Diagnoza skupiny T90-T98
Skupiny diagnoz
Následky poranění‚ otravy a jiných následků vnějších příčin
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
T90 Následky poranění hlavy 227
T900 Následky povrchního poranění hlavy 254
T901 Následky otevřené rány hlavy 233
T902 Následky zlomeniny kostí lebky a obličeje 241
T903 Následky poranění mozkových nervů 235
T904 Následky poranění oka a očnice 251
T905 Následky nitrolebního poranění 322
T908 Následky jiných určených poranění hlavy 235
T909 Následky neurčeného poranění hlavy 233
T91 Následky poranění krku a trupu 238
T910 Následky povrchního poranění a otevřené rány krku a trupu 271
T911 Následky zlomeniny páteře 279
T912 Následky jiné zlomeniny hrudníku a pánve 245
T913 Následky poranění míchy 250
T914 Následky poranění nitrohrudních orgánů 245
T915 Následky poranění nitrobřišních a pánevních orgánů 248
T918 Následky jiných určených poranění krku a trupu 269
T919 Následky neurčeného poranění krku a trupu 244
T92 Následky poranění horní končetiny 253
T920 Následky otevřené rány horní končetiny 253
T921 Následky zlomeniny paže 319
T922 Následky zlomeniny v úrovni zápěstí a ruky 404
T923 Následky vymknutí, podvrtnutí a natažení horní končetiny 439
T924 Následky poranění nervu horní končetiny 278
T925 Následky poranění svalu a šlachy horní končetiny 306
T926 Následky drtivého poranění (rozdrcení) a traumatické amputace horní končetiny 467
T928 Následky jiných určených poranění horní končetiny 299
T929 Následky neurčeného poranění horní končetiny 266
T93 Následky poranění dolní končetiny 217
T930 Následky otevřené rány dolní končetiny 247
T931 Následky zlomeniny kosti stehenní 300
T932 Následky jiných zlomenin dolní končetiny 517
T933 Následky vymknutí, podvrtnutí a natažení dolní končetiny 540
T934 Následky poranění nervu dolní končetiny 286
T935 Následky poranění svalu a šlachy dolní končetiny 247
T936 Následky drtivého poranění (rozdrcení) a traumatické amputace dolní končetiny 264
T938 Následky jiných určených poranění dolní končetiny 331
T939 Následky neurčeného poranění dolní končetiny 269
T94 Následky poranění postihujících mnohočetné a neurčené části těla 272
T940 Následky poranění postihujících více částí těla 293
T941 Následky poranění neurčených částí těla 276
T95 Následky popálenin, poleptání a omrzlin 265
T950 Následky popáleniny, poleptání a omrzliny hlavy a krku 245
T951 Následky popáleniny, poleptání a omrzliny trupu 246
T952 Následky popáleniny, poleptání a omrzliny horní končetiny 277
T953 Následky popáleniny, poleptání a omrzliny dolní končetiny 255
T954 Následky popáleniny a poleptání zařaditelné(-ho) pouze podle rozsahu postiž.povrchu těla 248
T958 Následky jiné(-ho) určené(-ho) popáleniny, poleptání a omrzliny 260
T959 Následky neurčené(-ho) popáleniny, poleptání a omrzliny 274
T96 Následky otravy léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami 252
T97 Následky toxických účinků látek ze zdrojů převážně mimo lékařství 242
T98 Následky jiných a neurčených účinků vnějších příčin 247
T980 Následky účinků cizích těles vniklých přirozeným otvorem těla 235
T981 Následky jiných a neurčených účinků vnějších příčin 280
T982 Následky některých časných komplikací úrazů 244
T983 Následky komplikací zdravotní péče nezařazené jinde 247