Diagnoza skupiny T90-T98
Skupiny diagnoz
Následky poranění‚ otravy a jiných následků vnějších příčin
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
T90 Následky poranění hlavy 233
T900 Následky povrchního poranění hlavy 262
T901 Následky otevřené rány hlavy 238
T902 Následky zlomeniny kostí lebky a obličeje 244
T903 Následky poranění mozkových nervů 239
T904 Následky poranění oka a očnice 257
T905 Následky nitrolebního poranění 332
T908 Následky jiných určených poranění hlavy 252
T909 Následky neurčeného poranění hlavy 235
T91 Následky poranění krku a trupu 240
T910 Následky povrchního poranění a otevřené rány krku a trupu 280
T911 Následky zlomeniny páteře 283
T912 Následky jiné zlomeniny hrudníku a pánve 251
T913 Následky poranění míchy 253
T914 Následky poranění nitrohrudních orgánů 249
T915 Následky poranění nitrobřišních a pánevních orgánů 254
T918 Následky jiných určených poranění krku a trupu 276
T919 Následky neurčeného poranění krku a trupu 251
T92 Následky poranění horní končetiny 258
T920 Následky otevřené rány horní končetiny 257
T921 Následky zlomeniny paže 324
T922 Následky zlomeniny v úrovni zápěstí a ruky 410
T923 Následky vymknutí, podvrtnutí a natažení horní končetiny 448
T924 Následky poranění nervu horní končetiny 290
T925 Následky poranění svalu a šlachy horní končetiny 319
T926 Následky drtivého poranění (rozdrcení) a traumatické amputace horní končetiny 521
T928 Následky jiných určených poranění horní končetiny 309
T929 Následky neurčeného poranění horní končetiny 270
T93 Následky poranění dolní končetiny 222
T930 Následky otevřené rány dolní končetiny 250
T931 Následky zlomeniny kosti stehenní 308
T932 Následky jiných zlomenin dolní končetiny 543
T933 Následky vymknutí, podvrtnutí a natažení dolní končetiny 554
T934 Následky poranění nervu dolní končetiny 299
T935 Následky poranění svalu a šlachy dolní končetiny 258
T936 Následky drtivého poranění (rozdrcení) a traumatické amputace dolní končetiny 276
T938 Následky jiných určených poranění dolní končetiny 336
T939 Následky neurčeného poranění dolní končetiny 275
T94 Následky poranění postihujících mnohočetné a neurčené části těla 278
T940 Následky poranění postihujících více částí těla 297
T941 Následky poranění neurčených částí těla 278
T95 Následky popálenin, poleptání a omrzlin 276
T950 Následky popáleniny, poleptání a omrzliny hlavy a krku 253
T951 Následky popáleniny, poleptání a omrzliny trupu 249
T952 Následky popáleniny, poleptání a omrzliny horní končetiny 279
T953 Následky popáleniny, poleptání a omrzliny dolní končetiny 258
T954 Následky popáleniny a poleptání zařaditelné(-ho) pouze podle rozsahu postiž.povrchu těla 251
T958 Následky jiné(-ho) určené(-ho) popáleniny, poleptání a omrzliny 263
T959 Následky neurčené(-ho) popáleniny, poleptání a omrzliny 278
T96 Následky otravy léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami 259
T97 Následky toxických účinků látek ze zdrojů převážně mimo lékařství 248
T98 Následky jiných a neurčených účinků vnějších příčin 252
T980 Následky účinků cizích těles vniklých přirozeným otvorem těla 240
T981 Následky jiných a neurčených účinků vnějších příčin 284
T982 Následky některých časných komplikací úrazů 248
T983 Následky komplikací zdravotní péče nezařazené jinde 252