Diagnoza skupiny T08-T14
Skupiny diagnoz
Poranění neurčené části trupu‚ končetiny nebo části těla
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
T08 Zlomenina páteře, úroveň neurčena 263
T09 Jiná poranění páteře a trupu, úroveň neurčena 266
T090 Povrchní poranění trupu, úroveň neurčena 263
T091 Otevřená rána trupu, úroveň neurčena 271
T092 Vymknutí, podvrtnutí a natažení neurčeného kloubu a vazu trupu 272
T093 Poranění míchy, úroveň neurčena 282
T094 Poranění neurčeného nervu, páteřního nervového kořene a pleteně trupu 265
T095 Poranění neurčeného svalu a šlachy trupu 254
T096 Traumatická amputace trupu, úroveň neurčena 244
T098 Jiná určená poranění trupu, úroveň neurčena 247
T099 Neurčené poranění trupu, úroveň neurčena 256
T10 Zlomenina horní končetiny, úroveň neurčena 251
T11 Jiná poranění horní končetiny, úroveň neurčena 258
T110 Povrchní poranění horní končetiny, úroveň neurčena 246
T111 Otevřená rána horní končetiny, úroveň neurčena 263
T112 Vymknutí, podvrtnutí a natažení neurčeného kloubu a vazu horní končetiny, úroveň neurčena 274
T113 Poranění neurčeného nervu horní končetiny, úroveň neurčena 263
T114 Poranění neurčené cévy horní končetiny, úroveň neurčena 260
T115 Poranění neurčeného svalu a šlachy horní končetiny, úroveň neurčena 242
T116 Traumatická amputace horní končetiny, úroveň neurčena 260
T118 Jiná určená poranění horní končetiny, úroveň neurčena 245
T119 Neurčené poranění horní končetiny, úroveň neurčena 220
T12 Zlomenina dolní končetiny, úroveň neurčena 270
T13 Jiná poranění dolní končetiny, úroveň neurčena 264
T130 Povrchní poranění dolní končetiny, úroveň neurčena 256
T131 Otevřená rána dolní končetiny, úroveň neurčena 254
T132 Vymknutí, podvrtnutí a natažení neurčeného kloubu a vazu dolní končetiny, úroveň neurčena 249
T133 Poranění neurčeného nervu dolní končetiny, úroveň neurčena 249
T134 Poranění neurčené cévy dolní končetiny, úroveň neurčena 252
T135 Poranění neurčeného svalu a šlachy dolní končetiny, úroveň neurčena 268
T136 Traumatická amputace dolní končetiny, úroveň neurčena 277
T138 Jiná určená poranění dolní končetiny, úroveň neurčena 292
T139 Neurčené poranění dolní končetiny, úroveň neurčena 267
T14 Poranění neurčené části těla 249
T140 Povrchní poranění neurčené části těla 255
T141 Otevřená rána neurčené části těla 260
T142 Zlomenina neurčené části těla 251
T143 Vymknutí, podvrtnutí a natažení neurčené části těla 263
T144 Poranění nervu(-ů) neurčené části těla 254
T145 Poranění cév(-y) neurčené části těla 247
T146 Poranění svalů a šlach neurčené části těla 250
T147 Drtivé poranění (rozdrcení) a traumatická amputace neurčené části těla 278
T148 Jiná poranění neurčených částí těla 261
T149 Poranění, NS 263