Diagnoza skupiny T80-T88
Skupiny diagnoz
Komplikace zdravotní péče nezařazené jinde
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
T80 Komplikace po infúzi, transfúzi a injekci 209
T800 Vzduchová embolie po infúzi, transfúzi a injekci 295
T801 Cévní komplikace po infúzi, transfúzi a injekci 179
T802 Infekce po infúzi, transfúzi a injekci 221
T803 ABO inkompatibilní reakce 192
T804 Rh inkompatibilní reakce 187
T805 Anafylaktický šok způsobený sérem 239
T806 Jiné sérové reakce 203
T808 Jiné komplikace po infúzi, transfúzi a injekci 224
T809 Neurčené komplikace po infúzi, transfúzi a injekci 236
T81 Komplikace výkonů, nezařazené jinde 269
T810 Krvácení a hematom komplikující výkon, jinde nezařazené 351
T811 Šok během nebo následující po výkonu, jinde nezařazený 245
T812 Náhodné bodné nebo tržné poranění při výkonu, jinde nezařazené 227
T813 Roztržení - disrupce - operační rány, jinde nezařazené 341
T814 Infekce po výkonu, jinde nezařazená 548
T815 Cizí těleso náhodně ponechané po výkonu v tělní dutině nebo operační ráně 252
T816 Akutní reakce na cizí látku náhodně ponechanou při výkonu 241
T817 Cévní komplikace po výkonu, jinde nezařazené 256
T818 Jiné komplikace výkonů, jinde nezařazené 351
T819 Neurčená komplikace výkonu 218
T82 Komplikace srdečních a cévních protetických pomůcek, implantátů a štěpů 216
T820 Mechanická komplikace protézy srdeční chlopně 224
T821 Mechanická komplikace srdeční elektronické pomůcky 193
T822 Mechanická komplikace bypassu koronární tepny a transplantátů chlopně 231
T823 Mechanická komplikace jiných cévních štěpů 191
T824 Mechanická komplikace cévního dialyzačního katetru 195
T825 Mechanická komplikace jiných srdečních a cévních pomůcek a implantátů 202
T826 Infekční a zánětlivá reakce způsobená protézou srdeční chlopně 204
T827 Infekční a zánět.reakce způsobená jinými srdečními a cévními pomůckami, implantáty a štěpy 210
T828 Jiné komplikace srdečních a cévních protetických pomůcek, implantátů a štěpů 223
T829 Neurčená komplikace srdeční a cévní protetické pomůcky, implantátu a štěpu 213
T83 Komplikace genitourinárních protetických pomůcek, implantátů a štěpů 227
T830 Mechanická komplikace močového katetru (zavedeného dlouhodobě) 225
T831 Mechanická komplikace jiných močových pomůcek a implantátů 198
T832 Mechanická komplikace transplantátu močového orgánu 203
T833 Mechanická komplikace nitroděložního antikoncepčního prostředku 201
T834 Mechanická komplikace jiných protetických pomůcek, implantátů v pohlavním ústrojí 203
T835 Infekce a zánět.reakce způsobená protetickou pomůckou,implantátem a štěpem v močové soust. 206
T836 Infekce a zánět.reakce způsobená protetickou pomůckou,implantátem a štěpem v pohlav.ústr. 200
T838 Jiné komplikace genitourinárních protetických pomůcek, implantátů a štěpů 216
T839 Neurčená komplikace genitourinární protetické pomůcky, implantátu a štěpu 225
T84 Komplikace vnitřních ortopedických protetických pomůcek,implantátů a štěpů 249
T840 Mechanická komplikace vnitřní kloubní protézy 369
T841 Mechanická komplikace vnitřní fixační pomůcky kostí končetiny 239
T842 Mechanická komplikace vnitřní fixační pomůcky jiných kostí 222
T843 Mechanická komplikace jiných kostních pomůcek, implantátů a štěpů 224
T844 Mechanická komplikace jiných vnitřních ortopedických pomůcek, implantátů a štěpů 227
T845 Infekční a zánětlivá reakce způsobená vnitřní kloubní protézou 257
T846 Infekční a zánětlivá reakce způsobená vnitřní fixační pomůckou [kterékoliv lokalizace] 199
T847 Infekční a zánět.reakce způsobená j.vnitř.ortoped.protetic.pomůckami, implantáty a štěpy 208
T848 Jiné komplikace vnitřních ortopedických protetických pomůcek, implantátů a štěpů 244
T849 Neurčená komplikace vnitřní ortopedické protetické pomůcky, implantátu a štěpu 222
T85 Komplikace jiných vnitřních protetických pomůcek, implantátů a štěpů 212
T850 Mechanická komplikace intrakraniálního komorového (komunikujícího) zkratu (shuntu) 200
T851 Mechanická komplikace implantovaného elektronického stimulátoru nervové soustavy 208
T852 Mechanická komplikace nitrooční čočky 196
T853 Mechanická komplikace jiných očních protetických pomůcek, implantátů a štěpů 198
T854 Mechanická komplikace protézy a implantátu prsu 224
T855 Mechanická komplikace gastrointestinálních protetických pomůcek, implantátů a štěpů 213
T856 Mechanická komplikace jiných určených vnitřních protetických pomůcek, implantátů a štěpů 219
T857 Infekční a zánětlivá reakce způsobená jinými vnitř.protetic.pomůckami, implantáty a štěpy 242
T858 Jiné komplikace vnitřních protetických pomůcek, implantátů a štěpů, nezařazené jinde 226
T859 Neurčená komplikace vnitřní protetické pomůcky, implantátu a štěpu 227
T86 Neúspěch a odmítnutí (rejekce) transplantovaných orgánů a tkání 235
T860 Odmítnutí (rejekce) transplantátu kostní dřeně 222
T861 Neúspěch a odmítnutí (rejekce) transplantátu ledviny 211
T862 Neúspěch a odmítnutí (rejekce) transplantátu srdce 220
T863 Neúspěch a odmítnutí (rejekce) transplantátu srdce a plic 209
T864 Neúspěch a odmítnutí (rejekce) transplantátu jater 209
T868 Neúspěch a odmítnutí (rejekce) jiného transplantovaného orgánu a tkáně 202
T869 Neúspěch a odmítnutí (rejekce) neurčeného transplantovaného orgánu a tkáně 221
T87 Komplikace příznačné pro znovupřipojení a amputaci 233
T870 Komplikace znovupřipojené (části) horní končetiny 202
T871 Komplikace znovupřipojené (části) dolní končetiny 187
T872 Komplikace jiné znovupřipojené části těla 223
T873 Neurom amputačního pahýlu 190
T874 Infekce amputačního pahýlu 190
T875 Nekróza amputačního pahýlu 201
T876 Jiné a neurčené komplikace amputačního pahýlu 223
T88 Jiné komplikace zdravotní péče nezařazené jinde 249
T880 Infekce po imunizaci 208
T881 Jiné komplikace po imunizaci, nezařazené jinde 252
T882 Šok způsobený anestézií 217
T883 Maligní hypertermie způsobená anestézií 216
T884 Neúspěšná nebo obtížná intubace 251
T885 Jiné komplikace anestézie 220
T886 Anafylaktický šok způsobený nepříznivým účinkem správné léčebné látky řádně podané 206
T887 Neurčený nepříznivý účinek léčiva 285
T888 Jiné určené komplikace zdravotní péče nezařazené jinde 217
T889 Komplikace zdravotní péče, NS 216