Diagnoza skupiny S60-S69
Skupiny diagnoz
Poranění zápěstí a ruky
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
S60 Povrchní poranění zápěstí a ruky 406
S600 Zhmoždění - kontuze - prstu(-ů) ruky bez poškození nehtu 1028
S601 Zhmoždění - kontuze - prstu(-ů) ruky s poškozením nehtu 480
S602 Zhmoždění - kontuze - jiných částí zápěstí a ruky 813
S607 Mnohočetná povrchní poranění zápěstí a ruky 359
S608 Jiná povrchní poranění zápěstí a ruky 382
S609 Povrchní poranění zápěstí a ruky, NS 479
S61 Otevřená rána zápěstí a ruky 364
S610 Otevřená rána prstu(-ů) ruky bez poškození nehtu 951
S611 Otevřená rána prstu(-ů) ruky s poškozením nehtu 612
S617 Mnohočetné otevřené rány zápěstí a ruky 410
S618 Otevřená rána jiných částí zápěstí a ruky 631
S619 Otevřená rána zápěstí a ruky, část NS 357
S62 Zlomenina v úrovni zápěstí a ruky 389
S620 Zlomenina kosti člunkové [skafoidní] - fractura ossis navicularis - ruky 617
S621 Zlomenina jiné(-ých) zápěstní(-ch) - karpální(-ch) - kosti(-í) 344
S622 Zlomenina první záprstní - metakarpální - kosti 284
S623 Zlomenina jiné záprstní - metakarpální - kosti 373
S624 Mnohočetné zlomeniny záprstních - metakarpálních - kostí 313
S625 Zlomenina palce (ruky) 395
S626 Zlomenina jiného prstu (ruky) 393
S627 Mnohočetné zlomeniny prstů (ruky) 354
S628 Zlomenina jiných a neurčených částí zápěstí a ruky 449
S63 Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubů a vazů v úrovni zápěstí a ruky 352
S630 Vymknutí zápěstí 402
S631 Vymknutí prstu (ruky) 512
S632 Mnohočetná vymknutí prstů (ruky) 288
S633 Traumatická ruptura vazu zápěstí a karpu 421
S634 Traumat.ruptura vazu prstu ruky a metakarpofalangeál.a interfalangeálního(-ch) kloubu(-ů) 446
S635 Podvrtnutí a natažení zápěstí 459
S636 Podvrtnutí a natažení prstu(-ů) (ruky) 842
S637 Podvrtnutí a natažení jiných a neurčených částí ruky 407
S64 Poranění nervů v úrovni zápěstí a ruky 273
S640 Poranění loketního - ulnárního - nervu v úrovni zápěstí a ruky 266
S641 Poranění nervi mediani v úrovni zápěstí a ruky 277
S642 Poranění vřetenního - radiálního - nervu v úrovni zápěstí a ruky 268
S643 Poranění prstního - digitálního - nervu palce ruky 283
S644 Poranění prstního - digitálního - nervu jiného prstu ruky 311
S647 Poranění mnohočetných nervů v úrovni zápěstí a ruky 266
S648 Poranění jiných nervů v úrovni zápěstí a ruky 249
S649 Poranění neurčeného nervu v úrovni zápěstí a ruky 246
S65 Poranění krevních cév v úrovni zápěstí a ruky 274
S650 Poranění loketní - ulnární - tepny v úrovni zápěstí a ruky 279
S651 Poranění vřetenní - radiální - tepny v úrovni zápěstí a ruky 275
S652 Poranění povrchového dlaňového tepenného oblouku 252
S653 Poranění hlubokého dlaňového tepenného oblouku 252
S654 Poranění krevní(-ch) cév(y) palce ruky 254
S655 Poranění krevní(-ch) cév(-y) jiného prstu ruky 273
S657 Poranění mnohočetných krevních cév v úrovni zápěstí a ruky 276
S658 Poranění jiných krevních cév v úrovni zápěstí a ruky 252
S659 Poranění neurčených krevních cév v úrovni zápěstí a ruky 273
S66 Poranění svalu a šlachy v úrovni zápěstí a ruky 269
S660 Poranění svalu a šlachy dlouhého flexoru palce v úrovni zápěstí a ruky 298
S661 Poranění svalu a šlachy flexoru jiného prstu v úrovni zápěstí a ruky 322
S662 Poranění svalu a šlachy extenzoru palce v úrovni zápěstí a ruky 374
S663 Poranění svalu a šlachy extenzoru jiného prstu v úrovni zápěstí a ruky 597
S664 Poranění vnitřního svalu a šlachy palce v úrovni zápěstí a ruky 298
S665 Poranění vnitřního svalu a šlachy jiného prstu v úrovni zápěstí a ruky 271
S666 Poranění svalů a šlach mnohočetných flexorů v úrovni zápěstí a ruky 260
S667 Poranění svalů a šlach mnohočetných extenzorů v úrovni zápěstí a ruky 301
S668 Poranění jiných svalů a šlach v úrovni zápěstí a ruky 418
S669 Poranění neurčeného svalu a šlachy v úrovni zápěstí a ruky 283
S67 Drtivé poranění (rozdrcení) zápěstí a ruky 296
S670 Drtivé poranění (rozdrcení) palce a jiného(-ých) prstu(-ů) ruky 345
S678 Drtivé poranění (rozdrcení) jiných a neurčených částí zápěstí a ruky 297
S68 Traumatická amputace v úrovni zápěstí a ruky 317
S680 Traumatická amputace palce ruky (úplná) (částečná) 290
S681 Traumatická amputace jiného jednotlivého prstu (úplná) (částečná) 386
S682 Traumatická amputace dvou nebo více samotných prstů ruky (úplná) (částečná) 332
S683 Kombinovaná traumatická amputace (části) prstu(-ů) s jinými částmi zápěstí a ruky 286
S684 Traumatická amputace ruky v úrovni zápěstí 257
S688 Traumatická amputace jiných částí zápěstí a ruky 263
S689 Traumatická amputace zápěstí a ruky, úroveň neurčena 268
S69 Jiná a neurčená poranění zápěstí a ruky 266
S697 Mnohočetná poranění zápěstí a ruky 239
S698 Jiná určená poranění zápěstí a ruky 269
S699 Neurčené poranění zápěstí a ruky 291