Diagnoza skupiny T51-T65
Skupiny diagnoz
Toxické účinky látek ze zdrojů převážně mimo lékařství
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
T51 Toxický účinek alkoholu 207
T510 Etanol 269
T511 Metanol 192
T512 2-propanol 187
T513 Přiboudlina 214
T518 Jiné alkoholy 225
T519 Alkohol, NS 256
T52 Toxický účinek organických rozpustidel 202
T520 Ropné produkty 187
T521 Benzen 197
T522 Homology benzenu 193
T523 Glykoly 187
T524 Ketony 179
T528 Jiná organická rozpustidla 191
T529 Organické rozpustidlo, NS 191
T53 Toxický účinek halogenovaných alifatických a aromatických uhlovodíků 186
T530 Tetrachlormetan 191
T531 Chloroform 193
T532 Trichloretylen 205
T533 Tetrachloretylen 189
T534 Dichlormetan 202
T535 Chlorofluorouhlovodíky 186
T536 Jiné halogenované deriváty alifatických uhlovodíků 215
T537 Jiné halogenované deriváty aromatických uhlovodíků 219
T539 Halogenované deriváty alifatických a aromatických uhlovodíků, NS 206
T54 Toxický účinek leptavých (žíravých) látek 210
T540 Fenol a jeho homology 189
T541 Jiné leptavé (žíravé) organické sloučeniny 176
T542 Žíravé (leptavé) kyseliny a látky podobné kyselinám 199
T543 Žíravé (leptavé) alkálie a látky podobné alkaliím 192
T549 Žíravá (leptavá) látka, NS 176
T55 Toxický účinek mýdel a - čisticích prostředků - detergencií 225
T56 Toxický účinek kovů 220
T560 Olovo a jeho sloučeniny 217
T561 Rtuť a její sloučeniny 206
T562 Chrom a jeho sloučeniny 193
T563 Kadmium a jeho sloučeniny 239
T564 Měď a její sloučeniny 224
T565 Zinek a jeho sloučeniny 205
T566 Cín a jeho sloučeniny 181
T567 Beryllium a jeho sloučeniny 213
T568 Jiné kovy 164
T569 Kov, NS 180
T57 Toxické účinky jiných anorganických látek 167
T570 Arsen a jeho sloučeniny 199
T571 Fosfor a jeho sloučeniny 206
T572 Mangan a jeho sloučeniny 211
T573 Kyanovodík 207
T578 Jiné určené anorganické látky 204
T579 Anorganická látka, NS 187
T58 Toxický účinek oxidu uhelnatého 221
T59 Toxický účinek jiných plynů, dýmů a par 248
T590 Oxidy dusíku 218
T591 Oxid siřičitý 224
T592 Formaldehyd 200
T593 Slzotvorný plyn 208
T594 Plynný chlor 208
T595 Plynný fluor a fluorovodík 249
T596 Sirovodík 200
T597 Oxid uhličitý 184
T598 Jiné určené plyny, dýmy a páry 183
T599 Plyny, dýmy a páry, NS 181
T60 Toxický účinek pesticidů 221
T600 Organofosfátové a karbamátové insekticidy 190
T601 Halogenované insekticidy 167
T602 Jiné insekticidy 230
T603 Herbicidy a fungicidy 191
T604 Rodenticidy 207
T608 Jiné pesticidy 271
T609 Pesticid, NS 174
T61 Toxický účinek škodlivých látek požitých v mořské potravě 278
T610 Otrava rybou Ciguatera 218
T611 Otrava rybou Scombroid 191
T612 Otrava jinou rybou nebo měkkýšem (korýšem) 193
T618 Toxický účinek jiné mořské potravy 214
T619 Toxický účinek neurčené mořské potravy 224
T62 Toxický účinek jiných škodlivých látek požitých v potravě 224
T620 Požité houby 225
T621 Požité bobule 220
T622 Jiné požité části rostlin(-y) 199
T628 Jiné určené škodlivé látky požité jako potrava 197
T629 Škodlivá látka požitá jako potrava, NS 193
T63 Toxický účinek styku s jedovatými živočichy 191
T630 Hadí jed 206
T631 Jed jiných plazů 214
T632 Jed škorpiona 210
T633 Jed pavouka 230
T634 Jed jiných členovců 234
T635 Toxický účinek styku s rybou 205
T636 Toxický účinek styku s jinými mořskými živočichy 221
T638 Toxický účinek styku s jinými jedovatými živočichy 221
T639 Toxický účinek styku s neurčeným jedovatým živočichem 183
T64 Toxický účinek aflatoxinu a jiných mykotoxinových kontaminací potravy 232
T65 Toxický účinek jiných a neurčených látek 187
T650 Kyanidy 186
T651 Strychnin a jeho soli 177
T652 Tabák a nikotin 196
T653 Nitroderiváty a aminoderiváty benzenu a jeho homologů 189
T654 Sirouhlík 168
T655 Nitroglycerin a jiné nitrokyseliny a estery 190
T656 Nátěry a barvy, nezařazené jinde 188
T658 Toxický účinek jiných určených látek 212
T659 Toxický účinek neurčené látky 223