Diagnoza skupiny S90-S99
Skupiny diagnoz
Poranění kotníku a nohy pod ním
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
S90 Povrchní poranění kotníku a nohy pod ním 372
S900 Zhmoždění kotníku 876
S901 Zhmoždění prstu(-ů) nohy bez poškození nehtu 688
S902 Zhmoždění prstu(-ů) nohy s poškozením nehtu 557
S903 Zhmoždění jiných a neurčených částí nohy pod kotníkem 1144
S907 Mnohočetná povrchní poranění kotníku a nohy pod ním 356
S908 Jiná povrchní poranění kotníku a nohy pod ním 639
S909 Povrchní poranění kotníku a nohy pod ním, NS 463
S91 Otevřená rána kotníku a nohy pod ním 346
S910 Otevřená rána kotníku 339
S911 Otevřená rána prstu(-ů) nohy bez poškození nehtu 365
S912 Otevřená rána prstu(-ů) nohy s poškozením nehtu 383
S913 Otevřená rána jiných části nohy pod kotníkem 539
S917 Mnohočetné otevřené rány kotníku a nohy pod ním 335
S92 Zlomenina - fraktura - nohy pod kotníkem (kromě kotníku) 395
S920 Zlomenina patní kosti - fractura ossis calcanei 427
S921 Zlomenina kosti hlezenní - fractura tali 416
S922 Zlomenina jiných nártních - tarzálních - kostí 422
S923 Zlomenina zanártní - metatarzální - kosti 698
S924 Zlomenina palce nohy 514
S925 Zlomenina jiného prstu nohy 491
S927 Mnohočetné zlomeniny nohy pod kotníkem 372
S929 Zlomenina nohy pod kotníkem, NS 341
S93 Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubů a vazů v úrovni kotníku a nohy pod ním 300
S930 Vymknutí kotníku 546
S931 Vymknutí prstu(-ů) nohy 330
S932 Ruptura vazů v úrovni kotníku a nohy pod ním 772
S933 Vymknutí jiných a neurčených částí nohy pod kotníkem 501
S934 Podvrtnutí a natažení kotníku 1452
S935 Podvrtnutí a natažení prstu(-ů) nohy 434
S936 Podvrtnutí a natažení jiných a neurčených částí nohy pod kotníkem 818
S94 Poranění nervů v úrovni kotníku a nohy pod ním 341
S940 Poranění zevního plantárního nervu 280
S941 Poranění vnitřního plantárního nervu 294
S942 Poranění hlubokého lýtkového - peroneálního - nervu v úrovni kotníku a nohy pod ním 378
S943 Poranění kožního cítivého nervu v úrovni kotníku a nohy pod ním 355
S947 Mnohočetná poranění nervů v úrovni kotníku a nohy pod ním 292
S948 Poranění jiných nervů v úrovni kotníku a nohy pod ním 288
S949 Poranění neurčeného nervu v úrovni kotníku a nohy pod ním 305
S95 Poranění krevních cév v úrovni kotníku a nohy pod ním 306
S950 Poranění hřbetní - dorsální - tepny nohy pod kotníkem 348
S951 Poranění chodidlové - plantární - tepny nohy pod kotníkem 302
S952 Poranění hřbetních - dorsálních - žil nohy pod kotníkem 327
S957 Mnohočetná poranění krevních cév v úrovni kotníku a nohy pod ním 300
S958 Poranění jiných krevních cév v úrovni kotníku a nohy pod ním 298
S959 Poranění neurčené krevní cévy v úrovni kotníku a nohy pod ním 324
S96 Poranění svalu a šlachy v úrovni kotníku a nohy pod ním 306
S960 Poranění svalu a šlachy dlouhého flexoru prstu v úrovni kotníku a nohy pod ním 347
S961 Poranění svalu a šlachy dlouhého extenzoru prstu v úrovni kotníku a nohy pod ním 298
S962 Poranění vnitřního svalu a šlachy v úrovni kotníku a nohy pod ním 331
S967 Poranění mnohočetných svalů a šlach v úrovni kotníku a nohy pod ním 351
S968 Poranění jiných svalů a šlach v úrovni kotníku a nohy pod ním 371
S969 Poranění neurčeného svalu a šlachy kotníku a nohy pod ním 295
S97 Drtivé poranění (rozdrcení) kotníku a nohy pod ním 285
S970 Drtivé poranění (rozdrcení) kotníku 286
S971 Drtivé poranění (rozdrcení) prstu(-ů) nohy 264
S978 Drtivé poranění (rozdrcení) jiných částí kotníku a nohy pod ním 302
S98 Traumatická amputace kotníku a nohy pod ním 290
S980 Traumatická amputace nohy v úrovni kotníku 275
S981 Traumatická amputace jednoho prstu nohy 282
S982 Traumatická amputace dvou nebo více prstů nohy 298
S983 Traumatická amputace jiných částí nohy pod kotníkem 296
S984 Traumatická amputace nohy pod kotníkem, úroveň NS 287
S99 Jiná a neurčená poranění kotníku a nohy pod ním 322
S997 Mnohočetná poranění kotníku a nohy pod ním 332
S998 Jiná určená poranění kotníku a nohy pod ním 304
S999 Neurčené poranění kotníku a nohy pod ním 326