Diagnoza skupiny V80-V89
Skupiny diagnoz
Jiné nehody při pozemní dopravě
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
V80 Jezdec na zvířeti nebo člen osádky vozidla taženého zvířetem zraněný při dopravní nehodě 196
V800 Jezdec n.člen osádky zraň.pádem n.shozením se zvíř.n.s voz.taž.zvíř.při nehodě bez srážky 202
V801 Jezdec nebo člen osádky zraněný při srážce s chodcem nebo zvířetem 197
V802 Jezdec nebo člen osádky zraněný při srážce s jízdním kolem 199
V803 Jezdec nebo člen osádky zraněný při srážce s dvou nebo tříkolovým motorovým vozidlem 220
V804 Jezdec n.člen osádky zraněný při srážce s automob.osob.,dodáv.,náklad.leh.,těž.n.autobusem 195
V805 Jezdec nebo člen osádky zraněný při srážce s jiným určeným motorovým vozidlem 187
V806 Jezdec nebo člen osádky zraněný při srážce s železničním vlakem nebo železničním vozidlem 209
V807 Jezdec nebo člen osádky zraněný při srážce s jiným nemotorovým vozidlem 225
V808 Jezdec n.člen osádky zraněný při srážce s pevnou překážkou(s připev.n.stojícím předmětem) 240
V809 Jezdec nebo člen osádky zraněný při jiných a neurčených dopravních nehodách 202
V81 Člen osádky železničního vlaku nebo železničního vozidla zraněný při dopravní nehodě 239
V810 Člen osádky želez.vlaku n.želez.vozidla zraň.při srážce s motor.vozidlem při neprov.nehodě 224
V811 Člen osádky želez.vlaku n.želez.vozidla zraň.při srážce s motor.vozidlem při provoz.nehodě 208
V812 Člen osádky želez.vlaku n.želez.vozidla zraněný při srážce s n.nárazem valících se kmenů 232
V813 Člen osádky želez.vlaku n.želez.vozidla zraněný při srážce s jiným předmětem 203
V814 Osoba zraněná při nastupování do nebo vystupování z železničního vlaku nebo želez.vozidla 219
V815 Člen osádky želez.vlaku nebo želez.vozidla zraněný pádem v želez.vlaku nebo želez.vozidle 240
V816 Člen osádky želez.vlaku nebo želez.vozidla zraněný pádem z želez.vlaku nebo želez.vozidla 220
V817 Člen osádky želez.vlaku nebo želez.vozidla zraněný při vykolejení bez předcházející srážky 231
V818 Člen osádky želez.vlaku nebo želez.vozidla zraněný při jiných určených železnič.nehodách 210
V819 Člen osádky železničního vlaku nebo želez.vozidla zraněný při neurčené železniční nehodě 218
V82 Člen osádky vozu pouliční dráhy zraněný při dopravní nehodě 214
V820 Člen osádky vozu poulič.dráhy zraň.při sráž.s motor.vozidlem při neprovoz.(mimosil.)nehodě 232
V821 Člen osádky vozu poulič.dráhy zraň.při srážce s motor.vozidlem při provoz.(silnič.)nehodě 218
V822 Člen osádky vozu pouliční dráhy zraněný při srážce s nebo nárazem valících se kmenů 212
V823 Člen osádky vozu pouliční dráhy zraněný při srážce s jiným předmětem 222
V824 Osoba zraněná při nastupování do nebo vystupování z vozu pouliční dráhy 197
V825 Člen osádky vozu pouliční dráhy zraněný pádem ve voze pouliční dráhy 220
V826 Člen osádky vozu pouliční dráhy zraněný pádem z vozu pouliční dráhy 211
V827 Člen osádky vozu pouliční dráhy zraněný při vykolejení bez předcházející srážky 194
V828 Člen osádky vozu pouliční dráhy zraněný při jiných určených doprav. (silničních) nehodách 221
V829 Člen osádky vozu pouliční dráhy zraněný při neurčené provozní (silniční) nehodě 227
V83 Člen osádky zvláštního vozidla určeného pro průmyslové prostory zraněný při doprav.nehodě 209
V830 Řidič zvláštního průmyslového vozidla zraněný při provozní (silniční) nehodě 229
V831 Cestující zvláštního průmyslového vozidla zraněný při provozní (silniční) nehodě 233
V832 Osoba vně zvláštního průmyslového vozidla zraněná při provozní (silniční) nehodě 198
V833 NS člen osádky zvláštního průmyslového vozidla zraněný při provozní (silniční) nehodě 202
V834 Osoba zraněná při nastupování do nebo vystupování ze zvláštního průmyslového vozidla 215
V835 Řidič zvláštního průmyslového vozidla zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě 202
V836 Cestující zvláštního průmyslového vozidla zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě 195
V837 Osoba vně zvláštního průmyslového vozidla zraněná při neprovozní (mimosilniční) nehodě 193
V839 NS člen osádky zvláštního průmyslového vozidla zraněný při neprovozní (mimosilnič.) nehodě 190
V84 Člen osádky zvlášt.vozidla určeného především pro zemědělství zraněný při dopravní nehodě 200
V840 Řidič zvláštního zemědělského vozidla zraněný při provozní (silniční) nehodě 193
V841 Cestující zvláštního zemědělského vozidla zraněný při provozní (silniční) nehodě 203
V842 Osoba vně zvláštního zemědělského vozidla zraněná při provozní (silniční) nehodě 195
V843 NS člen osádky zvláštního zemědělského vozidla zraněný při provozní (silniční) nehodě 178
V844 Osoba zraněná při nastupování do nebo vystupování ze zvláštního zemědělského vozidla 240
V845 Řidič zvláštního zemědělského vozidla zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě 221
V846 Cestující zvláštního zemědělského vozidla zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě 203
V847 Osoba vně zvláštního zemědělského vozidla zraněná při neprovozní (mimosilniční) nehodě 205
V849 NS člen osádky zvláštního zeměděl.vozidla zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě 200
V85 Člen osádky zvláštního stavebního vozidla zraněný při dopravní nehodě 226
V850 Řidič zvláštního stavebního vozidla zraněný při provozní (silniční) nehodě 216
V851 Cestující zvláštního stavebního vozidla zraněný při provozní (silniční) nehodě 200
V852 Osoba vně zvláštního stavebního vozidla zraněná při provozní (silniční) nehodě 198
V853 Neurčený člen osádky zvláštního stavebního vozidla zraněný při provozní (silniční) nehodě 206
V854 Osoba zraněná při nastupování do nebo vystupování ze zvláštního stavebního vozidla 200
V855 Řidič zvláštního stavebního vozidla zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě 194
V856 Cestující zvláštního stavebního vozidla zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě 208
V857 Osoba vně zvláštního stavebního vozidla zraněná při neprovozní (mimosilniční) nehodě 209
V859 NS člen osádky zvláštního stavebního vozidla zraněný při neprovozní (mimosilniční) nehodě 212
V86 Člen osádky terén.či j.motor.voz.urč.hlavně pro mimosiln.provoz, zraněný při doprav.nehodě 219
V860 Řidič zcela terénního n.jiného mimosilnič.motor.vozidla,zraněný při provoz.(silnič.)nehodě 209
V861 Cestující zcela terén.n.jiného mimosilnič.motor.vozidla,zraněný při provoz.(silnič.)nehodě 243
V862 Osoba vně zcela terén.n.jiného mimosilnič.motor.vozidla,zraněná při provoz.(silnič.)nehodě 231
V863 NS člen osádky zcela terén.n.j.mimosilnič.motor.vozidla,zraněný při provoz.(silnič.)nehodě 205
V864 Osoba zraněná při nastupování do n.vystupování ze zcela terén.n.j. mimosilnič.mot.vozidla 202
V865 Řidič zcela terén.n.j.mimosilnič.motor.vozidla,zraněný při neprovozní (mimosilnič.) nehodě 206
V866 Cestující zcela terén.n.j.mimosilnič.motor.vozidla,zraněný při neprovoz.(mimosiln.) nehodě 231
V867 Osoba vně zcela terén.n.j.mimosilnič.motor.vozidla,zraněná při neprovoz.(mimosiln.)nehodě 224
V869 NS člen osádky zcela terénního n.j.mimosilnič.motor.vozidla,zraněný při neprovozní nehodě 215
V87 Provozní (silniční) nehoda určeného typu, ale s neznámým způsobem dopravy oběti 218
V870 Osoba zraněná při (provozní)(silniční) srážce mezi osob.automob.a 2 n.3kol.motor.vozidlem 207
V871 Osoba zraněná při (provoz.,silnič.) srážce mezi j.motor.vozidlem a 2 n.3kol.motor.vozidlem 201
V872 Osoba zraněná při(provozní)(silniční)srážce mezi automobilem osob.a dodáv.n.leh.nákladním 222
V873 Osoba zraněná při (provozní) (silniční) srážce mezi osobním automobilem a autobusem 222
V874 Osoba zraněná při(provozní)(silniční)srážce mezi osob.automobilem a těžkým náklad.vozidlem 215
V875 Osoba zraněná při (provozní) (silniční) srážce mezi těžkým nákladním vozidlem a autobusem 238
V876 Osoba zraň.při(provoz.,silnič.)srážce mezi želez.vlakem n.želez.vozidlem a os.automobilem 203
V877 Osoba zraněná při (provozní) (silniční) srážce mezi jinými určenými motorovými vozidly 185
V878 Osoba zraněná při j.určených(provoz.)(silnič.)dopravních nehodách motor.vozidla,bez srážky 221
V879 Osoba zraň.při j.určených(provoz.)doprav.nehodách nemotor.vozidla (se srážkou)(bez srážky) 211
V88 Neprovozní (mimosilniční) nehoda určeného typu, ale s neznámým způsobem dopravy oběti 252
V880 Osoba zraň.při neprovoz.(mimosilnič.)srážce mezi os.automobilem a 2 n.3kol.motor.vozidlem 191
V881 Osoba zraněná při neprovoz.(mimosil.)srážce mezi j.motor.vozidlem a 2n.3kol.motor.vozidlem 217
V882 Osoba zraněná při neprovoz.(mimosilnič.)srážce mezi automobilem osob.a dodávk.n.leh.nákl. 222
V883 Osoba zraněná při neprovozní (mimosilniční) srážce mezi osobním automobilem a autobusem 218
V884 Osoba zraněná při neprovoz.(mimosilnič.)srážce mezi osob.automobilem a těž.náklad.vozidlem 209
V885 Osoba zraněná při neprovoz.(mimosilnič.)srážce mezi těžkým nákladním vozidlem a autobusem 208
V886 Osoba zraň.při neprovoz.(mimosilnič.)srážce mezi žel.vlakem n.žel.vozidlem a osob.automob. 200
V887 Osoba zraněná při neprovozní (mimosilniční) srážce mezi jinými určenými motorovými vozidly 193
V888 Osoba zraň.při j.určených neprovoz.(mimosil.)doprav.nehodách,bez srážky, týk.se motor.voz. 199
V889 Osoba zraň.při j.určených neprov.(mimosil.)dop.nehodách(se n.bez sráž.), týk.se nemot.voz. 180
V89 Nehoda motorového nebo nemotorového vozidla; typ vozidla neurčen 217
V890 Osoba zraněná při neprovozní (mimosilniční) nehodě neurčeného motorového vozidla 212
V891 Osoba zraněná při neprovozní (mimosilniční) nehodě neurčeného nemotorového vozidla 215
V892 Osoba zraněná při provozní (silniční) nehodě neurčeného motorového vozidla 222
V893 Osoba zraněná při provozní (silniční) nehodě neurčeného nemotorového vozidla 210
V899 Osoba zraněná při nehodě neurčeného vozidla 194