Diagnoza skupiny T80-T88
Skupiny diagnoz
Komplikace zdravotní péče nezařazené jinde
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
T80 Komplikace po infúzi, transfúzi a injekci 205
T800 Vzduchová embolie po infúzi, transfúzi a injekci 290
T801 Cévní komplikace po infúzi, transfúzi a injekci 173
T802 Infekce po infúzi, transfúzi a injekci 216
T803 ABO inkompatibilní reakce 188
T804 Rh inkompatibilní reakce 183
T805 Anafylaktický šok způsobený sérem 235
T806 Jiné sérové reakce 195
T808 Jiné komplikace po infúzi, transfúzi a injekci 219
T809 Neurčené komplikace po infúzi, transfúzi a injekci 230
T81 Komplikace výkonů, nezařazené jinde 264
T810 Krvácení a hematom komplikující výkon, jinde nezařazené 343
T811 Šok během nebo následující po výkonu, jinde nezařazený 240
T812 Náhodné bodné nebo tržné poranění při výkonu, jinde nezařazené 222
T813 Roztržení - disrupce - operační rány, jinde nezařazené 333
T814 Infekce po výkonu, jinde nezařazená 533
T815 Cizí těleso náhodně ponechané po výkonu v tělní dutině nebo operační ráně 244
T816 Akutní reakce na cizí látku náhodně ponechanou při výkonu 234
T817 Cévní komplikace po výkonu, jinde nezařazené 240
T818 Jiné komplikace výkonů, jinde nezařazené 345
T819 Neurčená komplikace výkonu 213
T82 Komplikace srdečních a cévních protetických pomůcek, implantátů a štěpů 212
T820 Mechanická komplikace protézy srdeční chlopně 219
T821 Mechanická komplikace srdeční elektronické pomůcky 192
T822 Mechanická komplikace bypassu koronární tepny a transplantátů chlopně 223
T823 Mechanická komplikace jiných cévních štěpů 186
T824 Mechanická komplikace cévního dialyzačního katetru 190
T825 Mechanická komplikace jiných srdečních a cévních pomůcek a implantátů 199
T826 Infekční a zánětlivá reakce způsobená protézou srdeční chlopně 200
T827 Infekční a zánět.reakce způsobená jinými srdečními a cévními pomůckami, implantáty a štěpy 207
T828 Jiné komplikace srdečních a cévních protetických pomůcek, implantátů a štěpů 219
T829 Neurčená komplikace srdeční a cévní protetické pomůcky, implantátu a štěpu 210
T83 Komplikace genitourinárních protetických pomůcek, implantátů a štěpů 224
T830 Mechanická komplikace močového katetru (zavedeného dlouhodobě) 224
T831 Mechanická komplikace jiných močových pomůcek a implantátů 195
T832 Mechanická komplikace transplantátu močového orgánu 201
T833 Mechanická komplikace nitroděložního antikoncepčního prostředku 197
T834 Mechanická komplikace jiných protetických pomůcek, implantátů v pohlavním ústrojí 198
T835 Infekce a zánět.reakce způsobená protetickou pomůckou,implantátem a štěpem v močové soust. 198
T836 Infekce a zánět.reakce způsobená protetickou pomůckou,implantátem a štěpem v pohlav.ústr. 194
T838 Jiné komplikace genitourinárních protetických pomůcek, implantátů a štěpů 210
T839 Neurčená komplikace genitourinární protetické pomůcky, implantátu a štěpu 215
T84 Komplikace vnitřních ortopedických protetických pomůcek,implantátů a štěpů 241
T840 Mechanická komplikace vnitřní kloubní protézy 352
T841 Mechanická komplikace vnitřní fixační pomůcky kostí končetiny 234
T842 Mechanická komplikace vnitřní fixační pomůcky jiných kostí 213
T843 Mechanická komplikace jiných kostních pomůcek, implantátů a štěpů 216
T844 Mechanická komplikace jiných vnitřních ortopedických pomůcek, implantátů a štěpů 220
T845 Infekční a zánětlivá reakce způsobená vnitřní kloubní protézou 254
T846 Infekční a zánětlivá reakce způsobená vnitřní fixační pomůckou [kterékoliv lokalizace] 194
T847 Infekční a zánět.reakce způsobená j.vnitř.ortoped.protetic.pomůckami, implantáty a štěpy 206
T848 Jiné komplikace vnitřních ortopedických protetických pomůcek, implantátů a štěpů 235
T849 Neurčená komplikace vnitřní ortopedické protetické pomůcky, implantátu a štěpu 217
T85 Komplikace jiných vnitřních protetických pomůcek, implantátů a štěpů 207
T850 Mechanická komplikace intrakraniálního komorového (komunikujícího) zkratu (shuntu) 196
T851 Mechanická komplikace implantovaného elektronického stimulátoru nervové soustavy 199
T852 Mechanická komplikace nitrooční čočky 191
T853 Mechanická komplikace jiných očních protetických pomůcek, implantátů a štěpů 194
T854 Mechanická komplikace protézy a implantátu prsu 221
T855 Mechanická komplikace gastrointestinálních protetických pomůcek, implantátů a štěpů 209
T856 Mechanická komplikace jiných určených vnitřních protetických pomůcek, implantátů a štěpů 217
T857 Infekční a zánětlivá reakce způsobená jinými vnitř.protetic.pomůckami, implantáty a štěpy 235
T858 Jiné komplikace vnitřních protetických pomůcek, implantátů a štěpů, nezařazené jinde 219
T859 Neurčená komplikace vnitřní protetické pomůcky, implantátu a štěpu 223
T86 Neúspěch a odmítnutí (rejekce) transplantovaných orgánů a tkání 231
T860 Odmítnutí (rejekce) transplantátu kostní dřeně 220
T861 Neúspěch a odmítnutí (rejekce) transplantátu ledviny 205
T862 Neúspěch a odmítnutí (rejekce) transplantátu srdce 217
T863 Neúspěch a odmítnutí (rejekce) transplantátu srdce a plic 204
T864 Neúspěch a odmítnutí (rejekce) transplantátu jater 207
T868 Neúspěch a odmítnutí (rejekce) jiného transplantovaného orgánu a tkáně 199
T869 Neúspěch a odmítnutí (rejekce) neurčeného transplantovaného orgánu a tkáně 216
T87 Komplikace příznačné pro znovupřipojení a amputaci 228
T870 Komplikace znovupřipojené (části) horní končetiny 200
T871 Komplikace znovupřipojené (části) dolní končetiny 184
T872 Komplikace jiné znovupřipojené části těla 220
T873 Neurom amputačního pahýlu 188
T874 Infekce amputačního pahýlu 188
T875 Nekróza amputačního pahýlu 197
T876 Jiné a neurčené komplikace amputačního pahýlu 221
T88 Jiné komplikace zdravotní péče nezařazené jinde 245
T880 Infekce po imunizaci 203
T881 Jiné komplikace po imunizaci, nezařazené jinde 250
T882 Šok způsobený anestézií 215
T883 Maligní hypertermie způsobená anestézií 212
T884 Neúspěšná nebo obtížná intubace 247
T885 Jiné komplikace anestézie 217
T886 Anafylaktický šok způsobený nepříznivým účinkem správné léčebné látky řádně podané 203
T887 Neurčený nepříznivý účinek léčiva 279
T888 Jiné určené komplikace zdravotní péče nezařazené jinde 214
T889 Komplikace zdravotní péče, NS 211