Diagnoza skupiny S60-S69
Skupiny diagnoz
Poranění zápěstí a ruky
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
S60 Povrchní poranění zápěstí a ruky 434
S600 Zhmoždění - kontuze - prstu(-ů) ruky bez poškození nehtu 1117
S601 Zhmoždění - kontuze - prstu(-ů) ruky s poškozením nehtu 505
S602 Zhmoždění - kontuze - jiných částí zápěstí a ruky 842
S607 Mnohočetná povrchní poranění zápěstí a ruky 384
S608 Jiná povrchní poranění zápěstí a ruky 410
S609 Povrchní poranění zápěstí a ruky, NS 505
S61 Otevřená rána zápěstí a ruky 380
S610 Otevřená rána prstu(-ů) ruky bez poškození nehtu 1004
S611 Otevřená rána prstu(-ů) ruky s poškozením nehtu 641
S617 Mnohočetné otevřené rány zápěstí a ruky 445
S618 Otevřená rána jiných částí zápěstí a ruky 658
S619 Otevřená rána zápěstí a ruky, část NS 376
S62 Zlomenina v úrovni zápěstí a ruky 414
S620 Zlomenina kosti člunkové [skafoidní] - fractura ossis navicularis - ruky 651
S621 Zlomenina jiné(-ých) zápěstní(-ch) - karpální(-ch) - kosti(-í) 360
S622 Zlomenina první záprstní - metakarpální - kosti 300
S623 Zlomenina jiné záprstní - metakarpální - kosti 416
S624 Mnohočetné zlomeniny záprstních - metakarpálních - kostí 329
S625 Zlomenina palce (ruky) 427
S626 Zlomenina jiného prstu (ruky) 405
S627 Mnohočetné zlomeniny prstů (ruky) 375
S628 Zlomenina jiných a neurčených částí zápěstí a ruky 478
S63 Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubů a vazů v úrovni zápěstí a ruky 374
S630 Vymknutí zápěstí 427
S631 Vymknutí prstu (ruky) 523
S632 Mnohočetná vymknutí prstů (ruky) 309
S633 Traumatická ruptura vazu zápěstí a karpu 435
S634 Traumat.ruptura vazu prstu ruky a metakarpofalangeál.a interfalangeálního(-ch) kloubu(-ů) 460
S635 Podvrtnutí a natažení zápěstí 486
S636 Podvrtnutí a natažení prstu(-ů) (ruky) 868
S637 Podvrtnutí a natažení jiných a neurčených částí ruky 428
S64 Poranění nervů v úrovni zápěstí a ruky 295
S640 Poranění loketního - ulnárního - nervu v úrovni zápěstí a ruky 278
S641 Poranění nervi mediani v úrovni zápěstí a ruky 295
S642 Poranění vřetenního - radiálního - nervu v úrovni zápěstí a ruky 286
S643 Poranění prstního - digitálního - nervu palce ruky 299
S644 Poranění prstního - digitálního - nervu jiného prstu ruky 324
S647 Poranění mnohočetných nervů v úrovni zápěstí a ruky 278
S648 Poranění jiných nervů v úrovni zápěstí a ruky 269
S649 Poranění neurčeného nervu v úrovni zápěstí a ruky 262
S65 Poranění krevních cév v úrovni zápěstí a ruky 292
S650 Poranění loketní - ulnární - tepny v úrovni zápěstí a ruky 292
S651 Poranění vřetenní - radiální - tepny v úrovni zápěstí a ruky 291
S652 Poranění povrchového dlaňového tepenného oblouku 267
S653 Poranění hlubokého dlaňového tepenného oblouku 273
S654 Poranění krevní(-ch) cév(y) palce ruky 262
S655 Poranění krevní(-ch) cév(-y) jiného prstu ruky 291
S657 Poranění mnohočetných krevních cév v úrovni zápěstí a ruky 294
S658 Poranění jiných krevních cév v úrovni zápěstí a ruky 279
S659 Poranění neurčených krevních cév v úrovni zápěstí a ruky 294
S66 Poranění svalu a šlachy v úrovni zápěstí a ruky 285
S660 Poranění svalu a šlachy dlouhého flexoru palce v úrovni zápěstí a ruky 319
S661 Poranění svalu a šlachy flexoru jiného prstu v úrovni zápěstí a ruky 340
S662 Poranění svalu a šlachy extenzoru palce v úrovni zápěstí a ruky 397
S663 Poranění svalu a šlachy extenzoru jiného prstu v úrovni zápěstí a ruky 618
S664 Poranění vnitřního svalu a šlachy palce v úrovni zápěstí a ruky 315
S665 Poranění vnitřního svalu a šlachy jiného prstu v úrovni zápěstí a ruky 283
S666 Poranění svalů a šlach mnohočetných flexorů v úrovni zápěstí a ruky 270
S667 Poranění svalů a šlach mnohočetných extenzorů v úrovni zápěstí a ruky 319
S668 Poranění jiných svalů a šlach v úrovni zápěstí a ruky 444
S669 Poranění neurčeného svalu a šlachy v úrovni zápěstí a ruky 298
S67 Drtivé poranění (rozdrcení) zápěstí a ruky 312
S670 Drtivé poranění (rozdrcení) palce a jiného(-ých) prstu(-ů) ruky 361
S678 Drtivé poranění (rozdrcení) jiných a neurčených částí zápěstí a ruky 323
S68 Traumatická amputace v úrovni zápěstí a ruky 338
S680 Traumatická amputace palce ruky (úplná) (částečná) 307
S681 Traumatická amputace jiného jednotlivého prstu (úplná) (částečná) 405
S682 Traumatická amputace dvou nebo více samotných prstů ruky (úplná) (částečná) 345
S683 Kombinovaná traumatická amputace (části) prstu(-ů) s jinými částmi zápěstí a ruky 300
S684 Traumatická amputace ruky v úrovni zápěstí 266
S688 Traumatická amputace jiných částí zápěstí a ruky 273
S689 Traumatická amputace zápěstí a ruky, úroveň neurčena 284
S69 Jiná a neurčená poranění zápěstí a ruky 283
S697 Mnohočetná poranění zápěstí a ruky 253
S698 Jiná určená poranění zápěstí a ruky 280
S699 Neurčené poranění zápěstí a ruky 303