Diagnoza skupiny S90-S99
Skupiny diagnoz
Poranění kotníku a nohy pod ním
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
S90 Povrchní poranění kotníku a nohy pod ním 398
S900 Zhmoždění kotníku 924
S901 Zhmoždění prstu(-ů) nohy bez poškození nehtu 720
S902 Zhmoždění prstu(-ů) nohy s poškozením nehtu 601
S903 Zhmoždění jiných a neurčených částí nohy pod kotníkem 1220
S907 Mnohočetná povrchní poranění kotníku a nohy pod ním 372
S908 Jiná povrchní poranění kotníku a nohy pod ním 672
S909 Povrchní poranění kotníku a nohy pod ním, NS 498
S91 Otevřená rána kotníku a nohy pod ním 364
S910 Otevřená rána kotníku 358
S911 Otevřená rána prstu(-ů) nohy bez poškození nehtu 397
S912 Otevřená rána prstu(-ů) nohy s poškozením nehtu 410
S913 Otevřená rána jiných části nohy pod kotníkem 567
S917 Mnohočetné otevřené rány kotníku a nohy pod ním 361
S92 Zlomenina - fraktura - nohy pod kotníkem (kromě kotníku) 411
S920 Zlomenina patní kosti - fractura ossis calcanei 433
S921 Zlomenina kosti hlezenní - fractura tali 424
S922 Zlomenina jiných nártních - tarzálních - kostí 431
S923 Zlomenina zanártní - metatarzální - kosti 720
S924 Zlomenina palce nohy 534
S925 Zlomenina jiného prstu nohy 512
S927 Mnohočetné zlomeniny nohy pod kotníkem 392
S929 Zlomenina nohy pod kotníkem, NS 361
S93 Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubů a vazů v úrovni kotníku a nohy pod ním 307
S930 Vymknutí kotníku 555
S931 Vymknutí prstu(-ů) nohy 351
S932 Ruptura vazů v úrovni kotníku a nohy pod ním 799
S933 Vymknutí jiných a neurčených částí nohy pod kotníkem 542
S934 Podvrtnutí a natažení kotníku 1538
S935 Podvrtnutí a natažení prstu(-ů) nohy 456
S936 Podvrtnutí a natažení jiných a neurčených částí nohy pod kotníkem 867
S94 Poranění nervů v úrovni kotníku a nohy pod ním 366
S940 Poranění zevního plantárního nervu 293
S941 Poranění vnitřního plantárního nervu 316
S942 Poranění hlubokého lýtkového - peroneálního - nervu v úrovni kotníku a nohy pod ním 400
S943 Poranění kožního cítivého nervu v úrovni kotníku a nohy pod ním 376
S947 Mnohočetná poranění nervů v úrovni kotníku a nohy pod ním 310
S948 Poranění jiných nervů v úrovni kotníku a nohy pod ním 292
S949 Poranění neurčeného nervu v úrovni kotníku a nohy pod ním 320
S95 Poranění krevních cév v úrovni kotníku a nohy pod ním 309
S950 Poranění hřbetní - dorsální - tepny nohy pod kotníkem 369
S951 Poranění chodidlové - plantární - tepny nohy pod kotníkem 316
S952 Poranění hřbetních - dorsálních - žil nohy pod kotníkem 348
S957 Mnohočetná poranění krevních cév v úrovni kotníku a nohy pod ním 315
S958 Poranění jiných krevních cév v úrovni kotníku a nohy pod ním 319
S959 Poranění neurčené krevní cévy v úrovni kotníku a nohy pod ním 330
S96 Poranění svalu a šlachy v úrovni kotníku a nohy pod ním 332
S960 Poranění svalu a šlachy dlouhého flexoru prstu v úrovni kotníku a nohy pod ním 366
S961 Poranění svalu a šlachy dlouhého extenzoru prstu v úrovni kotníku a nohy pod ním 315
S962 Poranění vnitřního svalu a šlachy v úrovni kotníku a nohy pod ním 346
S967 Poranění mnohočetných svalů a šlach v úrovni kotníku a nohy pod ním 368
S968 Poranění jiných svalů a šlach v úrovni kotníku a nohy pod ním 390
S969 Poranění neurčeného svalu a šlachy kotníku a nohy pod ním 300
S97 Drtivé poranění (rozdrcení) kotníku a nohy pod ním 290
S970 Drtivé poranění (rozdrcení) kotníku 298
S971 Drtivé poranění (rozdrcení) prstu(-ů) nohy 270
S978 Drtivé poranění (rozdrcení) jiných částí kotníku a nohy pod ním 308
S98 Traumatická amputace kotníku a nohy pod ním 300
S980 Traumatická amputace nohy v úrovni kotníku 286
S981 Traumatická amputace jednoho prstu nohy 288
S982 Traumatická amputace dvou nebo více prstů nohy 315
S983 Traumatická amputace jiných částí nohy pod kotníkem 310
S984 Traumatická amputace nohy pod kotníkem, úroveň NS 311
S99 Jiná a neurčená poranění kotníku a nohy pod ním 335
S997 Mnohočetná poranění kotníku a nohy pod ním 340
S998 Jiná určená poranění kotníku a nohy pod ním 320
S999 Neurčené poranění kotníku a nohy pod ním 342