Diagnoza skupiny T90-T98
Skupiny diagnoz
Následky poranění‚ otravy a jiných následků vnějších příčin
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
T90 Následky poranění hlavy 234
T900 Následky povrchního poranění hlavy 267
T901 Následky otevřené rány hlavy 239
T902 Následky zlomeniny kostí lebky a obličeje 249
T903 Následky poranění mozkových nervů 243
T904 Následky poranění oka a očnice 261
T905 Následky nitrolebního poranění 338
T908 Následky jiných určených poranění hlavy 263
T909 Následky neurčeného poranění hlavy 238
T91 Následky poranění krku a trupu 244
T910 Následky povrchního poranění a otevřené rány krku a trupu 292
T911 Následky zlomeniny páteře 287
T912 Následky jiné zlomeniny hrudníku a pánve 255
T913 Následky poranění míchy 255
T914 Následky poranění nitrohrudních orgánů 252
T915 Následky poranění nitrobřišních a pánevních orgánů 256
T918 Následky jiných určených poranění krku a trupu 286
T919 Následky neurčeného poranění krku a trupu 252
T92 Následky poranění horní končetiny 261
T920 Následky otevřené rány horní končetiny 259
T921 Následky zlomeniny paže 329
T922 Následky zlomeniny v úrovni zápěstí a ruky 415
T923 Následky vymknutí, podvrtnutí a natažení horní končetiny 459
T924 Následky poranění nervu horní končetiny 297
T925 Následky poranění svalu a šlachy horní končetiny 337
T926 Následky drtivého poranění (rozdrcení) a traumatické amputace horní končetiny 562
T928 Následky jiných určených poranění horní končetiny 320
T929 Následky neurčeného poranění horní končetiny 272
T93 Následky poranění dolní končetiny 225
T930 Následky otevřené rány dolní končetiny 252
T931 Následky zlomeniny kosti stehenní 319
T932 Následky jiných zlomenin dolní končetiny 559
T933 Následky vymknutí, podvrtnutí a natažení dolní končetiny 564
T934 Následky poranění nervu dolní končetiny 312
T935 Následky poranění svalu a šlachy dolní končetiny 269
T936 Následky drtivého poranění (rozdrcení) a traumatické amputace dolní končetiny 287
T938 Následky jiných určených poranění dolní končetiny 341
T939 Následky neurčeného poranění dolní končetiny 284
T94 Následky poranění postihujících mnohočetné a neurčené části těla 282
T940 Následky poranění postihujících více částí těla 302
T941 Následky poranění neurčených částí těla 281
T95 Následky popálenin, poleptání a omrzlin 287
T950 Následky popáleniny, poleptání a omrzliny hlavy a krku 264
T951 Následky popáleniny, poleptání a omrzliny trupu 255
T952 Následky popáleniny, poleptání a omrzliny horní končetiny 283
T953 Následky popáleniny, poleptání a omrzliny dolní končetiny 261
T954 Následky popáleniny a poleptání zařaditelné(-ho) pouze podle rozsahu postiž.povrchu těla 252
T958 Následky jiné(-ho) určené(-ho) popáleniny, poleptání a omrzliny 268
T959 Následky neurčené(-ho) popáleniny, poleptání a omrzliny 280
T96 Následky otravy léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami 261
T97 Následky toxických účinků látek ze zdrojů převážně mimo lékařství 256
T98 Následky jiných a neurčených účinků vnějších příčin 254
T980 Následky účinků cizích těles vniklých přirozeným otvorem těla 243
T981 Následky jiných a neurčených účinků vnějších příčin 288
T982 Následky některých časných komplikací úrazů 250
T983 Následky komplikací zdravotní péče nezařazené jinde 256