Diagnoza skupiny V80-V89
Skupiny diagnoz
Jiné nehody při pozemní dopravě
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
V80 Jezdec na zvířeti nebo člen osádky vozidla taženého zvířetem zraněný při dopravní nehodě 195
V800 Jezdec n.člen osádky zraň.pádem n.shozením se zvíř.n.s voz.taž.zvíř.při nehodě bez srážky 199
V801 Jezdec nebo člen osádky zraněný při srážce s chodcem nebo zvířetem 196
V802 Jezdec nebo člen osádky zraněný při srážce s jízdním kolem 199
V803 Jezdec nebo člen osádky zraněný při srážce s dvou nebo tříkolovým motorovým vozidlem 215
V804 Jezdec n.člen osádky zraněný při srážce s automob.osob.,dodáv.,náklad.leh.,těž.n.autobusem 195
V805 Jezdec nebo člen osádky zraněný při srážce s jiným určeným motorovým vozidlem 185
V806 Jezdec nebo člen osádky zraněný při srážce s železničním vlakem nebo železničním vozidlem 209
V807 Jezdec nebo člen osádky zraněný při srážce s jiným nemotorovým vozidlem 220
V808 Jezdec n.člen osádky zraněný při srážce s pevnou překážkou(s připev.n.stojícím předmětem) 235
V809 Jezdec nebo člen osádky zraněný při jiných a neurčených dopravních nehodách 200
V81 Člen osádky železničního vlaku nebo železničního vozidla zraněný při dopravní nehodě 237
V810 Člen osádky želez.vlaku n.želez.vozidla zraň.při srážce s motor.vozidlem při neprov.nehodě 223
V811 Člen osádky želez.vlaku n.želez.vozidla zraň.při srážce s motor.vozidlem při provoz.nehodě 204
V812 Člen osádky želez.vlaku n.želez.vozidla zraněný při srážce s n.nárazem valících se kmenů 228
V813 Člen osádky želez.vlaku n.želez.vozidla zraněný při srážce s jiným předmětem 203
V814 Osoba zraněná při nastupování do nebo vystupování z železničního vlaku nebo želez.vozidla 219
V815 Člen osádky želez.vlaku nebo želez.vozidla zraněný pádem v želez.vlaku nebo želez.vozidle 236
V816 Člen osádky želez.vlaku nebo želez.vozidla zraněný pádem z želez.vlaku nebo želez.vozidla 216
V817 Člen osádky želez.vlaku nebo želez.vozidla zraněný při vykolejení bez předcházející srážky 224
V818 Člen osádky želez.vlaku nebo želez.vozidla zraněný při jiných určených železnič.nehodách 210
V819 Člen osádky železničního vlaku nebo želez.vozidla zraněný při neurčené železniční nehodě 218
V82 Člen osádky vozu pouliční dráhy zraněný při dopravní nehodě 214
V820 Člen osádky vozu poulič.dráhy zraň.při sráž.s motor.vozidlem při neprovoz.(mimosil.)nehodě 226
V821 Člen osádky vozu poulič.dráhy zraň.při srážce s motor.vozidlem při provoz.(silnič.)nehodě 212
V822 Člen osádky vozu pouliční dráhy zraněný při srážce s nebo nárazem valících se kmenů 210
V823 Člen osádky vozu pouliční dráhy zraněný při srážce s jiným předmětem 222
V824 Osoba zraněná při nastupování do nebo vystupování z vozu pouliční dráhy 197
V825 Člen osádky vozu pouliční dráhy zraněný pádem ve voze pouliční dráhy 220
V826 Člen osádky vozu pouliční dráhy zraněný pádem z vozu pouliční dráhy 200
V827 Člen osádky vozu pouliční dráhy zraněný při vykolejení bez předcházející srážky 194
V828 Člen osádky vozu pouliční dráhy zraněný při jiných určených doprav. (silničních) nehodách 220
V829 Člen osádky vozu pouliční dráhy zraněný při neurčené provozní (silniční) nehodě 227
V83 Člen osádky zvláštního vozidla určeného pro průmyslové prostory zraněný při doprav.nehodě 208
V830 Řidič zvláštního průmyslového vozidla zraněný při provozní (silniční) nehodě 229
V831 Cestující zvláštního průmyslového vozidla zraněný při provozní (silniční) nehodě 232
V832 Osoba vně zvláštního průmyslového vozidla zraněná při provozní (silniční) nehodě 198
V833 NS člen osádky zvláštního průmyslového vozidla zraněný při provozní (silniční) nehodě 200
V834 Osoba zraněná při nastupování do nebo vystupování ze zvláštního průmyslového vozidla 209
V835 Řidič zvláštního průmyslového vozidla zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě 202
V836 Cestující zvláštního průmyslového vozidla zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě 193
V837 Osoba vně zvláštního průmyslového vozidla zraněná při neprovozní (mimosilniční) nehodě 193
V839 NS člen osádky zvláštního průmyslového vozidla zraněný při neprovozní (mimosilnič.) nehodě 189
V84 Člen osádky zvlášt.vozidla určeného především pro zemědělství zraněný při dopravní nehodě 200
V840 Řidič zvláštního zemědělského vozidla zraněný při provozní (silniční) nehodě 193
V841 Cestující zvláštního zemědělského vozidla zraněný při provozní (silniční) nehodě 202
V842 Osoba vně zvláštního zemědělského vozidla zraněná při provozní (silniční) nehodě 195
V843 NS člen osádky zvláštního zemědělského vozidla zraněný při provozní (silniční) nehodě 178
V844 Osoba zraněná při nastupování do nebo vystupování ze zvláštního zemědělského vozidla 232
V845 Řidič zvláštního zemědělského vozidla zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě 220
V846 Cestující zvláštního zemědělského vozidla zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě 202
V847 Osoba vně zvláštního zemědělského vozidla zraněná při neprovozní (mimosilniční) nehodě 201
V849 NS člen osádky zvláštního zeměděl.vozidla zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě 196
V85 Člen osádky zvláštního stavebního vozidla zraněný při dopravní nehodě 219
V850 Řidič zvláštního stavebního vozidla zraněný při provozní (silniční) nehodě 210
V851 Cestující zvláštního stavebního vozidla zraněný při provozní (silniční) nehodě 198
V852 Osoba vně zvláštního stavebního vozidla zraněná při provozní (silniční) nehodě 193
V853 Neurčený člen osádky zvláštního stavebního vozidla zraněný při provozní (silniční) nehodě 205
V854 Osoba zraněná při nastupování do nebo vystupování ze zvláštního stavebního vozidla 199
V855 Řidič zvláštního stavebního vozidla zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě 193
V856 Cestující zvláštního stavebního vozidla zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě 208
V857 Osoba vně zvláštního stavebního vozidla zraněná při neprovozní (mimosilniční) nehodě 206
V859 NS člen osádky zvláštního stavebního vozidla zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě 212
V86 Člen osádky terén.či j.motor.voz.urč.hlavně pro mimosiln.provoz, zraněný při doprav.nehodě 216
V860 Řidič zcela terénního n.jiného mimosilnič.motor.vozidla,zraněný při provoz.(silnič.)nehodě 202
V861 Cestující zcela terén.n.jiného mimosilnič.motor.vozidla,zraněný při provoz.(silnič.)nehodě 239
V862 Osoba vně zcela terén.n.jiného mimosilnič.motor.vozidla,zraněná při provoz.(silnič.)nehodě 226
V863 NS člen osádky zcela terén.n.j.mimosilnič.motor.vozidla,zraněný při provoz.(silnič.)nehodě 205
V864 Osoba zraněná při nastupování do n.vystupování ze zcela terén.n.j. mimosilnič.mot.vozidla 200
V865 Řidič zcela terén.n.j.mimosilnič.motor.vozidla,zraněný při neprovozní (mimosilnič.) nehodě 206
V866 Cestující zcela terén.n.j.mimosilnič.motor.vozidla,zraněný při neprovoz.(mimosiln.) nehodě 225
V867 Osoba vně zcela terén.n.j.mimosilnič.motor.vozidla,zraněná při neprovoz.(mimosiln.)nehodě 220
V869 NS člen osádky zcela terénního n.j.mimosilnič.motor.vozidla,zraněný při neprovozní nehodě 212
V87 Provozní (silniční) nehoda určeného typu, ale s neznámým způsobem dopravy oběti 211
V870 Osoba zraněná při (provozní)(silniční) srážce mezi osob.automob.a 2 n.3kol.motor.vozidlem 204
V871 Osoba zraněná při (provoz.,silnič.) srážce mezi j.motor.vozidlem a 2 n.3kol.motor.vozidlem 196
V872 Osoba zraněná při(provozní)(silniční)srážce mezi automobilem osob.a dodáv.n.leh.nákladním 222
V873 Osoba zraněná při (provozní) (silniční) srážce mezi osobním automobilem a autobusem 219
V874 Osoba zraněná při(provozní)(silniční)srážce mezi osob.automobilem a těžkým náklad.vozidlem 212
V875 Osoba zraněná při (provozní) (silniční) srážce mezi těžkým nákladním vozidlem a autobusem 233
V876 Osoba zraň.při(provoz.,silnič.)srážce mezi želez.vlakem n.želez.vozidlem a os.automobilem 200
V877 Osoba zraněná při (provozní) (silniční) srážce mezi jinými určenými motorovými vozidly 184
V878 Osoba zraněná při j.určených(provoz.)(silnič.)dopravních nehodách motor.vozidla,bez srážky 221
V879 Osoba zraň.při j.určených(provoz.)doprav.nehodách nemotor.vozidla (se srážkou)(bez srážky) 209
V88 Neprovozní (mimosilniční) nehoda určeného typu, ale s neznámým způsobem dopravy oběti 243
V880 Osoba zraň.při neprovoz.(mimosilnič.)srážce mezi os.automobilem a 2 n.3kol.motor.vozidlem 188
V881 Osoba zraněná při neprovoz.(mimosil.)srážce mezi j.motor.vozidlem a 2n.3kol.motor.vozidlem 216
V882 Osoba zraněná při neprovoz.(mimosilnič.)srážce mezi automobilem osob.a dodávk.n.leh.nákl. 221
V883 Osoba zraněná při neprovozní (mimosilniční) srážce mezi osobním automobilem a autobusem 214
V884 Osoba zraněná při neprovoz.(mimosilnič.)srážce mezi osob.automobilem a těž.náklad.vozidlem 207
V885 Osoba zraněná při neprovoz.(mimosilnič.)srážce mezi těžkým nákladním vozidlem a autobusem 208
V886 Osoba zraň.při neprovoz.(mimosilnič.)srážce mezi žel.vlakem n.žel.vozidlem a osob.automob. 200
V887 Osoba zraněná při neprovozní (mimosilniční) srážce mezi jinými určenými motorovými vozidly 193
V888 Osoba zraň.při j.určených neprovoz.(mimosil.)doprav.nehodách,bez srážky, týk.se motor.voz. 199
V889 Osoba zraň.při j.určených neprov.(mimosil.)dop.nehodách(se n.bez sráž.), týk.se nemot.voz. 180
V89 Nehoda motorového nebo nemotorového vozidla; typ vozidla neurčen 212
V890 Osoba zraněná při neprovozní (mimosilniční) nehodě neurčeného motorového vozidla 211
V891 Osoba zraněná při neprovozní (mimosilniční) nehodě neurčeného nemotorového vozidla 208
V892 Osoba zraněná při provozní (silniční) nehodě neurčeného motorového vozidla 222
V893 Osoba zraněná při provozní (silniční) nehodě neurčeného nemotorového vozidla 200
V899 Osoba zraněná při nehodě neurčeného vozidla 192