Diagnoza skupiny T66-T78
Skupiny diagnoz
Jiné a neurčené účinky vnějších příčin
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
T66 Neurčené účinky záření (radiace) 248
T67 Účinky horka a světla 206
T670 Úpal tepelný a sluneční 214
T671 Mdloba - synkopa - z horka 248
T672 Křeče z horka 210
T673 Anhydrotické vyčerpání z horka 224
T674 Vyčerpání z horka způsobené deplecí soli 230
T675 Vyčerpání z horka, NS 208
T676 Přechodná únava z horka 182
T677 Edém z horka 232
T678 Jiné účinky horka a světla 249
T679 Účinek horka a světla, NS 251
T68 Hypotermie 213
T69 Jiné účinky snížené teploty 229
T690 Poškození z dlouhodobého ponoření ruky nebo nohy do tekutiny 222
T691 Oznobeniny 209
T698 Jiné určené účinky snížené teploty 225
T699 Účinek snížené teploty, NS 230
T70 Účinky tlaku vzduchu a vody 235
T700 Ušní barotrauma 230
T701 Barotrauma dutin 225
T702 Jiné a neurčené účinky velké výšky 262
T703 Kesonová nemoc [dekompresní nemoc] 251
T704 Účinky tekutin pod vysokým tlakem 245
T708 Jiné účinky tlaku vzduchu a vody 222
T709 Účinek tlaku vzduchu a vody, NS 228
T71 (Za)dušení 297
T73 Účinky jiné deprivace - újmy 229
T730 Účinky hladu 225
T731 Účinky žízně 217
T732 Vyčerpání způsobené polohou 210
T733 Vyčerpání způsobené nadměrným vynaložením sil 243
T738 Jiné účinky deprivace 218
T739 Účinek deprivace, NS 195
T74 Syndromy týrání 242
T740 Zanedbání nebo opuštění 241
T741 Tělesné týrání 234
T742 Pohlavní zneužívání 259
T743 Psychologické týrání 208
T748 Jiný syndrom týrání 212
T749 Syndrom týrání, NS 229
T75 Účinky jiných vnějších přičin 266
T750 Účinky blesku 204
T751 Tonutí a utonutí 252
T752 Účinky vibrace 216
T753 Nemoc z pohybu 205
T754 Účinky elektrického proudu 247
T758 Jiné určené účinky zevních příčin 262
T78 Nepříznivé účinky, nezařazené jinde 280
T780 Anafylaktický šok způsobený nežádoucí reakcí na potravu 250
T781 Jiné nežádoucí reakce na potravu, nezařazené jinde 266
T782 Anafylaktický šok, NS 245
T783 Angioneurotický edém 256
T784 Alergie, NS 728
T788 Jiné nepříznivé účinky, nezařazené jinde 266
T789 Nepříznivý účinek, NS 247