Diagnoza skupiny U80-U89
Skupiny diagnoz
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
U80 Původce rezistentní na penicilin a příbuzná antibiotika 324
U800 Původce rezistentní na penicilin 311
U801 Původce rezistentní na meticillin (MRP) 349
U808 Původce rezistetní na jiná penicilinu (PNC) příbuzná antibiotika (ATB) 368
U81 Původce rezistentní na vankomycin a příbuzná antibiotika 353
U810 Původce rezistetentní na vankomycin 305
U818 Původce rezistentní na jiná vankomycinu příb.ATB 340
U88 Původce rezistentní na mnohočetná antibiotika 365
U89 Původce rezistentní na jiná a neurčená antibiotika 344
U898 Původce rezistentní na jiné určené, jednotlivé antibiotikum 342
U899 Původce rezistentní na neurčené ATB 285