Diagnoza skupiny T80-T88
Skupiny diagnoz
Komplikace zdravotní péče nezařazené jinde
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
T80 Komplikace po infúzi, transfúzi a injekci 217
T800 Vzduchová embolie po infúzi, transfúzi a injekci 303
T801 Cévní komplikace po infúzi, transfúzi a injekci 188
T802 Infekce po infúzi, transfúzi a injekci 231
T803 ABO inkompatibilní reakce 203
T804 Rh inkompatibilní reakce 193
T805 Anafylaktický šok způsobený sérem 247
T806 Jiné sérové reakce 211
T808 Jiné komplikace po infúzi, transfúzi a injekci 230
T809 Neurčené komplikace po infúzi, transfúzi a injekci 242
T81 Komplikace výkonů, nezařazené jinde 276
T810 Krvácení a hematom komplikující výkon, jinde nezařazené 363
T811 Šok během nebo následující po výkonu, jinde nezařazený 245
T812 Náhodné bodné nebo tržné poranění při výkonu, jinde nezařazené 233
T813 Roztržení - disrupce - operační rány, jinde nezařazené 347
T814 Infekce po výkonu, jinde nezařazená 560
T815 Cizí těleso náhodně ponechané po výkonu v tělní dutině nebo operační ráně 258
T816 Akutní reakce na cizí látku náhodně ponechanou při výkonu 247
T817 Cévní komplikace po výkonu, jinde nezařazené 262
T818 Jiné komplikace výkonů, jinde nezařazené 360
T819 Neurčená komplikace výkonu 224
T82 Komplikace srdečních a cévních protetických pomůcek, implantátů a štěpů 223
T820 Mechanická komplikace protézy srdeční chlopně 233
T821 Mechanická komplikace srdeční elektronické pomůcky 199
T822 Mechanická komplikace bypassu koronární tepny a transplantátů chlopně 238
T823 Mechanická komplikace jiných cévních štěpů 194
T824 Mechanická komplikace cévního dialyzačního katetru 207
T825 Mechanická komplikace jiných srdečních a cévních pomůcek a implantátů 212
T826 Infekční a zánětlivá reakce způsobená protézou srdeční chlopně 211
T827 Infekční a zánět.reakce způsobená jinými srdečními a cévními pomůckami, implantáty a štěpy 220
T828 Jiné komplikace srdečních a cévních protetických pomůcek, implantátů a štěpů 231
T829 Neurčená komplikace srdeční a cévní protetické pomůcky, implantátu a štěpu 221
T83 Komplikace genitourinárních protetických pomůcek, implantátů a štěpů 235
T830 Mechanická komplikace močového katetru (zavedeného dlouhodobě) 232
T831 Mechanická komplikace jiných močových pomůcek a implantátů 208
T832 Mechanická komplikace transplantátu močového orgánu 209
T833 Mechanická komplikace nitroděložního antikoncepčního prostředku 207
T834 Mechanická komplikace jiných protetických pomůcek, implantátů v pohlavním ústrojí 213
T835 Infekce a zánět.reakce způsobená protetickou pomůckou,implantátem a štěpem v močové soust. 210
T836 Infekce a zánět.reakce způsobená protetickou pomůckou,implantátem a štěpem v pohlav.ústr. 207
T838 Jiné komplikace genitourinárních protetických pomůcek, implantátů a štěpů 223
T839 Neurčená komplikace genitourinární protetické pomůcky, implantátu a štěpu 233
T84 Komplikace vnitřních ortopedických protetických pomůcek,implantátů a štěpů 259
T840 Mechanická komplikace vnitřní kloubní protézy 381
T841 Mechanická komplikace vnitřní fixační pomůcky kostí končetiny 249
T842 Mechanická komplikace vnitřní fixační pomůcky jiných kostí 232
T843 Mechanická komplikace jiných kostních pomůcek, implantátů a štěpů 230
T844 Mechanická komplikace jiných vnitřních ortopedických pomůcek, implantátů a štěpů 236
T845 Infekční a zánětlivá reakce způsobená vnitřní kloubní protézou 268
T846 Infekční a zánětlivá reakce způsobená vnitřní fixační pomůckou [kterékoliv lokalizace] 206
T847 Infekční a zánět.reakce způsobená j.vnitř.ortoped.protetic.pomůckami, implantáty a štěpy 217
T848 Jiné komplikace vnitřních ortopedických protetických pomůcek, implantátů a štěpů 250
T849 Neurčená komplikace vnitřní ortopedické protetické pomůcky, implantátu a štěpu 233
T85 Komplikace jiných vnitřních protetických pomůcek, implantátů a štěpů 220
T850 Mechanická komplikace intrakraniálního komorového (komunikujícího) zkratu (shuntu) 207
T851 Mechanická komplikace implantovaného elektronického stimulátoru nervové soustavy 216
T852 Mechanická komplikace nitrooční čočky 204
T853 Mechanická komplikace jiných očních protetických pomůcek, implantátů a štěpů 205
T854 Mechanická komplikace protézy a implantátu prsu 229
T855 Mechanická komplikace gastrointestinálních protetických pomůcek, implantátů a štěpů 223
T856 Mechanická komplikace jiných určených vnitřních protetických pomůcek, implantátů a štěpů 225
T857 Infekční a zánětlivá reakce způsobená jinými vnitř.protetic.pomůckami, implantáty a štěpy 249
T858 Jiné komplikace vnitřních protetických pomůcek, implantátů a štěpů, nezařazené jinde 234
T859 Neurčená komplikace vnitřní protetické pomůcky, implantátu a štěpu 235
T86 Neúspěch a odmítnutí (rejekce) transplantovaných orgánů a tkání 242
T860 Odmítnutí (rejekce) transplantátu kostní dřeně 230
T861 Neúspěch a odmítnutí (rejekce) transplantátu ledviny 219
T862 Neúspěch a odmítnutí (rejekce) transplantátu srdce 228
T863 Neúspěch a odmítnutí (rejekce) transplantátu srdce a plic 215
T864 Neúspěch a odmítnutí (rejekce) transplantátu jater 216
T868 Neúspěch a odmítnutí (rejekce) jiného transplantovaného orgánu a tkáně 208
T869 Neúspěch a odmítnutí (rejekce) neurčeného transplantovaného orgánu a tkáně 228
T87 Komplikace příznačné pro znovupřipojení a amputaci 242
T870 Komplikace znovupřipojené (části) horní končetiny 209
T871 Komplikace znovupřipojené (části) dolní končetiny 192
T872 Komplikace jiné znovupřipojené části těla 232
T873 Neurom amputačního pahýlu 195
T874 Infekce amputačního pahýlu 198
T875 Nekróza amputačního pahýlu 209
T876 Jiné a neurčené komplikace amputačního pahýlu 230
T88 Jiné komplikace zdravotní péče nezařazené jinde 255
T880 Infekce po imunizaci 216
T881 Jiné komplikace po imunizaci, nezařazené jinde 261
T882 Šok způsobený anestézií 224
T883 Maligní hypertermie způsobená anestézií 223
T884 Neúspěšná nebo obtížná intubace 259
T885 Jiné komplikace anestézie 228
T886 Anafylaktický šok způsobený nepříznivým účinkem správné léčebné látky řádně podané 212
T887 Neurčený nepříznivý účinek léčiva 294
T888 Jiné určené komplikace zdravotní péče nezařazené jinde 222
T889 Komplikace zdravotní péče, NS 221