Diagnoza skupiny T66-T78
Skupiny diagnoz
Jiné a neurčené účinky vnějších příčin
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
T66 Neurčené účinky záření (radiace) 282
T67 Účinky horka a světla 222
T670 Úpal tepelný a sluneční 240
T671 Mdloba - synkopa - z horka 278
T672 Křeče z horka 231
T673 Anhydrotické vyčerpání z horka 247
T674 Vyčerpání z horka způsobené deplecí soli 253
T675 Vyčerpání z horka, NS 216
T676 Přechodná únava z horka 202
T677 Edém z horka 252
T678 Jiné účinky horka a světla 268
T679 Účinek horka a světla, NS 261
T68 Hypotermie 234
T69 Jiné účinky snížené teploty 256
T690 Poškození z dlouhodobého ponoření ruky nebo nohy do tekutiny 240
T691 Oznobeniny 237
T698 Jiné určené účinky snížené teploty 249
T699 Účinek snížené teploty, NS 254
T70 Účinky tlaku vzduchu a vody 267
T700 Ušní barotrauma 253
T701 Barotrauma dutin 248
T702 Jiné a neurčené účinky velké výšky 289
T703 Kesonová nemoc [dekompresní nemoc] 274
T704 Účinky tekutin pod vysokým tlakem 268
T708 Jiné účinky tlaku vzduchu a vody 246
T709 Účinek tlaku vzduchu a vody, NS 249
T71 (Za)dušení 321
T73 Účinky jiné deprivace - újmy 249
T730 Účinky hladu 238
T731 Účinky žízně 241
T732 Vyčerpání způsobené polohou 228
T733 Vyčerpání způsobené nadměrným vynaložením sil 265
T738 Jiné účinky deprivace 237
T739 Účinek deprivace, NS 216
T74 Syndromy týrání 263
T740 Zanedbání nebo opuštění 264
T741 Tělesné týrání 257
T742 Pohlavní zneužívání 287
T743 Psychologické týrání 236
T748 Jiný syndrom týrání 231
T749 Syndrom týrání, NS 236
T75 Účinky jiných vnějších přičin 287
T750 Účinky blesku 225
T751 Tonutí a utonutí 275
T752 Účinky vibrace 233
T753 Nemoc z pohybu 227
T754 Účinky elektrického proudu 263
T758 Jiné určené účinky zevních příčin 293
T78 Nepříznivé účinky, nezařazené jinde 310
T780 Anafylaktický šok způsobený nežádoucí reakcí na potravu 278
T781 Jiné nežádoucí reakce na potravu, nezařazené jinde 307
T782 Anafylaktický šok, NS 260
T783 Angioneurotický edém 285
T784 Alergie, NS 787
T788 Jiné nepříznivé účinky, nezařazené jinde 292
T789 Nepříznivý účinek, NS 272