Diagnoza skupiny T36-T50
Skupiny diagnoz
Otrava léky‚ léčivy‚ návykovými a biologickými látkami
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
T36 Otrava systémovými antibiotiky (působícími na celý organismus) 210
T360 Peniciliny 192
T361 Cefalosporiny a jiná beta-laktamová antibiotika 219
T362 Chloramfenikolová skupina 200
T363 Makrolidová antibiotika 215
T364 Tetracykliny 197
T365 Aminoglykosidy 196
T366 Rifamyciny - Rifampicin a příbuzná antibiotika 237
T367 Antifungální antibiotika používaná systémově 196
T368 Jiná systémová antibiotika 203
T369 Systémové antibiotikum, NS 190
T37 Otrava jinými systémovými protiinfekč.a protiparazit.prostředky(půs.na celý organismus) 223
T370 Sulfonamidy 206
T371 Antimykobakteriální léčiva 205
T372 Antimalarika a léčiva působící na jiná krevní protozoa 219
T373 Jiná antiprotozoární léčiva 187
T374 Antihelmintika 193
T375 Protivirová léčiva 201
T378 Jiné určené systémové protiinfekční a protiparazitární prostředky 232
T379 Systémový protiinfekční a protiparazitární prostředek, NS 195
T38 Otrava hormony a jejich syntetickými náhradami a antagonisty, nezařazenými jinde 223
T380 Glukokortikoidy a syntetické analogy 211
T381 Thyreoidní hormony a náhrady 191
T382 Antithyreoidní léčiva 196
T383 Insulin a perorální (hypoglykemizující) antidiabetická léčiva 193
T384 Orální antikoncepční prostředky 194
T385 Jiné estrogeny a gestageny 211
T386 Antigonadotropiny, antiestrogeny, antiandrogeny, nezařazené jinde 200
T387 Androgeny a anabolika 195
T388 Jiné a neurčené hormony a syntetické náhrady 227
T389 Jiní a neurčení antagonisté hormonů 187
T39 Otrava neopiátovými analgetiky, antipyretiky a antirevmatiky 212
T390 Salicyláty 219
T391 Deriváty 4-aminofenolu 311
T392 Pyrazolonové deriváty 196
T393 Jiná nesteroidní protizánětlivá léčiva [NSAID] 211
T394 Antirevmatika, nezařazená jinde 218
T398 Jiná neopiátová analgetika a antipyretika, nezařazená jinde 243
T399 Neopiátové analgetikum, antipyretikum a antirevmatikum, NS 209
T40 Otrava narkotiky a psychodysleptiky [halucinogeny] 250
T400 Opium 312
T401 Heroin 203
T402 Jiné opioidy 194
T403 Methadon 200
T404 Jiná syntetická narkotika 233
T405 Kokain 231
T406 Jiná a neurčená narkotika 180
T407 Cannabis (deriváty) 197
T408 Lysergid [LSD] 191
T409 Jiná a neurčená psychodysleptika [halucinogeny] 236
T41 Otrava anestetiky a terapeutickými plyny 220
T410 Inhalační anestetika 207
T411 Nitrožilní anestetika 216
T412 Jiná a neurčená celková anestetika 190
T413 Lokální anestetika 221
T414 Anestetikum, NS 210
T415 Terapeutické plyny 195
T42 Otrava antiepileptiky, sedativy-hypnotiky a antiparkinsoniky 187
T420 Hydantoinové deriváty 172
T421 Iminostilbeny 207
T422 Succinimidy a oxazolidindiony 224
T423 Barbituráty 210
T424 Benzodiazepiny 369
T425 Smíšená antiepileptika, nezařazená jinde 241
T426 Jiná antiepileptická a sedativně-hypnotická léčiva 194
T427 Antiepileptická a sedativně-hypnotická léčiva, NS 223
T428 Antiparkinsonická a jiná léčiva centrálně tlumící svalový tonus 202
T43 Otrava psychotropními léčivy, nezařazenými jinde 225
T430 Tricyklická a tetracyklická antidepresiva 232
T431 Antidepresiva inhibitory monoaminooxydázy 197
T432 Jiná a neurčená antidepresiva 220
T433 Fenothiazinová antipsychotika a neuroleptika 179
T434 Butyrofenonová a thioxanthenová neuroleptika 190
T435 Jiná a neurčená antipsychotika a neuroleptika 219
T436 Psychostimulancia s možností zneužívání 212
T438 Jiná psychotropní léčiva, nezařazená jinde 200
T439 Psychotropní léčivo, NS 207
T44 Otrava léčivy působícími primárně na autonomní nervovou soustavu 214
T440 Inhibitory acetylcholinesterázy 205
T441 Jiná parasympatomimetika [cholinergika] 190
T442 Ganglioplegika, nezařazená jinde 186
T443 Jiná parasympatolytika (s anticholinergním a antimuskarinovým účinkem) a spasmolytika, NJ 212
T444 Agonisté převážně alfa-adrenoreceptorů, nezařazení jinde 231
T445 Agonisté převážně beta-adrenoreceptorů, nezařazení jinde 221
T446 Antagonisté alfa-adrenoreceptorů, nezařazení jinde 218
T447 Antagonisté beta-adrenoreceptorů, nezařazení jinde 221
T448 Prostředky účinkující centrálně a blokující adrenergní neuron, nezařazené jinde 241
T449 Jiná a neurčená léčiva působící primárně na autonomní nervovou soustavu 216
T45 Otrava prostředky působícími přímo na celý organismus a prostředky hematologickými, NJ 191
T450 Antialergická a antiemetická léčiva 213
T451 Protinádorová a imunosupressivní léčiva 193
T452 Vitaminy, nezařazené jinde 177
T453 Enzymy, nezařazené jinde 219
T454 Železo a jeho sloučeniny 176
T455 Antikoagulancia 216
T456 Léčiva ovlivňující fibrinolýzu 195
T457 Antagonisté antikoagulancií, vitamin K a jiná koagulancia 191
T458 Jiné prostředky působící přímo na celý organismus a hematologické prostředky 231
T459 Prostředek působící přímo na celý organismus a prostředek hematologický, NS 200
T46 Otrava prostředky působícími primárně na kardiovaskulární soustavu 223
T460 Kardiostimulující glykosidy a léčiva s podobným účinkem 188
T461 Blokátory kalciových kanálů 200
T462 Jiná antiarytmická léčiva, nezařazená jinde 219
T463 Koronární vasodilatancia, nezařazená jinde 241
T464 Inhibitory angiotensin konvertujícího enzymu 196
T465 Jiná antihypertensní léčiva, nezařazená jinde 198
T466 Antihyperlipidemická a antiarteriosklerotická léčiva 194
T467 Periferní vasodilatancia 217
T468 Antivarikózní léčiva, včetně sklerotizujících prostředků 219
T469 Jiné a neurčené prostředky působící primárně na kardiovaskulární soustavu 241
T47 Otrava prostředky působícími primárně na gastrointestinální soustavu 250
T470 Antagonisté H2 receptorů histaminu 213
T471 Jiná antacida a prostředky snižující žaludeční sekreci 211
T472 Stimulační projímadla 237
T473 Solná a osmotická projímadla 209
T474 Jiná projímadla 209
T475 Digestiva 171
T476 Protiprůjmová léčiva 201
T477 Emetika 205
T478 Jiné prostředky působící primárně na gastrointestinální soustavu 207
T479 Prostředek působící primárně na gastrointestinální soustavu,NS 210
T48 Otrava prostředky působícími primárně na hladké a kosterní svalstvo a dýchací soustavu 213
T480 Uterotonika, oxytociny 196
T481 Relaxancia kosterního svalu [prostředky blokující neuromuskulární převod] 226
T482 Jiné a neurčené prostředky působící primárně na svalstvo 226
T483 Antitussika 188
T484 Expektorancia 212
T485 Léčiva proti běžnému nachlazení 190
T486 Antiastmatika, nezařazená jinde 243
T487 Jiné a neurčené prostředky působíci primárně na dýchací soustavu 216
T49 Otrava lokál.prostř.působícími prim.na kůži a sliznici a léčivy oč.,uš.,nos.,krč.a zubními 223
T490 Místní - lokální - protiplísňová, protiinfekční a protizánětlivá léčiva, nezařazená jinde 232
T491 Antipruriginóza 205
T492 Lokální adstringencia a lokální detergencia 187
T493 Emoliencia, demulgencia a ochranné látky 178
T494 Keratolytika, keratoplastika a jiná léčiva a přípravky k léčbě vlasů 210
T495 Oční léčiva a přípravky 200
T496 Ušní, nosní a krční léčiva a přípravky 186
T497 Zubní léčiva, k místní aplikaci 187
T498 Jiné lokální prostředky 224
T499 Lokální prostředek, NS 226
T50 Otrava diuretiky a jinými a neurčenými léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami 197
T500 Mineralokortikoidy a jejich antagonisté 303
T501 Diuretika působící v oblasti Henleovy kličky 241
T502 Inhibitory karboanhydrázy, thiazidová a jiná diuretika 181
T503 Prostředky udržující elektrolytovou, kalorickou a vodní rovnováhu 198
T504 Léčiva ovlivňující metabolismus kyseliny močové 200
T505 Léčiva snižující chuť k jídlu 206
T506 Antidota a chelátotvorné prostředky, nezařazené jinde 232
T507 Analeptika a antagonisté morfinu 199
T508 Diagnostické prostředky 196
T509 Jiné a neurčené léky, léčiva, návykové a biologické látky 267