Diagnoza skupiny T36-T50
Skupiny diagnoz
Otrava léky‚ léčivy‚ návykovými a biologickými látkami
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
T36 Otrava systémovými antibiotiky (působícími na celý organismus) 212
T360 Peniciliny 194
T361 Cefalosporiny a jiná beta-laktamová antibiotika 229
T362 Chloramfenikolová skupina 204
T363 Makrolidová antibiotika 221
T364 Tetracykliny 200
T365 Aminoglykosidy 203
T366 Rifamyciny - Rifampicin a příbuzná antibiotika 251
T367 Antifungální antibiotika používaná systémově 199
T368 Jiná systémová antibiotika 205
T369 Systémové antibiotikum, NS 195
T37 Otrava jinými systémovými protiinfekč.a protiparazit.prostředky(půs.na celý organismus) 239
T370 Sulfonamidy 209
T371 Antimykobakteriální léčiva 208
T372 Antimalarika a léčiva působící na jiná krevní protozoa 226
T373 Jiná antiprotozoární léčiva 189
T374 Antihelmintika 199
T375 Protivirová léčiva 204
T378 Jiné určené systémové protiinfekční a protiparazitární prostředky 239
T379 Systémový protiinfekční a protiparazitární prostředek, NS 198
T38 Otrava hormony a jejich syntetickými náhradami a antagonisty, nezařazenými jinde 230
T380 Glukokortikoidy a syntetické analogy 213
T381 Thyreoidní hormony a náhrady 194
T382 Antithyreoidní léčiva 198
T383 Insulin a perorální (hypoglykemizující) antidiabetická léčiva 195
T384 Orální antikoncepční prostředky 197
T385 Jiné estrogeny a gestageny 212
T386 Antigonadotropiny, antiestrogeny, antiandrogeny, nezařazené jinde 208
T387 Androgeny a anabolika 208
T388 Jiné a neurčené hormony a syntetické náhrady 241
T389 Jiní a neurčení antagonisté hormonů 191
T39 Otrava neopiátovými analgetiky, antipyretiky a antirevmatiky 214
T390 Salicyláty 225
T391 Deriváty 4-aminofenolu 326
T392 Pyrazolonové deriváty 211
T393 Jiná nesteroidní protizánětlivá léčiva [NSAID] 224
T394 Antirevmatika, nezařazená jinde 219
T398 Jiná neopiátová analgetika a antipyretika, nezařazená jinde 255
T399 Neopiátové analgetikum, antipyretikum a antirevmatikum, NS 220
T40 Otrava narkotiky a psychodysleptiky [halucinogeny] 263
T400 Opium 334
T401 Heroin 215
T402 Jiné opioidy 200
T403 Methadon 207
T404 Jiná syntetická narkotika 245
T405 Kokain 246
T406 Jiná a neurčená narkotika 182
T407 Cannabis (deriváty) 198
T408 Lysergid [LSD] 196
T409 Jiná a neurčená psychodysleptika [halucinogeny] 238
T41 Otrava anestetiky a terapeutickými plyny 239
T410 Inhalační anestetika 217
T411 Nitrožilní anestetika 218
T412 Jiná a neurčená celková anestetika 197
T413 Lokální anestetika 229
T414 Anestetikum, NS 218
T415 Terapeutické plyny 197
T42 Otrava antiepileptiky, sedativy-hypnotiky a antiparkinsoniky 192
T420 Hydantoinové deriváty 180
T421 Iminostilbeny 209
T422 Succinimidy a oxazolidindiony 235
T423 Barbituráty 211
T424 Benzodiazepiny 381
T425 Smíšená antiepileptika, nezařazená jinde 253
T426 Jiná antiepileptická a sedativně-hypnotická léčiva 195
T427 Antiepileptická a sedativně-hypnotická léčiva, NS 238
T428 Antiparkinsonická a jiná léčiva centrálně tlumící svalový tonus 204
T43 Otrava psychotropními léčivy, nezařazenými jinde 228
T430 Tricyklická a tetracyklická antidepresiva 238
T431 Antidepresiva inhibitory monoaminooxydázy 198
T432 Jiná a neurčená antidepresiva 223
T433 Fenothiazinová antipsychotika a neuroleptika 183
T434 Butyrofenonová a thioxanthenová neuroleptika 195
T435 Jiná a neurčená antipsychotika a neuroleptika 233
T436 Psychostimulancia s možností zneužívání 222
T438 Jiná psychotropní léčiva, nezařazená jinde 216
T439 Psychotropní léčivo, NS 209
T44 Otrava léčivy působícími primárně na autonomní nervovou soustavu 232
T440 Inhibitory acetylcholinesterázy 215
T441 Jiná parasympatomimetika [cholinergika] 194
T442 Ganglioplegika, nezařazená jinde 191
T443 Jiná parasympatolytika (s anticholinergním a antimuskarinovým účinkem) a spasmolytika, NJ 223
T444 Agonisté převážně alfa-adrenoreceptorů, nezařazení jinde 232
T445 Agonisté převážně beta-adrenoreceptorů, nezařazení jinde 222
T446 Antagonisté alfa-adrenoreceptorů, nezařazení jinde 220
T447 Antagonisté beta-adrenoreceptorů, nezařazení jinde 222
T448 Prostředky účinkující centrálně a blokující adrenergní neuron, nezařazené jinde 244
T449 Jiná a neurčená léčiva působící primárně na autonomní nervovou soustavu 224
T45 Otrava prostředky působícími přímo na celý organismus a prostředky hematologickými, NJ 196
T450 Antialergická a antiemetická léčiva 214
T451 Protinádorová a imunosupressivní léčiva 194
T452 Vitaminy, nezařazené jinde 181
T453 Enzymy, nezařazené jinde 232
T454 Železo a jeho sloučeniny 181
T455 Antikoagulancia 221
T456 Léčiva ovlivňující fibrinolýzu 196
T457 Antagonisté antikoagulancií, vitamin K a jiná koagulancia 195
T458 Jiné prostředky působící přímo na celý organismus a hematologické prostředky 240
T459 Prostředek působící přímo na celý organismus a prostředek hematologický, NS 202
T46 Otrava prostředky působícími primárně na kardiovaskulární soustavu 232
T460 Kardiostimulující glykosidy a léčiva s podobným účinkem 191
T461 Blokátory kalciových kanálů 210
T462 Jiná antiarytmická léčiva, nezařazená jinde 221
T463 Koronární vasodilatancia, nezařazená jinde 248
T464 Inhibitory angiotensin konvertujícího enzymu 204
T465 Jiná antihypertensní léčiva, nezařazená jinde 203
T466 Antihyperlipidemická a antiarteriosklerotická léčiva 202
T467 Periferní vasodilatancia 230
T468 Antivarikózní léčiva, včetně sklerotizujících prostředků 220
T469 Jiné a neurčené prostředky působící primárně na kardiovaskulární soustavu 250
T47 Otrava prostředky působícími primárně na gastrointestinální soustavu 259
T470 Antagonisté H2 receptorů histaminu 222
T471 Jiná antacida a prostředky snižující žaludeční sekreci 218
T472 Stimulační projímadla 237
T473 Solná a osmotická projímadla 218
T474 Jiná projímadla 212
T475 Digestiva 174
T476 Protiprůjmová léčiva 202
T477 Emetika 212
T478 Jiné prostředky působící primárně na gastrointestinální soustavu 212
T479 Prostředek působící primárně na gastrointestinální soustavu,NS 220
T48 Otrava prostředky působícími primárně na hladké a kosterní svalstvo a dýchací soustavu 225
T480 Uterotonika, oxytociny 198
T481 Relaxancia kosterního svalu [prostředky blokující neuromuskulární převod] 240
T482 Jiné a neurčené prostředky působící primárně na svalstvo 235
T483 Antitussika 198
T484 Expektorancia 231
T485 Léčiva proti běžnému nachlazení 198
T486 Antiastmatika, nezařazená jinde 256
T487 Jiné a neurčené prostředky působíci primárně na dýchací soustavu 222
T49 Otrava lokál.prostř.působícími prim.na kůži a sliznici a léčivy oč.,uš.,nos.,krč.a zubními 227
T490 Místní - lokální - protiplísňová, protiinfekční a protizánětlivá léčiva, nezařazená jinde 241
T491 Antipruriginóza 218
T492 Lokální adstringencia a lokální detergencia 188
T493 Emoliencia, demulgencia a ochranné látky 188
T494 Keratolytika, keratoplastika a jiná léčiva a přípravky k léčbě vlasů 211
T495 Oční léčiva a přípravky 201
T496 Ušní, nosní a krční léčiva a přípravky 188
T497 Zubní léčiva, k místní aplikaci 202
T498 Jiné lokální prostředky 234
T499 Lokální prostředek, NS 243
T50 Otrava diuretiky a jinými a neurčenými léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami 198
T500 Mineralokortikoidy a jejich antagonisté 317
T501 Diuretika působící v oblasti Henleovy kličky 256
T502 Inhibitory karboanhydrázy, thiazidová a jiná diuretika 194
T503 Prostředky udržující elektrolytovou, kalorickou a vodní rovnováhu 203
T504 Léčiva ovlivňující metabolismus kyseliny močové 201
T505 Léčiva snižující chuť k jídlu 207
T506 Antidota a chelátotvorné prostředky, nezařazené jinde 234
T507 Analeptika a antagonisté morfinu 209
T508 Diagnostické prostředky 213
T509 Jiné a neurčené léky, léčiva, návykové a biologické látky 268