Diagnoza skupiny S60-S69
Skupiny diagnoz
Poranění zápěstí a ruky
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
S60 Povrchní poranění zápěstí a ruky 398
S600 Zhmoždění - kontuze - prstu(-ů) ruky bez poškození nehtu 993
S601 Zhmoždění - kontuze - prstu(-ů) ruky s poškozením nehtu 471
S602 Zhmoždění - kontuze - jiných částí zápěstí a ruky 786
S607 Mnohočetná povrchní poranění zápěstí a ruky 350
S608 Jiná povrchní poranění zápěstí a ruky 371
S609 Povrchní poranění zápěstí a ruky, NS 474
S61 Otevřená rána zápěstí a ruky 353
S610 Otevřená rána prstu(-ů) ruky bez poškození nehtu 918
S611 Otevřená rána prstu(-ů) ruky s poškozením nehtu 599
S617 Mnohočetné otevřené rány zápěstí a ruky 399
S618 Otevřená rána jiných částí zápěstí a ruky 623
S619 Otevřená rána zápěstí a ruky, část NS 352
S62 Zlomenina v úrovni zápěstí a ruky 382
S620 Zlomenina kosti člunkové [skafoidní] - fractura ossis navicularis - ruky 598
S621 Zlomenina jiné(-ých) zápěstní(-ch) - karpální(-ch) - kosti(-í) 338
S622 Zlomenina první záprstní - metakarpální - kosti 280
S623 Zlomenina jiné záprstní - metakarpální - kosti 352
S624 Mnohočetné zlomeniny záprstních - metakarpálních - kostí 305
S625 Zlomenina palce (ruky) 390
S626 Zlomenina jiného prstu (ruky) 387
S627 Mnohočetné zlomeniny prstů (ruky) 346
S628 Zlomenina jiných a neurčených částí zápěstí a ruky 442
S63 Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubů a vazů v úrovni zápěstí a ruky 345
S630 Vymknutí zápěstí 393
S631 Vymknutí prstu (ruky) 505
S632 Mnohočetná vymknutí prstů (ruky) 282
S633 Traumatická ruptura vazu zápěstí a karpu 413
S634 Traumat.ruptura vazu prstu ruky a metakarpofalangeál.a interfalangeálního(-ch) kloubu(-ů) 441
S635 Podvrtnutí a natažení zápěstí 449
S636 Podvrtnutí a natažení prstu(-ů) (ruky) 832
S637 Podvrtnutí a natažení jiných a neurčených částí ruky 400
S64 Poranění nervů v úrovni zápěstí a ruky 266
S640 Poranění loketního - ulnárního - nervu v úrovni zápěstí a ruky 262
S641 Poranění nervi mediani v úrovni zápěstí a ruky 271
S642 Poranění vřetenního - radiálního - nervu v úrovni zápěstí a ruky 262
S643 Poranění prstního - digitálního - nervu palce ruky 275
S644 Poranění prstního - digitálního - nervu jiného prstu ruky 304
S647 Poranění mnohočetných nervů v úrovni zápěstí a ruky 260
S648 Poranění jiných nervů v úrovni zápěstí a ruky 245
S649 Poranění neurčeného nervu v úrovni zápěstí a ruky 240
S65 Poranění krevních cév v úrovni zápěstí a ruky 268
S650 Poranění loketní - ulnární - tepny v úrovni zápěstí a ruky 273
S651 Poranění vřetenní - radiální - tepny v úrovni zápěstí a ruky 271
S652 Poranění povrchového dlaňového tepenného oblouku 247
S653 Poranění hlubokého dlaňového tepenného oblouku 245
S654 Poranění krevní(-ch) cév(y) palce ruky 247
S655 Poranění krevní(-ch) cév(-y) jiného prstu ruky 269
S657 Poranění mnohočetných krevních cév v úrovni zápěstí a ruky 272
S658 Poranění jiných krevních cév v úrovni zápěstí a ruky 248
S659 Poranění neurčených krevních cév v úrovni zápěstí a ruky 268
S66 Poranění svalu a šlachy v úrovni zápěstí a ruky 264
S660 Poranění svalu a šlachy dlouhého flexoru palce v úrovni zápěstí a ruky 293
S661 Poranění svalu a šlachy flexoru jiného prstu v úrovni zápěstí a ruky 314
S662 Poranění svalu a šlachy extenzoru palce v úrovni zápěstí a ruky 369
S663 Poranění svalu a šlachy extenzoru jiného prstu v úrovni zápěstí a ruky 589
S664 Poranění vnitřního svalu a šlachy palce v úrovni zápěstí a ruky 294
S665 Poranění vnitřního svalu a šlachy jiného prstu v úrovni zápěstí a ruky 266
S666 Poranění svalů a šlach mnohočetných flexorů v úrovni zápěstí a ruky 256
S667 Poranění svalů a šlach mnohočetných extenzorů v úrovni zápěstí a ruky 295
S668 Poranění jiných svalů a šlach v úrovni zápěstí a ruky 411
S669 Poranění neurčeného svalu a šlachy v úrovni zápěstí a ruky 279
S67 Drtivé poranění (rozdrcení) zápěstí a ruky 288
S670 Drtivé poranění (rozdrcení) palce a jiného(-ých) prstu(-ů) ruky 339
S678 Drtivé poranění (rozdrcení) jiných a neurčených částí zápěstí a ruky 275
S68 Traumatická amputace v úrovni zápěstí a ruky 311
S680 Traumatická amputace palce ruky (úplná) (částečná) 284
S681 Traumatická amputace jiného jednotlivého prstu (úplná) (částečná) 379
S682 Traumatická amputace dvou nebo více samotných prstů ruky (úplná) (částečná) 330
S683 Kombinovaná traumatická amputace (části) prstu(-ů) s jinými částmi zápěstí a ruky 279
S684 Traumatická amputace ruky v úrovni zápěstí 256
S688 Traumatická amputace jiných částí zápěstí a ruky 257
S689 Traumatická amputace zápěstí a ruky, úroveň neurčena 262
S69 Jiná a neurčená poranění zápěstí a ruky 262
S697 Mnohočetná poranění zápěstí a ruky 235
S698 Jiná určená poranění zápěstí a ruky 262
S699 Neurčené poranění zápěstí a ruky 289