Diagnoza skupiny T36-T50
Skupiny diagnoz
Otrava léky‚ léčivy‚ návykovými a biologickými látkami
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
T36 Otrava systémovými antibiotiky (působícími na celý organismus) 206
T360 Peniciliny 190
T361 Cefalosporiny a jiná beta-laktamová antibiotika 215
T362 Chloramfenikolová skupina 199
T363 Makrolidová antibiotika 213
T364 Tetracykliny 192
T365 Aminoglykosidy 195
T366 Rifamyciny - Rifampicin a příbuzná antibiotika 229
T367 Antifungální antibiotika používaná systémově 195
T368 Jiná systémová antibiotika 200
T369 Systémové antibiotikum, NS 188
T37 Otrava jinými systémovými protiinfekč.a protiparazit.prostředky(půs.na celý organismus) 210
T370 Sulfonamidy 200
T371 Antimykobakteriální léčiva 203
T372 Antimalarika a léčiva působící na jiná krevní protozoa 215
T373 Jiná antiprotozoární léčiva 186
T374 Antihelmintika 192
T375 Protivirová léčiva 197
T378 Jiné určené systémové protiinfekční a protiparazitární prostředky 229
T379 Systémový protiinfekční a protiparazitární prostředek, NS 192
T38 Otrava hormony a jejich syntetickými náhradami a antagonisty, nezařazenými jinde 217
T380 Glukokortikoidy a syntetické analogy 211
T381 Thyreoidní hormony a náhrady 189
T382 Antithyreoidní léčiva 195
T383 Insulin a perorální (hypoglykemizující) antidiabetická léčiva 192
T384 Orální antikoncepční prostředky 193
T385 Jiné estrogeny a gestageny 205
T386 Antigonadotropiny, antiestrogeny, antiandrogeny, nezařazené jinde 199
T387 Androgeny a anabolika 186
T388 Jiné a neurčené hormony a syntetické náhrady 218
T389 Jiní a neurčení antagonisté hormonů 186
T39 Otrava neopiátovými analgetiky, antipyretiky a antirevmatiky 208
T390 Salicyláty 208
T391 Deriváty 4-aminofenolu 293
T392 Pyrazolonové deriváty 188
T393 Jiná nesteroidní protizánětlivá léčiva [NSAID] 203
T394 Antirevmatika, nezařazená jinde 218
T398 Jiná neopiátová analgetika a antipyretika, nezařazená jinde 237
T399 Neopiátové analgetikum, antipyretikum a antirevmatikum, NS 202
T40 Otrava narkotiky a psychodysleptiky [halucinogeny] 232
T400 Opium 296
T401 Heroin 192
T402 Jiné opioidy 192
T403 Methadon 194
T404 Jiná syntetická narkotika 225
T405 Kokain 221
T406 Jiná a neurčená narkotika 178
T407 Cannabis (deriváty) 196
T408 Lysergid [LSD] 190
T409 Jiná a neurčená psychodysleptika [halucinogeny] 232
T41 Otrava anestetiky a terapeutickými plyny 209
T410 Inhalační anestetika 201
T411 Nitrožilní anestetika 213
T412 Jiná a neurčená celková anestetika 183
T413 Lokální anestetika 216
T414 Anestetikum, NS 210
T415 Terapeutické plyny 195
T42 Otrava antiepileptiky, sedativy-hypnotiky a antiparkinsoniky 186
T420 Hydantoinové deriváty 172
T421 Iminostilbeny 205
T422 Succinimidy a oxazolidindiony 215
T423 Barbituráty 210
T424 Benzodiazepiny 359
T425 Smíšená antiepileptika, nezařazená jinde 233
T426 Jiná antiepileptická a sedativně-hypnotická léčiva 192
T427 Antiepileptická a sedativně-hypnotická léčiva, NS 213
T428 Antiparkinsonická a jiná léčiva centrálně tlumící svalový tonus 200
T43 Otrava psychotropními léčivy, nezařazenými jinde 221
T430 Tricyklická a tetracyklická antidepresiva 231
T431 Antidepresiva inhibitory monoaminooxydázy 194
T432 Jiná a neurčená antidepresiva 220
T433 Fenothiazinová antipsychotika a neuroleptika 177
T434 Butyrofenonová a thioxanthenová neuroleptika 189
T435 Jiná a neurčená antipsychotika a neuroleptika 211
T436 Psychostimulancia s možností zneužívání 200
T438 Jiná psychotropní léčiva, nezařazená jinde 194
T439 Psychotropní léčivo, NS 203
T44 Otrava léčivy působícími primárně na autonomní nervovou soustavu 204
T440 Inhibitory acetylcholinesterázy 204
T441 Jiná parasympatomimetika [cholinergika] 189
T442 Ganglioplegika, nezařazená jinde 185
T443 Jiná parasympatolytika (s anticholinergním a antimuskarinovým účinkem) a spasmolytika, NJ 206
T444 Agonisté převážně alfa-adrenoreceptorů, nezařazení jinde 231
T445 Agonisté převážně beta-adrenoreceptorů, nezařazení jinde 218
T446 Antagonisté alfa-adrenoreceptorů, nezařazení jinde 214
T447 Antagonisté beta-adrenoreceptorů, nezařazení jinde 218
T448 Prostředky účinkující centrálně a blokující adrenergní neuron, nezařazené jinde 236
T449 Jiná a neurčená léčiva působící primárně na autonomní nervovou soustavu 208
T45 Otrava prostředky působícími přímo na celý organismus a prostředky hematologickými, NJ 183
T450 Antialergická a antiemetická léčiva 210
T451 Protinádorová a imunosupressivní léčiva 192
T452 Vitaminy, nezařazené jinde 174
T453 Enzymy, nezařazené jinde 212
T454 Železo a jeho sloučeniny 176
T455 Antikoagulancia 213
T456 Léčiva ovlivňující fibrinolýzu 192
T457 Antagonisté antikoagulancií, vitamin K a jiná koagulancia 189
T458 Jiné prostředky působící přímo na celý organismus a hematologické prostředky 230
T459 Prostředek působící přímo na celý organismus a prostředek hematologický, NS 199
T46 Otrava prostředky působícími primárně na kardiovaskulární soustavu 220
T460 Kardiostimulující glykosidy a léčiva s podobným účinkem 188
T461 Blokátory kalciových kanálů 196
T462 Jiná antiarytmická léčiva, nezařazená jinde 211
T463 Koronární vasodilatancia, nezařazená jinde 240
T464 Inhibitory angiotensin konvertujícího enzymu 196
T465 Jiná antihypertensní léčiva, nezařazená jinde 192
T466 Antihyperlipidemická a antiarteriosklerotická léčiva 184
T467 Periferní vasodilatancia 209
T468 Antivarikózní léčiva, včetně sklerotizujících prostředků 216
T469 Jiné a neurčené prostředky působící primárně na kardiovaskulární soustavu 232
T47 Otrava prostředky působícími primárně na gastrointestinální soustavu 241
T470 Antagonisté H2 receptorů histaminu 209
T471 Jiná antacida a prostředky snižující žaludeční sekreci 204
T472 Stimulační projímadla 231
T473 Solná a osmotická projímadla 204
T474 Jiná projímadla 207
T475 Digestiva 169
T476 Protiprůjmová léčiva 200
T477 Emetika 201
T478 Jiné prostředky působící primárně na gastrointestinální soustavu 202
T479 Prostředek působící primárně na gastrointestinální soustavu,NS 203
T48 Otrava prostředky působícími primárně na hladké a kosterní svalstvo a dýchací soustavu 206
T480 Uterotonika, oxytociny 191
T481 Relaxancia kosterního svalu [prostředky blokující neuromuskulární převod] 210
T482 Jiné a neurčené prostředky působící primárně na svalstvo 217
T483 Antitussika 187
T484 Expektorancia 204
T485 Léčiva proti běžnému nachlazení 182
T486 Antiastmatika, nezařazená jinde 232
T487 Jiné a neurčené prostředky působíci primárně na dýchací soustavu 215
T49 Otrava lokál.prostř.působícími prim.na kůži a sliznici a léčivy oč.,uš.,nos.,krč.a zubními 222
T490 Místní - lokální - protiplísňová, protiinfekční a protizánětlivá léčiva, nezařazená jinde 224
T491 Antipruriginóza 191
T492 Lokální adstringencia a lokální detergencia 187
T493 Emoliencia, demulgencia a ochranné látky 174
T494 Keratolytika, keratoplastika a jiná léčiva a přípravky k léčbě vlasů 208
T495 Oční léčiva a přípravky 199
T496 Ušní, nosní a krční léčiva a přípravky 184
T497 Zubní léčiva, k místní aplikaci 181
T498 Jiné lokální prostředky 213
T499 Lokální prostředek, NS 209
T50 Otrava diuretiky a jinými a neurčenými léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami 195
T500 Mineralokortikoidy a jejich antagonisté 281
T501 Diuretika působící v oblasti Henleovy kličky 230
T502 Inhibitory karboanhydrázy, thiazidová a jiná diuretika 169
T503 Prostředky udržující elektrolytovou, kalorickou a vodní rovnováhu 197
T504 Léčiva ovlivňující metabolismus kyseliny močové 199
T505 Léčiva snižující chuť k jídlu 204
T506 Antidota a chelátotvorné prostředky, nezařazené jinde 230
T507 Analeptika a antagonisté morfinu 193
T508 Diagnostické prostředky 184
T509 Jiné a neurčené léky, léčiva, návykové a biologické látky 267