Diagnoza skupiny S60-S69
Skupiny diagnoz
Poranění zápěstí a ruky
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
S60 Povrchní poranění zápěstí a ruky 414
S600 Zhmoždění - kontuze - prstu(-ů) ruky bez poškození nehtu 1060
S601 Zhmoždění - kontuze - prstu(-ů) ruky s poškozením nehtu 489
S602 Zhmoždění - kontuze - jiných částí zápěstí a ruky 822
S607 Mnohočetná povrchní poranění zápěstí a ruky 369
S608 Jiná povrchní poranění zápěstí a ruky 394
S609 Povrchní poranění zápěstí a ruky, NS 484
S61 Otevřená rána zápěstí a ruky 368
S610 Otevřená rána prstu(-ů) ruky bez poškození nehtu 972
S611 Otevřená rána prstu(-ů) ruky s poškozením nehtu 625
S617 Mnohočetné otevřené rány zápěstí a ruky 419
S618 Otevřená rána jiných částí zápěstí a ruky 639
S619 Otevřená rána zápěstí a ruky, část NS 362
S62 Zlomenina v úrovni zápěstí a ruky 401
S620 Zlomenina kosti člunkové [skafoidní] - fractura ossis navicularis - ruky 634
S621 Zlomenina jiné(-ých) zápěstní(-ch) - karpální(-ch) - kosti(-í) 349
S622 Zlomenina první záprstní - metakarpální - kosti 290
S623 Zlomenina jiné záprstní - metakarpální - kosti 391
S624 Mnohočetné zlomeniny záprstních - metakarpálních - kostí 318
S625 Zlomenina palce (ruky) 403
S626 Zlomenina jiného prstu (ruky) 398
S627 Mnohočetné zlomeniny prstů (ruky) 359
S628 Zlomenina jiných a neurčených částí zápěstí a ruky 458
S63 Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubů a vazů v úrovni zápěstí a ruky 361
S630 Vymknutí zápěstí 412
S631 Vymknutí prstu (ruky) 514
S632 Mnohočetná vymknutí prstů (ruky) 294
S633 Traumatická ruptura vazu zápěstí a karpu 424
S634 Traumat.ruptura vazu prstu ruky a metakarpofalangeál.a interfalangeálního(-ch) kloubu(-ů) 450
S635 Podvrtnutí a natažení zápěstí 466
S636 Podvrtnutí a natažení prstu(-ů) (ruky) 851
S637 Podvrtnutí a natažení jiných a neurčených částí ruky 413
S64 Poranění nervů v úrovni zápěstí a ruky 283
S640 Poranění loketního - ulnárního - nervu v úrovni zápěstí a ruky 270
S641 Poranění nervi mediani v úrovni zápěstí a ruky 282
S642 Poranění vřetenního - radiálního - nervu v úrovni zápěstí a ruky 273
S643 Poranění prstního - digitálního - nervu palce ruky 288
S644 Poranění prstního - digitálního - nervu jiného prstu ruky 316
S647 Poranění mnohočetných nervů v úrovni zápěstí a ruky 270
S648 Poranění jiných nervů v úrovni zápěstí a ruky 253
S649 Poranění neurčeného nervu v úrovni zápěstí a ruky 250
S65 Poranění krevních cév v úrovni zápěstí a ruky 281
S650 Poranění loketní - ulnární - tepny v úrovni zápěstí a ruky 283
S651 Poranění vřetenní - radiální - tepny v úrovni zápěstí a ruky 279
S652 Poranění povrchového dlaňového tepenného oblouku 257
S653 Poranění hlubokého dlaňového tepenného oblouku 260
S654 Poranění krevní(-ch) cév(y) palce ruky 254
S655 Poranění krevní(-ch) cév(-y) jiného prstu ruky 275
S657 Poranění mnohočetných krevních cév v úrovni zápěstí a ruky 281
S658 Poranění jiných krevních cév v úrovni zápěstí a ruky 259
S659 Poranění neurčených krevních cév v úrovni zápěstí a ruky 279
S66 Poranění svalu a šlachy v úrovni zápěstí a ruky 274
S660 Poranění svalu a šlachy dlouhého flexoru palce v úrovni zápěstí a ruky 304
S661 Poranění svalu a šlachy flexoru jiného prstu v úrovni zápěstí a ruky 325
S662 Poranění svalu a šlachy extenzoru palce v úrovni zápěstí a ruky 384
S663 Poranění svalu a šlachy extenzoru jiného prstu v úrovni zápěstí a ruky 601
S664 Poranění vnitřního svalu a šlachy palce v úrovni zápěstí a ruky 301
S665 Poranění vnitřního svalu a šlachy jiného prstu v úrovni zápěstí a ruky 274
S666 Poranění svalů a šlach mnohočetných flexorů v úrovni zápěstí a ruky 260
S667 Poranění svalů a šlach mnohočetných extenzorů v úrovni zápěstí a ruky 307
S668 Poranění jiných svalů a šlach v úrovni zápěstí a ruky 427
S669 Poranění neurčeného svalu a šlachy v úrovni zápěstí a ruky 286
S67 Drtivé poranění (rozdrcení) zápěstí a ruky 301
S670 Drtivé poranění (rozdrcení) palce a jiného(-ých) prstu(-ů) ruky 350
S678 Drtivé poranění (rozdrcení) jiných a neurčených částí zápěstí a ruky 309
S68 Traumatická amputace v úrovni zápěstí a ruky 320
S680 Traumatická amputace palce ruky (úplná) (částečná) 295
S681 Traumatická amputace jiného jednotlivého prstu (úplná) (částečná) 392
S682 Traumatická amputace dvou nebo více samotných prstů ruky (úplná) (částečná) 337
S683 Kombinovaná traumatická amputace (části) prstu(-ů) s jinými částmi zápěstí a ruky 293
S684 Traumatická amputace ruky v úrovni zápěstí 258
S688 Traumatická amputace jiných částí zápěstí a ruky 267
S689 Traumatická amputace zápěstí a ruky, úroveň neurčena 273
S69 Jiná a neurčená poranění zápěstí a ruky 272
S697 Mnohočetná poranění zápěstí a ruky 244
S698 Jiná určená poranění zápěstí a ruky 274
S699 Neurčené poranění zápěstí a ruky 293