Diagnoza skupiny T51-T65
Skupiny diagnoz
Toxické účinky látek ze zdrojů převážně mimo lékařství
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
T51 Toxický účinek alkoholu 214
T510 Etanol 279
T511 Metanol 197
T512 2-propanol 188
T513 Přiboudlina 219
T518 Jiné alkoholy 228
T519 Alkohol, NS 260
T52 Toxický účinek organických rozpustidel 206
T520 Ropné produkty 188
T521 Benzen 200
T522 Homology benzenu 197
T523 Glykoly 190
T524 Ketony 180
T528 Jiná organická rozpustidla 198
T529 Organické rozpustidlo, NS 193
T53 Toxický účinek halogenovaných alifatických a aromatických uhlovodíků 189
T530 Tetrachlormetan 193
T531 Chloroform 194
T532 Trichloretylen 207
T533 Tetrachloretylen 192
T534 Dichlormetan 214
T535 Chlorofluorouhlovodíky 189
T536 Jiné halogenované deriváty alifatických uhlovodíků 227
T537 Jiné halogenované deriváty aromatických uhlovodíků 221
T539 Halogenované deriváty alifatických a aromatických uhlovodíků, NS 208
T54 Toxický účinek leptavých (žíravých) látek 212
T540 Fenol a jeho homology 190
T541 Jiné leptavé (žíravé) organické sloučeniny 180
T542 Žíravé (leptavé) kyseliny a látky podobné kyselinám 202
T543 Žíravé (leptavé) alkálie a látky podobné alkaliím 193
T549 Žíravá (leptavá) látka, NS 179
T55 Toxický účinek mýdel a - čisticích prostředků - detergencií 232
T56 Toxický účinek kovů 224
T560 Olovo a jeho sloučeniny 219
T561 Rtuť a její sloučeniny 208
T562 Chrom a jeho sloučeniny 194
T563 Kadmium a jeho sloučeniny 240
T564 Měď a její sloučeniny 226
T565 Zinek a jeho sloučeniny 209
T566 Cín a jeho sloučeniny 183
T567 Beryllium a jeho sloučeniny 216
T568 Jiné kovy 167
T569 Kov, NS 192
T57 Toxické účinky jiných anorganických látek 167
T570 Arsen a jeho sloučeniny 200
T571 Fosfor a jeho sloučeniny 209
T572 Mangan a jeho sloučeniny 212
T573 Kyanovodík 211
T578 Jiné určené anorganické látky 207
T579 Anorganická látka, NS 188
T58 Toxický účinek oxidu uhelnatého 230
T59 Toxický účinek jiných plynů, dýmů a par 251
T590 Oxidy dusíku 221
T591 Oxid siřičitý 228
T592 Formaldehyd 205
T593 Slzotvorný plyn 209
T594 Plynný chlor 217
T595 Plynný fluor a fluorovodík 267
T596 Sirovodík 201
T597 Oxid uhličitý 191
T598 Jiné určené plyny, dýmy a páry 185
T599 Plyny, dýmy a páry, NS 183
T60 Toxický účinek pesticidů 223
T600 Organofosfátové a karbamátové insekticidy 194
T601 Halogenované insekticidy 184
T602 Jiné insekticidy 237
T603 Herbicidy a fungicidy 201
T604 Rodenticidy 219
T608 Jiné pesticidy 292
T609 Pesticid, NS 181
T61 Toxický účinek škodlivých látek požitých v mořské potravě 293
T610 Otrava rybou Ciguatera 220
T611 Otrava rybou Scombroid 193
T612 Otrava jinou rybou nebo měkkýšem (korýšem) 201
T618 Toxický účinek jiné mořské potravy 216
T619 Toxický účinek neurčené mořské potravy 226
T62 Toxický účinek jiných škodlivých látek požitých v potravě 227
T620 Požité houby 231
T621 Požité bobule 222
T622 Jiné požité části rostlin(-y) 208
T628 Jiné určené škodlivé látky požité jako potrava 202
T629 Škodlivá látka požitá jako potrava, NS 197
T63 Toxický účinek styku s jedovatými živočichy 192
T630 Hadí jed 213
T631 Jed jiných plazů 216
T632 Jed škorpiona 220
T633 Jed pavouka 236
T634 Jed jiných členovců 248
T635 Toxický účinek styku s rybou 209
T636 Toxický účinek styku s jinými mořskými živočichy 224
T638 Toxický účinek styku s jinými jedovatými živočichy 226
T639 Toxický účinek styku s neurčeným jedovatým živočichem 188
T64 Toxický účinek aflatoxinu a jiných mykotoxinových kontaminací potravy 235
T65 Toxický účinek jiných a neurčených látek 191
T650 Kyanidy 190
T651 Strychnin a jeho soli 180
T652 Tabák a nikotin 199
T653 Nitroderiváty a aminoderiváty benzenu a jeho homologů 192
T654 Sirouhlík 172
T655 Nitroglycerin a jiné nitrokyseliny a estery 192
T656 Nátěry a barvy, nezařazené jinde 191
T658 Toxický účinek jiných určených látek 215
T659 Toxický účinek neurčené látky 225