Diagnoza skupiny T08-T14
Skupiny diagnoz
Poranění neurčené části trupu‚ končetiny nebo části těla
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
T08 Zlomenina páteře, úroveň neurčena 271
T09 Jiná poranění páteře a trupu, úroveň neurčena 273
T090 Povrchní poranění trupu, úroveň neurčena 268
T091 Otevřená rána trupu, úroveň neurčena 291
T092 Vymknutí, podvrtnutí a natažení neurčeného kloubu a vazu trupu 291
T093 Poranění míchy, úroveň neurčena 305
T094 Poranění neurčeného nervu, páteřního nervového kořene a pleteně trupu 279
T095 Poranění neurčeného svalu a šlachy trupu 258
T096 Traumatická amputace trupu, úroveň neurčena 257
T098 Jiná určená poranění trupu, úroveň neurčena 252
T099 Neurčené poranění trupu, úroveň neurčena 281
T10 Zlomenina horní končetiny, úroveň neurčena 258
T11 Jiná poranění horní končetiny, úroveň neurčena 269
T110 Povrchní poranění horní končetiny, úroveň neurčena 249
T111 Otevřená rána horní končetiny, úroveň neurčena 270
T112 Vymknutí, podvrtnutí a natažení neurčeného kloubu a vazu horní končetiny, úroveň neurčena 280
T113 Poranění neurčeného nervu horní končetiny, úroveň neurčena 275
T114 Poranění neurčené cévy horní končetiny, úroveň neurčena 269
T115 Poranění neurčeného svalu a šlachy horní končetiny, úroveň neurčena 248
T116 Traumatická amputace horní končetiny, úroveň neurčena 266
T118 Jiná určená poranění horní končetiny, úroveň neurčena 254
T119 Neurčené poranění horní končetiny, úroveň neurčena 227
T12 Zlomenina dolní končetiny, úroveň neurčena 282
T13 Jiná poranění dolní končetiny, úroveň neurčena 271
T130 Povrchní poranění dolní končetiny, úroveň neurčena 277
T131 Otevřená rána dolní končetiny, úroveň neurčena 270
T132 Vymknutí, podvrtnutí a natažení neurčeného kloubu a vazu dolní končetiny, úroveň neurčena 255
T133 Poranění neurčeného nervu dolní končetiny, úroveň neurčena 259
T134 Poranění neurčené cévy dolní končetiny, úroveň neurčena 265
T135 Poranění neurčeného svalu a šlachy dolní končetiny, úroveň neurčena 273
T136 Traumatická amputace dolní končetiny, úroveň neurčena 284
T138 Jiná určená poranění dolní končetiny, úroveň neurčena 298
T139 Neurčené poranění dolní končetiny, úroveň neurčena 277
T14 Poranění neurčené části těla 253
T140 Povrchní poranění neurčené části těla 259
T141 Otevřená rána neurčené části těla 266
T142 Zlomenina neurčené části těla 261
T143 Vymknutí, podvrtnutí a natažení neurčené části těla 268
T144 Poranění nervu(-ů) neurčené části těla 261
T145 Poranění cév(-y) neurčené části těla 250
T146 Poranění svalů a šlach neurčené části těla 257
T147 Drtivé poranění (rozdrcení) a traumatická amputace neurčené části těla 287
T148 Jiná poranění neurčených částí těla 268
T149 Poranění, NS 274