Diagnoza skupiny T80-T88
Skupiny diagnoz
Komplikace zdravotní péče nezařazené jinde
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
T80 Komplikace po infúzi, transfúzi a injekci 223
T800 Vzduchová embolie po infúzi, transfúzi a injekci 314
T801 Cévní komplikace po infúzi, transfúzi a injekci 196
T802 Infekce po infúzi, transfúzi a injekci 243
T803 ABO inkompatibilní reakce 212
T804 Rh inkompatibilní reakce 201
T805 Anafylaktický šok způsobený sérem 256
T806 Jiné sérové reakce 221
T808 Jiné komplikace po infúzi, transfúzi a injekci 240
T809 Neurčené komplikace po infúzi, transfúzi a injekci 254
T81 Komplikace výkonů, nezařazené jinde 301
T810 Krvácení a hematom komplikující výkon, jinde nezařazené 378
T811 Šok během nebo následující po výkonu, jinde nezařazený 253
T812 Náhodné bodné nebo tržné poranění při výkonu, jinde nezařazené 244
T813 Roztržení - disrupce - operační rány, jinde nezařazené 359
T814 Infekce po výkonu, jinde nezařazená 574
T815 Cizí těleso náhodně ponechané po výkonu v tělní dutině nebo operační ráně 268
T816 Akutní reakce na cizí látku náhodně ponechanou při výkonu 262
T817 Cévní komplikace po výkonu, jinde nezařazené 275
T818 Jiné komplikace výkonů, jinde nezařazené 377
T819 Neurčená komplikace výkonu 234
T82 Komplikace srdečních a cévních protetických pomůcek, implantátů a štěpů 231
T820 Mechanická komplikace protézy srdeční chlopně 243
T821 Mechanická komplikace srdeční elektronické pomůcky 209
T822 Mechanická komplikace bypassu koronární tepny a transplantátů chlopně 249
T823 Mechanická komplikace jiných cévních štěpů 203
T824 Mechanická komplikace cévního dialyzačního katetru 223
T825 Mechanická komplikace jiných srdečních a cévních pomůcek a implantátů 220
T826 Infekční a zánětlivá reakce způsobená protézou srdeční chlopně 220
T827 Infekční a zánět.reakce způsobená jinými srdečními a cévními pomůckami, implantáty a štěpy 233
T828 Jiné komplikace srdečních a cévních protetických pomůcek, implantátů a štěpů 242
T829 Neurčená komplikace srdeční a cévní protetické pomůcky, implantátu a štěpu 228
T83 Komplikace genitourinárních protetických pomůcek, implantátů a štěpů 247
T830 Mechanická komplikace močového katetru (zavedeného dlouhodobě) 244
T831 Mechanická komplikace jiných močových pomůcek a implantátů 219
T832 Mechanická komplikace transplantátu močového orgánu 217
T833 Mechanická komplikace nitroděložního antikoncepčního prostředku 216
T834 Mechanická komplikace jiných protetických pomůcek, implantátů v pohlavním ústrojí 221
T835 Infekce a zánět.reakce způsobená protetickou pomůckou,implantátem a štěpem v močové soust. 223
T836 Infekce a zánět.reakce způsobená protetickou pomůckou,implantátem a štěpem v pohlav.ústr. 216
T838 Jiné komplikace genitourinárních protetických pomůcek, implantátů a štěpů 236
T839 Neurčená komplikace genitourinární protetické pomůcky, implantátu a štěpu 241
T84 Komplikace vnitřních ortopedických protetických pomůcek,implantátů a štěpů 269
T840 Mechanická komplikace vnitřní kloubní protézy 415
T841 Mechanická komplikace vnitřní fixační pomůcky kostí končetiny 262
T842 Mechanická komplikace vnitřní fixační pomůcky jiných kostí 250
T843 Mechanická komplikace jiných kostních pomůcek, implantátů a štěpů 241
T844 Mechanická komplikace jiných vnitřních ortopedických pomůcek, implantátů a štěpů 251
T845 Infekční a zánětlivá reakce způsobená vnitřní kloubní protézou 279
T846 Infekční a zánětlivá reakce způsobená vnitřní fixační pomůckou [kterékoliv lokalizace] 216
T847 Infekční a zánět.reakce způsobená j.vnitř.ortoped.protetic.pomůckami, implantáty a štěpy 225
T848 Jiné komplikace vnitřních ortopedických protetických pomůcek, implantátů a štěpů 261
T849 Neurčená komplikace vnitřní ortopedické protetické pomůcky, implantátu a štěpu 241
T85 Komplikace jiných vnitřních protetických pomůcek, implantátů a štěpů 226
T850 Mechanická komplikace intrakraniálního komorového (komunikujícího) zkratu (shuntu) 220
T851 Mechanická komplikace implantovaného elektronického stimulátoru nervové soustavy 225
T852 Mechanická komplikace nitrooční čočky 215
T853 Mechanická komplikace jiných očních protetických pomůcek, implantátů a štěpů 222
T854 Mechanická komplikace protézy a implantátu prsu 241
T855 Mechanická komplikace gastrointestinálních protetických pomůcek, implantátů a štěpů 236
T856 Mechanická komplikace jiných určených vnitřních protetických pomůcek, implantátů a štěpů 234
T857 Infekční a zánětlivá reakce způsobená jinými vnitř.protetic.pomůckami, implantáty a štěpy 257
T858 Jiné komplikace vnitřních protetických pomůcek, implantátů a štěpů, nezařazené jinde 243
T859 Neurčená komplikace vnitřní protetické pomůcky, implantátu a štěpu 245
T86 Neúspěch a odmítnutí (rejekce) transplantovaných orgánů a tkání 252
T860 Odmítnutí (rejekce) transplantátu kostní dřeně 242
T861 Neúspěch a odmítnutí (rejekce) transplantátu ledviny 232
T862 Neúspěch a odmítnutí (rejekce) transplantátu srdce 241
T863 Neúspěch a odmítnutí (rejekce) transplantátu srdce a plic 237
T864 Neúspěch a odmítnutí (rejekce) transplantátu jater 225
T868 Neúspěch a odmítnutí (rejekce) jiného transplantovaného orgánu a tkáně 220
T869 Neúspěch a odmítnutí (rejekce) neurčeného transplantovaného orgánu a tkáně 240
T87 Komplikace příznačné pro znovupřipojení a amputaci 260
T870 Komplikace znovupřipojené (části) horní končetiny 217
T871 Komplikace znovupřipojené (části) dolní končetiny 202
T872 Komplikace jiné znovupřipojené části těla 240
T873 Neurom amputačního pahýlu 203
T874 Infekce amputačního pahýlu 215
T875 Nekróza amputačního pahýlu 227
T876 Jiné a neurčené komplikace amputačního pahýlu 241
T88 Jiné komplikace zdravotní péče nezařazené jinde 261
T880 Infekce po imunizaci 223
T881 Jiné komplikace po imunizaci, nezařazené jinde 272
T882 Šok způsobený anestézií 236
T883 Maligní hypertermie způsobená anestézií 232
T884 Neúspěšná nebo obtížná intubace 272
T885 Jiné komplikace anestézie 237
T886 Anafylaktický šok způsobený nepříznivým účinkem správné léčebné látky řádně podané 223
T887 Neurčený nepříznivý účinek léčiva 303
T888 Jiné určené komplikace zdravotní péče nezařazené jinde 232
T889 Komplikace zdravotní péče, NS 231