Diagnoza skupiny T00-T07
Skupiny diagnoz
Poranění postihující více částí těla
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
T00 Povrchní poranění postihující více částí těla 261
T000 Povrchní poranění postihující hlavu s krkem 259
T001 Povrchní poranění postihující hrudník s břichem, dolní části zad a pánve 268
T002 Povrchní poranění postihující více částí horní(-ch) končetin(-y) 252
T003 Povrchní poranění postihující více částí dolní(-ch) končetin(-y) 269
T006 Povrchní poranění postih.více částí horní(-ch) končetin(-y) s dolní(-mi) končetinou(-ami) 254
T008 Povrchní poranění postihující jinak kombinované části těla 353
T009 Mnohočetná povrchní poranění, NS 239
T01 Otevřené rány postihující více částí těla 294
T010 Otevřené rány postihující hlavu s krkem 246
T011 Otevřené rány postihující hrudník s břichem, dolní části zad a pánve 260
T012 Otevřené rány postihující více částí horní(-ch) končetin(-y) 247
T013 Otevřené rány postihující více částí dolní(-ch) končetin(-y) 251
T016 Otevřené rány postihující více částí horní(-ch) končetin(-y) s dolní(-mi) končetinou(-ami) 254
T018 Otevřené rány postihující jinak kombinované části těla 268
T019 Mnohočetné otevřené rány, NS 245
T02 Zlomeniny postihující více částí těla 283
T020 Zlomeniny postihující hlavu s krkem 254
T021 Zlomeniny postihující hrudník s dolní částí zad a pánve 245
T022 Zlomeniny postihující více částí jedné horní končetiny 277
T023 Zlomeniny postihující více částí jedné dolní končetiny 274
T024 Zlomeniny postihující více částí obou horních končetin 274
T025 Zlomeniny postihující více částí obou dolních končetin 279
T026 Zlomeniny postihující více částí horní(-ch) končetin(-y) s dolní(-mi) končetinou(-ami) 245
T027 Zlomeniny postihující hrudník s dolní částí zad a pánve s končetinou(-ami) 247
T028 Zlomeniny postihující jinak kombinované části těla 241
T029 Mnohočetné zlomeniny, NS 255
T03 Vymknutí, podvrtnutí a natažení postihující více částí těla 251
T030 Vymknutí, podvrtnutí a natažení postihující hlavu s krkem 240
T031 Vymknutí, podvrtnutí a natažení postihující hrudník s dolní částí zad a pánve 258
T032 Vymknutí, podvrtnutí a natažení postihující více částí horní(-ch) končetin(-y) 266
T033 Vymknutí, podvrtnutí a natažení postihující více částí dolní(-ch) končetin(-y) 239
T034 Vymknutí, podvrtn.,natažení postihující více částí hor.končetin(-y) s dol.končetinou(-ami) 278
T038 Vymknutí, podvrtnutí a natažení postihující jinak kombinované části těla 245
T039 Mnohočetná vymknutí, podvrtnutí a natažení, NS 239
T04 Drtivá poranění (rozdrcení) postihující více částí těla 286
T040 Drtivá poranění (rozdrcení) postihující hlavu s krkem 252
T041 Drtivá poranění (rozdrcení) postihující hrudník s břichem, dolní části zad a pánve 278
T042 Drtivá poranění (rozdrcení) postihující více částí horní(-ch) končetin(-y) 279
T043 Drtivá poranění (rozdrcení) postihující více částí dolní(-ch) končetin(-y) 262
T044 Drtivá poranění (rozdrcení) postihující více částí hor.končetin(-y) s dol.končetinou(-ami) 270
T047 Drtivá poranění (rozdrcení) hrudníku s břichem, dolní části zad a pánve s končetinou(-ami) 248
T048 Drtivá poranění (rozdrcení) postihující jinak kombinované části těla 290
T049 Mnohočetná drtivá poranění (rozdrcení), NS 274
T05 Traumatické amputace postihující více částí těla 263
T050 Traumatické amputace obou rukou 258
T051 Traumatické amputace jedné ruky a druhé paže (kterákoliv úroveň, kromě ruky) 262
T052 Traumatické amputace obou paží (kterákoliv úroveň) 271
T053 Traumatické amputace obou nohou pod kotníkem 258
T054 Traum.amputace jedné nohy pod kotníkem a druhé nohy(kterák.úroveň,kromě nohy pod kotníkem) 280
T055 Traumatické amputace obou nohou (kterákoliv úroveň) 304
T056 Traumatické amputace horních a dolních končetin, kterákoliv kombinace (kterákoliv úroveň) 245
T058 Traumatické amputace postihující jinak kombinované části těla 272
T059 Mnohočetné traumatické amputace, NS 250
T06 Jiná poranění postihující více částí těla, nezařaditelná jinam 263
T060 Poranění mozku a mozkových nervů s poraněními nervů a míchy v úrovni krku 258
T061 Poranění nervů a míchy postihující jiné mnohočetné části těla 233
T062 Poranění nervů postihující více částí těla 257
T063 Poranění cév postihující více částí těla 242
T064 Poranění svalů a šlach postihující více částí těla 241
T065 Poranění nitrohrudních orgánů s orgány nitrobřišními a pánevními 259
T068 Jiná určená poranění postihující více částí těla 767
T07 Neurčená mnohočetná poranění 315