Diagnoza skupiny S90-S99
Skupiny diagnoz
Poranění kotníku a nohy pod ním
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
S90 Povrchní poranění kotníku a nohy pod ním 386
S900 Zhmoždění kotníku 898
S901 Zhmoždění prstu(-ů) nohy bez poškození nehtu 705
S902 Zhmoždění prstu(-ů) nohy s poškozením nehtu 572
S903 Zhmoždění jiných a neurčených částí nohy pod kotníkem 1168
S907 Mnohočetná povrchní poranění kotníku a nohy pod ním 359
S908 Jiná povrchní poranění kotníku a nohy pod ním 655
S909 Povrchní poranění kotníku a nohy pod ním, NS 474
S91 Otevřená rána kotníku a nohy pod ním 349
S910 Otevřená rána kotníku 347
S911 Otevřená rána prstu(-ů) nohy bez poškození nehtu 382
S912 Otevřená rána prstu(-ů) nohy s poškozením nehtu 394
S913 Otevřená rána jiných části nohy pod kotníkem 548
S917 Mnohočetné otevřené rány kotníku a nohy pod ním 344
S92 Zlomenina - fraktura - nohy pod kotníkem (kromě kotníku) 403
S920 Zlomenina patní kosti - fractura ossis calcanei 429
S921 Zlomenina kosti hlezenní - fractura tali 417
S922 Zlomenina jiných nártních - tarzálních - kostí 424
S923 Zlomenina zanártní - metatarzální - kosti 703
S924 Zlomenina palce nohy 523
S925 Zlomenina jiného prstu nohy 496
S927 Mnohočetné zlomeniny nohy pod kotníkem 379
S929 Zlomenina nohy pod kotníkem, NS 346
S93 Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubů a vazů v úrovni kotníku a nohy pod ním 302
S930 Vymknutí kotníku 550
S931 Vymknutí prstu(-ů) nohy 338
S932 Ruptura vazů v úrovni kotníku a nohy pod ním 781
S933 Vymknutí jiných a neurčených částí nohy pod kotníkem 520
S934 Podvrtnutí a natažení kotníku 1482
S935 Podvrtnutí a natažení prstu(-ů) nohy 440
S936 Podvrtnutí a natažení jiných a neurčených částí nohy pod kotníkem 833
S94 Poranění nervů v úrovni kotníku a nohy pod ním 351
S940 Poranění zevního plantárního nervu 285
S941 Poranění vnitřního plantárního nervu 303
S942 Poranění hlubokého lýtkového - peroneálního - nervu v úrovni kotníku a nohy pod ním 385
S943 Poranění kožního cítivého nervu v úrovni kotníku a nohy pod ním 365
S947 Mnohočetná poranění nervů v úrovni kotníku a nohy pod ním 299
S948 Poranění jiných nervů v úrovni kotníku a nohy pod ním 289
S949 Poranění neurčeného nervu v úrovni kotníku a nohy pod ním 312
S95 Poranění krevních cév v úrovni kotníku a nohy pod ním 307
S950 Poranění hřbetní - dorsální - tepny nohy pod kotníkem 352
S951 Poranění chodidlové - plantární - tepny nohy pod kotníkem 307
S952 Poranění hřbetních - dorsálních - žil nohy pod kotníkem 336
S957 Mnohočetná poranění krevních cév v úrovni kotníku a nohy pod ním 305
S958 Poranění jiných krevních cév v úrovni kotníku a nohy pod ním 306
S959 Poranění neurčené krevní cévy v úrovni kotníku a nohy pod ním 325
S96 Poranění svalu a šlachy v úrovni kotníku a nohy pod ním 317
S960 Poranění svalu a šlachy dlouhého flexoru prstu v úrovni kotníku a nohy pod ním 353
S961 Poranění svalu a šlachy dlouhého extenzoru prstu v úrovni kotníku a nohy pod ním 304
S962 Poranění vnitřního svalu a šlachy v úrovni kotníku a nohy pod ním 336
S967 Poranění mnohočetných svalů a šlach v úrovni kotníku a nohy pod ním 356
S968 Poranění jiných svalů a šlach v úrovni kotníku a nohy pod ním 374
S969 Poranění neurčeného svalu a šlachy kotníku a nohy pod ním 296
S97 Drtivé poranění (rozdrcení) kotníku a nohy pod ním 287
S970 Drtivé poranění (rozdrcení) kotníku 291
S971 Drtivé poranění (rozdrcení) prstu(-ů) nohy 266
S978 Drtivé poranění (rozdrcení) jiných částí kotníku a nohy pod ním 304
S98 Traumatická amputace kotníku a nohy pod ním 292
S980 Traumatická amputace nohy v úrovni kotníku 277
S981 Traumatická amputace jednoho prstu nohy 284
S982 Traumatická amputace dvou nebo více prstů nohy 303
S983 Traumatická amputace jiných částí nohy pod kotníkem 299
S984 Traumatická amputace nohy pod kotníkem, úroveň NS 296
S99 Jiná a neurčená poranění kotníku a nohy pod ním 327
S997 Mnohočetná poranění kotníku a nohy pod ním 332
S998 Jiná určená poranění kotníku a nohy pod ním 309
S999 Neurčené poranění kotníku a nohy pod ním 332