Diagnoza skupiny S90-S99
Skupiny diagnoz
Poranění kotníku a nohy pod ním
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
S90 Povrchní poranění kotníku a nohy pod ním 366
S900 Zhmoždění kotníku 851
S901 Zhmoždění prstu(-ů) nohy bez poškození nehtu 680
S902 Zhmoždění prstu(-ů) nohy s poškozením nehtu 545
S903 Zhmoždění jiných a neurčených částí nohy pod kotníkem 1115
S907 Mnohočetná povrchní poranění kotníku a nohy pod ním 349
S908 Jiná povrchní poranění kotníku a nohy pod ním 631
S909 Povrchní poranění kotníku a nohy pod ním, NS 457
S91 Otevřená rána kotníku a nohy pod ním 339
S910 Otevřená rána kotníku 331
S911 Otevřená rána prstu(-ů) nohy bez poškození nehtu 352
S912 Otevřená rána prstu(-ů) nohy s poškozením nehtu 374
S913 Otevřená rána jiných části nohy pod kotníkem 533
S917 Mnohočetné otevřené rány kotníku a nohy pod ním 329
S92 Zlomenina - fraktura - nohy pod kotníkem (kromě kotníku) 386
S920 Zlomenina patní kosti - fractura ossis calcanei 421
S921 Zlomenina kosti hlezenní - fractura tali 415
S922 Zlomenina jiných nártních - tarzálních - kostí 421
S923 Zlomenina zanártní - metatarzální - kosti 691
S924 Zlomenina palce nohy 508
S925 Zlomenina jiného prstu nohy 467
S927 Mnohočetné zlomeniny nohy pod kotníkem 361
S929 Zlomenina nohy pod kotníkem, NS 334
S93 Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubů a vazů v úrovni kotníku a nohy pod ním 297
S930 Vymknutí kotníku 541
S931 Vymknutí prstu(-ů) nohy 324
S932 Ruptura vazů v úrovni kotníku a nohy pod ním 762
S933 Vymknutí jiných a neurčených částí nohy pod kotníkem 478
S934 Podvrtnutí a natažení kotníku 1419
S935 Podvrtnutí a natažení prstu(-ů) nohy 429
S936 Podvrtnutí a natažení jiných a neurčených částí nohy pod kotníkem 803
S94 Poranění nervů v úrovni kotníku a nohy pod ním 333
S940 Poranění zevního plantárního nervu 276
S941 Poranění vnitřního plantárního nervu 291
S942 Poranění hlubokého lýtkového - peroneálního - nervu v úrovni kotníku a nohy pod ním 374
S943 Poranění kožního cítivého nervu v úrovni kotníku a nohy pod ním 349
S947 Mnohočetná poranění nervů v úrovni kotníku a nohy pod ním 288
S948 Poranění jiných nervů v úrovni kotníku a nohy pod ním 285
S949 Poranění neurčeného nervu v úrovni kotníku a nohy pod ním 299
S95 Poranění krevních cév v úrovni kotníku a nohy pod ním 301
S950 Poranění hřbetní - dorsální - tepny nohy pod kotníkem 337
S951 Poranění chodidlové - plantární - tepny nohy pod kotníkem 296
S952 Poranění hřbetních - dorsálních - žil nohy pod kotníkem 321
S957 Mnohočetná poranění krevních cév v úrovni kotníku a nohy pod ním 293
S958 Poranění jiných krevních cév v úrovni kotníku a nohy pod ním 285
S959 Poranění neurčené krevní cévy v úrovni kotníku a nohy pod ním 319
S96 Poranění svalu a šlachy v úrovni kotníku a nohy pod ním 299
S960 Poranění svalu a šlachy dlouhého flexoru prstu v úrovni kotníku a nohy pod ním 343
S961 Poranění svalu a šlachy dlouhého extenzoru prstu v úrovni kotníku a nohy pod ním 293
S962 Poranění vnitřního svalu a šlachy v úrovni kotníku a nohy pod ním 326
S967 Poranění mnohočetných svalů a šlach v úrovni kotníku a nohy pod ním 345
S968 Poranění jiných svalů a šlach v úrovni kotníku a nohy pod ním 365
S969 Poranění neurčeného svalu a šlachy kotníku a nohy pod ním 291
S97 Drtivé poranění (rozdrcení) kotníku a nohy pod ním 280
S970 Drtivé poranění (rozdrcení) kotníku 280
S971 Drtivé poranění (rozdrcení) prstu(-ů) nohy 263
S978 Drtivé poranění (rozdrcení) jiných částí kotníku a nohy pod ním 298
S98 Traumatická amputace kotníku a nohy pod ním 286
S980 Traumatická amputace nohy v úrovni kotníku 274
S981 Traumatická amputace jednoho prstu nohy 278
S982 Traumatická amputace dvou nebo více prstů nohy 295
S983 Traumatická amputace jiných částí nohy pod kotníkem 291
S984 Traumatická amputace nohy pod kotníkem, úroveň NS 284
S99 Jiná a neurčená poranění kotníku a nohy pod ním 317
S997 Mnohočetná poranění kotníku a nohy pod ním 329
S998 Jiná určená poranění kotníku a nohy pod ním 298
S999 Neurčené poranění kotníku a nohy pod ním 323