Diagnoza skupiny V80-V89
Skupiny diagnoz
Jiné nehody při pozemní dopravě
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
V80 Jezdec na zvířeti nebo člen osádky vozidla taženého zvířetem zraněný při dopravní nehodě 194
V800 Jezdec n.člen osádky zraň.pádem n.shozením se zvíř.n.s voz.taž.zvíř.při nehodě bez srážky 192
V801 Jezdec nebo člen osádky zraněný při srážce s chodcem nebo zvířetem 195
V802 Jezdec nebo člen osádky zraněný při srážce s jízdním kolem 195
V803 Jezdec nebo člen osádky zraněný při srážce s dvou nebo tříkolovým motorovým vozidlem 209
V804 Jezdec n.člen osádky zraněný při srážce s automob.osob.,dodáv.,náklad.leh.,těž.n.autobusem 193
V805 Jezdec nebo člen osádky zraněný při srážce s jiným určeným motorovým vozidlem 183
V806 Jezdec nebo člen osádky zraněný při srážce s železničním vlakem nebo železničním vozidlem 205
V807 Jezdec nebo člen osádky zraněný při srážce s jiným nemotorovým vozidlem 215
V808 Jezdec n.člen osádky zraněný při srážce s pevnou překážkou(s připev.n.stojícím předmětem) 229
V809 Jezdec nebo člen osádky zraněný při jiných a neurčených dopravních nehodách 196
V81 Člen osádky železničního vlaku nebo železničního vozidla zraněný při dopravní nehodě 231
V810 Člen osádky želez.vlaku n.želez.vozidla zraň.při srážce s motor.vozidlem při neprov.nehodě 215
V811 Člen osádky želez.vlaku n.želez.vozidla zraň.při srážce s motor.vozidlem při provoz.nehodě 199
V812 Člen osádky želez.vlaku n.želez.vozidla zraněný při srážce s n.nárazem valících se kmenů 224
V813 Člen osádky želez.vlaku n.želez.vozidla zraněný při srážce s jiným předmětem 201
V814 Osoba zraněná při nastupování do nebo vystupování z železničního vlaku nebo želez.vozidla 218
V815 Člen osádky želez.vlaku nebo želez.vozidla zraněný pádem v želez.vlaku nebo želez.vozidle 231
V816 Člen osádky želez.vlaku nebo želez.vozidla zraněný pádem z želez.vlaku nebo želez.vozidla 209
V817 Člen osádky želez.vlaku nebo želez.vozidla zraněný při vykolejení bez předcházející srážky 218
V818 Člen osádky želez.vlaku nebo želez.vozidla zraněný při jiných určených železnič.nehodách 208
V819 Člen osádky železničního vlaku nebo želez.vozidla zraněný při neurčené železniční nehodě 213
V82 Člen osádky vozu pouliční dráhy zraněný při dopravní nehodě 210
V820 Člen osádky vozu poulič.dráhy zraň.při sráž.s motor.vozidlem při neprovoz.(mimosil.)nehodě 220
V821 Člen osádky vozu poulič.dráhy zraň.při srážce s motor.vozidlem při provoz.(silnič.)nehodě 206
V822 Člen osádky vozu pouliční dráhy zraněný při srážce s nebo nárazem valících se kmenů 210
V823 Člen osádky vozu pouliční dráhy zraněný při srážce s jiným předmětem 221
V824 Osoba zraněná při nastupování do nebo vystupování z vozu pouliční dráhy 195
V825 Člen osádky vozu pouliční dráhy zraněný pádem ve voze pouliční dráhy 216
V826 Člen osádky vozu pouliční dráhy zraněný pádem z vozu pouliční dráhy 196
V827 Člen osádky vozu pouliční dráhy zraněný při vykolejení bez předcházející srážky 194
V828 Člen osádky vozu pouliční dráhy zraněný při jiných určených doprav. (silničních) nehodách 217
V829 Člen osádky vozu pouliční dráhy zraněný při neurčené provozní (silniční) nehodě 227
V83 Člen osádky zvláštního vozidla určeného pro průmyslové prostory zraněný při doprav.nehodě 201
V830 Řidič zvláštního průmyslového vozidla zraněný při provozní (silniční) nehodě 224
V831 Cestující zvláštního průmyslového vozidla zraněný při provozní (silniční) nehodě 231
V832 Osoba vně zvláštního průmyslového vozidla zraněná při provozní (silniční) nehodě 197
V833 NS člen osádky zvláštního průmyslového vozidla zraněný při provozní (silniční) nehodě 198
V834 Osoba zraněná při nastupování do nebo vystupování ze zvláštního průmyslového vozidla 204
V835 Řidič zvláštního průmyslového vozidla zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě 202
V836 Cestující zvláštního průmyslového vozidla zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě 190
V837 Osoba vně zvláštního průmyslového vozidla zraněná při neprovozní (mimosilniční) nehodě 191
V839 NS člen osádky zvláštního průmyslového vozidla zraněný při neprovozní (mimosilnič.) nehodě 187
V84 Člen osádky zvlášt.vozidla určeného především pro zemědělství zraněný při dopravní nehodě 196
V840 Řidič zvláštního zemědělského vozidla zraněný při provozní (silniční) nehodě 190
V841 Cestující zvláštního zemědělského vozidla zraněný při provozní (silniční) nehodě 202
V842 Osoba vně zvláštního zemědělského vozidla zraněná při provozní (silniční) nehodě 194
V843 NS člen osádky zvláštního zemědělského vozidla zraněný při provozní (silniční) nehodě 175
V844 Osoba zraněná při nastupování do nebo vystupování ze zvláštního zemědělského vozidla 212
V845 Řidič zvláštního zemědělského vozidla zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě 216
V846 Cestující zvláštního zemědělského vozidla zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě 199
V847 Osoba vně zvláštního zemědělského vozidla zraněná při neprovozní (mimosilniční) nehodě 199
V849 NS člen osádky zvláštního zeměděl.vozidla zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě 191
V85 Člen osádky zvláštního stavebního vozidla zraněný při dopravní nehodě 217
V850 Řidič zvláštního stavebního vozidla zraněný při provozní (silniční) nehodě 206
V851 Cestující zvláštního stavebního vozidla zraněný při provozní (silniční) nehodě 194
V852 Osoba vně zvláštního stavebního vozidla zraněná při provozní (silniční) nehodě 189
V853 Neurčený člen osádky zvláštního stavebního vozidla zraněný při provozní (silniční) nehodě 200
V854 Osoba zraněná při nastupování do nebo vystupování ze zvláštního stavebního vozidla 197
V855 Řidič zvláštního stavebního vozidla zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě 193
V856 Cestující zvláštního stavebního vozidla zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě 206
V857 Osoba vně zvláštního stavebního vozidla zraněná při neprovozní (mimosilniční) nehodě 201
V859 NS člen osádky zvláštního stavebního vozidla zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě 209
V86 Člen osádky terén.či j.motor.voz.urč.hlavně pro mimosiln.provoz, zraněný při doprav.nehodě 213
V860 Řidič zcela terénního n.jiného mimosilnič.motor.vozidla,zraněný při provoz.(silnič.)nehodě 196
V861 Cestující zcela terén.n.jiného mimosilnič.motor.vozidla,zraněný při provoz.(silnič.)nehodě 233
V862 Osoba vně zcela terén.n.jiného mimosilnič.motor.vozidla,zraněná při provoz.(silnič.)nehodě 220
V863 NS člen osádky zcela terén.n.j.mimosilnič.motor.vozidla,zraněný při provoz.(silnič.)nehodě 203
V864 Osoba zraněná při nastupování do n.vystupování ze zcela terén.n.j. mimosilnič.mot.vozidla 195
V865 Řidič zcela terén.n.j.mimosilnič.motor.vozidla,zraněný při neprovozní (mimosilnič.) nehodě 205
V866 Cestující zcela terén.n.j.mimosilnič.motor.vozidla,zraněný při neprovoz.(mimosiln.) nehodě 220
V867 Osoba vně zcela terén.n.j.mimosilnič.motor.vozidla,zraněná při neprovoz.(mimosiln.)nehodě 215
V869 NS člen osádky zcela terénního n.j.mimosilnič.motor.vozidla,zraněný při neprovozní nehodě 208
V87 Provozní (silniční) nehoda určeného typu, ale s neznámým způsobem dopravy oběti 207
V870 Osoba zraněná při (provozní)(silniční) srážce mezi osob.automob.a 2 n.3kol.motor.vozidlem 197
V871 Osoba zraněná při (provoz.,silnič.) srážce mezi j.motor.vozidlem a 2 n.3kol.motor.vozidlem 189
V872 Osoba zraněná při(provozní)(silniční)srážce mezi automobilem osob.a dodáv.n.leh.nákladním 219
V873 Osoba zraněná při (provozní) (silniční) srážce mezi osobním automobilem a autobusem 214
V874 Osoba zraněná při(provozní)(silniční)srážce mezi osob.automobilem a těžkým náklad.vozidlem 204
V875 Osoba zraněná při (provozní) (silniční) srážce mezi těžkým nákladním vozidlem a autobusem 228
V876 Osoba zraň.při(provoz.,silnič.)srážce mezi želez.vlakem n.želez.vozidlem a os.automobilem 194
V877 Osoba zraněná při (provozní) (silniční) srážce mezi jinými určenými motorovými vozidly 183
V878 Osoba zraněná při j.určených(provoz.)(silnič.)dopravních nehodách motor.vozidla,bez srážky 217
V879 Osoba zraň.při j.určených(provoz.)doprav.nehodách nemotor.vozidla (se srážkou)(bez srážky) 204
V88 Neprovozní (mimosilniční) nehoda určeného typu, ale s neznámým způsobem dopravy oběti 238
V880 Osoba zraň.při neprovoz.(mimosilnič.)srážce mezi os.automobilem a 2 n.3kol.motor.vozidlem 182
V881 Osoba zraněná při neprovoz.(mimosil.)srážce mezi j.motor.vozidlem a 2n.3kol.motor.vozidlem 212
V882 Osoba zraněná při neprovoz.(mimosilnič.)srážce mezi automobilem osob.a dodávk.n.leh.nákl. 217
V883 Osoba zraněná při neprovozní (mimosilniční) srážce mezi osobním automobilem a autobusem 208
V884 Osoba zraněná při neprovoz.(mimosilnič.)srážce mezi osob.automobilem a těž.náklad.vozidlem 204
V885 Osoba zraněná při neprovoz.(mimosilnič.)srážce mezi těžkým nákladním vozidlem a autobusem 207
V886 Osoba zraň.při neprovoz.(mimosilnič.)srážce mezi žel.vlakem n.žel.vozidlem a osob.automob. 196
V887 Osoba zraněná při neprovozní (mimosilniční) srážce mezi jinými určenými motorovými vozidly 190
V888 Osoba zraň.při j.určených neprovoz.(mimosil.)doprav.nehodách,bez srážky, týk.se motor.voz. 198
V889 Osoba zraň.při j.určených neprov.(mimosil.)dop.nehodách(se n.bez sráž.), týk.se nemot.voz. 178
V89 Nehoda motorového nebo nemotorového vozidla; typ vozidla neurčen 206
V890 Osoba zraněná při neprovozní (mimosilniční) nehodě neurčeného motorového vozidla 207
V891 Osoba zraněná při neprovozní (mimosilniční) nehodě neurčeného nemotorového vozidla 205
V892 Osoba zraněná při provozní (silniční) nehodě neurčeného motorového vozidla 220
V893 Osoba zraněná při provozní (silniční) nehodě neurčeného nemotorového vozidla 196
V899 Osoba zraněná při nehodě neurčeného vozidla 190