Diagnoza skupiny V80-V89
Skupiny diagnoz
Jiné nehody při pozemní dopravě
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
V80 Jezdec na zvířeti nebo člen osádky vozidla taženého zvířetem zraněný při dopravní nehodě 200
V800 Jezdec n.člen osádky zraň.pádem n.shozením se zvíř.n.s voz.taž.zvíř.při nehodě bez srážky 212
V801 Jezdec nebo člen osádky zraněný při srážce s chodcem nebo zvířetem 201
V802 Jezdec nebo člen osádky zraněný při srážce s jízdním kolem 203
V803 Jezdec nebo člen osádky zraněný při srážce s dvou nebo tříkolovým motorovým vozidlem 230
V804 Jezdec n.člen osádky zraněný při srážce s automob.osob.,dodáv.,náklad.leh.,těž.n.autobusem 199
V805 Jezdec nebo člen osádky zraněný při srážce s jiným určeným motorovým vozidlem 201
V806 Jezdec nebo člen osádky zraněný při srážce s železničním vlakem nebo železničním vozidlem 214
V807 Jezdec nebo člen osádky zraněný při srážce s jiným nemotorovým vozidlem 242
V808 Jezdec n.člen osádky zraněný při srážce s pevnou překážkou(s připev.n.stojícím předmětem) 254
V809 Jezdec nebo člen osádky zraněný při jiných a neurčených dopravních nehodách 210
V81 Člen osádky železničního vlaku nebo železničního vozidla zraněný při dopravní nehodě 245
V810 Člen osádky želez.vlaku n.želez.vozidla zraň.při srážce s motor.vozidlem při neprov.nehodě 231
V811 Člen osádky želez.vlaku n.želez.vozidla zraň.při srážce s motor.vozidlem při provoz.nehodě 220
V812 Člen osádky želez.vlaku n.želez.vozidla zraněný při srážce s n.nárazem valících se kmenů 242
V813 Člen osádky želez.vlaku n.želez.vozidla zraněný při srážce s jiným předmětem 208
V814 Osoba zraněná při nastupování do nebo vystupování z železničního vlaku nebo želez.vozidla 224
V815 Člen osádky želez.vlaku nebo želez.vozidla zraněný pádem v želez.vlaku nebo želez.vozidle 256
V816 Člen osádky želez.vlaku nebo želez.vozidla zraněný pádem z želez.vlaku nebo želez.vozidla 231
V817 Člen osádky želez.vlaku nebo želez.vozidla zraněný při vykolejení bez předcházející srážky 239
V818 Člen osádky želez.vlaku nebo želez.vozidla zraněný při jiných určených železnič.nehodách 214
V819 Člen osádky železničního vlaku nebo želez.vozidla zraněný při neurčené železniční nehodě 224
V82 Člen osádky vozu pouliční dráhy zraněný při dopravní nehodě 218
V820 Člen osádky vozu poulič.dráhy zraň.při sráž.s motor.vozidlem při neprovoz.(mimosil.)nehodě 246
V821 Člen osádky vozu poulič.dráhy zraň.při srážce s motor.vozidlem při provoz.(silnič.)nehodě 230
V822 Člen osádky vozu pouliční dráhy zraněný při srážce s nebo nárazem valících se kmenů 217
V823 Člen osádky vozu pouliční dráhy zraněný při srážce s jiným předmětem 227
V824 Osoba zraněná při nastupování do nebo vystupování z vozu pouliční dráhy 201
V825 Člen osádky vozu pouliční dráhy zraněný pádem ve voze pouliční dráhy 227
V826 Člen osádky vozu pouliční dráhy zraněný pádem z vozu pouliční dráhy 215
V827 Člen osádky vozu pouliční dráhy zraněný při vykolejení bez předcházející srážky 199
V828 Člen osádky vozu pouliční dráhy zraněný při jiných určených doprav. (silničních) nehodách 225
V829 Člen osádky vozu pouliční dráhy zraněný při neurčené provozní (silniční) nehodě 231
V83 Člen osádky zvláštního vozidla určeného pro průmyslové prostory zraněný při doprav.nehodě 213
V830 Řidič zvláštního průmyslového vozidla zraněný při provozní (silniční) nehodě 234
V831 Cestující zvláštního průmyslového vozidla zraněný při provozní (silniční) nehodě 238
V832 Osoba vně zvláštního průmyslového vozidla zraněná při provozní (silniční) nehodě 200
V833 NS člen osádky zvláštního průmyslového vozidla zraněný při provozní (silniční) nehodě 204
V834 Osoba zraněná při nastupování do nebo vystupování ze zvláštního průmyslového vozidla 216
V835 Řidič zvláštního průmyslového vozidla zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě 206
V836 Cestující zvláštního průmyslového vozidla zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě 197
V837 Osoba vně zvláštního průmyslového vozidla zraněná při neprovozní (mimosilniční) nehodě 194
V839 NS člen osádky zvláštního průmyslového vozidla zraněný při neprovozní (mimosilnič.) nehodě 192
V84 Člen osádky zvlášt.vozidla určeného především pro zemědělství zraněný při dopravní nehodě 202
V840 Řidič zvláštního zemědělského vozidla zraněný při provozní (silniční) nehodě 203
V841 Cestující zvláštního zemědělského vozidla zraněný při provozní (silniční) nehodě 205
V842 Osoba vně zvláštního zemědělského vozidla zraněná při provozní (silniční) nehodě 197
V843 NS člen osádky zvláštního zemědělského vozidla zraněný při provozní (silniční) nehodě 181
V844 Osoba zraněná při nastupování do nebo vystupování ze zvláštního zemědělského vozidla 250
V845 Řidič zvláštního zemědělského vozidla zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě 222
V846 Cestující zvláštního zemědělského vozidla zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě 204
V847 Osoba vně zvláštního zemědělského vozidla zraněná při neprovozní (mimosilniční) nehodě 206
V849 NS člen osádky zvláštního zeměděl.vozidla zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě 213
V85 Člen osádky zvláštního stavebního vozidla zraněný při dopravní nehodě 233
V850 Řidič zvláštního stavebního vozidla zraněný při provozní (silniční) nehodě 225
V851 Cestující zvláštního stavebního vozidla zraněný při provozní (silniční) nehodě 210
V852 Osoba vně zvláštního stavebního vozidla zraněná při provozní (silniční) nehodě 208
V853 Neurčený člen osádky zvláštního stavebního vozidla zraněný při provozní (silniční) nehodě 207
V854 Osoba zraněná při nastupování do nebo vystupování ze zvláštního stavebního vozidla 202
V855 Řidič zvláštního stavebního vozidla zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě 196
V856 Cestující zvláštního stavebního vozidla zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě 209
V857 Osoba vně zvláštního stavebního vozidla zraněná při neprovozní (mimosilniční) nehodě 219
V859 NS člen osádky zvláštního stavebního vozidla zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě 214
V86 Člen osádky terén.či j.motor.voz.urč.hlavně pro mimosiln.provoz, zraněný při doprav.nehodě 221
V860 Řidič zcela terénního n.jiného mimosilnič.motor.vozidla,zraněný při provoz.(silnič.)nehodě 219
V861 Cestující zcela terén.n.jiného mimosilnič.motor.vozidla,zraněný při provoz.(silnič.)nehodě 256
V862 Osoba vně zcela terén.n.jiného mimosilnič.motor.vozidla,zraněná při provoz.(silnič.)nehodě 241
V863 NS člen osádky zcela terén.n.j.mimosilnič.motor.vozidla,zraněný při provoz.(silnič.)nehodě 207
V864 Osoba zraněná při nastupování do n.vystupování ze zcela terén.n.j. mimosilnič.mot.vozidla 213
V865 Řidič zcela terén.n.j.mimosilnič.motor.vozidla,zraněný při neprovozní (mimosilnič.) nehodě 208
V866 Cestující zcela terén.n.j.mimosilnič.motor.vozidla,zraněný při neprovoz.(mimosiln.) nehodě 242
V867 Osoba vně zcela terén.n.j.mimosilnič.motor.vozidla,zraněná při neprovoz.(mimosiln.)nehodě 232
V869 NS člen osádky zcela terénního n.j.mimosilnič.motor.vozidla,zraněný při neprovozní nehodě 217
V87 Provozní (silniční) nehoda určeného typu, ale s neznámým způsobem dopravy oběti 226
V870 Osoba zraněná při (provozní)(silniční) srážce mezi osob.automob.a 2 n.3kol.motor.vozidlem 213
V871 Osoba zraněná při (provoz.,silnič.) srážce mezi j.motor.vozidlem a 2 n.3kol.motor.vozidlem 211
V872 Osoba zraněná při(provozní)(silniční)srážce mezi automobilem osob.a dodáv.n.leh.nákladním 223
V873 Osoba zraněná při (provozní) (silniční) srážce mezi osobním automobilem a autobusem 229
V874 Osoba zraněná při(provozní)(silniční)srážce mezi osob.automobilem a těžkým náklad.vozidlem 228
V875 Osoba zraněná při (provozní) (silniční) srážce mezi těžkým nákladním vozidlem a autobusem 246
V876 Osoba zraň.při(provoz.,silnič.)srážce mezi želez.vlakem n.želez.vozidlem a os.automobilem 211
V877 Osoba zraněná při (provozní) (silniční) srážce mezi jinými určenými motorovými vozidly 186
V878 Osoba zraněná při j.určených(provoz.)(silnič.)dopravních nehodách motor.vozidla,bez srážky 222
V879 Osoba zraň.při j.určených(provoz.)doprav.nehodách nemotor.vozidla (se srážkou)(bez srážky) 222
V88 Neprovozní (mimosilniční) nehoda určeného typu, ale s neznámým způsobem dopravy oběti 270
V880 Osoba zraň.při neprovoz.(mimosilnič.)srážce mezi os.automobilem a 2 n.3kol.motor.vozidlem 197
V881 Osoba zraněná při neprovoz.(mimosil.)srážce mezi j.motor.vozidlem a 2n.3kol.motor.vozidlem 219
V882 Osoba zraněná při neprovoz.(mimosilnič.)srážce mezi automobilem osob.a dodávk.n.leh.nákl. 223
V883 Osoba zraněná při neprovozní (mimosilniční) srážce mezi osobním automobilem a autobusem 227
V884 Osoba zraněná při neprovoz.(mimosilnič.)srážce mezi osob.automobilem a těž.náklad.vozidlem 219
V885 Osoba zraněná při neprovoz.(mimosilnič.)srážce mezi těžkým nákladním vozidlem a autobusem 210
V886 Osoba zraň.při neprovoz.(mimosilnič.)srážce mezi žel.vlakem n.žel.vozidlem a osob.automob. 201
V887 Osoba zraněná při neprovozní (mimosilniční) srážce mezi jinými určenými motorovými vozidly 194
V888 Osoba zraň.při j.určených neprovoz.(mimosil.)doprav.nehodách,bez srážky, týk.se motor.voz. 201
V889 Osoba zraň.při j.určených neprov.(mimosil.)dop.nehodách(se n.bez sráž.), týk.se nemot.voz. 183
V89 Nehoda motorového nebo nemotorového vozidla; typ vozidla neurčen 229
V890 Osoba zraněná při neprovozní (mimosilniční) nehodě neurčeného motorového vozidla 214
V891 Osoba zraněná při neprovozní (mimosilniční) nehodě neurčeného nemotorového vozidla 227
V892 Osoba zraněná při provozní (silniční) nehodě neurčeného motorového vozidla 224
V893 Osoba zraněná při provozní (silniční) nehodě neurčeného nemotorového vozidla 213
V899 Osoba zraněná při nehodě neurčeného vozidla 199