Diagnoza skupiny U80-U89
Skupiny diagnoz
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
U80 Původce rezistentní na penicilin a příbuzná antibiotika 320
U800 Původce rezistentní na penicilin 306
U801 Původce rezistentní na meticillin (MRP) 342
U808 Původce rezistetní na jiná penicilinu (PNC) příbuzná antibiotika (ATB) 354
U81 Původce rezistentní na vankomycin a příbuzná antibiotika 349
U810 Původce rezistetentní na vankomycin 300
U818 Původce rezistentní na jiná vankomycinu příb.ATB 331
U88 Původce rezistentní na mnohočetná antibiotika 357
U89 Původce rezistentní na jiná a neurčená antibiotika 339
U898 Původce rezistentní na jiné určené, jednotlivé antibiotikum 333
U899 Původce rezistentní na neurčené ATB 280