Diagnoza skupiny T66-T78
Skupiny diagnoz
Jiné a neurčené účinky vnějších příčin
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
T66 Neurčené účinky záření (radiace) 256
T67 Účinky horka a světla 209
T670 Úpal tepelný a sluneční 218
T671 Mdloba - synkopa - z horka 254
T672 Křeče z horka 213
T673 Anhydrotické vyčerpání z horka 228
T674 Vyčerpání z horka způsobené deplecí soli 234
T675 Vyčerpání z horka, NS 209
T676 Přechodná únava z horka 185
T677 Edém z horka 234
T678 Jiné účinky horka a světla 251
T679 Účinek horka a světla, NS 254
T68 Hypotermie 218
T69 Jiné účinky snížené teploty 235
T690 Poškození z dlouhodobého ponoření ruky nebo nohy do tekutiny 225
T691 Oznobeniny 213
T698 Jiné určené účinky snížené teploty 228
T699 Účinek snížené teploty, NS 236
T70 Účinky tlaku vzduchu a vody 240
T700 Ušní barotrauma 235
T701 Barotrauma dutin 231
T702 Jiné a neurčené účinky velké výšky 269
T703 Kesonová nemoc [dekompresní nemoc] 256
T704 Účinky tekutin pod vysokým tlakem 251
T708 Jiné účinky tlaku vzduchu a vody 227
T709 Účinek tlaku vzduchu a vody, NS 235
T71 (Za)dušení 299
T73 Účinky jiné deprivace - újmy 233
T730 Účinky hladu 231
T731 Účinky žízně 224
T732 Vyčerpání způsobené polohou 213
T733 Vyčerpání způsobené nadměrným vynaložením sil 246
T738 Jiné účinky deprivace 220
T739 Účinek deprivace, NS 199
T74 Syndromy týrání 246
T740 Zanedbání nebo opuštění 242
T741 Tělesné týrání 239
T742 Pohlavní zneužívání 264
T743 Psychologické týrání 216
T748 Jiný syndrom týrání 216
T749 Syndrom týrání, NS 230
T75 Účinky jiných vnějších přičin 269
T750 Účinky blesku 207
T751 Tonutí a utonutí 256
T752 Účinky vibrace 219
T753 Nemoc z pohybu 210
T754 Účinky elektrického proudu 251
T758 Jiné určené účinky zevních příčin 272
T78 Nepříznivé účinky, nezařazené jinde 287
T780 Anafylaktický šok způsobený nežádoucí reakcí na potravu 261
T781 Jiné nežádoucí reakce na potravu, nezařazené jinde 280
T782 Anafylaktický šok, NS 247
T783 Angioneurotický edém 267
T784 Alergie, NS 742
T788 Jiné nepříznivé účinky, nezařazené jinde 276
T789 Nepříznivý účinek, NS 252