Diagnoza skupiny T66-T78
Skupiny diagnoz
Jiné a neurčené účinky vnějších příčin
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
T66 Neurčené účinky záření (radiace) 268
T67 Účinky horka a světla 215
T670 Úpal tepelný a sluneční 226
T671 Mdloba - synkopa - z horka 261
T672 Křeče z horka 217
T673 Anhydrotické vyčerpání z horka 238
T674 Vyčerpání z horka způsobené deplecí soli 239
T675 Vyčerpání z horka, NS 213
T676 Přechodná únava z horka 190
T677 Edém z horka 242
T678 Jiné účinky horka a světla 258
T679 Účinek horka a světla, NS 256
T68 Hypotermie 224
T69 Jiné účinky snížené teploty 243
T690 Poškození z dlouhodobého ponoření ruky nebo nohy do tekutiny 230
T691 Oznobeniny 222
T698 Jiné určené účinky snížené teploty 235
T699 Účinek snížené teploty, NS 241
T70 Účinky tlaku vzduchu a vody 250
T700 Ušní barotrauma 242
T701 Barotrauma dutin 237
T702 Jiné a neurčené účinky velké výšky 278
T703 Kesonová nemoc [dekompresní nemoc] 264
T704 Účinky tekutin pod vysokým tlakem 257
T708 Jiné účinky tlaku vzduchu a vody 234
T709 Účinek tlaku vzduchu a vody, NS 240
T71 (Za)dušení 308
T73 Účinky jiné deprivace - újmy 239
T730 Účinky hladu 234
T731 Účinky žízně 232
T732 Vyčerpání způsobené polohou 218
T733 Vyčerpání způsobené nadměrným vynaložením sil 255
T738 Jiné účinky deprivace 225
T739 Účinek deprivace, NS 206
T74 Syndromy týrání 254
T740 Zanedbání nebo opuštění 250
T741 Tělesné týrání 248
T742 Pohlavní zneužívání 275
T743 Psychologické týrání 225
T748 Jiný syndrom týrání 223
T749 Syndrom týrání, NS 232
T75 Účinky jiných vnějších přičin 277
T750 Účinky blesku 213
T751 Tonutí a utonutí 263
T752 Účinky vibrace 223
T753 Nemoc z pohybu 217
T754 Účinky elektrického proudu 255
T758 Jiné určené účinky zevních příčin 282
T78 Nepříznivé účinky, nezařazené jinde 298
T780 Anafylaktický šok způsobený nežádoucí reakcí na potravu 267
T781 Jiné nežádoucí reakce na potravu, nezařazené jinde 287
T782 Anafylaktický šok, NS 253
T783 Angioneurotický edém 272
T784 Alergie, NS 760
T788 Jiné nepříznivé účinky, nezařazené jinde 281
T789 Nepříznivý účinek, NS 259