Diagnoza skupiny T51-T65
Skupiny diagnoz
Toxické účinky látek ze zdrojů převážně mimo lékařství
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
T51 Toxický účinek alkoholu 226
T510 Etanol 289
T511 Metanol 198
T512 2-propanol 189
T513 Přiboudlina 221
T518 Jiné alkoholy 230
T519 Alkohol, NS 265
T52 Toxický účinek organických rozpustidel 210
T520 Ropné produkty 189
T521 Benzen 201
T522 Homology benzenu 199
T523 Glykoly 195
T524 Ketony 182
T528 Jiná organická rozpustidla 207
T529 Organické rozpustidlo, NS 196
T53 Toxický účinek halogenovaných alifatických a aromatických uhlovodíků 193
T530 Tetrachlormetan 194
T531 Chloroform 200
T532 Trichloretylen 208
T533 Tetrachloretylen 193
T534 Dichlormetan 222
T535 Chlorofluorouhlovodíky 190
T536 Jiné halogenované deriváty alifatických uhlovodíků 235
T537 Jiné halogenované deriváty aromatických uhlovodíků 222
T539 Halogenované deriváty alifatických a aromatických uhlovodíků, NS 214
T54 Toxický účinek leptavých (žíravých) látek 214
T540 Fenol a jeho homology 191
T541 Jiné leptavé (žíravé) organické sloučeniny 185
T542 Žíravé (leptavé) kyseliny a látky podobné kyselinám 209
T543 Žíravé (leptavé) alkálie a látky podobné alkaliím 194
T549 Žíravá (leptavá) látka, NS 180
T55 Toxický účinek mýdel a - čisticích prostředků - detergencií 245
T56 Toxický účinek kovů 225
T560 Olovo a jeho sloučeniny 222
T561 Rtuť a její sloučeniny 209
T562 Chrom a jeho sloučeniny 195
T563 Kadmium a jeho sloučeniny 241
T564 Měď a její sloučeniny 228
T565 Zinek a jeho sloučeniny 210
T566 Cín a jeho sloučeniny 192
T567 Beryllium a jeho sloučeniny 217
T568 Jiné kovy 169
T569 Kov, NS 200
T57 Toxické účinky jiných anorganických látek 168
T570 Arsen a jeho sloučeniny 206
T571 Fosfor a jeho sloučeniny 211
T572 Mangan a jeho sloučeniny 216
T573 Kyanovodík 213
T578 Jiné určené anorganické látky 208
T579 Anorganická látka, NS 194
T58 Toxický účinek oxidu uhelnatého 240
T59 Toxický účinek jiných plynů, dýmů a par 255
T590 Oxidy dusíku 222
T591 Oxid siřičitý 231
T592 Formaldehyd 210
T593 Slzotvorný plyn 211
T594 Plynný chlor 217
T595 Plynný fluor a fluorovodík 287
T596 Sirovodík 204
T597 Oxid uhličitý 193
T598 Jiné určené plyny, dýmy a páry 186
T599 Plyny, dýmy a páry, NS 185
T60 Toxický účinek pesticidů 228
T600 Organofosfátové a karbamátové insekticidy 197
T601 Halogenované insekticidy 192
T602 Jiné insekticidy 251
T603 Herbicidy a fungicidy 214
T604 Rodenticidy 227
T608 Jiné pesticidy 313
T609 Pesticid, NS 191
T61 Toxický účinek škodlivých látek požitých v mořské potravě 311
T610 Otrava rybou Ciguatera 222
T611 Otrava rybou Scombroid 196
T612 Otrava jinou rybou nebo měkkýšem (korýšem) 219
T618 Toxický účinek jiné mořské potravy 218
T619 Toxický účinek neurčené mořské potravy 227
T62 Toxický účinek jiných škodlivých látek požitých v potravě 228
T620 Požité houby 233
T621 Požité bobule 222
T622 Jiné požité části rostlin(-y) 215
T628 Jiné určené škodlivé látky požité jako potrava 203
T629 Škodlivá látka požitá jako potrava, NS 198
T63 Toxický účinek styku s jedovatými živočichy 194
T630 Hadí jed 219
T631 Jed jiných plazů 219
T632 Jed škorpiona 231
T633 Jed pavouka 239
T634 Jed jiných členovců 260
T635 Toxický účinek styku s rybou 210
T636 Toxický účinek styku s jinými mořskými živočichy 225
T638 Toxický účinek styku s jinými jedovatými živočichy 228
T639 Toxický účinek styku s neurčeným jedovatým živočichem 190
T64 Toxický účinek aflatoxinu a jiných mykotoxinových kontaminací potravy 237
T65 Toxický účinek jiných a neurčených látek 192
T650 Kyanidy 194
T651 Strychnin a jeho soli 182
T652 Tabák a nikotin 201
T653 Nitroderiváty a aminoderiváty benzenu a jeho homologů 194
T654 Sirouhlík 173
T655 Nitroglycerin a jiné nitrokyseliny a estery 194
T656 Nátěry a barvy, nezařazené jinde 193
T658 Toxický účinek jiných určených látek 218
T659 Toxický účinek neurčené látky 228