Diagnoza skupiny T00-T07
Skupiny diagnoz
Poranění postihující více částí těla
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
T00 Povrchní poranění postihující více částí těla 270
T000 Povrchní poranění postihující hlavu s krkem 268
T001 Povrchní poranění postihující hrudník s břichem, dolní části zad a pánve 278
T002 Povrchní poranění postihující více částí horní(-ch) končetin(-y) 268
T003 Povrchní poranění postihující více částí dolní(-ch) končetin(-y) 281
T006 Povrchní poranění postih.více částí horní(-ch) končetin(-y) s dolní(-mi) končetinou(-ami) 267
T008 Povrchní poranění postihující jinak kombinované části těla 364
T009 Mnohočetná povrchní poranění, NS 254
T01 Otevřené rány postihující více částí těla 307
T010 Otevřené rány postihující hlavu s krkem 257
T011 Otevřené rány postihující hrudník s břichem, dolní části zad a pánve 273
T012 Otevřené rány postihující více částí horní(-ch) končetin(-y) 259
T013 Otevřené rány postihující více částí dolní(-ch) končetin(-y) 265
T016 Otevřené rány postihující více částí horní(-ch) končetin(-y) s dolní(-mi) končetinou(-ami) 264
T018 Otevřené rány postihující jinak kombinované části těla 280
T019 Mnohočetné otevřené rány, NS 257
T02 Zlomeniny postihující více částí těla 312
T020 Zlomeniny postihující hlavu s krkem 268
T021 Zlomeniny postihující hrudník s dolní částí zad a pánve 259
T022 Zlomeniny postihující více částí jedné horní končetiny 291
T023 Zlomeniny postihující více částí jedné dolní končetiny 286
T024 Zlomeniny postihující více částí obou horních končetin 286
T025 Zlomeniny postihující více částí obou dolních končetin 294
T026 Zlomeniny postihující více částí horní(-ch) končetin(-y) s dolní(-mi) končetinou(-ami) 258
T027 Zlomeniny postihující hrudník s dolní částí zad a pánve s končetinou(-ami) 266
T028 Zlomeniny postihující jinak kombinované části těla 252
T029 Mnohočetné zlomeniny, NS 266
T03 Vymknutí, podvrtnutí a natažení postihující více částí těla 262
T030 Vymknutí, podvrtnutí a natažení postihující hlavu s krkem 257
T031 Vymknutí, podvrtnutí a natažení postihující hrudník s dolní částí zad a pánve 261
T032 Vymknutí, podvrtnutí a natažení postihující více částí horní(-ch) končetin(-y) 277
T033 Vymknutí, podvrtnutí a natažení postihující více částí dolní(-ch) končetin(-y) 249
T034 Vymknutí, podvrtn.,natažení postihující více částí hor.končetin(-y) s dol.končetinou(-ami) 290
T038 Vymknutí, podvrtnutí a natažení postihující jinak kombinované části těla 253
T039 Mnohočetná vymknutí, podvrtnutí a natažení, NS 253
T04 Drtivá poranění (rozdrcení) postihující více částí těla 299
T040 Drtivá poranění (rozdrcení) postihující hlavu s krkem 267
T041 Drtivá poranění (rozdrcení) postihující hrudník s břichem, dolní části zad a pánve 291
T042 Drtivá poranění (rozdrcení) postihující více částí horní(-ch) končetin(-y) 292
T043 Drtivá poranění (rozdrcení) postihující více částí dolní(-ch) končetin(-y) 272
T044 Drtivá poranění (rozdrcení) postihující více částí hor.končetin(-y) s dol.končetinou(-ami) 281
T047 Drtivá poranění (rozdrcení) hrudníku s břichem, dolní části zad a pánve s končetinou(-ami) 264
T048 Drtivá poranění (rozdrcení) postihující jinak kombinované části těla 304
T049 Mnohočetná drtivá poranění (rozdrcení), NS 289
T05 Traumatické amputace postihující více částí těla 272
T050 Traumatické amputace obou rukou 262
T051 Traumatické amputace jedné ruky a druhé paže (kterákoliv úroveň, kromě ruky) 277
T052 Traumatické amputace obou paží (kterákoliv úroveň) 283
T053 Traumatické amputace obou nohou pod kotníkem 268
T054 Traum.amputace jedné nohy pod kotníkem a druhé nohy(kterák.úroveň,kromě nohy pod kotníkem) 291
T055 Traumatické amputace obou nohou (kterákoliv úroveň) 323
T056 Traumatické amputace horních a dolních končetin, kterákoliv kombinace (kterákoliv úroveň) 256
T058 Traumatické amputace postihující jinak kombinované části těla 284
T059 Mnohočetné traumatické amputace, NS 254
T06 Jiná poranění postihující více částí těla, nezařaditelná jinam 276
T060 Poranění mozku a mozkových nervů s poraněními nervů a míchy v úrovni krku 267
T061 Poranění nervů a míchy postihující jiné mnohočetné části těla 243
T062 Poranění nervů postihující více částí těla 273
T063 Poranění cév postihující více částí těla 255
T064 Poranění svalů a šlach postihující více částí těla 252
T065 Poranění nitrohrudních orgánů s orgány nitrobřišními a pánevními 272
T068 Jiná určená poranění postihující více částí těla 797
T07 Neurčená mnohočetná poranění 331