Diagnoza skupiny T00-T07
Skupiny diagnoz
Poranění postihující více částí těla
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
T00 Povrchní poranění postihující více částí těla 263
T000 Povrchní poranění postihující hlavu s krkem 263
T001 Povrchní poranění postihující hrudník s břichem, dolní části zad a pánve 271
T002 Povrchní poranění postihující více částí horní(-ch) končetin(-y) 260
T003 Povrchní poranění postihující více částí dolní(-ch) končetin(-y) 276
T006 Povrchní poranění postih.více částí horní(-ch) končetin(-y) s dolní(-mi) končetinou(-ami) 261
T008 Povrchní poranění postihující jinak kombinované části těla 357
T009 Mnohočetná povrchní poranění, NS 248
T01 Otevřené rány postihující více částí těla 299
T010 Otevřené rány postihující hlavu s krkem 252
T011 Otevřené rány postihující hrudník s břichem, dolní části zad a pánve 266
T012 Otevřené rány postihující více částí horní(-ch) končetin(-y) 250
T013 Otevřené rány postihující více částí dolní(-ch) končetin(-y) 259
T016 Otevřené rány postihující více částí horní(-ch) končetin(-y) s dolní(-mi) končetinou(-ami) 260
T018 Otevřené rány postihující jinak kombinované části těla 272
T019 Mnohočetné otevřené rány, NS 252
T02 Zlomeniny postihující více částí těla 295
T020 Zlomeniny postihující hlavu s krkem 261
T021 Zlomeniny postihující hrudník s dolní částí zad a pánve 251
T022 Zlomeniny postihující více částí jedné horní končetiny 285
T023 Zlomeniny postihující více částí jedné dolní končetiny 279
T024 Zlomeniny postihující více částí obou horních končetin 280
T025 Zlomeniny postihující více částí obou dolních končetin 284
T026 Zlomeniny postihující více částí horní(-ch) končetin(-y) s dolní(-mi) končetinou(-ami) 251
T027 Zlomeniny postihující hrudník s dolní částí zad a pánve s končetinou(-ami) 255
T028 Zlomeniny postihující jinak kombinované části těla 243
T029 Mnohočetné zlomeniny, NS 259
T03 Vymknutí, podvrtnutí a natažení postihující více částí těla 256
T030 Vymknutí, podvrtnutí a natažení postihující hlavu s krkem 249
T031 Vymknutí, podvrtnutí a natažení postihující hrudník s dolní částí zad a pánve 259
T032 Vymknutí, podvrtnutí a natažení postihující více částí horní(-ch) končetin(-y) 271
T033 Vymknutí, podvrtnutí a natažení postihující více částí dolní(-ch) končetin(-y) 242
T034 Vymknutí, podvrtn.,natažení postihující více částí hor.končetin(-y) s dol.končetinou(-ami) 283
T038 Vymknutí, podvrtnutí a natažení postihující jinak kombinované části těla 250
T039 Mnohočetná vymknutí, podvrtnutí a natažení, NS 248
T04 Drtivá poranění (rozdrcení) postihující více částí těla 292
T040 Drtivá poranění (rozdrcení) postihující hlavu s krkem 258
T041 Drtivá poranění (rozdrcení) postihující hrudník s břichem, dolní části zad a pánve 283
T042 Drtivá poranění (rozdrcení) postihující více částí horní(-ch) končetin(-y) 285
T043 Drtivá poranění (rozdrcení) postihující více částí dolní(-ch) končetin(-y) 266
T044 Drtivá poranění (rozdrcení) postihující více částí hor.končetin(-y) s dol.končetinou(-ami) 274
T047 Drtivá poranění (rozdrcení) hrudníku s břichem, dolní části zad a pánve s končetinou(-ami) 256
T048 Drtivá poranění (rozdrcení) postihující jinak kombinované části těla 298
T049 Mnohočetná drtivá poranění (rozdrcení), NS 283
T05 Traumatické amputace postihující více částí těla 266
T050 Traumatické amputace obou rukou 261
T051 Traumatické amputace jedné ruky a druhé paže (kterákoliv úroveň, kromě ruky) 267
T052 Traumatické amputace obou paží (kterákoliv úroveň) 278
T053 Traumatické amputace obou nohou pod kotníkem 261
T054 Traum.amputace jedné nohy pod kotníkem a druhé nohy(kterák.úroveň,kromě nohy pod kotníkem) 285
T055 Traumatické amputace obou nohou (kterákoliv úroveň) 313
T056 Traumatické amputace horních a dolních končetin, kterákoliv kombinace (kterákoliv úroveň) 249
T058 Traumatické amputace postihující jinak kombinované části těla 279
T059 Mnohočetné traumatické amputace, NS 253
T06 Jiná poranění postihující více částí těla, nezařaditelná jinam 269
T060 Poranění mozku a mozkových nervů s poraněními nervů a míchy v úrovni krku 263
T061 Poranění nervů a míchy postihující jiné mnohočetné části těla 239
T062 Poranění nervů postihující více částí těla 264
T063 Poranění cév postihující více částí těla 250
T064 Poranění svalů a šlach postihující více částí těla 245
T065 Poranění nitrohrudních orgánů s orgány nitrobřišními a pánevními 264
T068 Jiná určená poranění postihující více částí těla 782
T07 Neurčená mnohočetná poranění 325