060 Otřes mozku 551
S061 Traumatický edém mozku 227
S062 Difúzní poranění mozku 282
S063 Ložiskové - fokální - poranění mozku 266
S064 Epidurální krvácení 234
S065 Úrazové subdurální krvácení 354
S066 Úrazové subarachnoidální krvácení 252
S067 Nitrolební poranění s prodlouženým bezvědomím 233
S068 Jiná nitrolební poranění 222
S069 Nitrolební poranění, NS 223
S07 Drtivé poranění (rozdrcení) hlavy 199
S070 Drtivé poranění (rozdrcení) obličeje 210
S071 Drtivé poranění (rozdrcení) lebky 213
S078 Drtivé poranění (rozdrcení) jiných částí hlavy 242
S079 Drtivé poranění (rozdrcení) hlavy, část NS 210
S08 Traumatická amputace části hlavy 213
S080 Odtržení vlasové části (skalpování) 230
S081 Traumatická amputace ucha 187
S088 Traumatická amputace jiných částí hlavy 191
S089 Traumatická amputace neurčené části hlavy 195
S09 Jiná a neurčená poranění hlavy 198
S090 Poranění krevních cév hlavy, nezařazené jinde 216
S091 Poranění svalu a šlachy hlavy 200
S092 Traumatická ruptura - protržení - ušního bubínku 242
S097 Mnohočetná poranění hlavy 204
S098 Jiná určená poranění hlavy 257
S099 Neurčené poranění hlavy 249