Diagnoza skupiny U80-U89
Skupiny diagnoz
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
U80 Původce rezistentní na penicilin a příbuzná antibiotika 322
U800 Původce rezistentní na penicilin 308
U801 Původce rezistentní na meticillin (MRP) 344
U808 Původce rezistetní na jiná penicilinu (PNC) příbuzná antibiotika (ATB) 361
U81 Původce rezistentní na vankomycin a příbuzná antibiotika 350
U810 Původce rezistetentní na vankomycin 302
U818 Původce rezistentní na jiná vankomycinu příb.ATB 335
U88 Původce rezistentní na mnohočetná antibiotika 361
U89 Původce rezistentní na jiná a neurčená antibiotika 341
U898 Původce rezistentní na jiné určené, jednotlivé antibiotikum 338
U899 Původce rezistentní na neurčené ATB 282