Diagnoza skupiny S00-S09
Skupiny diagnoz
Poranění hlavy
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
S00 Povrchní poranění hlavy 249
S000 Povrchní poranění vlasové části hlavy 523
S001 Zhmoždění - kontuze - očního víčka a periokulární krajiny 332
S002 Jiná povrchní poranění očního víčka a periokulární krajiny 246
S003 Povrchní poranění nosu 405
S004 Povrchní poranění ucha 231
S005 Povrchní poranění rtu a dutiny ústní 220
S007 Mnohočetná povrchní poranění hlavy 369
S008 Povrchní poranění jiných částí hlavy 393
S009 Povrchní poranění hlavy, část NS 354
S01 Otevřená rána hlavy 237
S010 Otevřená rána vlasové části hlavy 288
S011 Otevřená rána očního víčka a periokulární krajiny 288
S012 Otevřená rána nosu 293
S013 Otevřená rána ucha 265
S014 Otevřená rána tváře a temporomandibulární krajiny 501
S015 Otevřená rána rtu a dutiny ústní 284
S017 Mnohočetné otevřené rány hlavy 273
S018 Otevřená rána jiných částí hlavy 273
S019 Otevřená rána hlavy, část NS 288
S02 Zlomenina kostí lebky a obličeje 215
S020 Zlomenina lebeční klenby - fractura calvae 236
S021 Zlomenina lebeční spodiny - fractura baseos cranii 274
S022 Zlomenina nosních kostí 244
S023 Zlomenina - spodiny očnice - fractura baseos orbitae 246
S024 Zlomenina lícní (jařmové) kosti - fractura ossis zygomatici - a horní čelisti - maxillae 381
S025 Zlomenina zubu 348
S026 Zlomenina dolní čelisti - fractura mandibulae 245
S027 Mnohočetné zlomeniny postihující kosti lebky a obličeje 229
S028 Zlomeniny jiných kostí lebky a obličeje 241
S029 Zlomenina kostí lebky nebo obličeje, část NS 294
S03 Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubů a vazů hlavy 228
S030 Vymknutí čelisti 238
S031 Vymknutí chrupavky přepážky nosní 233
S032 Dislokace zubu 230
S033 Vymknutí jiných a neurčených částí hlavy 190
S034 Podvrtnutí a namožení čelisti 236
S035 Podvrtnutí a natažení kloubů a vazů jiných a neurčených částí hlavy 212
S04 Poranění mozkových nervů 208
S040 Poranění nervu a drah zrakového nervu 241
S041 Poranění okohybného nervu 192
S042 Poranění kladkového nervu 211
S043 Poranění trojklaného nervu 196
S044 Poranění odvádějícího nervu 177
S045 Poranění lícního nervu 189
S046 Poranění sluchového nervu 175
S047 Poranění přídatného nervu 187
S048 Poranění jiných mozkových nervů 224
S049 Poranění neurčeného mozkového nervu 199
S05 Poranění oka a očnice 206
S050 Poranění spojivky a abraze rohovky bez zmínky o cizím tělese 443
S051 Kontuze - zhmoždění - očního bulbu a tkání očnice 376
S052 Roztržení a ruptura oka s výhřezem nebo ztrátou nitrooční tkáně 242
S053 Roztržení oka bez výhřezu nebo ztráty nitrooční tkáně 257
S054 Pronikající - penetrující - rána očnice s nebo bez cizího tělesa 235
S055 Pronikající - penetrující - rána očního bulbu s cizím tělesem 269
S056 Pronikající - penetrující - rána očního bulbu bez cizího tělesa 221
S057 Avulze - vytržení - oka 231
S058 Jiná poranění oka a očnice 231
S059 Poranění oka a očnice, část NS 259
S06 Nitrolební poranění 307
S060 Otřes mozku 557
S061 Traumatický edém mozku 229
S062 Difúzní poranění mozku 284
S063 Ložiskové - fokální - poranění mozku 269
S064 Epidurální krvácení 236
S065 Úrazové subdurální krvácení 358
S066 Úrazové subarachnoidální krvácení 260
S067 Nitrolební poranění s prodlouženým bezvědomím 238
S068 Jiná nitrolební poranění 226
S069 Nitrolební poranění, NS 226
S07 Drtivé poranění (rozdrcení) hlavy 202
S070 Drtivé poranění (rozdrcení) obličeje 219
S071 Drtivé poranění (rozdrcení) lebky 215
S078 Drtivé poranění (rozdrcení) jiných částí hlavy 249
S079 Drtivé poranění (rozdrcení) hlavy, část NS 214
S08 Traumatická amputace části hlavy 214
S080 Odtržení vlasové části (skalpování) 233
S081 Traumatická amputace ucha 188
S088 Traumatická amputace jiných částí hlavy 195
S089 Traumatická amputace neurčené části hlavy 199
S09 Jiná a neurčená poranění hlavy 199
S090 Poranění krevních cév hlavy, nezařazené jinde 221
S091 Poranění svalu a šlachy hlavy 202
S092 Traumatická ruptura - protržení - ušního bubínku 244
S097 Mnohočetná poranění hlavy 207
S098 Jiná určená poranění hlavy 265
S099 Neurčené poranění hlavy 256