Diagnoza skupiny T51-T65
Skupiny diagnoz
Toxické účinky látek ze zdrojů převážně mimo lékařství
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
T51 Toxický účinek alkoholu 209
T510 Etanol 272
T511 Metanol 196
T512 2-propanol 187
T513 Přiboudlina 217
T518 Jiné alkoholy 227
T519 Alkohol, NS 259
T52 Toxický účinek organických rozpustidel 204
T520 Ropné produkty 188
T521 Benzen 200
T522 Homology benzenu 195
T523 Glykoly 188
T524 Ketony 179
T528 Jiná organická rozpustidla 196
T529 Organické rozpustidlo, NS 192
T53 Toxický účinek halogenovaných alifatických a aromatických uhlovodíků 189
T530 Tetrachlormetan 192
T531 Chloroform 193
T532 Trichloretylen 206
T533 Tetrachloretylen 192
T534 Dichlormetan 207
T535 Chlorofluorouhlovodíky 188
T536 Jiné halogenované deriváty alifatických uhlovodíků 219
T537 Jiné halogenované deriváty aromatických uhlovodíků 220
T539 Halogenované deriváty alifatických a aromatických uhlovodíků, NS 208
T54 Toxický účinek leptavých (žíravých) látek 211
T540 Fenol a jeho homology 190
T541 Jiné leptavé (žíravé) organické sloučeniny 180
T542 Žíravé (leptavé) kyseliny a látky podobné kyselinám 202
T543 Žíravé (leptavé) alkálie a látky podobné alkaliím 193
T549 Žíravá (leptavá) látka, NS 178
T55 Toxický účinek mýdel a - čisticích prostředků - detergencií 228
T56 Toxický účinek kovů 224
T560 Olovo a jeho sloučeniny 219
T561 Rtuť a její sloučeniny 208
T562 Chrom a jeho sloučeniny 194
T563 Kadmium a jeho sloučeniny 240
T564 Měď a její sloučeniny 225
T565 Zinek a jeho sloučeniny 207
T566 Cín a jeho sloučeniny 183
T567 Beryllium a jeho sloučeniny 214
T568 Jiné kovy 165
T569 Kov, NS 182
T57 Toxické účinky jiných anorganických látek 167
T570 Arsen a jeho sloučeniny 200
T571 Fosfor a jeho sloučeniny 208
T572 Mangan a jeho sloučeniny 212
T573 Kyanovodík 210
T578 Jiné určené anorganické látky 206
T579 Anorganická látka, NS 188
T58 Toxický účinek oxidu uhelnatého 224
T59 Toxický účinek jiných plynů, dýmů a par 250
T590 Oxidy dusíku 218
T591 Oxid siřičitý 226
T592 Formaldehyd 203
T593 Slzotvorný plyn 209
T594 Plynný chlor 216
T595 Plynný fluor a fluorovodík 262
T596 Sirovodík 201
T597 Oxid uhličitý 190
T598 Jiné určené plyny, dýmy a páry 184
T599 Plyny, dýmy a páry, NS 183
T60 Toxický účinek pesticidů 223
T600 Organofosfátové a karbamátové insekticidy 192
T601 Halogenované insekticidy 174
T602 Jiné insekticidy 234
T603 Herbicidy a fungicidy 196
T604 Rodenticidy 214
T608 Jiné pesticidy 280
T609 Pesticid, NS 179
T61 Toxický účinek škodlivých látek požitých v mořské potravě 284
T610 Otrava rybou Ciguatera 219
T611 Otrava rybou Scombroid 192
T612 Otrava jinou rybou nebo měkkýšem (korýšem) 196
T618 Toxický účinek jiné mořské potravy 215
T619 Toxický účinek neurčené mořské potravy 226
T62 Toxický účinek jiných škodlivých látek požitých v potravě 225
T620 Požité houby 231
T621 Požité bobule 222
T622 Jiné požité části rostlin(-y) 201
T628 Jiné určené škodlivé látky požité jako potrava 200
T629 Škodlivá látka požitá jako potrava, NS 196
T63 Toxický účinek styku s jedovatými živočichy 192
T630 Hadí jed 208
T631 Jed jiných plazů 215
T632 Jed škorpiona 213
T633 Jed pavouka 235
T634 Jed jiných členovců 242
T635 Toxický účinek styku s rybou 207
T636 Toxický účinek styku s jinými mořskými živočichy 224
T638 Toxický účinek styku s jinými jedovatými živočichy 225
T639 Toxický účinek styku s neurčeným jedovatým živočichem 187
T64 Toxický účinek aflatoxinu a jiných mykotoxinových kontaminací potravy 233
T65 Toxický účinek jiných a neurčených látek 190
T650 Kyanidy 188
T651 Strychnin a jeho soli 178
T652 Tabák a nikotin 199
T653 Nitroderiváty a aminoderiváty benzenu a jeho homologů 191
T654 Sirouhlík 171
T655 Nitroglycerin a jiné nitrokyseliny a estery 191
T656 Nátěry a barvy, nezařazené jinde 191
T658 Toxický účinek jiných určených látek 214
T659 Toxický účinek neurčené látky 224