Diagnoza skupiny T90-T98
Skupiny diagnoz
Následky poranění‚ otravy a jiných následků vnějších příčin
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
T90 Následky poranění hlavy 230
T900 Následky povrchního poranění hlavy 258
T901 Následky otevřené rány hlavy 237
T902 Následky zlomeniny kostí lebky a obličeje 243
T903 Následky poranění mozkových nervů 237
T904 Následky poranění oka a očnice 257
T905 Následky nitrolebního poranění 327
T908 Následky jiných určených poranění hlavy 247
T909 Následky neurčeného poranění hlavy 234
T91 Následky poranění krku a trupu 240
T910 Následky povrchního poranění a otevřené rány krku a trupu 274
T911 Následky zlomeniny páteře 281
T912 Následky jiné zlomeniny hrudníku a pánve 250
T913 Následky poranění míchy 252
T914 Následky poranění nitrohrudních orgánů 248
T915 Následky poranění nitrobřišních a pánevních orgánů 253
T918 Následky jiných určených poranění krku a trupu 273
T919 Následky neurčeného poranění krku a trupu 248
T92 Následky poranění horní končetiny 255
T920 Následky otevřené rány horní končetiny 256
T921 Následky zlomeniny paže 323
T922 Následky zlomeniny v úrovni zápěstí a ruky 408
T923 Následky vymknutí, podvrtnutí a natažení horní končetiny 442
T924 Následky poranění nervu horní končetiny 286
T925 Následky poranění svalu a šlachy horní končetiny 311
T926 Následky drtivého poranění (rozdrcení) a traumatické amputace horní končetiny 496
T928 Následky jiných určených poranění horní končetiny 307
T929 Následky neurčeného poranění horní končetiny 269
T93 Následky poranění dolní končetiny 221
T930 Následky otevřené rány dolní končetiny 249
T931 Následky zlomeniny kosti stehenní 303
T932 Následky jiných zlomenin dolní končetiny 530
T933 Následky vymknutí, podvrtnutí a natažení dolní končetiny 548
T934 Následky poranění nervu dolní končetiny 293
T935 Následky poranění svalu a šlachy dolní končetiny 252
T936 Následky drtivého poranění (rozdrcení) a traumatické amputace dolní končetiny 270
T938 Následky jiných určených poranění dolní končetiny 336
T939 Následky neurčeného poranění dolní končetiny 273
T94 Následky poranění postihujících mnohočetné a neurčené části těla 277
T940 Následky poranění postihujících více částí těla 296
T941 Následky poranění neurčených částí těla 277
T95 Následky popálenin, poleptání a omrzlin 269
T950 Následky popáleniny, poleptání a omrzliny hlavy a krku 248
T951 Následky popáleniny, poleptání a omrzliny trupu 247
T952 Následky popáleniny, poleptání a omrzliny horní končetiny 278
T953 Následky popáleniny, poleptání a omrzliny dolní končetiny 258
T954 Následky popáleniny a poleptání zařaditelné(-ho) pouze podle rozsahu postiž.povrchu těla 250
T958 Následky jiné(-ho) určené(-ho) popáleniny, poleptání a omrzliny 263
T959 Následky neurčené(-ho) popáleniny, poleptání a omrzliny 277
T96 Následky otravy léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami 257
T97 Následky toxických účinků látek ze zdrojů převážně mimo lékařství 246
T98 Následky jiných a neurčených účinků vnějších příčin 251
T980 Následky účinků cizích těles vniklých přirozeným otvorem těla 239
T981 Následky jiných a neurčených účinků vnějších příčin 283
T982 Následky některých časných komplikací úrazů 247
T983 Následky komplikací zdravotní péče nezařazené jinde 250