Diagnoza skupiny T00-T07
Skupiny diagnoz
Poranění postihující více částí těla
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
T00 Povrchní poranění postihující více částí těla 280
T000 Povrchní poranění postihující hlavu s krkem 281
T001 Povrchní poranění postihující hrudník s břichem, dolní části zad a pánve 287
T002 Povrchní poranění postihující více částí horní(-ch) končetin(-y) 282
T003 Povrchní poranění postihující více částí dolní(-ch) končetin(-y) 290
T006 Povrchní poranění postih.více částí horní(-ch) končetin(-y) s dolní(-mi) končetinou(-ami) 277
T008 Povrchní poranění postihující jinak kombinované části těla 381
T009 Mnohočetná povrchní poranění, NS 264
T01 Otevřené rány postihující více částí těla 318
T010 Otevřené rány postihující hlavu s krkem 264
T011 Otevřené rány postihující hrudník s břichem, dolní části zad a pánve 285
T012 Otevřené rány postihující více částí horní(-ch) končetin(-y) 268
T013 Otevřené rány postihující více částí dolní(-ch) končetin(-y) 280
T016 Otevřené rány postihující více částí horní(-ch) končetin(-y) s dolní(-mi) končetinou(-ami) 273
T018 Otevřené rány postihující jinak kombinované části těla 290
T019 Mnohočetné otevřené rány, NS 267
T02 Zlomeniny postihující více částí těla 319
T020 Zlomeniny postihující hlavu s krkem 273
T021 Zlomeniny postihující hrudník s dolní částí zad a pánve 267
T022 Zlomeniny postihující více částí jedné horní končetiny 295
T023 Zlomeniny postihující více částí jedné dolní končetiny 293
T024 Zlomeniny postihující více částí obou horních končetin 293
T025 Zlomeniny postihující více částí obou dolních končetin 304
T026 Zlomeniny postihující více částí horní(-ch) končetin(-y) s dolní(-mi) končetinou(-ami) 267
T027 Zlomeniny postihující hrudník s dolní částí zad a pánve s končetinou(-ami) 273
T028 Zlomeniny postihující jinak kombinované části těla 265
T029 Mnohočetné zlomeniny, NS 281
T03 Vymknutí, podvrtnutí a natažení postihující více částí těla 269
T030 Vymknutí, podvrtnutí a natažení postihující hlavu s krkem 271
T031 Vymknutí, podvrtnutí a natažení postihující hrudník s dolní částí zad a pánve 264
T032 Vymknutí, podvrtnutí a natažení postihující více částí horní(-ch) končetin(-y) 286
T033 Vymknutí, podvrtnutí a natažení postihující více částí dolní(-ch) končetin(-y) 259
T034 Vymknutí, podvrtn.,natažení postihující více částí hor.končetin(-y) s dol.končetinou(-ami) 298
T038 Vymknutí, podvrtnutí a natažení postihující jinak kombinované části těla 260
T039 Mnohočetná vymknutí, podvrtnutí a natažení, NS 265
T04 Drtivá poranění (rozdrcení) postihující více částí těla 309
T040 Drtivá poranění (rozdrcení) postihující hlavu s krkem 275
T041 Drtivá poranění (rozdrcení) postihující hrudník s břichem, dolní části zad a pánve 303
T042 Drtivá poranění (rozdrcení) postihující více částí horní(-ch) končetin(-y) 301
T043 Drtivá poranění (rozdrcení) postihující více částí dolní(-ch) končetin(-y) 286
T044 Drtivá poranění (rozdrcení) postihující více částí hor.končetin(-y) s dol.končetinou(-ami) 295
T047 Drtivá poranění (rozdrcení) hrudníku s břichem, dolní části zad a pánve s končetinou(-ami) 271
T048 Drtivá poranění (rozdrcení) postihující jinak kombinované části těla 313
T049 Mnohočetná drtivá poranění (rozdrcení), NS 295
T05 Traumatické amputace postihující více částí těla 281
T050 Traumatické amputace obou rukou 266
T051 Traumatické amputace jedné ruky a druhé paže (kterákoliv úroveň, kromě ruky) 296
T052 Traumatické amputace obou paží (kterákoliv úroveň) 291
T053 Traumatické amputace obou nohou pod kotníkem 278
T054 Traum.amputace jedné nohy pod kotníkem a druhé nohy(kterák.úroveň,kromě nohy pod kotníkem) 301
T055 Traumatické amputace obou nohou (kterákoliv úroveň) 339
T056 Traumatické amputace horních a dolních končetin, kterákoliv kombinace (kterákoliv úroveň) 265
T058 Traumatické amputace postihující jinak kombinované části těla 287
T059 Mnohočetné traumatické amputace, NS 257
T06 Jiná poranění postihující více částí těla, nezařaditelná jinam 286
T060 Poranění mozku a mozkových nervů s poraněními nervů a míchy v úrovni krku 279
T061 Poranění nervů a míchy postihující jiné mnohočetné části těla 254
T062 Poranění nervů postihující více částí těla 284
T063 Poranění cév postihující více částí těla 263
T064 Poranění svalů a šlach postihující více částí těla 261
T065 Poranění nitrohrudních orgánů s orgány nitrobřišními a pánevními 281
T068 Jiná určená poranění postihující více částí těla 819
T07 Neurčená mnohočetná poranění 339